Ana içeriğe geç

DISH Genel Kullanım KoşullarıParça I DISH platformu için kullanım koşulları

1 Geçerlilik alanı

1.1 Bu DISH genel kullanım koşulları (“Kullanım koşulları“ ya da “Kullanım anlaşması“) Hospitality Digital GmbH, Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf, Almanya („DISH“) tarafından www.DISH.co internet sitesi ve mobil uygulamalar üzerinden sunulan hizmetler, işler ve içerikler için geçerlidir (“DISH platformu“).

1.2 DISH, DISH platformunun tüm hizmetlerini 2. maddeye göre kayıtlı kullanıcı (“müşteri”) için bu kullanım koşullarını esas alarak sağlar. Müşterinin bundan farklı koşulları, DISH bunu açıkça reddetmemiş ve/veya müşterinin karşıt ve/veya farklı koşullarının biliniyor olmasına rağmen işler ve/veya hizmetler ihtirazi kayıt olmaksızın yerine getirilmişse de geçerli değildir.

1.3 Parça III bu kullanım koşullarında belirtilen düzenlemeler sadece müşteri ilgili hizmetleri 3.2. maddeye göre talep ediyorsa geçerlidir. Bu kullanım koşulları müşteri DISH platformunun hizmetlerini DISH tarafından onaylanan perakendecilerin (“perakendeci”) hizmetlerini kullanma hakkına sahipse müşteri ile DISH arasındaki anlaşma ilişkisi için geçerli olur.

1.4 DISH platformunun kayıtlı olmayan kullanıcılar (“ziyaretçi”) tarafından kullanılması halinde kullanım anlaşması yapılmaz. Ziyaretçiler yasal yönetmeliklere ve 3.6, 3.8, 8.5 ve 10.2 maddelerine yönlendirilir.

2 Kayıt; Anlaşma İmzalama

2.1 DISH platformunun belli işlevlerinin kullanılması için önceden müşteri olarak kayıt yaptırılması gereklidir.

2.2 DISH platformuna müşteri olarak sadece gastronomide ve yiyecek branşında faaliyet gösteren şirketler (BGB Madde 14) kayıt yaptırabilir. Gerçek kişiler (münferit şirketler) bir yılını doldurmuş ve mutlak ticari ehliyete sahip olmalıdır. DISH, şayet bu DISH’in takdirine göre DISH platformunun amacıyla birleştirilebilirse diğer branşlardan girişimcilere ve diğer tüzel kişilere veya şahsi birliklerine de erişim hakkı sunulabilir. 

2.3 Kayıt için DISH platformunda müşteri hesaplarının açılması ve kayıt işlemi için talep edilen bilgilerin girilmesi (firma ve şube adresleri dahil Müşteri, kayıt işlemi kapsamında doğru ve tam bilgileri girmeyi taahhüt eder.

2.4 DISH, müşterinin kaydını DISH’in onayına bağlı kılabilir. Onay verilmesi DISH’in takdirine kalmıştır ve yazılı formatta gerçekleşir. Kaydı tamamlamak için diğer adımlar gerekliyse müşteri onayda bu durum hakkında bilgilendirilir. 

2.5 Müşterinin bir çalışanı için, müşterinin hesabına bağlı olabilen özel bir alt hesap oluşturulmuş olabilir. Bu tür alt hesaplar için anlaşma ortağı ve alt hesabın sahibinin eylemlerinden müşteri sorumludur. Alt hesabın sahiplerine DISH platformunun tüm hizmetleri veya işlevleri sunulmaz.

3 DISH platformunun hizmet konusu

3.1 DISH platformu gastronomi branşı (“dijital araçlar”) için hem DISH hem de üçündü (artık “üçüncü tedarikçi” olarak anılacaktır) kişilerin bilgilerinin (bloglar şeklinde) ve dijital çözümlerin ve diğer ürünlerin ve hizmetlerin sunulabileceği (aşağıda birlikte “hizmetler”) dijital bir pazar yeridir.

3.2 DISH platformu müşterilerine DISH-Community (bkz. Parça II kullanım koşulları) kapsamında karşılıklı bilgi alışverişine ve gastronomi ve yemek branşı hakkındaki güncel bilgileri ve bunları dijital olarak edinme ve etkinliklere kayıt yaptırma olanağı sunar. Bunun için Parça II‘te belirtilen kullanım koşullarını tamamlayıcı olarak belirtilen koşullar geçerlidir.

3.3 Müşteriler, DISH tarafından sunulan hizmetleri DISH platformu üzerinden ücretsiz ya da ücreti karşılığında kullanabilir. DISH bu özel hizmetleri de kullanım koşulları bağlamında sunar. Şayet hizmet talep edildiğinde ya da tamamlayıcı kullanım koşullarında belirlenmemişse Parça III kullanım koşullarında belirtilen koşulları tamamlayıcı olarak ilgili hizmet için geçerlidir. 

