Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů společnosti DISH

Společnost DISH bere ochranu osobních údajů svých uživatelů vážně. Následující Zásady ochrany osobních údajů jsou proto určené pro to, aby vás informovaly o zpracovávání vašich osobních údajů v souladu s Obecnými nařízeními o ochraně osobních údajů v EU (dále jako „GDPR“). Konkrétně vysvětlujeme, jaké osobní údaje společnost DISH shromažďuje, za jakými účely je zpracovává, jaké technologie k tomu používá, komu údaje předává a jaká práva podle GDPR máte.

1.    Obecné informace

1.1    Správce údajů na tomto webu podle znění GDPR je společnost Hospitality Digital GmbH, Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf (dále jako „DISH“ nebo “my“).

1.2    Pokud máte jakékoli dotazy týkající se ochrany osobních údajů, můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů, a to pomocí následujících údajů: Hospitality Digital GmbH, Data Protection Officer, Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf, e-mail: privacy@hd.digital.

1.3    Naše Zásady ochrany osobních údajů si kdykoli můžete stáhnout ve formátu PDF nebo si je stáhnout a vytisknout na adrese www.DISH.co.

1.4    Pojmy používané v těchto Zásadách ochrany osobních údajů mají stejný význam jako v našich Podmínkách použití, pokud zde není výslovně uvedeno jinak. Na užívání aplikace DISH se vztahují další předpisy uvedené na konci těchto Zásad ochrany osobních údajů.

2.    Automatické zpracovávání osobních údajů, když navštívíte náš web

2.1    Když navštívíte a používáte náš web pomocí koncového zařízení, které používáte, když navštívíte web (může to být váš počítač, mobilní telefon nebo podobné koncové zařízení s podporou internetu), vaše osobní údaje zpracováváme automaticky. Mezi tyto údaje patří:
•    IP adresa momentálně používaná vaším koncovým zařízením,
•    datum a čas, kdy jste web navštívili,
•    typ prohlížeče a operační systém vašeho koncového zařízení,
•    stránka, ze které jste náš web navštívili, a
•    podstránky navštívené na našem webu.

2.2    Zpracování IP adresy vašeho koncového zařízení je nutné, abychom vám web zpřístupnili, tudíž slouží k fungování webové stránky. Zpracovávání dalších údajů zmíněných v oddíle 2.1 těchto Zásad ochrany osobních údajů probíhá za účelem zabezpečení údajů a zabezpečení našich IT systémů a také za účelem optimalizace našich služeb a zlepšení našich webových stránek. Údaje zmíněné v oddíle 2.1 těchto Zásad ochrany osobních údajů jsou uloženy v odděleném souboru protokolu a nejsou propojeny se žádnými dalšími uloženými osobními údaji. Vyhodnocování těchto údajů, s výjimkou statistických účelů a poté obecně v anonymní podobě, probíhá jenom v rámci vytyčeném těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Údaje zmíněné v oddíle 2.1 těchto Zásad ochrany osobních údajů nebudou použity pro marketingové nebo reklamní účely. Zpracovávání probíhá na základě článku 6, odst. 1, první věta, písmeno f) GDPR. Ochrana našich webových stránek a optimalizace našich služeb představují z naší strany oprávněný zájem.

2.3    Údaje zmíněné v oddíle 2.1 těchto Zásad ochrany osobních údajů budou uloženy, dokud účel zpracovávání nepřestane být platný. Údaje požadované pro poskytování webových stránek (vaše IP adresa) budou po ukončení příslušné relace prohlížeče smazány, tzn. když stránku opustíte nebo zavřete svůj prohlížeč. Mazání souborů protokolu, v nichž jsou údaje uložené, probíhá automaticky, a to obvykle během čtrnácti (14) dnů po vytvoření souboru protokolu. Pokud pro vyhodnocovací účely zpracováváme i jiné údaje zmíněné v oddíle 2.1 těchto Zásad ochrany osobních údajů, činíme tak bez odkazu na IP adresu, takže s vámi nemůžeme údaje propojit.

3.    Soubory cookie

Abychom mohli utvářet naše služby a webové stránky co nejvíce uživatelsky přívětivé a abychom vám umožnili užívání určitých funkcí, používáme takzvané soubory cookie. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které jsou vaším prohlížečem uložené ve vašem koncovém zařízení. Textový soubor obsahuje charakteristický řetězec znaků, který umožňuje, aby byl prohlížeč jedinečně identifikován, když stránku znovu navštívíte. Soubory cookie mohou být například použity k automatickému rozpoznání určitých webových nastavení, které jste nastavili pro vaše další návštěvy. Některé ze souborů cookie, které používáme, jsou potřeba, abychom vám mohli poskytnout webové stránky (technicky nezbytné soubory cookie). Další soubory cookie používáme pro analýzu chování při používání stránek (analyzující soubory cookie) nebo pro reklamní účely (reklamní soubory cookie). Některé ze souborů cookie, které používáme, jsou smazány po ukončení relace, tj. po ukončení prohlížeče (soubory cookie relace). Ostatní soubory cookie zůstanou ve vašem koncovém zařízení a umožňují nám při vaší další návštěvě rozpoznat váš prohlížeč (trvalé soubory cookie). Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste o ukládání souborů cookie byli informováni a u každého případu se mohli rozhodnout, zda používání souborů cookie povolit, povolit jen v určitých případech, nebo úplně zakázat. Další informace naleznete v nápovědě vašeho prohlížeče. Váš prohlížeč také obsahuje nastavení, které zabrání ukládání souborů cookie. Jako uživatel tedy máte plnou kontrolu nad používáním souborů cookie. Změnou nastavení ve svém prohlížeči můžete deaktivovat nebo zabránit přenosu souborů cookie (a tudíž vznést námitku proti vytváření pseudonymů podle § 15 odst. 3 zákona TMG (Telemediengesetz – Německý zákon o telemédiích). Soubory cookie, které již byly uloženy, můžete kdykoli smazat. Můžete to provést také automaticky, když svůj prohlížeč nastavíte odpovídajícím způsobem. Určité soubory cookie navíc nabízejí další technické možnosti (jako například „odmítnutí souborů cookie“), abyste mohli vznést námitku proti jejich používání. Další informace naleznete v odpovídajícím podrobném popisu souborů cookie níže. Funkčnost webové stránky však může být omezena, pokud ukládání souborů cookie odmítnete. Podrobně:

3.1    Abychom zajistili správné fungování webu, používáme technicky nezbytné soubory cookie, například abychom uložili nastavení jazyka a přihlašovací údaje. Právní základ pro zpracovávání technicky nezbytných souborů cookie je čl. 6 odst. 1, první věta, písmeno f) GDPR. Funkčnost našeho webu představuje z naší strany oprávněný zájem.

