Skip to main content

Verklaring inzake de bescherming van persoonsgegevens DISH

DISH Digital Solutions GmbH, Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf, Duitsland hecht groot belang aan de bescherming van persoonsgegevens. De hier volgende privacyverklaring is dan ook bedoeld om u te informeren over de verwerking van uw persoonsgebonden gegevens in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 (Algemene verordening gegevensbescherming; "AVG"). In het bijzonder leggen we uit welke persoonsgegevens DISH verzamelt, voor welke doeleinden DISH deze gegevens verwerkt, welke technologieën DISH hiervoor gebruikt, met wie DISH gegevens deelt en welke rechten u heeft op grond van de AVG.

U kunt onze verklaring inzake gegevensbescherming als PDF downloaden of het op elk gewenst moment oproepen onder www.dish.co en afdrukken.