Přejít na hlavní obsah

Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti DISH

Společnost Hospitality Digital GmbH, Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf, Německo bere ochranu osobních údajů vážně. Následující informace o ochraně osobních údajů jsou proto určeny k tomu, aby vás informovaly o zpracování vašich osobních údajů v souladu s nařízením (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; „ONOOÚ“). Tyto informace vám především vysvětlí, jaké osobní údaje společnost DISH shromažďuje, pro jaké účely DISH tyto údaje zpracovává, jaké technologie k tomuto účelu DISH používá, komu DISH údaje předává a jaká práva vám podle ONOOÚ náleží.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů si můžete stáhnout ve formátu PDF nebo si ho kdykoli zobrazit a vytisknout na adrese www.dish.co.


Odstavec I Obecné informace


1 Správce

1.1 Správcem pro provoz těchto webových stránek ve smyslu ONOOÚ je společnost Hospitality Digital GmbH, Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf, Německo (dále jako „DISH“, „my“ nebo „nám“). 

1.2 Za určité činnosti zpracování v souvislosti s poskytovanými službami odpovídáme společně s našimi partnerskými společnostmi. Tato skutečnost je v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů u každého případu výslovně uvedena. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze my a partnerská společnost odpovědná za zemi sídla vaší společnosti. Seznam našich partnerských společností najdete v příloze.

1.3 S dotazy týkajícími se ochrany osobních údajů se můžete obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím následujících kontaktních údajů: Hospitality Digital GmbH, Datenschutzbeauftragter, Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf, Německo, e-mail: privacy@hd.digital.


2 Definice pojmů

2.1 Pojmy použité v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů mají stejný význam jako v našich všeobecných podmínkách používání DISH (dále jako „podmínky používání“), pokud není v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů výslovně uvedeno jinak.

2.2 Pokud nejsou některé pojmy definovány v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů ani v podmínkách používání, použijí se definice podle článku 4 ONOOÚ.


Odstavec II Typy zpracování


3 Webová stránka DISH

3.1 Pouhá návštěva webových stránek DISH (nikoliv však používání aplikace DISH) je v zásadě možná bez uživatelského účtu. Pokud však chcete využívat všechny funkce platformy DISH, musíte se zaregistrovat jako uživatel, jak je popsáno v odstavci 6 tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. 

3.2 Při přístupu na naše webové stránky a jejich používání jsou osobní údaje automaticky shromažďovány prostřednictvím koncového zařízení, které při přístupu na webové stránky používáte (může to být například váš počítač, mobilní telefon nebo srovnatelné koncové zařízení podporující internet). Mezi tyto osobní údaje patří

(a) IP adresa, kterou vaše koncové zařízení aktuálně používá, 

(b) datum a čas přístupu na naše webové stránky, 

(c) typ prohlížeče a operační systém vašeho koncového zařízení;

(d) zdrojová webová stránka, ze které jste na naše webové stránky vstoupili, a 

(e) podstránky, které jste na našich webových stránkách navštívili.

3.3 Zpracování IP adresy vašeho koncového zařízení je nezbytné k tomu, abychom vám mohli poskytnout naše webové stránky, a slouží tak k zajištění jejich správného fungování. Zpracování dalších údajů uvedených v odstavci 3.2 tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů se provádí pro účely bezpečnosti údajů a bezpečnosti našich IT systémů, jakož i za účelem optimalizace našich služeb a zlepšování našich webových stránek. Údaje uvedené v odstavci 3.2 tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů jsou uloženy v samostatném logu a nejsou spojeny s žádnými jinými uloženými osobními údaji. Vyhodnocení, s výjimkou vyhodnocení pro statistické účely a vyhodnocení provedených v anonymizované podobě, se provádí pouze v rámci ustanovení tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Údaje uvedené v odstavci 3.2 tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů nebudou použity pro marketingové nebo reklamní účely. Zpracování těchto údajů probíhá na základě článku 6 odst. 1 první věty písm. f) ONOOÚ. Ochrana našich webových stránek a optimalizace našich služeb představují oprávněný zájem.

3.4 Údaje uvedené v odstavci 3.2 tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů budou uchovávány do doby, než zanikne účel jejich zpracování. Údaje potřebné pro poskytování webových stránek (vaše IP adresa) se vymažou ihned po zobrazení příslušné webové stránky nebo podstránky. Vymazání logů, v nichž jsou tyto údaje uloženy, je automatizované a obvykle k němu dochází do sedmi (7) dnů po vytvoření logu. Pokud pro účely vyhodnocení zpracováváme i další údaje uvedené v odstavci 3.2 tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, děje se tak bez odkazu na IP adresu, díky čemuž již není možné identifikovat žádné osobní údaje.


4 Cookies

4.1 Obecné informace

4.1.1 Aby byly naše služby a naše webové stránky uživatelsky co nejpřívětivější a aby bylo možné využívat určitých funkcí našich webových stránek, používáme tzv. soubory cookie.

4.1.2 Soubory cookie jsou v širším smyslu všechny informace, které webová stránka ukládá do vašeho koncového zařízení nebo prohlížeče a které může poté znovu načíst. V souborech cookie mohou být uloženy jakékoli informace, například určitá vámi zvolená nastavení webové stránky, aby tato nastavení mohla být automaticky rozpoznána při přístupu na další podstránku nebo při další návštěvě webové stránky. Soubory cookie dále obsahují charakteristický řetězec znaků (identifikační číslo), který umožňuje, aby byl váš prohlížeč identifikován, když stránku znovu navštívíte. To může vést k přiřazení prohlížeče k informacím uloženým poskytovatelem, jako je zejména uživatelský účet nebo podúčet, ke kterému jste přihlášeni, nákupní košík nebo automaticky vytvořený uživatelský profil.

4.1.3 Některé ze souborů cookie, které používáme, jsou smazány po ukončení relace, tj. po uzavření prohlížeče (dočasné cookies). Ostatní soubory cookie zůstanou ve vašem koncovém zařízení a umožňují nám při vaší další návštěvě naší webové stránky rozpoznat váš prohlížeč (trvalé cookies). 

4.2 Technicky nezbytné cookies

4.2.1 Abychom zajistili správné fungování našich webových stránek, používáme technicky nezbytné cookies, například abychom uložili nastavení jazyka a přihlašovací údaje. Technicky nezbytné cookies se používají také k ukládání souhlasů a námitek pro analyzující a reklamní cookies (viz odstavec 4.3 tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů) a k ukládání vašeho souhlasu v rámci tzv. „řešení dvou kliknutí“ pro sociální sítě (odstavec 5 tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů).