3.2    Používáme analyzující soubory cookie, které nám umožňují sledovat, jak používáte náš web, např. ze kterého webu třetí strany jste přišli, které podstránky na našem webu navštěvujete a na které odkazy jste klikli a jak často. Údaje, které o vás tímto způsobem shromáždíme, pseudonymizujeme technickými bezpečnostními opatřeními. Po pseudonymizaci jíž není možné přímé přiřazení údajů k uživateli. Údaje nebudou uloženy společně s dalšími osobními údaji. Používání analyzujících souborů cookie slouží ke zlepšení našeho webu a nabízeného obsahu. Přijetím našeho „Banneru k souborům cookie“ dáváte souhlas ke zpracovávání vašich osobních údajů pomocí analyzujících souborů cookie. Zpracovávání těchto osobních údajů probíhá na základě článku 6, odst. 1, první věta, písmeno a) GDPR. Používáme následující analyzující soubory cookie:

•    Využíváme službu Adobe Analytics, službu společnosti Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk Citywest Business Campus, Dublin 24, Irská republika; dále jen „Adobe“). Tato služba používá soubory cookie, které jsou uložené na vašem koncovém zařízení a které umožňují analýzu vašeho používání webu. Informace generované soubory cookie o vašem používání tohoto webu (včetně vaší IP adresy) budou přeneseny na servery Adobe v Irsku, kde budou anonymizovány a poté přeneseny a uloženy na serverech v USA pro další zpracovávání. Adobe pro nás tyto informace používá k vyhodnocení vašeho využívání webových stránek, k sestavování přehledů o činnosti webových stránek a k provádění dalších služeb spojených s používáním webové stránky a internetu. Je-li to vyžadováno zákonem nebo jsou-li takové informace zpracovávány jménem společností Adobe, mohou být přeneseny k třetím stranám. Vaše IP adresa nebude za žádných okolností spárována s dalšími údaji Adobe. Použití souborů cookie můžete odmítnout v příslušném nastavení vašeho prohlížeče, nicméně upozorňujeme, že pokud tak učiníte, možná nebudete moci plně využít funkčnost tohoto webu. Zpracovávání údajů společností Adobe může být kdykoli odmítnuto, a to s účinností do budoucna. Více informací najdete na stránce www.adobe.com/privacy/opt-out.html.

•    Používáme také Google Analytics, službu webové analýzy poskytovanou společností Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; dále jako „Google“). Google Analytics také používá soubory cookie. Informace generované soubory cookie o vašem užívání této webové stránky se obvykle přenáší na server Google v USA a jsou tam uloženy. Než k tomu však dojde, Google zkrátí vaši IP adresu v členských státech Evropské unie nebo jiných státech, které jsou účastníky Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Plná IP adresa bude přenesena na server Google v USA a zkrácena tam pouze ve výjimečných případech. Google tyto informace naším jménem použije k vyhodnocení vašeho využívání webových stránek, k sestavení přehledů o činnosti webových stránek a k provedení dalších služeb spojených s používáním webové stránky a internetu. IP adresa přenesená vaším prohlížečem v rámci Google Analytics není propojena s dalšími údaji Google. Použití souborů cookie můžete odmítnout v příslušném nastavení vašeho prohlížeče. Můžete také zabránit Googlu, aby shromažďoval údaje generované soubory cookie a související s vašim používáním webové stránky (včetně vaší IP adresy) a aby tyto údaje zpracovával. Stačí si stáhnout a nainstalovat plugin do prohlížeče, který je dostupný na následujícím odkazu: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

3.3    Pro reklamní účely používáme reklamní soubory cookie třetích stran. Tyto soubory cookie nám umožňují přizpůsobit reklamy, které se zobrazují ve vašem prohlížeči, aby odrážely vaše zájmy na základě vašeho chování během procházení.

•    Používáme službu Google AdWords s Google Conversion Tracking. Tato služba je poskytována společností Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; dále jako „Google“). Služba Google AdWords je používána, aby zobrazovala stránky DISH na reklamních plochách Googlu. Když náš web navštívíte skrz reklamu na Googlu, Google Adwords uloží soubor cookie do vašeho zařízení (konverzní soubor cookie). Platnost tohoto souboru cookie vyprší po 30 dnech. Nebude použit pro osobní identifikaci. Pokud soubor cookie nevypršel, když navštívíte určité stránky, my a Google vidíme, že někdo klikl na reklamu a byl přesměrován na naše stránky. Každý zákazník služby AdWords obdrží rozdílný soubor cookie. Díky tomu nemohou být soubory cookie sledovány napříč webovými stránkami zákazníků služby AdWords. Informace shromážděné konverzními soubory cookie jsou používány pro generování konverzních statistik pro zákazníky služby AdWords, kteří si zvolili sledování konverzí. Zákazníci služby AdWords vidí celkové číslo uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku označenou pro sledování konverzí. Neobdržíme však žádné informace, které by vás osobně identifikovaly. Pokud si nepřejete se účastnit sledovacího procesu, můžete odmítnout uložení požadovaného souboru cookie – například pomocí nastavení prohlížeče, které obecně zakáže automatické ukládání souborů cookie. Soubory cookie můžete také deaktivovat nastavením vašeho prohlížeče, aby blokoval soubory cookie z domény googleadservices.com.