3.4 Müşteriler, üçüncü kişiler tarafından sunulan hizmetleri DISH platformu üzerinden ücretsiz ya da ücreti karşılığında kullanabilir. DISH, müşteri ile üçüncü hizmet sağlayıcıları arasında imzalanan anlaşmanın tarafı olmaz; DISH sadece bu tür bir anlaşmaya arabuluculuk yapar. Bu tür bir anlaşmadan husule gelen tüm talepler ve yükümlülükler doğrudan ve sadece müşteri ve üçüncü hizmet sağlayıcıları arasındadır. Üçüncü hizmet sağlayıcılarının hizmetlerine ilişkin ayrıntılar anlaşma koşullarında ve ürün açıklamalarında ayrıca ilgili hizmet sağlayıcının internet sitesinde mevcuttur.

3.5 DISH hizmetlerinin 3.3. maddeye göre (“münferit sözleşme”; kullanım anlaşması ile birlikte “sözleşme”) talep edilmesi hakkındaki anlaşma ya doğrudan satış sürecinde müşterinin elektronik imzasıyla ya da müşterinin talebinin alınmasıyla DISH’in hizmetleri hakkındaki anlaşma imzalanır. Aynı durum şayet üçüncü hizmet sağlayıcılarının koşullarından farklı bir durum husule gelmiyorsa üçüncü hizmet sağlayıcıların 3.4. maddeye göre hizmetleri kullanıldığında da geçerlidir.

3.6 DISH pazar yerini teknik olarak kullanıma sunar, şayet aksi kararlaştırılmamışsa müşterilere bunların kullanıma sunulmasını garanti eder. DISH devir yerinde kamuya açık ağlara erişim sunar. Platform gerekli bakım çalışmaları sırasında kullanılamayabilir. DISH, bakım çalışmalarından kaynaklanan kısıtlamaları olabildiğince düşük tutmaya çalışır.

3.7 DISH, DISH platformunu ve diğer hizmetlerini tekniğin mevcut durumuna ve teknik gelişmelere veya gerekliliklere adapte edebilir. Bununa belirlenen hizmet kapsamı değişmiyorsa bu kullanım koşullarının değiştirilmesi için 17. maddeye göre kurallar geçerlidir.

3.8 DISH müşterilere DISH platformuyla ilişkili olarak kapsamları müşterilerle belirlenen ve şayet aksi belirlenmemişse bu kullanım koşullarına göre sunulması gereken başka hizmetler de sunabilir.

4 İçerikler, veriler ve bilgiler için sorumluluk

4.1 DISH tarafından sunulan içerikler ve hizmetler bu şekilde tanımlanır.

4.2 Dijital araçlar, müşterinin kendi ürünlerini ya da hizmetlerini internette tüketicilere ve diğer son müşterilere sunduğu ve sattığı işlevler içerebilir. Anlaşma bu bağlamda doğrudan müşteri ve ilgili son müşteri arasında husule gelir. DISH burada Madde 5‘deki düzenlemeler göz önünde bulundurularak müşteri için aracı değil, teknik hizmet sağlayıcı olarak faaliyet gösterir. 

4.3 Üçüncü kişilerin hizmetleriyle birleştirme, özellikle üçüncü taraf platformlarının veya dizinlerin birleştirilmesini konu alan DISH hizmetlerinde DISH, hizmetlerin sağlanmasında ilgili üçüncü kişilere bağlıdır. Taraflar, üçüncü kişilerin kullanım koşullarını ya da teknik bağlantı kurmayı DISH desteği olmadan değiştirebileceğini, bu nedenle DISH’in diğer hizmetlerinin sunulmasının sadece kısıtlı sunulacağının ya da hiç mümkün olmayacağının farkındadır. Bu DISH’in anlaşmayı ihlal ettiği anlamına gelmez. 

4.4 DISH, üçüncü hizmet sağlayıcıları tarafından sağlanan bilgiler, sunulan hizmetler için hiçbir sorumluluk kabul etmez. DISH özellikle bu bilgilerin doğruluğunu veya burada belirtilen amaçlara ulaşmak için uygunluğunu garantilemez. DISH aynı şekilde üçüncü hizmet sağlayıcıların bilgilerinin doğruluğu, işlevselliği veya hizmetlerinin belirli şekilde kullanılabilirliği hakkında sorumluluk kabul etmez.

4.5 Üçüncü kişilerin köprülenmiş internet sitelerindeki içeriklere DISH’in herhangi bir müdahalesi yoktur. DISH, bu tür internet sitelerinin doğruluğu ve tamlığı hakkında hiçbir garanti üstlenmez.

5 Üçüncü taraf platformları üzerinden pazarlama; online pazarlama hizmetleri

5.1 Parça III kullanım koşulları bazı dijital araçlar için müşteri tarafından DISH platformu üzerinden yönetilen ürün ve hizmet tekliflerin, üçüncü taraflar tarafından işletilen platformlar ya da dizinler (“üçüncü taraf platformları”) üzerinden pazarlanmasını öngörebilir. DISH kendi adına ve kendi şirket logosuyla (özellikle “orderdirect” olarak da) hem ilgili üçüncü taraf platformlarına hem de son müşterilere karşı (AB) 2019/1150 sayılı Yönetmelik Madde 2 (2) kapsamında (“Çevrimiçi arabuluculuk hizmeti”) çevrimiçi arabuluculuk hizmetlerinde faaliyet gösterir.