4.2.2 Pro jednotlivé funkce na našich webových stránkách využíváme následující poskytovatele třetích stran:

(a) Medallia 

Nástroj Medallia for Digital Survey používáme ke shromažďování zpětné vazby od návštěvníků našich webových stránek, kteří na nich provedou určité akce nebo je navštíví po stanovenou minimální dobu. Medallia for Digital zpracovává naším jménem následující kategorie osobních údajů: (a) identifikační údaje zákazníka přiřazené k vašemu zákaznickému účtu a k účasti v průzkumech (jméno, adresa, titul, kontaktní údaje); (b) informace o kontaktních místech (identifikátor transakce, navštívené části webových stránek) a (c) informace z oblasti IT, jako je IP adresa a typ prohlížeče. V průběhu prováděného zpracování může být přesto nutné předat vaše osobní údaje do zemí, které nejsou součástí Evropské unie (EU) nebo Evropského hospodářského prostoru (EHP). Předávání do těchto tzv. „třetích zemí“ se může týkat následujících kategorií příjemců: Poskytovatel třetí strany, který toto zpracování jménem společnosti DISH provádí: Medallia Inc., americký poskytovatel služeb se sídlem na adrese 575 Market Street Suite 1850, San Francisco, CA 94105, Spojené státy americké (USA). Právním základem pro používání Medallia for Digital je čl. 6 odst. 1 písm. a) ONOOÚ (souhlas subjektu údajů). Cílem průzkumu je využít získané informace ke zlepšení kvality našich služeb. Chceme přizpůsobit naši online nabídku a služby našim zákazníkům a poskytnout jim lepší uživatelský zážitek tím, že zjistíme jejich potřeby. Délka uchovávání shromážděných osobních údajů se řídí podle následujících kritérií: Údaje se ukládají za účelem vytvoření dlouhodobého průzkumu a sledování vývoje služeb na základě zpětné vazby z průzkumu. Údaje musí být proto uchovávány po dobu, po kterou je nástroj Medallia for Digital aktivní na našich webových stránkách. Doba uchovávání souborů cookie je jeden rok. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna. Nastavení ochrany osobních údajů můžete spravovat prostřednictvím tlačítka Onsite na našich webových stránkách. 

Poskytovatel uvedený v odstavci 4.2.2 shromažďuje a zpracovává údaje jménem (viz také odstavec 14.1(a)) společnosti DISH.

4.2.3 Právním základem pro zpracovávání technicky nezbytných cookies je článek 6 odst. 1, první věta, písm. f) ONOOÚ. Funkčnost našich webových stránek představuje z naší strany oprávněný zájem. Pokud jste s námi uzavřeli smlouvu o používání příslušných služeb, je právním základem pro zpracování článek 6 odst. 1 první věta písm. b) ONOOÚ.

4.3 Analyzující a reklamní cookies

4.3.1 Používáme analyzující cookies, které nám umožňují sledovat, jak používáte naše webové stránky, např. ze kterého webu třetí strany jste na náš web přišli, které podstránky na našem webu navštěvujete a na které odkazy jste klikli a jak často. Používáme následující analyzující cookies:

(a) Využíváme službu Adobe Analytics, službu společnosti Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk Citywest Business Campus, Dublin 24, Irská republika; dále jako „Adobe“). Tato služba používá soubory cookie, které jsou uložené na vašem koncovém zařízení a které umožňují analýzu vašeho používání našich webových stránek. Informace generované soubory cookie o vašem používání těchto webových stránek (včetně vaší IP adresy) budou přeneseny na servery Adobe v Irsku, kde budou anonymizovány a poté v anonymizované podobě přeneseny a uloženy na servery v USA pro další zpracovávání. Společnost Adobe tyto informace používá, aby pro nás mohla vyhodnotit vaše využívání webových stránek, sestavit přehledy o činnosti webových stránek a provádět další služby spojené s používáním webových stránek a internetu. Je-li to vyžadováno zákonem nebo jsou-li tyto informace zpracovávány třetími stranami jménem společností Adobe, mohou tyto informace být předány třetím stranám. Vaše IP adresa nebude za žádných okolností spárována s dalšími údaji společnosti Adobe. Ukládání souborů cookie můžete odmítnout v příslušném nastavení vašeho prohlížeče, nicméně upozorňujeme, že pokud tak učiníte, možná nebudete moci plně využít všech funkcí těchto webových stránek. Zpracování údajů společností Adobe můžete kdykoliv odmítnout, a to s účinností do budoucna. Více informací o možnosti vznesení námitky najdete na adrese http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html. 

(b) Mimo to používáme i Google Analytics, službu webové analytiky poskytovanou společností Google Ireland Limited se sídlem na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; dále jen jako „Google“). Služba Google Analytics taktéž používá soubory cookie. Informace generované soubory cookie o vašem užívání těchto webových stránek se obvykle přenáší na server Google v USA a jsou tam uloženy. Než k tomu však dojde, Google zkrátí vaši IP adresu v členských státech Evropské unie nebo jiných státech, které jsou účastníky Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Plná IP adresa bude přenesena na server Google v USA a zkrácena až tam pouze ve výjimečných případech. Společnost Google tyto informace používá našim jménem, aby mohla vyhodnotit vaše využívání webových stránek, sestavit přehledy o činnosti webových stránek a poskytovat nám další služby spojené s používáním webových stránek a internetu. IP adresa přenesená vaším prohlížečem v rámci Google Analytics není spárována s dalšími údaji společnosti Google. Uložení souborů cookie můžete odmítnout v příslušném nastavení vašeho prohlížeče. Můžete také zabránit společnosti Google, aby shromažďovala údaje generované soubory cookie a související s vaším používáním našeho webu (včetně vaší IP adresy) a aby tyto údaje zpracovávala. Stačí si stáhnout a nainstalovat plugin do prohlížeče, který je dostupný na následující adrese: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Poskytovatelé uvedení v odstavci 4.3.1 shromažďují a zpracovávají údaje našim jménem (viz také odstavec 14.1(a))

4.3.2 Pro reklamní účely taktéž používáme reklamní cookies poskytovatelů třetích stran. Tyto soubory cookie nám umožňují přizpůsobit vám reklamy, které se zobrazují ve vašem prohlížeči, tak, aby odrážely vaše zájmy na základě vašeho chování během prohlížení webu. Používáme následující reklamní cookies:

(a) Používáme službu Google AdWords ve spojení se službou Google Conversion Tracking.  Jedná se o službu společnosti Google Ireland Limited se sídlem na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; dále jen jako „Google“). Službu Google AdWords používáme, aby zobrazovala stránky DISH na reklamních plochách společnosti Google. Když naše webové stránky navštívíte přes Google reklamu, služba Google Adwords do vašeho koncového zařízení uloží soubor cookie (dále jako „konverzní cookies“). Platnost tohoto souboru cookie vyprší po 30 dnech. Soubor nebude použit pro osobní identifikaci. Pokud platnost souboru cookie ještě nevypršela, když navštívíte určité stránky, my a společnost Google vidíme, že někdo klikl na reklamu a byl přesměrován na naše stránky. Každý zákazník služby AdWords obdrží rozdílný soubor cookie. Díky tomu nemohou být soubory cookie sledovány napříč webovými stránkami zákazníků služby AdWords. Informace shromážděné konverzními cookies jsou používány pro generování konverzních statistik pro zákazníky služby AdWords, kteří si zvolili sledování konverzí. Zákazníci služby AdWords vidí celkové číslo uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku označenou pro sledování konverzí. Neobdržíme však žádné informace, které by vás osobně identifikovaly. Pokud si nepřejete se účastnit sledovacího procesu, můžete odmítnout uložení požadovaného souboru cookie – například pomocí nastavení prohlížeče, které obecně zakáže automatické ukládání souborů cookie. Soubory cookie můžete také deaktivovat nastavením vašeho prohlížeče tak, aby blokoval soubory cookie z domény googleadservices.com. 

(b) Na našich webových stránkách používáme Facebook Pixel, nástroj provozovaný společností Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, nebo pokud se nacházíte v EU, společností Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko (dále jako „Facebook“), který se používá k analýze, optimalizaci a hospodárnému provozu webových stránek. Pomocí nástroje Facebook Pixel může Facebook navíc identifikovat návštěvníky našich webových stránek jako cílovou skupinu pro zobrazování Facebook reklam. Proto používáme Facebook Pixel k zobrazení Facebook reklam zveřejněných naší společností pouze pro uživatele Facebooku, kteří projevili zájem o naše webové stránky. To znamená, že Facebook Pixel využíváme k tomu, aby naše Facebook reklamy odpovídaly potenciálnímu zájmu uživatelů a nebyly obtěžující. Facebook Pixel můžeme používat i k tomu, abychom sledovali účinnost Facebook reklam pro statistické účely a k průzkumu trhu, přičemž zjišťujeme, zda byl uživatel po kliknutí na Facebook reklamu přesměrován na naše webové stránky (tzv. „konverze“ nebo „uživatelská interakce“). V tomto případě se zpracování údajů právně zakládá na článku 6 odstavci 1 první větě písmenu a) ONOOÚ. Facebook využívá nástroj Facebook Pixel přímo, když navštívíte naše webové stránky, a může do vašeho zařízení umístit soubor cookie. Když se následně přihlásíte k Facebooku nebo navštívíte Facebook, když jste přihlášeni, bude vaše návštěva našich webových stránek zaznamenána v rámci vašeho profilu. Shromážděné údaje o vás jsou pro nás anonymní, takže tímto způsobem nezískáme informace o totožnosti uživatele. Facebook však údaje uchovává a zpracovává, aby bylo možné propojení s příslušným uživatelským profilem. To znamená, že na základě zpracovaných údajů mohou být vytvořeny uživatelské profily. Facebook zpracovává údaje v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Facebook. Další informace o tom, jak Facebook Pixel funguje a jak se zobrazují Facebook reklamy, najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook: https://www.facebook.com/policy. Shromažďování a používání vašich údajů nástrojem Facebook Pixel k zobrazování Facebook reklam můžete odmítnout. Za účelem konfigurace typů reklam zobrazovaných na Facebooku můžete přejít na stránku, kterou Facebook připravil, a postupovat podle pokynů k nastavení reklam na základě použití: https://www.facebook.com/adpreferences/ad_settings. Nastavení nejsou závislá na platformě, tzn. že je lze používat na všech zařízeních, například na stolních počítačích nebo na mobilních zařízeních. Můžete také vznést námitku proti používání souborů cookie pro účely sledování a reklamní účely: prostřednictvím stránky s přehledem možností odhlášení iniciativy Network Advertising Initiative  http://optout.networkadvertising.org a navíc prostřednictvím amerických webových stránek http://www.aboutads.info/choices nebo evropských webových stránek http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/. Nastavení ochrany osobních údajů můžete spravovat prostřednictvím tlačítka Onsite na našich webových stránkách.

(c) Bing Ads

K remarketingu a sledování konverzí používáme Bing Ads, program společnosti Microsoft Corporation (dále jako „Microsoft“), který využívá nástroj Universal Event Tracking (UET). Pokud jste na naše webové stránky vstoupili přes vyhledávač Bing nebo Yahoo, nastaví se s vaším souhlasem na vašem počítači za tímto účelem soubor cookie. V tomto textovém souboru jsou informace o používání našich webových stránek, tzn. o stránkách, které jste navštívili, ukládány programem Bing Ads po dobu 180 dnů a poté jsou smazány. Tyto informace zahrnují mimo jiné URL adresu navštívené stránky, URL adresu odkazující stránky a vaši IP adresu. Pomocí funkce remarketingu vám můžeme při dalším vyhledávání v některém z výše uvedených vyhledávačů zobrazit nabídky šité na míru právě vám. Na stránce s přehledem možností odhlášení iniciativy Network Advertising Initiative (NAI) http://www.networkadvertising.org/choices/ můžete zkontrolovat, které zúčastněné weby nastavují soubory cookie ve vašem prohlížeči, a cookies vypnout. Podmínky ochrany osobních údajů společnosti Microsoft týkající se nakládání se shromážděnými údaji jsou k dispozici na tomto odkazu: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement/.

(d) Pinterest Ads

S vaším souhlasem používáme tzv. „tag Pinterestu“ společnosti Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA, 94107 k zobrazování reklamy založené na uživatelích. Prostřednictvím souborů cookie společnost Pinterest rozpozná, která reklama již byla umístěna ve vašem prohlížeči a zda jste prostřednictvím umístěné reklamy vstoupili na webovou stránku. Soubory cookie při tom neshromažďují žádné osobní údaje a ani je nelze s žádnými osobními údaji spojit. Zpracování údajů společností Pinterest probíhá v rámci zásad používání údajů společnosti Pinterest. Obecné informace o zobrazování PinterestAds obdobně najdete v zásadách používání údajů společnosti Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy. Proti shromažďování vašich údajů pomocí tagu Pinterestu a použití vašich údajů k zobrazování reklam Pinterest můžete vznést námitku. Chcete-li nastavit, které typy reklam se vám budou na Pinterestu zobrazovat, navštivte stránku vytvořenou společností Pinterest a postupujte podle pokynů pro nastavení reklamy založené na uživatelském používání: https://www.pinterest.com/settings/. Tato nastavení jsou nezávislá na platformě, tzn. použijí se pro všechna zařízení, jako například stolní počítače nebo mobilní zařízení. 