Údaje, které o vás shromáždíme pomocí reklamních souborů cookie, pseudonymizujeme technickými bezpečnostními opatřeními. Po pseudonymizaci jíž není možné přímé přiřazení údajů k uživateli. Přijetím našeho „Banneru k souborům cookie“ dáváte souhlas ke zpracovávání vašich osobních údajů pomocí reklamních souborů cookie. Zpracovávání těchto osobních údajů probíhá na základě článku 6, odst. 1, první věta, písmeno a) GDPR.

3.4    Na našich webových stránkách používáme Facebook Pixel, nástroj provozovaný společností Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, nebo pokud se nacházíte v EU, společností Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko (dále jen „Facebook“), který se používá k analýze, optimalizaci a hospodárnému provozu webových stránek. Pomocí nástroje Facebook Pixel může Facebook navíc identifikovat návštěvníky našich webových stránek jako cílovou skupinu pro zobrazování Facebook reklam. Proto používáme Facebook Pixel k zobrazení Facebook reklam zveřejněných naší společností pouze pro uživatele Facebooku, kteří projevili zájem o naše webové stránky. To znamená, že Facebook Pixel využíváme k tomu, aby naše Facebook reklamy odpovídaly potenciálnímu zájmu uživatelů a nebyly obtěžující. Facebook Pixel můžeme používat i k tomu, abychom sledovali účinnost Facebook reklam pro statistické účely a k průzkumu trhu, přičemž zjišťujeme, zda byl uživatel po kliknutí na Facebook reklamu přesměrován na naše webové stránky (tzv. „konverze“ nebo „uživatelská interakce“). V tomto případě se zpracování údajů právně zakládá na nařízení GDPR článek 6, odstavec 1, věta 1, písmeno a). Facebook využívá nástroj Facebook Pixel přímo, když navštívíte naše webové stránky, a může umístit do vašeho zařízení soubor cookie. Když se následně přihlásíte k Facebooku nebo navštívíte Facebook, když jste přihlášeni, bude vaše návštěva našich webových stránek zaznamenána v rámci vašeho profilu. Shromážděné údaje o vás jsou pro nás anonymní, takže tímto způsobem nezískáme informace o totožnosti uživatele. Facebook však údaje shromažďuje a zpracovává, aby bylo možné propojení s příslušným uživatelským profilem. To znamená, že na základě zpracovaných údajů mohou být vytvořeny uživatelské profily. Facebook zpracovává údaje v souladu se zásadami ochrany osobních údajů Facebooku. Další informace o tom, jak Facebook Pixel funguje a jak se zobrazují Facebook reklamy, najdete v zásadách ochrany osobních údajů Facebooku:https://www.facebook.com/policy. Shromažďování a používání vašich údajů nástrojem Facebook Pixel k zobrazování Facebook reklam můžete odvolat. Za účelem konfigurace typů reklam zobrazovaných na Facebooku můžete přejít na stránku, kterou Facebook připravil a postupovat podle pokynů k nastavení reklam na základě použití: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Nastavení nejsou závislá na platformě, tzn. že je lze používat na všech zařízeních, například na stolních počítačích nebo na mobilních zařízeních. Můžete také odvolat používání souborů cookie pro účely sledování a reklamní účely: prostřednictvím stránky pro odhlášení z iniciativy Network Advertising Initiative http://optout.networkadvertising.org a navíc prostřednictvím amerických webových stránek http://www.aboutads.info/choices nebo evropských webových stránek http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/. Tomuto druhu použití můžete zabránit také kliknutím na níže uvedený odkaz. Následně dojde k nastavení souboru cookie pro odhlášení, který zabrání shromažďování údajů během budoucích návštěv našich webových stránek: deaktivovat Facebook Pixel

4.    Registrace na platformě DISH a uživatelský účet; používání digitálních nástrojů

4.1    Přístup na webovou stránku DISH (nikoli do aplikace DISH) je zpočátku možný i bez uživatelského účtu.

4.2    Pokud však chcete využívat veškeré funkce platformy DISH a mít přístup k digitálním nástrojům a dalšímu zboží a službám poskytovatelů (podrobněji viz naše Podmínky používání), registrace je povinná. Po úspěšné registraci je uzavřena uživatelská smlouva mezi vámi a společností DISH ohledně používání platformy DISH. Pro vytvoření uživatelského účtu a registraci musíte nejprve kliknout na tlačítko „Zaregistrovat se“. Odtud můžete pokračovat v dalších krocích registračního procesu.

4.3    Registrace vyžaduje vyplnění vstupní masky. Poskytnutí následujících informací je povinné:
•    Vaše číslo mobilního telefonu a zvolené heslo;
•    vaše pozice ve firmě (př. majitel, kuchař, číšník).

4.4    Poté, co vyplníte vstupní masku a kliknete na tlačítko „Zaregistrovat se“, se uloží vaše IP adresa a čas registrace. Poskytnutí následujících informací v dalším kroku je volitelné:
•    Jméno a příjmení;
•    E-mailová adresa;
•    název vaší restaurace;
•    METRO-/MAKRO ID (viz oddíl 4.13);
•    DIČ.

4.5    Po kliknutí na tlačítko „Zaregistrovat se“ vám zašleme zprávu SMS na číslo mobilního telefonu, které jste poskytli. V této zprávě SMS bude uveden kód. Chcete-li registraci potvrdit, musíte do registračního formuláře zadat tento kód. Poté se uloží vaše adresa IP a čas potvrzení registrace.

4.6    Uživatelský účet má možnost vlastní správy. Díky tomu můžete údaje, které jste uvedli během registrace, kdykoli změnit v sekci „Profil“.

4.7    Ve výchozím nastavení je váš uživatelský profil viditelný pro ostatní uživatele DISH, a proto vás ostatní uživatelé mohou najít pomocí funkce vyhledávání na platformě DISH, pokud hledají veřejně přístupné profilové údaje. Ostatní uživatelé mohou také vidět, na jaké akce jste se pomocí platformy DISH přihlásili. Možnost vlastní správy uživatelského účtu vám umožňuje kdykoli stanovit, jestli a do jaké míry bude váš uživatelský účet viditelný pro další uživatele platformy DISH. Rozhodnutí, ke kterým informacím mají ostatní uživatelé přístup na vaší profilové stránce, je proto zcela ve vašich rukou. Svou profilovou stránku můžete kdykoli nastavit jako „Soukromou“, takže vás ostatní uživatelé nemohou najít ve vyhledávání nebo získat žádné další informace.