5.2 Ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme bu kapsamda da doğrudan müşteri ile ilgili son müşteri arasında husule gelir. DISH (aynı zamanda üçüncü taraf platformlarının da işletmecisi) sadece aracıdır. DISH son müşterilere, müşterinin kimliği hakkındaki bilgileri sunar. DISH son müşterilerle arabuluculuk hususunda özel bir sözleşme imzalayabilir. Müşteri DISH’e, bir siparişin ya da gerekli irtibat bilgilerinin doğruluğu veya gerçekliği hakkında haklı şüphe söz konusuysa son müşterilerle kendi adına sözleşmeleri feshetmesi için vekalet verir.

5.3 DISH çevrimiçi arabuluculuk hizmeti olarak faaliyetleri kapsamında halihazırda kendi internet sitesini işletmez ve sadece üçüncü taraf platformları üzerinden müşterilere ürün ve hizmet pazarlar. DISH bu bağlamda bu üçüncü taraf platformlarında müşterinin teklifinin diğer şirketlerin (Ranking) tekliflerine nispeten ağırlığına herhangi bir etkisi yoktur. Müşteri diğer çevrimiçi arabuluculuk hizmetlerini kullanıyorsa bunlar DISH’in çevrimiçi arabuluculuk hizmetlerinin yanında üçüncü taraf platformlarında görünür, bu durumda çevrimiçi arabuluculuk hizmetlerinin sırasına da üçüncü taraf platformlarının işletmecisi karar verir. 

5.4 Müşterinin ürün ve hizmetlerinin üçüncü taraf platformları üzerinden pazarlanması ancak müşteri mevzu bahis dijital aracı kullanıyorsa ve pazarlamayı bu üçüncü taraf platformunda müşteri hesabında etkinleştirmemiş ya da devre dışı bırakmamışsa gerçekleştirilir. Müşterinin ürün ve hizmetlerine diğer ticari kullanıcıların ürün ve hizmetlerinden farklı ayrıcalıklı muamele genel olarak yapılmaz.

5.5 DISH, DISH’in çevrimiçi arabuluculuk hizmeti üzerinden ürünlerini sunan müşterinin kimliğinin açıkça tanınmasını sağlar. 

6 Ücret ve ödeme

6.1 DISH platformunun temel işlevleri müşteriler tarafından ücretsiz kullanılabilir.

6.2 Hizmetler DISH ya da üçüncü hizmet sağlayıcılar tarafından özel ücret karşılığında sunulabilir (“ücretli hizmet”). Müşteri, kullanmadan önce anlaşmanın imzalanması kapsamında bilgilendirilir ve ödeme yükümlülüğüne ilişkin açık onayı talep edilir.

6.3 DISH’in ücretli hizmetlerinde müşteri, DISH’e ilgili ücreti DISH platformundaki teklife göre öder. Bununla ilgili olarak müşteriye her ay ilgili fatura gönderilir.

6.4 DISH’e ücret ödeme yükümlülüğü şayet müşteri ücretli hizmetleri perakendecilerden edinme hakkına sahipse ortadan kalkar. Bu durumda ödeme ve faturanın düzenlenmesi sadece müşteri ile perakendeci arasındaki anlaşmayla ilgilidir. 

6.5 Üçüncü hizmet sağlayıcılar ya da perakendeciler ücretli hizmetleri DISH platformunda sunmuyorsa ve ödeme doğrudan üçüncü hizmet sağlayıcı ya da perakendeciler üzerinden değil DISH platformu üzerinden gerçekleştiriliyorsa, ödeme platformda belirtilen ödeme hizmet sağlayıcıları üzerinden yapılır (“ödeme hizmet sağlayıcısı”). Ödeme hizmet sağlayıcısı müşterinin ödemesini DISH platformunda ilgili ücretli hizmet için belirtilen ödeme yöntemleriyle (örn. ön ödeme, kredi kartı, Paypal) kabul eder ve parayı üçüncü hizmet sağlayıcılara veya perakendecilere öder. DISH, hiçbir zaman bu paraların sahibi olmaz.

7 Müşterinin yükümlülükleri ve görevleri

7.1 Müşteri, kayıt bağlamında bu kullanım koşullarının 2. maddesine göre belirttiği bilgileri sürekli güncelleyebilir ve gerekirse düzeltebilir. Müşteri, anlaşmaya uygun bilgileri edinebilmek için DISH ile paylaşılan e-posta adresine gönderilen mesajları düzenli olarak kontrol etmekle yükümlüdür.

7.2 Müşteri, DISH ile müşteri arasındaki iletişimi sağlamakla yükümlü bir irtibat yetkilisi bildirir. Müşteri, irtibat yetkilisinin müşterinin lehine ve aleyhine yasal olarak bağlayıcı açıklamaları yapma hakkında sahip olmasının garantisini verir. İrtibat yetkilisi, kısa mesajla (Short Message Servce) gönderilen mesajların alınmasına olanak tanıyan geçerli cep telefonu numarasına sahip olmalıdır ve bu cep telefonu numarası kayıt sırasında DISH ile paylaşılmalıdır. 