(e) Adform A/S:

Za shromažďování údajů pro účely online reklamy odpovídá náš poskytovatel reklamních služeb PREX Programmatic Exchange GmbH & Co KG. Při tomto shromažďování se používá sledovací systém následujícího poskytovatele služeb: Adform A/S, Widersgade 10B, sal 1, 1408 Kodaň, Dánsko, německá pobočka: Großer Burstah 50–52, 20457 Hamburg, Německo. Systém se na našich webových stránkách používá k následujícím účelům: (i) Pomocí sledování se porovnávají kontakty uživatelů s reklamami na jiných webových stránkách (vizuální kontakty a kliknutí na reklamní bannery) s následnými interakcemi na našich webových stránkách. Shromážděné údaje jsou statisticky analyzovány, aby bylo možné optimalizovat účinnost mediálních kampaní. Všechny shromážděné údaje o používání jsou uloženy pod pseudonymem. Shromážděné údaje nejsou používány k osobní identifikaci návštěvníků našich webových stránek a nejsou spojovány s osobními údaji týkajícími se nositele pseudonymu. (ii) nastavení online reklamy založené na uživatelích (tzv. retargeting). Poskytovatel služeb shromažďuje a zpracovává vaše chování při používání námi provozovaných webových stránek pseudonymně. Tyto údaje se používají k opětovnému cílení reklamy na uživatele na základě jejich chování při návštěvě našich webových stránek. Tyto reklamy se pak zobrazují i mimo naše webové stránky. Ke shromažďování údajů se s vaším souhlasem používají soubory cookie třetích stran popsané na následující stránce: https://site.adform.com/privacy-center/adform-cookies/. 

4.3.3 Přijímáme technická opatření k pseudonymizaci údajů, které o vás byly shromážděny prostřednictvím analytických nebo reklamních cookies. Po úspěšné pseudonymizaci již není možné přiřadit údaje přímo k uživateli vstupujícímu na webovou stránku. 

4.3.4 Kliknutím na „přijmout“ na naší cookie liště souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů pomocí analytických a reklamních cookies pro výše uvedené účely. Zpracování těchto osobních údajů pak probíhá na základě článku 6 odst. 1 první věty písm. a) ONOOÚ.


5 Sociální média

5.1 Používáme „sociální pluginy“ následujících sociálních sítí:

(a) Facebook; Instagram (provozovatel: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA a Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland);

(b) Twitter (provozovatel: Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA);

(c) Youtube (provozovatel: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA).

5.2 Abychom ochránili vaše osobní údaje a soukromí, používáme tzv. „řešení dvou kliknutí“, které zajišťuje, že k přenosu údajů prostřednictvím sociálních pluginů příslušnému provozovateli sociální sítě dojde až poté, co si aktivujete sociální plugin. Sociální pluginy jsou zpočátku deaktivovány a nenavazují automaticky spojení s provozovateli sociálních sítí. Pokud některý z těchto pluginů povolíte, souhlasíte s tím, že vaše osobní údaje popsané v této pasáži budou předány příslušné sociální síti. V takovém případě je právním základem pro zpracování těchto osobních údajů článek 6 odst. 1 první věta písm. a) ONOOÚ. 

Další zpracování osobních údajů provozovatelem sítě se řídí jeho ustanoveními o ochraně osobních údajů, za jejichž zpřístupnění zodpovídá provozovatel. 

5.3 Naše webové stránky také obsahují jednoduché odkazy na Facebook, Instagram, YouTube a Twitter. V takovém případě jsou údaje výše uvedeným sociálním sítím předávány pouze pokud kliknete na příslušné tlačítko s ikonou (např. "f" jako Facebook nebo symbol ptáčka pro Twitter). Když na takovouto ikonu kliknete, otevře se vám stránka příslušné sociální sítě.


6 Registrace na platformě DISH

6.1 Pokud chcete využívat plný rozsah funkcí platformy DISH a získat přístup ke službám poskytovatelů třetích stran (podrobně viz naše podmínky používání), je nutné, abyste se zaregistrovali jako uživatel. Registrace vyžaduje vyplnění vstupní masky. Ze vstupní masky můžete zjistit, které osobní údaje jsou pro registraci povinné a které osobní údaje můžete zadat volitelně.

6.2 Po kliknutí na tlačítko „Zaregistrovat se“ od nás obdržíte e-mail nebo SMS s kódem na vámi zadanou e-mailovou adresu nebo číslo mobilního telefonu. Pro potvrzení registrace je třeba zadat kód uvedený v této zprávě do registrační masky a potvrdit jej. Vaše IP adresa a čas potvrzení registrace jsou následně uloženy; slouží to oprávněnému zájmu na prevenci nebo odhalování zneužití, a dochází k tomu tedy na právním základě článku 6 odst. 1 první věty písm. f) ONOOÚ.

6.3 Uživatelský účet má možnost vlastní správy. Údaje, které jste uvedli při registraci, můžete proto kdykoli změnit v sekci „Profil“. Ve výchozím nastavení je váš uživatelský profil viditelný pro ostatní uživatele DISH. Ostatní uživatelé vás proto mohou najít prostřednictvím vyhledávací funkce platformy DISH, a to tak, že vyhledají veřejně přístupné informace o vašem profilu. Ostatní uživatelé mohou také vidět, na které události nabízené prostřednictvím platformy DISH jste se zaregistrovali. Prostřednictvím možnosti vlastní správy uživatelského účtu můžete kdykoli určit, zda a do jaké míry má váš uživatelský profil zůstat viditelný pro ostatní uživatele platformy DISH. Rozhodnutí o tom, jaké informace chcete na své profilové stránce zpřístupnit ostatním uživatelům, je tedy zcela na vás. Svou profilovou stránku si můžete kdykoli nastavit jako soukromou, aby vás ostatní uživatelé nemohli najít ve vyhledávání a nedostali ani žádné další informace. 