4.8    Můžete publikovat články na fórech platformy DISH. Tyto články mohou vidět všichni uživatelé. Kromě toho můžete články publikovat ve skupinách, do kterých má přístup pouze určitý okruh uživatelů. V takovém případě je váš článek viditelný pouze pro ně.

4.9    Pokud jste si vytvořili uživatelský účet a používáte platformu DISH, budeme také zpracovávat a uchovávat následující související údaje:
•    Informace, které digitální nástroje kterých poskytovatelů používáte a které zboží a služby jste zakoupili;
•    informace o akcích, na které jste se přihlásili a kterých jste se zúčastnili.

4.10    Vaše údaje zpracováváme také proto, abychom vám e-mailem či poštou zasílali informace podstatné pro sjednanou smlouvu (Oznámení). Při užití aplikace DISH požádá tato aplikace zvlášť o povolení užívat funkce systému IOS: kontakty, fotografie a fotoaparát; v systému Android: kontakty, fotoaparát, úložiště a zprávy SMS – stav telefonu.

4.11    Pokud se zaregistrujete k jednomu z digitálních nástrojů nebo zakoupíte zboží nebo službu nabízené prostřednictvím platformy DISH, pro zpracovávání vašich osobních údajů platí v případě používání digitálního nástroje, zboží nebo služby zásady ochrany osobních údajů příslušného poskytovatele. Společnost DISH nedostává žádné informace o obsahu a rámci vašeho používání digitálního nástroje, zboží nebo služby, dostává však informace, používáte-li určitý digitální nástroj, zboží nebo službu poskytovatele. To je obzvláště užitečné pro to, abychom vám mohli doporučit další digitální nástroje, zboží nebo služby, které by vás mohly zajímat, například protože mají podobné nebo doplňující funkce k digitálnímu nástroji, zboží nebo službě, které již používáte. To slouží našemu oprávněnému zájmu zlepšovat uživatelský zážitek a poskytovat vám správné digitální nástroje, zboží a služby. Právní základ je v tomto ohledu čl. 6 odst. 1, písmeno f) GDPR. Někteří poskytovatelé nenabízejí své služby přímo na platformě DISH. V takovém případě však máte možnost zadat své kontaktní údaje na platformě DISH, které potom společnost DISH předá danému poskytovateli. To může proběhnout pouze s vaším souhlasem. V tomto ohledu budou vaše osobní údaje přeneseny na základě čl. 6 odst. 1, první věta, písmeno a) GDPR.

4.12    Abychom vás mohli pozvat na vybrané akce, používáme platformu „Eventbrite“, provozovanou společností Eventbrite, Inc., Delaware, 155 5th Street, Floor 7, San Francisco, CA 94103, USA. Další informace o Eventbrite najdete na www.eventbrite.com. Informace o tom, jak Eventbrite zpracovává osobní údaje, můžete najít v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Eventbrite. Kromě toho poskytujeme pouze informace, kde a kdy se akce koná. Přihlášení poté proběhne na webové stránce daného organizátora akce.

4.13    Jste-li zákazník společnosti METRO/MAKRO, můžete na platformě DISH zadat číslo své zákaznické karty METRO/MAKRO. Poskytnete-li nám číslo své zákaznické karty, pošleme informace o tom, jestli používáte určitý digitální nástroj společnosti METRO/MAKRO, jíž jste zákazníkem. Přehled společností METRO/MAKRO je dostupný na vyžádání. Společnost METRO/MAKRO tyto informace použije, aby vám na vaši žádost pomohla s používáním digitálního nástroje a aby zlepšila vaši zákaznickou zkušenost a zákaznické služby. Společnost METRO/MAKRO od nás nedostává žádné další údaje. Společnosti METRO/MAKRO, u kterých nejste zákazníkem, údaje neobdrží. Informace o tom, jak vaše společnost METRO/MAKRO zpracovává osobní údaje, naleznete v informacích o ochraně osobních údajů dané společnosti. V tomto ohledu budou vaše osobní údaje přeneseny na základě čl. 6 odst. 1, první věta, písmeno a) GDPR.

4.14    Pokud jste se zaregistrovali na platformě DISH, ale nejste zákazníkem METRO/MAKRO, můžete náš informovat, že máte zájem se zákazníkem METRO/MAKRO stát. V takovém případě předáme vaše osobní údaje vyžadované odpovídající vstupní maskou společnosti METRO/MAKRO v zemi, kde máte trvalý pobyt. Vaše společnost METRO/MAKRO vás potom telefonicky kontaktuje, aby se s vámi domluvila na dalším postupu. V tomto ohledu budou vaše osobní údaje přeneseny na základě čl. 6 odst. 1, první věta, písmeno a) GDPR.

4.15    Pro přihlášení do digitálních nástrojů, které využíváte, můžete v rámci funkce jednotného přihlášení použít přihlašovací údaje do platformy DISH (číslo mobilního telefonu a heslo), avšak toto jednotné přihlášení není k dispozici pro všechny digitální nástroje. S jednotným přihlašováním již nemusíte vybírat různé přihlašovací údaje pro každý jednotlivý digitální nástroj. Poskytovatel digitálního nástroje od společnosti DISH dostává pouze údaje, které jsou nezbytné pro poskytování jednotného přihlašování. Společnost DISH od poskytovatele nedostává žádné další informace o tom, jak digitální nástroj používáte, a poskytovatel naopak nedostává od společnosti DISH žádné informace o tom, jak používáte platformu DISH.

4.16    Když platformu DISH navštívíte jako registrovaný uživatel a jste přihlášeni, předáme určitým poskytovatelům vaše interně přidělené uživatelské ID. Tito poskytovatelé potom mohou na platformě DISH zobrazit přizpůsobená oznámení pomocí takzvaného inline frame nebo reklamního kontejneru. Tato přizpůsobená oznámení mohou obsahovat informace o digitálních nástrojích, které již používáte, nebo vás mohou upozornit na ty, které by vás mohly zajímat. Některá z doporučení jsou založeny na vašem předchozím používání platformy DISH.