7.3 DISH tarafından müşteriyle paylaşılan ya da kendisi tarafından seçilen erişim bilgileri müşteri tarafından üçüncü kişilere aktarılmamalı ve üçüncü kişilerin erişiminden korunmalıdır. Müşteri, alt hesap sahiplerini de bu hususta sorumlu tutar. Müşteri, kendine aktarılan erişim verilerinin kötüye kullanıldığına ilişkin haklı şüpheleri varsa veya muhtemel kötüye kullanım hakkında bilgi sahibiyse bunu derhal DISH’e bildirmelidir. Bu durumda DISH, kötüye kullanım şüphesi ortadan kalkana kadar veya yeni erişim bilgileri verilene kadar DISH, müşterinin veya ilgili alt hesabın erişim bilgilerini bloke edebilir.

7.4 Müşterinin görevi DISH platformunun kullanılmasına olanak sağlamak için sistem koşullarını yerine getirmektir. DISH özellikle müşterilerin DISH platformuna erişimine olanak sağlayan bir internet tarayıcısı, internet bağlantısı ya da diğer alt yapıları sağlamakla yükümlü değildir.

8 İzin verilen kullanım; otomatik sorular

8.1 Müşteri, DISH platformunu iş amaçları doğrultusunda kullanabilir. Üçüncü kişilere DISH platformunda kullanım hakkı sunma ya da kullanıcı hesabını üçüncü kişilere devretme hakkına sahip değildir. Fakat çalışanlarına 2.5. maddeye göre alt hesaplar açma hakkına sahiptir.

8.2 Müşteri, DISH platformunu hukuka aykırı olarak ya da hukuka aykırı amaçlar için kullanamaz. Müşteri özellikle üçüncü kişilerin DISH platformu üzerinden içeriklere ulaşmaması, bunların yayımlanmaması, erişime açılmaması ya da Federal Almanya Hukukuna ya da müşterinin ilgili zamanda bulunduğu ülkenin hukukuna göre sahip olmamalarını sağlamakla veya bunları yayınlamamakla veya bunlara erişimi belli bir yaştan itibaren erişilebilir yaparak kişileri sınırlandırmakla yükümlüdür (“hukuka aykırı içerikler”). 

8.3 Müşteri, DISH platformu üzerinden üçüncü kişilerin erişimine (a) diğer kullanıcı veya kullanıcı gruplarını zora sokacak, korkutacak, kızdıracak, uzaklaştıracak veya satmalarına neden olacak ya da (b) DISH’in itibarını düşürecek hiçbir içerik sunamaz (“uygun olmayan içerikler”).

8.4 Müşteriler her zaman support@dish.co adresinden hukuka aykırı ya da uygun olmayan içerikler hakkında DISH’i bilgilendirebilir, ayrıca tartışma formlarında değerlendirmede ya da katkıda bulunabilir.

8.5 DISH platformunun otomatik sorgulama amacıyla kullanılması uygun değildir. DISH platformunda bulunan içerikler (fotoğraflar, metinler, grafikler, videolar) telif hakkı ile korunur. Kopyalamak (özellikle otomatik okuma yani “ Scraping”) ve içeriklerin aktarma amacıyla yetkisiz olarak kullanılması yasaktır.

9 Müşteri içerikleri, kayıt yerinin hazırlanması 

9.1 Müşteri sadece bunun için gereken telif veya faydalanma hakkına sahip olduğu ve fikri mülkiyet hakkının diğer haklarına sahip olduğu içerikleri DISH platformu üzerinden yayınlayabilir. Erişime açma üçüncü kişilerin kişilik haklarını, özellikle imaj veya ifade haklarını ihlal etmemelidir.

9.2 Müşteri, DISH platformu üzerinden kamunun erişimine açılan ya da DISH platformunda sunulan fikri mülkiyet hakkıyla korunan içeriklerin hukuki sahibidir. Müşteri DISH’ basit, dünya çapında, ücretsiz, müşterinin onayı olmaksızın aktarılabilen ve alt lisanslara ayırma hakkı, tarafınca DISH platformunda erişime açılan içerikleri erişime sunma ve bunları bu amaçla çoğaltma ve uyarlama hakkı verir. Bu hak tartışma forumlarında değerlendirme ve katkı ve DISH-Community kapsamında diğer katkılar için de süresiz olarak geçerlidir, ayrıca süresi kullanım anlaşmasının sonlanması ile sınırlandırılmıştır.

9.3 Müşteriye, hizmetleri kapsamında internet sitesi veya internet sitesinin bir bölümünde kayıt alanı sunuluyorsa müşteri, internet sitesinin DISH ile bağlantılı olduğunu bilir. Müşteri bu nedenle müşterinin teklifini kendi teklifi gibi göstermek ve bu şekilde DISH veya üçüncü kişilerin tekliflerinden içerik olarak ayırmak için gereken tüm eylemleri gerçekleştirir. Müşteri özellikle kendi verilerinin internet sitesinin künyesinde belirtmek veya başka şekilde kolay fark edilir, doğrudan ulaşılabilir ve sürekli kullanılabilir tutmakla yükümlüdür. 