6.4 Pokud jste zákazníkem METRO/​MAKRO, pak máte možnost na platformě DISH zadat číslo své zákaznické karty METRO/MAKRO. Pokud nám toto číslo zákaznické karty poskytnete, předáme informaci o tom, zda používáte určitý digitální nástroj, společnosti METRO/​MAKRO, u níž jste zákazníkem. Přehled společností METRO/​MAKRO je přiložen k tomuto dokumentu. Společnost METRO/​MAKRO tyto informace použije, aby vám na vaši žádost poskytla podporu při používání digitálního nástroje a aby zlepšila vaše zákaznické zkušenosti a zákaznický servis. Tyto údaje nebudou předány společnosti METRO/​MAKRO, jejímž jste klientem. Informace o tom, jak vaše místní společnost METRO/​MAKRO zpracovává osobní údaje, jsou uvedeny v oznámení o ochraně osobních údajů příslušné společnosti. Právním základem pro předávání vašich osobních údajů je v tomto ohledu článek 6 odst. 1 první věta písm. a) ONOOÚ.

6.5 Pokud vás kontaktoval obchodní zástupce a poznamenal si vaše údaje, bude konečná registrace provedena prostřednictvím call centra.

6.6 Právním základem pro shromažďování a zpracování údajů za účelem správy uživatelského účtu je článek 6 odst. 1 první věta písm. b) ONOOÚ.


7 Používání účtu DISH

7.1 Pokud jste si vytvořili uživatelský účet a používáte platformu DISH, v souvislosti s vaším uživatelským účtem shromažďujeme, zpracováváme a uchováváme také následující údaje:

(a) Informace o tom, které digitální nástroje kterých poskytovatelů používáte a jaké zboží a služby jste si prostřednictvím DISH zakoupili;

(b) Informace o tom, na které události jste se přihlásili a kterých událostí jste se účastnili.

7.2 Taktéž zpracováváme vaše údaje za účelem toho, abychom vám mohli e-mailem, prostřednictvím SMS nebo poštou zasílat informace (oznámení) týkající se smlouvy. Při používání aplikace DISH (viz odstavec 10 tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů) si tato aplikace samostatně vyžádá oprávnění používat následující funkce (a) systému iOS: kontakty, fotografie a fotoaparát; (b) při používání systému Android: kontakty, fotoaparát, úložiště a zprávy SMS – stav telefonu.

7.3 Abychom vám mohli nabízet poradenské služby, budou osobní údaje, které poskytnete při registraci k našim službám (viz odstavec 6 tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů), jakož i během jejich používání, zpracovávány společně námi a našimi partnerskými společnostmi v sídle vašeho podnikání (viz odstavec 1.2 tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů). Poradenské služby zahrnují mimo jiné služby týkající se nastavení softwaru, způsobu, jak software co nejlépe používat (např. jak využívat další funkce), a toho, jak software zapadá do vaší obchodní koncepce.

7.4 Zpracování údajů v souvislosti s vaším uživatelským účtem slouží k plnění uživatelské smlouvy mezi vámi a společností DISH. Právním základem je článek 6 odst. 1 první věta písm. b) ONOOÚ. Tyto údaje používáme také k analýzám vašeho uživatelského chování. Díky tomu můžeme například zjistit, které služby nebo události jsou pro vás obzvláště zajímavé. Analýza vašeho uživatelského chování může vést k tomu, že od nás budete dostávat personalizovaná reklamní sdělení, pokud jste k tomu udělili souhlas nebo je to povoleno z hlediska zákonných podmínek (viz odstavec 11 tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů). To slouží k vylepšení naší nabídky. Právním základem je v tomto ohledu článek 6 odst. 1 první věta písm. f) ONOOÚ. 

7.5 Údaje shromážděné v souvislosti s vaším uživatelským účtem budeme uchovávat až do ukončení uživatelské smlouvy mezi vámi a námi (pro podrobnosti viz naše podmínky používání). Po ukončení uživatelské smlouvy bude váš uživatelský účet automaticky odstraněn. Pokud jsme ze zákona povinni uchovávat určité údaje shromážděné v souvislosti s vaším uživatelským účtem i po ukončení uživatelské smlouvy, vymažeme tyto údaje až po uplynutí povinné doby uchovávání.


8 Jednotlivé funkce platformy a digitálních nástrojů DISH

8.1 Prostřednictvím platformy DISH můžete zveřejňovat příspěvky v diskusních fórech. Tyto příspěvky si mohou zobrazit všichni uživatelé. Kromě toho existuje možnost publikovat příspěvky ve skupinách, které jsou přístupné pouze určitému okruhu uživatelů. V tomto případě jsou vaše příspěvky viditelné pouze pro tyto uživatele. Právním základem pro toto zpracování je článek 6 odst. 1 první věta písm. b) ONOOÚ.

8.2 Pokud používáte digitální nástroje, které zahrnují marketing prostřednictvím platforem třetích stran nebo které jinak zahrnují předávání údajů jiným platformám, adresářům nebo věrnostním programům, předáme příslušné údaje příslušným poskytovatelům. Jak je popsáno v podmínkách používání, může jít mimo jiné o údaje o vaší restauraci a kontaktní údaje. O které údaje se jedná, si můžete podrobně přečíst v příslušném digitálním nástroji. Právním základem pro toto zpracování je článek 6 odst. 1 první věta písm. b) ONOOÚ.

8.3 Pro pozvánky na vybrané události používáme platformu „Eventbrite“ provozovanou společností Eventbrite, Inc., jejíž sídlo se nachází na adrese 155 5th Street, Floor 7, San Francisco, CA 94103, USA a která je registrovaná ve státě Delaware. Více informací o společnosti Eventbrite naleznete na adrese www.eventbrite.com. Informace o tom, jak společnost Eventbrite zpracovává osobní údaje, jsou obsaženy v oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Eventbrite. V ostatních případech poskytujeme pouze informace o tom, kde a kdy se událost koná. Registrace pak probíhá na webových stránkách příslušného pořadatele. Právním základem pro předání údajů společnosti Eventbrite je článek 6 odst. 1 první věta písm. b) ONOOÚ.

8.4 Pokud přijímáte platby v rámci používání digitálních nástrojů společnosti DISH a využíváte k tomuto účelu služeb poskytovatele online platebních služeb, je vyžadována kontrola legitimity v souladu s německým zákonem proti praní špinavých peněz (GwG) (tzv. proces KYC). Za tímto účelem shromažďujeme další informace a předáváme je poskytovateli platebních služeb za uživatele. Shromažďování těchto údajů pro aktivaci platební služby je vyžadováno zákonem. Právním základem je proto článek 6 odst. 1 první věta písm. c) ONOOÚ.