4.17    Údaje shromážděné v souvislosti s vaším uživatelským účtem budeme uchovávat, dokud nebude uživatelská smlouva mezi vámi a námi ukončena (podrobněji viz naše podmínky používání). Po ukončení uživatelské smlouvy bude váš uživatelský účet automaticky smazán. Pokud jsme ze zákona povinni uchovávat určité údaje, které jsme shromáždili v souvislosti s vaším uživatelským účtem, i po ukončení uživatelské smlouvy, smažeme tyto údaje, teprve až vyprší doba povinného uchovávání.

4.18    Zpracovávání údajů v souvislosti s vaším uživatelským účtem slouží k plnění uživatelské smlouvy mezi vámi a společností DISH. Právní základ je čl. 6 odst. 1, první věta, písmeno b) GDPR. Tyto údaje používáme také k analýze vašeho chování při používání. To nám umožňuje určit, které digitální nástroje nebo akce by vás mohly zajímat. Analýza vašeho chování při používání může vést k tomu, že od nás budete dostávat přizpůsobené reklamní zprávy, pokud jste k tomu dali souhlas nebo pokud je to povoleno ze zákona (viz následující oddíl 5 tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů). To slouží ke zlepšování našich služeb. Po této stránce je právní základ čl. 6 odst. 1, první věta, písmeno f) GDPR.

5.    Newsletter a marketing prostřednictvím e-mailu / nabízených oznámení.

5.1    Po úspěšném přihlášení do aplikace DISH vás budeme na základě § 7 odst. 3 zákona o potlačování nekalé hospodářské soutěže pravidelně informovat e-mailem, prostřednictvím push notifikací (aplikace DISH) a/nebo SMS o aktuálních nabídkách, produktech a akcích. Tato marketingová komunikace může obsahovat také nabídky, produkty a reklamní akce, které nám poskytli naši marketingoví partneři z oboru digitalizace a gastronomie. V této souvislosti ale nebudeme našim marketingovým partnerům předávat vaši e-mailovou adresu, číslo mobilního telefonu ani jiné osobní údaje. Osobní údaje poskytnuté v rámci registrace budou používány pouze k účelu zasílání newsletteru / push notifikací na vaši e-mailovou adresu a vaše mobilní telefonní číslo / SMS a zpracovány teprve tehdy, když s tímto zpracováním údajů udělíte souhlas. Zpracování probíhá na základě článku 6 odst. 1 str. 1 písm. a) zákona GDPR.

5.2    S používáním vašeho mobilního telefonního čísla a e-mailové adresy k účelům uvedeným v bodě 5.1 můžete kdykoli vyjádřit nesouhlas a to tak, že použijete příslušnou uvedenou funkci odhlášení. V souvislosti se zrušením nevznikají žádné jiné náklady než náklady na přenos podle základních tarifů.

5.3    Odkazy v našich e-mailech obsahují sledovací údaje, které nám umožňují určit, které odkazy konkrétně vás zajímají a kdy jste na ně klikli. Následující údaje jsou uchovávány prostřednictvím sledovacího odkazu: e-mailová adresa, zpravodaj, odkaz, datum a čas otevření. To slouží našemu oprávněnému zájmu zlepšovat naše reklamy. Zpracovávání vašich osobních údajů pro tyto účely je založeno na čl. 6, odst. 1, první věta, písmeno f) GDPR.

5.4    V případě zpracování osobních údajů k účelům přímého marketingu máte právo kdykoli bezplatně vznést námitku proti tomuto zpracování, což platí i pro profilování v rozsahu, v němž s předmětným přímým marketingem souvisí, ať již jde o počáteční, nebo další zpracování.

5.5    Pokud od nás nechcete dostávat žádná další marketingová sdělení popsaná v tomto oddílu, můžete tuto službu kdykoli deaktivovat. Informace o deaktivaci této služby týkající se e-mailu najdete v oddílu 5.4. Pokud již nechcete dostávat prostřednictvím aplikace DISH nabízená oznámení, můžete je deaktivovat v obecných nastaveních aplikace DISH. Jestliže již nechcete dostávat oznámení prostřednictvím zpráv SMS, zašlete prosím e-mail na adresu privacy@hd.digital.

6.    Kontakt

Kontaktovat nás můžete různými způsoby:

6.1    Můžete použít kontaktní formulář na našem webu, pokud máte nějakou žádost. Osobní údaje, které zadáte do kontaktního formuláře (jsou vyžadovány vaše jméno a příjmení, e-mailová adresa a podrobnosti o povaze vaší žádosti), budou zpracovávány pouze za účelem odpovězení na váš dotaz a pouze tehdy, pokud jste klikli na tlačítko „Odeslat“. Uloží se také vaše IP adresa a čas odeslání žádosti. Zpracovávání probíhá na základě článku 6, odst. 1, první věta, písmeno a) GDPR.

6.2    Dále nás můžete kontaktovat telefonicky nebo e-mailem. V tomto ohledu budou také zpracovávány jenom ty osobní údaje, které jsou potřeba pro reakci na váš dotaz. Zpracovávání probíhá na základě článku 6, odst. 1, první věta, písmeno a) GDPR.

6.3    Proti použití vaší e-mailové adresy můžete kdykoli vznést námitku. Stačí nám například poslat e-mail na adresu privacy@hd.digital. V takovém případě však není možné dále zpracovávat vaši žádost. Odvoláním není dotčena zákonnost předchozích zpracování údajů před odvoláním.

7.    Sociální média

7.1    Používáme sociální pluginy následujících sociálních sítí:
•    Facebook, Instagram (provozováno: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA a Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko);
•    Twitter (provozovatel: Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA);
•    Youtube (provozováno: Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA).