9.4 DISH platformu ve hizmetlerine ilişkin olarak masrafların rafine edilmesi için DISH, DISH platformuyla oluşturulan müşteri internet sitesinde ticari reklamlar gösterme hakkını saklı tutar. DISH, reklam amaçlı gösterimlerin boyutunun ve sıklığının, internet sitesinin kendi amacını aşmamasını sağlar. Reklam içeriklerinden, reklam şirketleri sorumludur.

9.5 Müşteri, diğer kullanıcılar veya üçüncü kişilerin müşterinin içeriklerinden kaynaklı olarak kusurlu veya kasıtlı ihlal nedeniyle DISH’i suçlamalarından ibra eder.

10 Hakların tanımlanması

10.1 DISH müşteriye basit, aktarılamayan, alt lisanslara bölünemeyen, bu kullanım koşullarında belirtilen amaç ve kullanım anlaşmasının veya münferit anlaşmanın süresiyle sınırlandırılan DISH hizmetlerinin kullanılması hakkını verir, DISH platformu veya DISH tarafından edinilen yazılım hizmetleri bu kullanım koşulları kapsamında kullanılmalıdır.

10.2 Bunlara ek olarak özellikle yazılım ve diğer eserlerin telif hakkı ve hizmet koruma hakkının korunmasına ilişkin yasal kararlar geçerlidir.

11 Veri gizliliği

11.1 DISH platformunun ve hizmetlerin hazırlanması kapsamında DISH, müşterinin, çalışanlarının ve üçüncü kişilerin kişisel bilgilerini kendi amaçları için işler. Müşteri, DISH’in özel veri gizliliği beyanında bilgilendirilir; bu sadece 2016/679 (AB) (“DSGVO”) sayılı tüzüğün yönetmeliklerine göre müşterinin ve ilgili kişilerin bilgilendirilmesi amaçlıdır ve anlaşmanın bir parçası değildir.

11.2 DISH, hizmetlerin hazırlanması kapsamında müşterinin siparişi üzerine kişisel bilgileri kullanım anlaşmasının bir parçası olan siparişin işlenmesine yönelik Parça IV anlaşma temelinde işler. Bunun sadece DISH’in kendi işleme amaçları ve işleme amaçlarında belirlemediği türden işleme faaliyetlerini içerdiği açıkça belirtilir. DISH özellikle çevrimiçi arabuluculuk hizmetlerini yerine getirirken Madde Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. kapsamında sorumlu olarak faaliyet gösterir.

11.3 Hizmetlerin kapsamına bülten fonksiyonu dahilse DISH kullanıcının onayını (Opt-In) ve otomatik işlevler üzerinden beyan edilen onay retti veya iptallerini (Opt-Out) 2002/58/AT Direktifi Madde 13’e ve Kanuna Aykırı Rekabet (UWG) Yasası Madde 7 Fıkra 2’ye göre yönetir. İşleme müşterinin siparişi üzerine kullanım koşullarındaki Parça IV sipariş işlemeye yönelik anlaşmanın temelinde gerçekleştirilir.

12 Gizlilik

12.1 Taraflar, gizli bilgileri üçüncü kişilerin erişimine sunmamak ve diğer, anlaşmanın amacı dışında kullanmamakla yükümlüdür. Bu, anlaşma süresi bittikten sonra da geçerlidir. Müşterinin erişimine sunulan tüm teknik bilgiler ve bilgi birikimi ayrıca iki taraftan birinin gizli olarak nitelendirdiği diğer bilgiler ve ekonomik değer gizli bilgi olarak kabul edilir. Buna işletme ve iş sırları da kesinlikle dahildir.

12.2 13.1. maddeye göre DISH tarafından bilgilerin kullanılması gizli tutma yükümlülüğünden muaftır.

12.3 Gizli tutma yükümlülüğü 12. madde ihlal edilmeden tarafın ya da kamuoyu tarafından öğrenilen ya da bilinen bilgilere ya da yasal yönetmelikler, yargı ya da makamların düzenlemeleriyle üçüncü kişilerin erişimine sunulan ya da kasıtlı şirket satışı kapsamında gizli tutmayı taahhüt eden üçüncü kişilerin görmesine ilişkin değildir.

13 Bilgilerin kullanımı

13.1 Müşteri DISH’e, DISH platformunu her kullandığında ortaya çıkan bilgileri kaydetme, analiz etme ve değerlendirme amaçları doğrultusunda kullanma yetkisini verir. Müşteri DISH’e edinilen bilgileri diğer bilgilerle (üçüncü kişilerin kamuya açık erişilebilen kaynakları (örn. değerlendirme portalı ve sosyal medyalar) ya da DISH için erişilebilen diğer veri kaynakları) ile genişletebilir, bunlarla birleştirebilir ve DISH’in takdirine göre kendi amaçları doğrultusunda değerlendirebilir ve bu değerlendirmeleri üçüncü kişilere (özellikle, fakat bununla sınırlı olmamakla birlikte alt hizmet sağlayıcı olarak hizmetlerin geliştirilmesi ve işletilmesi için bağlanan ve müşterinin ticari işleri için dijital çözümleri veya diğer hizmetleri sunan DISH’in ortak şirketleri) aktarabilir ve bunların erişimine sunma hakkı verir. Bu yetki kullanım anlaşması feshedildikten sonra da devam eder. 