9 Využívání služeb třetích stran

9.1 Pokud se zaregistrujete k některému z digitálních nástrojů zprostředkovaných prostřednictvím platformy DISH nebo získáte zboží či službu, je nutné, abychom předali vaše osobní údaje, které jsou potřebné pro plnění smlouvy s poskytovatelem třetí strany, příslušnému poskytovateli třetí strany. Právním základem pro toto předání je článek 6 odst. 1 první věta písm. b) ONOOÚ. Pro další zpracování osobních údajů poskytovatelem platí oznámení o ochraně osobních údajů poskytovatele třetí strany.

9.2 Pokud navštívíte platformu DISH jako registrovaný uživatel a vaše přihlášení je aktivní, sdílíme vaše uživatelské ID, které přidělujeme interně, s některými poskytovateli třetích stran. Ti vám díky tomu mohou na platformě DISH zobrazovat personalizovaná oznámení prostřednictvím tzv. inframů nebo reklamních kontejnerů (advertising containers). Tato personalizovaná oznámení mohou například obsahovat informace o digitálních nástrojích, které již používáte, nebo vás upozorňovat na digitální nástroje, které by pro vás mohly být zajímavé. Tato doporučení jsou částečně založena na vašem předchozím uživatelském chování při používání platformy DISH. 

9.3 Přístupové údaje k uživatelskému účtu DISH (číslo mobilního telefonu a heslo) můžete použít také pro přihlášení k digitálním nástrojům, které používáte (jednotné přihlášení), ačkoli jednotné přihlášení není k dispozici pro všechny digitální nástroje nabízené poskytovateli třetích stran. Díky jednotnému přihlášení není nutné vybírat samostatné přístupové údaje pro každý digitální nástroj. Poskytovatel digitálního nástroje, který je třetí stranou, obdrží od společnosti DISH pouze údaje potřebné pro poskytování jednotného přihlášení. Společnost DISH nedostává od poskytovatele třetí strany žádné další informace o tom, jak digitální nástroj používáte. Stejně tak poskytovatel třetí strany nedostává od společnosti DISH žádné informace o tom, jak používáte DISH.

9.4 Společnost DISH nezískává žádné informace o obsahu a rozsahu vašeho využívání služeb třetích stran. Společnost DISH se však dozví, zda používáte konkrétní službu poskytovatele třetí strany. Slouží to zejména k tomu, abychom vám mohli zasílat doporučení ohledně dalších služeb, které by vás mohly zajímat, například proto, že mají podobné funkce jako služba, kterou používáte, nebo doplňkové či vhodné funkce pro tuto službu. Slouží to našemu oprávněnému zájmu zlepšovat uživatelský zážitek a nabízet vám služby, které jsou pro vás vhodné. Právním základem je v tomto ohledu článek 6 odst. 1 písm. f) ONOOÚ. 

9.5 Někteří poskytovatelé třetích stran nenabízejí své služby přímo na platformě DISH. V tomto případě však máte možnost zadat své kontaktní údaje na platformě DISH, které pak společnost DISH předá příslušnému poskytovateli třetí strany. K tomu dojde pouze s vaším souhlasem. Předání vašich osobních údajů v tomto ohledu probíhá na základě článku 6 odst. 1 první věty písm. a) ONOOÚ.


10 DISH App

10.1 Při stažení aplikace DISH z příslušného obchodu s aplikacemi do vašeho mobilního zařízení společnost DISH před jejím použitím ještě neshromažďuje žádné osobní údaje a příslušný obchod s aplikacemi je zároveň nepředává společnosti DISH. Při stažení aplikace DISH z obchodu s aplikacemi shromažďuje provozovatel příslušného obchodu s aplikacemi informace, zejména vaše uživatelské jméno, e-mailovou adresu, zákaznické údaje k vašemu účtu, čas stažení, případné platební údaje a individuální identifikátory vašeho koncového zařízení. Správcem pro zpracování těchto údajů je provozovatel příslušného obchodu s aplikacemi. V tomto ohledu platí pouze prohlášení o ochraně osobních údajů pro používání příslušného obchodu s aplikacemi, které je tam k dispozici.

10.2 Bez ohledu na to, zda se do funkcí aplikace DISH pro danou zemi přihlásíte pomocí svých zákaznických údajů, musí být při používání aplikace DISH shromažďovány určité údaje, aby bylo technicky možné aplikaci DISH používat. Jedná se o následující údaje nebo činnosti zpracování údajů:

Jazyk nastavený ve vašem zařízení. Tyto údaje se zpracovávají pro předběžnou volbu jazyka aplikace a výběr země v aplikaci.

Právním základem pro zpracování těchto údajů je článek 6 odst. 1 první věta písm. b) ONOOÚ, abyste mohli aplikaci DISH používat v souladu se smlouvou.

10.3 Pokud jste udělili souhlas prostřednictvím příslušného nastavení aplikace DISH nebo prostřednictvím systémového nastavení vašeho koncového zařízení, přistupuje aplikace DISH k následujícím údajům, aby mohla zobrazit nebo optimalizovat jednotlivé služby aplikace DISH (např. snímání karet pomocí fotoaparátu):

(a) Údaje z fotoaparátu (pro skenování čárových kódů a přidávání fotografií do profilových obrázků nebo přidávání strukturálních ilustrací).

(b) Fotografie z galerie vašeho koncového zařízení (pro přidávání fotografií do profilových obrázků nebo přidávání základních ilustrací).

(c) Telefonní kontakty z adresáře (pro přidání členů týmu do vašeho týmu DISH).

10.4 S vaším souhlasem vám můžeme navíc zasílat individuální zprávy na uzamčenou obrazovku (push notifikace). V této souvislosti použijeme ID zařízení, abychom zprávy mohli odesílat. 

10.5 K udělení souhlasu nejste povinni. Bez souhlasu však samozřejmě nebudete moci používat žádné funkce aplikace DISH, které vyžadují přístup k těmto údajům.

10.6 Právním základem pro zpracování podle odstavců 10.3 a 10.4 je článek 6 odst. 1 první věta písm. a) ONOOÚ. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat pomocí příslušného nastavení v aplikaci nebo v systémovém nastavení koncového zařízení.

10.7 ID vašeho zařízení se používá pouze po dobu používání aplikace DISH. Výběr země je uložen lokálně ve vašem koncovém zařízení pouze dokud máte nainstalovanou aplikaci DISH. Systémový jazyk, který jsme načetli pro předběžnou volbu země, se neukládá.