7.2    Abychom ochránili vaše osobní údaje, používáme takzvané „řešení se dvěma kliknutími“, které zajišťuje, že přenos údajů prostřednictvím sociálních pluginů odpovídajícímu provozovateli sociální sítě proběhne pouze poté, co jste předtím sociální plugin aktivovali. Sociální pluginy jsou zpočátku zakázané a bez aktivace se k sociálním sítím nepřipojí. Pokud aktivujete jeden z těchto pluginů, souhlasíte, že vaše osobní údaje popsané v tomto oddíle budou přeneseny na sociální síť. V takovém případě je přenos osobních údajů založen na čl. 6, odst. 1, větě 1, písmenu a) GDPR.

7.3    Pokud ve výchozím nastavení aktivujete deaktivované sociální pluginy, dojde k navázání spojení se sociální sítí. Každý sociální plugin poté posílá údaje na danou sociální síť. Nemáme žádný vliv na to, jaké množství údajů daná sociální síť shromažďuje pomocí sociálního pluginu. Pokud víme, sociální sítě získávají informace o tom, které naše webové stránky jste dříve nebo teď navštívili. S každým aktivovaným sociálním pluginem je uložen soubor cookie s unikátním identifikátorem, a to pokaždé, kdy je příslušná webová stránka navštívena. Sociální síť díky tomu může vytvořit profil vašeho chování při používání. Nedá se vyloučit, že takový profil může být přiřazen k vám, i když se později přihlásíte na sociální síť poprvé.

7.4    Pokud jste se během návštěvy našeho webu již na sociální síť přihlásili, provozovatel oné sociální sítě může ihned po aktivaci sociálních pluginů  tuto návštěvu přiřadit k vašemu osobnímu účtu. Když používáte funkce sociálních pluginů (př. „To se mi líbí“, komentář nebo tweet), informace jsou přenášeny přímo z vašeho prohlížeče na odpovídající sociální síť a jsou zde uloženy. To samé platí pro otevření webové stránky sociální sítě, když kliknete na odpovídající ikonu.

7.5    Pokud nejste členem sociální sítě, sociální sítě mohou získat a uchovávat vaši IP adresu a informace o prohlížeči a operačním systému, který používáte, i po aktivování sociálních pluginů. Rozsah a účel shromažďování, zpracovávání a použití údajů sociálními sítěmi, stejně jako informace o právech a možnostech nastavení ochrany vašeho soukromí můžete najít v informacích o ochraně osobních údajů příslušné sociální sítě.

7.6    Naše webová stránka také obsahuje obyčejné odkazy na Facebook, YouTube a Twitter. V takovém případě dochází k přenosu údajů na zmíněné sociální sítě pouze tehdy, když kliknete na příslušnou ikonu (př. f“ pro Facebook nebo symbol ptáčka pro Twitter). Kliknutím na takové tlačítko otevřete stránku příslušné sociální sítě ve vyskakovacím okně.

8.    Platba

8.1    Platby je možné provádět předem, kreditními kartami (Visa, MasterCard, American Express), platebními kartami Maestro, okamžitým bankovním převodem, přímým inkasem nebo přes PayPal. Pokud poskytovatel nabízí služby na platformě DISH za poplatek a platba není zpracovávána přímo prostřednictvím poskytovatele, ale prostřednictvím platformy DISH, pro platební proces platí následující: Pro zpracování plateb mezi uživateli a poskytovateli využívá DISH různé poskytovatele platebních služeb v závislosti na dostupnosti a zemi. Poskytovatelé platebních služeb při tom přijímají platby od uživatelů pro poskytovatele pomocí různých platebních metod na své vlastní účty u úvěrových institucí a vyplácejí finanční prostředky poskytovateli. Mezi poskytované platební metody patří mimo jiné platba předem, PayPal a kreditní karty. DISH si vyhrazuje právo kdykoli využít další poskytovatele platebních služeb. Pro zpracování plateb využívá platforma DISH v současné době následující poskytovatele platebních služeb:

-    Lemon Way, francouzská SAS (zjednodušená akciová společnost) se sídlem na adrese 8 rue du Sentier, 75002 Paříž, Francie, zapsaná v pařížském obchodním a podnikovém rejstříku pod číslem 500 486 915
-    PayU, MIH PayU B.V. ( PayU ) se sídlem na adrese Symphony Offices, Gustav Mahlerplein 5, 1082 MS Amsterdam, Nizozemsko, zapsaná v obchodním a podnikovém rejstříku pod číslem 52117839
-    Iyzico, dceřiná společnost PayU, iyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. se sídlem na adrese Burhaniye Mah. Atilla Sokak 7, Üsküdar Istanbul, Turecko, registrovaná pod daňovým číslem 483 034 31 57
-    Braintree, PayPAL (Europe) S.á.r.l. et Cie, S.C.A., se sídlem na adrese
22-24 Boulevard Royal, L-2449 Lucembursko, zapsaná v obchodním a podnikovém rejstříku pod spisovou značkou R.C.S. Luxembourg B 118 349,
-    Stripe, Stripe Payments Europe, Limited, se sídlem na adrese North Wall Quay 1, 662880 Dublin, Irsko, zapsána v obchodním a podnikovém rejstříku pod číslem 513174
Poskytovatel platebních služeb přijímá platby od uživatelů pro poskytovatele na specializovaný účet u úvěrové instituce a vyplácí poskytovateli peníze za prodej digitálních nástrojů, zboží nebo služeb.

8.2    Údaje, které zadáte pro účely platby při placení, budou zpracovávány v rámci zpracování platby, a pokud je to nutné, předány třetím stranám, konkrétně poskytovateli platebních služeb. Toto zpracovávání ze zákona probíhá na základě čl. 6, odst. 1, věty 1, písmene a), b) a f) GDPR. Podrobnější informace obsahují sdělení o ochraně osobních údajů poskytovatele platebních služeb.

8.3    Při platbě přes Paypal předáme shromážděné údaje o transakci, jako je zaslaná nebo požadovaná kupní cena, částka zaplacená za digitální nástroje, zboží nebo služby, informace o poskytovateli včetně podrobností o platebních nástrojích použitých pro transakci, informace o zařízení, technické údaje o použití a údaje o poloze, společnosti PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Lucembursko, e-mail: impressum@paypal.com K tomu je nezbytné, abyste zde měli vytvořený účet nebo jste jako host souhlasili se zpracováváním vašich osobních údajů. Toto zpracovávání ze zákona probíhá na základě čl. 6, odst. 1, věty 1, písmene a), b) a f) GDPR. Přečtěte si prosím také zásady ochrany osobních údajů společnosti Paypal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.