13.2 Madde 13.1 hariç, şayet bunlar müşterinin siparişi üzerinde anonmleştirilmişse DISH’in müşterinin siparişi üzerine 11.2. maddeye göre işler.

13.3 Madde 13.1, DISH’in çevrimiçi arabuluculuk hizmetlerini yerine getirmesi kapsamında topladığı veriler için de geçerlidir. Bu kapsamda çevrimiçi arabuluculuk hizmetlerinin usulüne uygun şekilde yerine getirilmesinin yanı sıra pazar araştırması amacıyla bunların üçüncü kişilere aktarılması da gerçekleştirilir. Verilerin kullanılması bu kullanım koşullarının bir parçasıdır ve müşteri tarafından devre dışı bırakılamaz. Müşteri DISH platformu üzerinden DISH tarafından arabuluculuk edilen ve ilgili dijital aracın hizmet açıklaması kapsamında bu verilerin değerlendirilmesi gibi münferit işlemlere ilişkin erişim sağlar. Müşteri diğer ticari kullanıcıların verilerine toplu ya da başka bir şekilde erişim sağlayamaz.

13.4 DSGVO Yönetmelikleri, 2002/58/AT sayılı Direktif Telekomunikasyon Telemedya Veri Gizliliği Yasası (TTDSG) ve veri gizliliğine veya özel yaşamın korunmasına ilişkin diğer yönetmelikler bundan etkilenmez.

14 Kullanım kısıtlaması

14.1 DISH, DISH platformu üzerinden müşterinin erişimine sunulan içerikleri 

(a) müşteri Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.. madde Fıkra 2’ye karşı hukuka aykırı içerikler veya 8.3 . maddeye karşı uygun olmayan içerikler yayınlıyorsa; ya da

(b) müşteri 9.1. maddeye karşı üçüncü kişilerin hakkını ihlal eden içerikleri erişime sunuyorsa; ya da

(c) DISH yasal yönetmeliklere, makam tüzüklerine ya da hukuki kararlara göre bununla yükümlüyse bunları bloke etme ya da silme hakkına sahiptir.

14.2 DISH, şayet

(a) müşteri 2.3 ya da 7.1. maddeye aykırı olarak yanlık ya da eksik bilgi verirse ya da bilgiler derhal düzeltilmemişse;

(b) müşteri ya da alt hesabın sahibi, 14.1. maddeye göre bloke edilmiş ya da bloke edilebilecek içerikleri tekrar DISH platformu üzerinden erişime sunarsa; 

(c) müşteri ya da alt hesabın sahibi 8.5. maddeye aykırı olarak otomatik sorgulama yapmışsa; ya da

(d) müşteri ya da alt hesabın sahibi ciddi boyutlarda ya da defalarca bu kullanım koşullarının diğer yükümlülüklerini ihlal etmişse müşterilerin DISH platformuna veya alt hesapların erişimini bloke etme veya kısıtlama hakkına sahiptir.

14.3 DISH, kullanım sınırlandırması yürürlüğe girmeden önce veya aynı zamanda kullanım sınırlandırmasını yazılı şekilde müşteriye bildirir. Kullanıcı sınırlaması bir çevrimiçi arabuluculuk hizmeti ile ilgiliyse DISH kullanım sınırlandırmasını kullanım sınırlandırması yürürlüğe girmeden önce veya aynı zamanda yazılı olarak gerekçelendirecektir.

15 Anlaşma süresi ve fesih

15.1 DISH ve müşteri, DISH platformu için belirsiz süreyle kullanım anlaşması imzalarlar. Aynı durum münferit anlaşma imzalanırken aksi belirlenmemişse DISH’in diğer hizmetlerinin talep edilmesine yönelik münferit anlaşmalar için de geçerlidir.

15.2 Müşteri ya da DISH, DISH platformu ve diğer hizmetlerin kullanılmasına ilişkin münferit anlaşmaları, şayet DISH ya da perakendeci ile aksi belirlenmemişse kullanım anlaşmasını bir ay içinde feshedebilir. DISH tarafından fesih için fesih süresi Fıkra 1’den farklı olarak en az otuz (30) gündür. 