11 Zpravodaj a push marketing

11.1 Po úspěšné registraci u DISH vás budeme pravidelně prostřednictvím e-mailu, push notifikací (aplikace DISH) a/nebo SMS informovat o aktuálních nabídkách, produktech a akcích za podmínek § 7 odst. 3 německého zákona proti nekalé soutěži (UWG). Tato marketingová sdělení mohou zahrnovat také nabídky, produkty a propagační akce, které nám poskytují naši marketingoví partneři z digitálního a gastronomického průmyslu. V této souvislosti však nebude našim marketingovým partnerům předána Vaše e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu ani jiné osobní údaje. Osobní údaje shromážděné při registraci budou použity pouze pro účely zasílání zpravodajů/push notifikací na vaši e-mailovou adresu a číslo mobilního telefonu/SMS a zpracovány.  

11.2 Odkazy v našich e-mailech obsahují sledovací informace, které nám umožňují určit, které odkazy vás zajímaly a kdy jste na ně klikli. Prostřednictvím sledovacího odkazu se ukládají následující údaje: E-mailová adresa, newsletter, odkaz, datum a čas otevření, jakož i chování při kliknutí na webové stránce. Toto slouží našemu oprávněnému zájmu zlepšovat naše reklamní produkty. Zpracování vašich osobních údajů pro tyto účely je založeno na článku 6 odst. 1 první větě písm. f) ONOOÚ. 

11.3 Pokud jsou osobní údaje jinak zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo vznést námitku proti tomuto zpracování, což platí i pro profilování, pokud se týká daného přímého marketingu. Námitku můžete podat zejména následujícími způsoby:

(a) Proti používání vašeho čísla mobilního telefonu a e-mailové adresy můžete kdykoli vznést námitku pomocí funkce odhlášení, která je u každé položky uvedena.

(b) Pokud si již nepřejete dostávat push notifikace prostřednictvím aplikace DISH, můžete to změnit v obecných nastaveních aplikace DISH. 

(c) Pokud si již nepřejete dostávat oznámení prostřednictvím SMS, zašlete prosím e-mail na adresu privacy@hd.digital.

V souvislosti s námitkou nevznikají žádné jiné náklady než náklady na přenos podle základních tarifů.


12 Platby

12.1 Platbu lze provést prostřednictvím platby předem, kreditní karty (Visa, MasterCard, American Express), Maestro, SOFORT Überweisung, přímého inkasa a PayPal. 

12.2 Při platbě ve prospěch společnosti DISH pomocí jiných platebních metod budou údaje potřebné pro platbu, tj. příjemce, částka, účel použití, číslo transakce a případně adresa pro doručení, předány poskytovateli platebních služeb, kterého jste si vybrali. Totéž platí, pokud poskytovatel třetí strany nabízí zpoplatněné služby na platformě DISH a platba se neprovádí přímo prostřednictvím poskytovatele, ale prostřednictvím platformy DISH. Právním základem pro toto předání je článek 6 odst. 1 písm. b) ONOOÚ.

12.3 Pro zpracování plateb na platformě DISH jsou v současné době využíváni následující poskytovatelé platebních služeb:

(a) PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., se sídlem na adrese 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Lucembursko,

(b) Lemon Way, francouzská SAS (zjednodušená akciová společnost) se sídlem na adrese 8 rue du Sentier, 75002 Paříž, Francie, 

(c) PayU, MIH PayU B.V. ( PayU ) se sídlem na adrese Symphony Offices, Gustav Mahlerplein 5, 1082 MS Amsterdam, Nizozemsko, 

(d) Iyzico, dceřiná společnost PayU, iyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. se sídlem na adrese Burhaniye Mah. Atilla Sokak 7, Üsküdar Istanbul, Turecko, 

(e) Braintree, PayPAL (Europe) S.á r.l. et Cie, S.C.A., se sídlem na adrese
22-24 Boulevard Royal, L-2449 Lucembursko,

(f) Stripe, Stripe Payments Europe, Limited, se sídlem na adrese North Wall Quay 1, 662880 Dublin, Irsko.

12.4 Poskytovatelé platebních služeb shromažďují další údaje, jako je jméno držitele karty, číslo kreditní karty, datum platnosti a číslo CVC, přímo od vás. Správcem pro zpracování těchto údajů je příslušný poskytovatel platebních služeb. V tomto ohledu platí pouze zásady ochrany osobních údajů příslušného poskytovatele platebních služeb, které jsou k dispozici u příslušného poskytovatele platebních služeb.


13 Kontaktujte nás

13.1 Můžete nás kontaktovat různými způsoby:

(a) Pro zaslání dotazu můžete použít kontaktní formulář na našich webových stránkách. Osobní údaje, které zadáte do kontaktního formuláře (vyžadováno je vaše jméno a příjmení, e-mailová adresa a informace o povaze vašeho dotazu), budou zpracovány pouze za účelem zodpovězení vašeho dotazu a pouze v případě, že jste klikli na tlačítko „Odeslat“. Ukládá se také vaše IP adresa a čas odeslání dotazu.

(b) Taktéž se s námi můžete spojit telefonicky nebo e-mailem. I v tomto ohledu budou zpracovávány pouze osobní údaje nezbytné pro zodpovězení vašeho dotazu. 

13.2 Jejich zpracování slouží našemu oprávněnému zájmu moci s vámi komunikovat. Právním základem pro toto zpracování je proto článek 6 odst. 1 první věta písm. f) ONOOÚ. Pokud nás kontaktujete za účelem uzavření smlouvy nebo v souvislosti se stávající smlouvou, zpracování se provádí na základě článku 6 odst. 1 první věty písm. b) ONOOÚ; pokud jsme ze zákona povinni odpovědět, zpracování se provádí na základě článku 6 odst. 1 první věty písm. c) ONOOÚ.


Odstavec III Různé


14 Příjemce osobních údajů

14.1 Kromě předání popsaných v jiných částech tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů dochází také k následujícím předáním:

(a) Ke zpracovávání osobních údajů využíváme poskytovatele služeb, se kterými jsme uzavřeli smlouvu o zakázkovém zpracování v souladu se zákonnými požadavky článku 28 ONOOÚ, pod podmínkou, že jednají jako zpracovatelé. Tito poskytovatelé služeb nám pomáhají například s posíláním e-mailů, technickým provozem nebo hostingem webových stránek. 

(b) Pokud to slouží k objasnění zneužití platformy DISH, pro které je nutné zahájení soudního řízení, nebo pokud existuje zákonná povinnost zveřejnění, budou osobní údaje předány úřadům (zejména orgánům činným v trestním řízení a finančním úřadům), naší právní obhajobě a v případě potřeby i poškozeným třetím stranám. K předání údajů může dojít také v případě, že je to nezbytné pro vymáhání našich podmínek používání nebo jiných smluv, nebo pokud to vyžaduje zákonné nebo úřední nařízení nebo soudní rozhodnutí. Právním základem pro toto zpracování je článek 6 odst. 1 první věta písm. f) ONOOÚ, například pokud je předání nezbytné pro soudní řízení, nebo článek 6 odst. 1 první věta písm. c) ONOOÚ, pokud v souvislosti s tímto zpracováním existuje zákonná nebo úřední povinnost. 