8.4    Při placení kreditní kartou musíte do příslušných polí v poskytnutém okně zadat její číslo, datum expirace a případně číslo CVC. Toto je plugin příslušného poskytovatele platebních služeb. Společnost DISH nemá k těmto údajům přístup. Údaje budou také v rámci platebního procesu předány vaší společnosti dodávající kreditní karty. Zpracovávání údajů o platbě je nezbytné pro zpracování plateb na našich webových stránkách. Slouží to k plnění uživatelské smlouvy s uživatelem. Právní základ pro zpracovávání údajů je čl. 6, odst. 1, věta 1, písmeno b) GDPR.

8.5    V případě platby přímým inkasem nebo okamžitým bankovním převodem budou zpracovány údaje, které poskytnete během převodu do vaší banky, kde máte účet.

8.6    Údaje budou smazány, jakmile přestanou být potřebné k účelům, za kterými byly shromážděny. Co se týče údajů, které byly shromážděny pro plnění smlouvy, je toto případ, kdy údaje již nejsou za tímto účelem potřebné. I po ukončení smlouvy může být nezbytné uchovávat osobní údaje uživatele, aby bylo zajištěno plnění smluvních nebo zákonných povinností, které vznikají například z promlčecí lhůty pro záruku nebo z povinností uchovávat údaje vyplývajících z daňového zákona.

9.    Přenos osobních údajů třetím stranám

9.1    Pro to, aby vám bylo umožněno se registrovat k digitálním nástrojům, abyste mohli nakupovat zboží nebo služby poskytovatelů prostřednictvím společnosti DISH (podrobněji viz naše Podmínky používání), je nezbytné, abychom vaše osobní údaje požadované k registraci u příslušného poskytovatele předali. Společnost DISH vystupuje jako prostředník mezi vámi a poskytovatelem. Pro zpracovávání osobních údajů prováděného poskytovatele platí zásady ochrany osobních údajů poskytovatele. Právní základ pro předání osobních údajů poskytovateli je v tomto ohledu čl. 6, odst. 1, věta 1, písmeno b) GDPR, jelikož zprostředkování smluv mezi uživatelem a poskytovatelem je součást smlouvy mezi uživatelem a společností DISH.

9.2    Ke zpracovávání dat používáme poskytovatele služeb, se kterými jsme uzavřeli smlouvu o zpracovávání objednávek v souladu s právními předpisy čl. 28 GDPR, pod podmínkou, že jednají jako zpracovatelé. Takoví poskytovatelé služeb nám pomáhají například s posíláním e-mailů, technickým provozem nebo hostingem webových stránek. Tito poskytovatelé služeb mohou mít sídlo jak v, nebo mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor. Skrze smluvní ujednání s poskytovateli služeb zajišťujeme, že tyto osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s požadavky v GDPR, i když ke zpracovávání údajů dochází mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor v zemích, kde jinak není garantována přiměřená úroveň ochrany údajů a pro které neexistuje rozhodnutí o odpovídající ochraně ze strany Evropské komise. Pro další informace o existenci rozhodnutí o odpovídající ochraně ze strany Evropské komise a odpovídajících zárukách, a chcete-li získat kopii těchto záruk, kontaktujte našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailu privacy@hd.digital.

9.3    Je-li to nutné k prošetření, zda byla platforma DISH zneužila a zda je nutné zahájit trestní stíhání, nebo jestli existuje povinnost údaje zpřístupnit, jsou osobní údaje předány orgánům (konkrétně úřadům pro ochranu osobních údajů a daňovým úřadům), naší právní obhajobě, a pokud je to nutné, tak i poškozeným třetím stranám. Ke zpřístupnění údajů může dojít také tehdy, pokud slouží k vymáhání našich Podmínek používání nebo jiných smluv nebo je vyžadováno právním řádem, úředním nařízením nebo soudním příkazem. Právní základ pro zpracovávání je čl. 6 odst. 1, první věta, písmeno f) GDPR, například pokud je zpřístupnění nezbytné k soudnímu sporu, nebo čl. 6, odst. 1, první věta, písmeno c) GDPR, a to až do té míry, do jaké existuje právní povinnost. Údaje budou smazány, jakmile přestanou být potřebné k účelům, za kterými byly shromážděny.

10.    Zabezpečení údajů

Používáme technická a organizační opatření, abychom zajistili, že jsou osobní údaje uživatelů chráněné před ztrátou, nesprávnými změnami nebo neoprávněným přístupem třetími stranami. Abychom zajistili bezpečný přenos údajů, údaje jsou přenášeny výhradně prostřednictvím protokolu „Secure Socket Layer (SSL)“.

11.    Vaše práva

Jako subjekt údajů podle znění GDPR máte následující práva:
•    Právo získat informace o zpracovávání osobních údajů a kopii zpracovaných osobních údajů (právo na přístup, čl. 15 GDPR),
•    právo žádat opravu nepřesných osobních údajů nebo doplnění neúplných osobních údajů (právo na opravu, čl. 16 GDPR),
•    právo požadovat výmaz osobních údajů, a pokud byly osobní údaje zveřejněny, tak aby byli další správci údajů informováni o žádosti o výmaz (právo na výmaz, čl. 17 GDPR),
•    právo požadovat omezení zpracovávání osobních údajů (právo na omezení zpracování, čl. 18 GDPR),
•    právo získat osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci (právo na přenositelnost údajů, čl. 20 GDPR),
•    právo vznést námitku proti zpracovávání údajů, aby mu bylo zabráněno (právo vznést námitku, čl. 21 GDPR),
•    právo kdykoli odvolat váš souhlas, aby bylo zabráněno zpracovávání osobních údajů založenému na vašem souhlasu. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním (právo na odvolání souhlasu, čl. 7 GDPR), a stejně tak
•    právo vznést námitku proti určitým opatřením pro zpracovávání osobních údajů (čl. 21 GDPR).
Také máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud jste přesvědčeni, že zpracovávání údajů porušuje GDPR (právo podat stížnost u dozorového úřadu, čl. 77 GDPR).