15.3 Tarafların kullanım anlaşmasını veya münferit anlaşmaları önemli bir nedenle olağan dışı feshetme hakkı bundan etkilenmez. DISH için önemli nedenler: 

(a) DISH, müşteri adına hizmetlerin sunulmasının tamamen sonlandırılmasını talep etme ve bu sırada Madde 15.2 altında belirtilen süreye uymamasına olanak sağlayan yasal ya da yerel düzenlenen yükümlülüklere tabidir; 

(b) müşteri (i) artarda iki (2) ay ücretli hizmetler için belirlenen ücreti veya bunun önemsiz bir kısmını ödemeyi geciktirmişse ya da (ii) iki (2) aydan uzun süre ücretli hizmetler için belirlenen ücretin tutarını ödemede gecikmişse iki (2) ay için belirlenen ücrete ulaşılmışsa;

(c) müşteri 2.3 ya da 7.1. maddeye aykırı olarak yanlış ya da eksik bilgiler vermişse ya da bilgiler hemen düzeltilmemişse ve (i) müşteri bilgileri DISH tarafından yazılı olarak bildirilen süre olan otuz (30) gün içinde düzeltilmemişse veya tamamlamamışsa ya da (ii) DISH müşteriyle, müşteri tarafından bildirilen e-posta adresi geçersiz ya da artık geçersiz olduğu için iletişim kuramıyorsa;

(d) müşteri Madde Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. Fıkra 2’ye aykırı olarak hukuka aykırı içerikler veya Madde 8.3‘e aykırı uygun olmayan içerikleri yayınlıyorsa; diğer kullanıcıları aşağılama durumunda ya da uygun olmayan içerikler varsa, müşteri DISH müşteriye hesabı feshedeceğini ihtar ettikten sonra bunlar sürekli tekrarlıyorsa; 

(e) müşteri üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden9.1. maddeye aykırı içerikleri erişime sunmuşsa, bu nedenle üçüncü kişiler DISH’ten talepte bulunmuşsa ya da bu durum DISH müşteriye hesabını feshedeceğini ihtar ettikten sonra bu durum tekrar etmişse; ya da

(f) DISH müşteriye hesabını feshedeceğini ihbar ettikten sonra müşteri bu kullanım koşullarına göre ciddi ölçüde ya da tekrar tekrar yükümlülüklerini ihlal ediyorsa.

15.4 Fesih çevrimiçi arabuluculuk hizmeti ile ilişkiliyse DISH feshi Madde 15.2 altında belirtildiği üzere fesih yürürlüğe girmeden en az otuz (30) gün önce ve Madde 15.3 durumunda kesinlikle yazılı olarak gerekçelendirecektir. Gerekçelendirmede DISH, DISH’in karar vermek üzere başvurduğu üçüncü kişilerin mesajlarının içerikleri dahil olmak üzere önemli gerekçeleri ya da olayları ve karar için geçerli fesih nedenlerini bu kullanım koşullarına göre belirtecektir. DISH yasal ya da yerel düzenlenen yükümlülükler nedeniyle somut gerekçeleri ya da durumları ve ilgili neden veya ilgili nedenleri açıklayamıyorsa ya da DISH müşterinin sürekli geçerli genel iş koşullarını ihlal ettiğini ve DISH bu nedenle feshi gerekçelendirdiğini kanıtladıysa bu geçerli değildir.

15.5 Müşterinin olağan feshi DISH platformunun bu amaçla öngörülen işlevi üzerinden ya da yazılı olarak gerçekleştirilebilir. Ayrıca her türlü diğer fesih tarafların anlaşmasıyla yazılı olmalıdır. Müşteri geçersiz ya da geçersiz olan bir e-posta adresi belirterek e-posta almayı veya güncelleme almayı ihmal etmişse de fesih (özellikle Madde 15.3(c)(ii) durumunda) geçerli olur.

15.6 Şayet münferit anlaşmalar varsa, kullanım anlaşmalarının feshi, münferit anlaşmaların feshi kabul edilir. Kullanım anlaşmasının feshi bu durumda son münferit anlaşma sonlandığında yürürlüğe girer.

15.7 DISH ile müşteri arasındaki kullanım anlaşmasının feshi, şayet ilgili anlaşmada üçüncü hizmet sağlayıcı ile aksi belirlenmemişse müşteri ile üçüncü hizmet sağlayıcı arasında muhtemelen imzalanan anlaşma üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

16 DISH’in sorumluluğu

16.1 İlgili 16.2-16.5. maddelerde aksi belirtilmemişse DISH, hangi hukuki nedenden kaynaklanırsa kaynaklansın müşterinin hiçbir zararı için sorumluluk kabul etmez.

16.2 DISH, yasal yönetmelikler kapsamında şunlarla yükümlüdür:

(a) DISH’in veya yasal temsilcilerinin ya da DISH’in yardımcılarının kasıtlı ya da kusurlu yükümlülük ihlalinden kaynaklanan can kaybı, yaralanma ya da sağlık ihlaline dayanan zararlar; 

(b) DISH’in veya yasal temsilcilerinin ya da DISH’in yardımcılarının kasıtlı ya da ağır kusurlu yükümlülük ihlaline dayanan zararlar; ve 

(c) yerine getirilmesi anlaşmanın usulüne uygun uygulanmasına olanak sağlayan ve müşterinin bunların sürekli uygulandığına güvenebileceği yükümlülüklerin (basit) kasıtlı ihlalinden kaynaklanan diğer zararlar; burada DISH’in (a) ve (b). bentlerde belirtilen durumların dışındaki anlaşmaya özel olan ve önceden tahmin edilebilen sorumluluklarından kaynaklanan zararlar.