(c) Můžeme také zapojit externí poradce, jako jsou právní zástupci (viz také písm. (b)) nebo daňoví poradci, a předat jim údaje nezbytné pro výkon poradenských služeb; právním základem pro toto je (pokud není v písm. (b) uvedeno jinak) článek 6 odst. 1 první věta písm. f) ONOOÚ, podle kterého je naším oprávněným zájmem využití poradenských služeb, které jsou účelné pro řízení společnosti.

14.2 Tito příjemci mohou mít sídlo jak v Evropské unii nebo Evropském hospodářském prostoru, nebo mimo ně. Skrze smluvní ujednání s poskytovateli služeb zajišťujeme, že tyto osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s požadavky ONOOÚ, i když ke zpracování údajů dochází mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor v zemích, kde jinak není garantována přiměřená úroveň ochrany údajů a pro které neexistuje rozhodnutí o odpovídající ochraně ze strany Evropské komise. Pro další informace o existenci rozhodnutí o odpovídající ochraně ze strany Evropské komise a odpovídajících zárukách, a chcete-li získat kopii těchto záruk, kontaktujte našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese privacy@hd.digital. 


15 Doba uložení

Pokud nejsou jinde v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů uvedeny konkrétnější informace, budou vaše osobní údaje uchovávány do doby, než zanikne účel jejich uchovávání. Údaje mohou být rovněž uchovávány po dobu nezbytnou pro uplatnění nebo obhajobu právních nároků (tj. zejména do uplynutí promlčecí lhůty, která je obvykle tři roky od konce kalendářního roku, v němž vznikl právní nárok podle § 199 německého občanského zákoníku (BGB)) nebo po dobu, po kterou existuje zákonná povinnost uchovávat údaje (zejména v souladu s ustanoveními obchodního nebo daňového práva).


16 Bezpečnost údajů

Používáme technická a organizační opatření, abychom ochránili osobní údaje uživatelů před ztrátou, nesprávným pozměněním nebo neoprávněným přístupem třetích stran. K zajištění bezpečného přenosu dat se používá výhradně protokol TLS (Transport Layer Security).


17 Vaše práva

17.1 Jako subjekt údajů ve smyslu ONOOÚ máte za zákonných podmínek nárok na následující práva: 

(a) Právo získat informace o zpracování údajů a kopii zpracovávaných údajů (právo na přístup k osobním údajům, článek 15 ONOOÚ),

(b) právo požadovat opravu nepřesných údajů nebo doplnění neúplných údajů (právo na opravu, článek 16 ONOOÚ),

(c) právo požádat o výmaz osobních údajů (právo na výmaz, článek 17 ONOOÚ),

(d) právo požadovat omezení zpracování údajů (označované také jako blokování) (právo na omezení zpracování, článek 18 ONOOÚ),

(e) právo získat osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a požadovat předání těchto údajů jinému správci zodpovědnému za jejich zpracování. (právo na přenositelnost údajů, článek 20 ONOOÚ),

(f) právo obdržet informace o zásadních aspektech společné odpovědnosti, z nichž budou patrné role a odpovědnosti jednotlivých správců v souvislosti se zpracováním osobních údajů, jakož i mechanismy a postupy pro výkon práv subjektů údajů (článek 26 odst. 2 ONOOÚ),

(g) právo kdykoli odvolat udělený souhlas a zastavit tak zpracování údajů na základě vašeho souhlasu. Odvolání nemá vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu uděleném před odvoláním (právo na odvolání, článek 7 ONOOÚ), jakož i

(h) právo vznést námitku proti určitým operacím zpracování údajů (článek 21 ONOOÚ).

17.2 Chcete-li uplatnit svá práva, můžete se obrátit na nás nebo na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese privacy@hd.digital. 

17.3 Máte také právo se obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů s jakýmikoli dalšími obavami ohledně zpracování vašich osobních údajů (článek 38 odst. 4 ONOOÚ) nebo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracování údajů porušuje ONOOÚ (právo podat stížnost u dozorového úřadu, článek 77 ONOOÚ).


Příloha Partnerské společnosti

Rakousko

Belgie

Chorvatsko

Česká republika

METRO Cash & Carry Österreich GmbH

Metro Platz 1

2331 Vösendorf

Rakousko

MAKRO Cash & Carry Belgium NV

Nijverheidsstraat 70

2160 Wommelgem

Belgie

METRO C&C Zagreb d.o.o.

Jankomir 31

10090 Zagreb - Susedgrad

Chorvatsko

MAKRO Cash & Carry  CR s.r.o.

Jeremiášova 7/1249

15500 Praha 5

Česká republika

Francie

Německo

Maďarsko

Itálie

METRO France SAS

5 rue des Grands Prés

92024 Nanterre Cedex

Francie

METRO Deutschland GmbH

Metro-Straße 8

40235 Düsseldorf

Německo

METRO Kereskedelmi Kft.

Budapark, Keleti 3

2041 Budaörs

Maďarsko

METRO Italia Cash and Carry S.p.A.

XXV Aprile 23

20097 San Donato

Milanese

Itálie

Nizozemsko

Polsko

Portugalsko

Rumunsko

MAKRO Cash & Carry Nederland B.V.

De Flinesstraat 9

1114 AL Amsterdam-Duivendrecht

Nizozemsko

MAKRO Cash and Carry Polska S.A.

Al. Krakowska 61

02-183 Warszawa

Polsko

MAKRO Cash & Carry Portugal, S.A.

Rua Quinta do Paizinho, 1

Portela de Carnaxide

2794-066 Carnaxide

Portugalsko

METRO Cash & Carry Romania srl

51 N Theodor Pallady Blvd

Building C6, Frame A, Sector 3

Bucharest

Rumunsko

Slovensko

Španělsko

Turecko

Ukrajina

METRO Cash & Carry Slovakia, s.r.o.

Senecká cesta 1881

900 28 Ivanka Pri Dunaji

Slovensko

MAKRO España

Paseo Imperial, 40

28005 Madrid

Španělsko

METRO Grosmarket Bakirköy Alisveris

Hizmetleri Ticaret Sirketi Ltd. Sti.

Kocman Caddesi

34540 Günesli-Bakirköy (Istanbul)

Turecko

METRO C&C Ukraine Ltd.

43, Petra Grygorenka Street

02140 Kiev

Ukrajina