12.    Doplňující podmínky ochrany osobních údajů pro aplikaci DISH

12.1    Jaké údaje se přenesou do obchodu App Store, když si aplikaci stáhnete?
Když si budete stahovat aplikaci, přenesou se do příslušného obchodu App Store informace, které jsou k tomu zapotřebí, zejména vaše uživatelské jméno, vaše e-mailová adresa, zákaznické údaje týkající se vašeho účtu, čas stažení, případné informace o platbě a jednotlivé identifikátory vašeho koncového zařízení. Na toto zpracování osobních údajů však nemáme žádný vliv a neneseme za něj odpovědnost. V tomto ohledu se uplatní pouze ty zásady ochrany osobních údajů, které se týkají užití předmětného obchodu App Store a ke kterým v něm máte přístup.

12.2    Jaké údaje společnost DISH shromáždí, když si aplikaci stáhnete?
Dojde-li pouze ke stažení aplikace z obchodu App Store na váš chytrý telefon, neshromáždí společnost DISH žádné osobní údaje, ani tyto údaje nepřenese předmětný obchod App Store do společnosti DISH. Do okamžiku prvního užití aplikace nebude společnost DISH shromažďovat žádné údaje a žádné údaje nebudou do společnosti DISH přeneseny.

12.3    Jaké vaše údaje se budou zpracovávat, když aplikaci užijete?
Bez ohledu na to, zda se s použitím svých zákaznických údajů přihlašujete do funkcí aplikace určených pro konkrétní zemi, je při vašem užití aplikace nutné shromáždit určitá data, aby bylo technicky možné vám služby aplikace poskytnout. Týká se to následujících údajů, případně činností zpracování údajů:
-    nastavený jazyk zařízení

Tyto údaje se zpracovávají pro předběžný výběr jazyka a pro výběr země v aplikaci.
Zpracování těchto údajů probíhá na právním základě článku 6, odst. 1, 1. věty písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), abyste mohli aplikaci použít.

12.4    Jaké údaje společnost DISH na základě vašeho souhlasu zpracovává?
Pokud jste vyjádřili svůj souhlas s tímto dokumentem příslušným nastavením aplikace DISH nebo prostřednictvím systémového nastavení svého koncového zařízení, bude aplikace přistupovat k následujícím údajům, aby mohla zobrazovat své jednotlivé služby (např. snímání karet fotoaparátem), případně je optimalizovat:
-     údaje fotoaparátu (ke snímání čárových kódů a přidávání obrázků k profilovým obrázkům a dále přidávání grafických prvků podniku),
-     obrázky z galerie obrázků vašeho koncového zařízení (pro přidávání obrázků k profilovým obrázkům a přidávání grafických prvků podniku),
-     telefonní kontakty z vašeho adresáře (pro přidávání členů vašeho týmu do týmu platformy DISH),
Na základě vašeho souhlasu vám můžeme dále posílat přizpůsobené zprávy na zamykací obrazovku (nabízená oznámení). Přitom použijeme identifikátor vašeho zařízení, abychom tyto zprávy mohli odeslat.
Nemáte povinnost udělit souhlas. Pokud svůj souhlas neudělíte, nebudeme tyto údaje používat. Je možné, že potom nebudete moci využít všechny funkce aplikace.
Právním základem tohoto zpracování, pokud nám souhlas udělíte, je článek 6, odst. 1, první věta, písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat prostřednictvím odpovídajícího nastavení v aplikaci nebo v systémovém nastavení svého koncového zařízení.

12.5    Má zpracování osobních údajů i další účely?
Nad rámec výše uvedeného můžeme v případě potřeby zpracovávat vaše osobní údaje i k těmto účelům:
-     za účelem dodržení zákonných povinností,
-     k vynucení právních nároků a k objasňování a prevenci trestné činnosti.
Právním základem pro toto zpracování je článek 6, odst. 1, první věta, písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), pokud je toto zpracování zapotřebí pro dodržení naší právní povinnosti, a článek 6, odst. 1, první věta, písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) v případech našeho vynucování právních nároků, přičemž náš oprávněný zájem spočívá v právním prosazení našich nároků nebo naší obraně v případě právních sporů nebo v objasňování či prevenci trestné činnosti či porušování našich podmínek použití nebo v ochraně nás i našich uživatelů.

12.6    Ke komu budou přeneseny osobní údaje získané od vás?
Nad rámec výše uvedeného přenosu osobních údajů k poskytovatelům služeb budeme přenášet vaše údaje ke třetím stranám, jen pokud to bude nutné, z právních důvodů pro splnění požadavků soudního nebo úředního řízení nebo za účelem dodržení požadavků zákonů.
Právním základem tohoto zpracování je článek 6, odst. 1, první věta, písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), a to za účelem splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje.

12.7    Jak dlouho se budou vaše osobní údaje uchovávat?
Identifikátor vašeho zařízení se bude používat pouze po dobu užívání aplikace. Váš výběr země bude uložený lokálně na vašem koncovém zařízení pouze po dobu, po kterou budete mít aplikaci nainstalovanou. Jazyk vašeho systému, který načteme pro účely předběžného výběru země, se neukládá. Doba uložení ostatních osobních údajů použitých v souvislosti se zákaznickým účtem se bude řídit prohlášením o ochraně osobních údajů, které vám bude předem sděleno při vaší zákaznické registraci.

12.8    Jak můžete monitorovat užití svých osobních údajů?
Každý souhlas, který nám udělíte, můžete kdykoli odvolat s účinkem od okamžiku odvolání do budoucna. Za tím účelem je potřeba obrátit se na kontakty uvedené v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů nebo – v případě, že to váš chytrý telefon technicky umožňuje – přímou změnou nastavení koncového zařízení, na kterém to je možné.