16.3 Ürün sorumluluk yasasına (şayet uygulanabiliyorsa) göre DISH’in muhtemel sorumluluğu bundan etkilenmez. Aynı durum hariç tutulamayan veya kısıtlanamayan yükümlülükleri açıkça düzenleyen diğer yasal yönetmelikler, açık kurallarda DISH’in olası sorumluluğudur.

16.4 DISH yapı garantisi veya kusursuzluk sorumluluğu üstlenmesi halinde, sorumluluk için ilgili garanti veya üstlenme beyanı ve bu 16. maddeler geçerli değildir.

16.5  16. maddeye göre sorumluluk kısıtlamaları DISH organlarının, yardımcılarının, işçilerinin ve diğer çalışanlarının ve DISH’in ortak işletmelerinin ve bunların organlarının, yardımcılarının, işçilerinin ve diğer çalışanlarının sorumluluğu için de geçerlidir.

17 Bu kullanım koşullarındaki değişiklikler

17.1 DISH, bu kullanım koşullarını değiştirme veya tamamlama hakkını saklı tutar. DISH müşterileri, kullanım koşullarının önerilen ilgili değişiklikleri hakkında yazılı olarak bilgilendirir. 

17.2 Önerilen değişiklikler ancak süre dolduktan sonra planlanan değişikliklerin türü ve kapsamına ve sonuçlarına ilişkin olarak müşteriler için uygun ve orantılı sürede hayata geçirilir. Bu süre DISH’in ilgili müşteriyi önerilen değişiklik hakkında bilgilendirdikten sonra en az otuz (30) gündür. Müşterinin değişiklik nedeniyle gereken teknik veya işle ilgili uyarlamaların gerçekleştirilmesine olanak sağlamak için DISH daha uzun süre belirleyebilir.

17.3 Önerilen değişiklikler (i) belirlenen hizmet bileşenleri için hizmet açıklaması, ücret veya diğer asıl yükümlülüklerle ilgili değilse, (ii) müşteri tarafından tahmin edilebilirse ve (iii) müşteriyi zor duruma sokmayacaksa DISH aşağıdaki yöntem adımlarını seçebilir:

(a) Müşteri  17.2. maddeye göre belirlenen sürede yazılı olarak değişikliği reddetmezse değişikliği kabul ettiği varsayılır. Müşteri değişikliği reddederse, DISH kullanım anlaşma ya da münferit anlaşma Madde 15.2 uyarınca olağan fesih hakkını kullanma hakkına sahiptir. 

(b) Müşteri, ilgili kullanım anlaşmasını ya da münferit anlaşmayı Madde 17.2 uyarınca süre dolmadan önce olağan dışı feshetme hakkına sahiptir. Fesih, münferit durumlarda kısa fesih süresi belirlenmemişse Madde 17.2 uyarınca mesaj iletildikten sonra on beş (15) gün içinde yürürlüğe girer.

(c) DISH müşteriyi kullanım koşullarındaki değişiklikler hakkında bilgilendirirken, müşteriyi itirazda bulunmamanın sonuçları ve anlaşmayı bildirimde bulunmaksızın feshetme hakkı hakkında bilgilendirecektir.

(d) Müşteri açıkça onaylanan eylemle Madde 17.2‘e göre süreye uymaktan ve dolayısıyla Madde 17.3ye göre itiraz veya fesih hakkından vazgeçebilir. Açıkça onaylanan eylem olarak özellikle diğer münferit anlaşmaların imzalanması geçerlidir.

(e) Madde 17.2‘e göre süre şu durumlarda geçerli değildir:

(i) DISH’in Madde 17.2‘de belirtilen süreye uymasının uygun olmadığı yasal ya da makamlarca tayin edilen yükümlülükler nedeniyle kullanım koşullarındaki değişik yapmalıysa;

(ii) DISH platformunu, tüketicileri, müşterileri veya diğer kullanıcıları dolandırıcılık, zararlı yazılım, spam, veri gizliliği ihlali ya da diğer siber güvenli risklerine karşı korumak için istisnai durumlarda kullanım koşulları öngörülemeyen ve doğrudan tehlikeye neden olabilecek durumları önlemek için değiştirilmeliyse.

17.4 Madde 17.3‘ye göre yöntem kullanılamıyorsa veya DISH tarafından seçilmemişse kullanım koşullarının değiştirilmesi için DISH müşteriden yazılı olarak kullanım koşulları değişikliğini açıkça onaylamasını talep edebilir. Müşteri onayı Madde 17.2‘e göre uygun süreden daha kısa olmayan DISH tarafından belirlenen süre içinde vermezse DISH, Kullanım anlaşması ya da münferit anlaşma Madde 15.2 uyarınca olağan fesih seçeneği kullanabilir.

18 Hakları ve yükümlülükleri devretme

18.1 Müşteri, bu anlaşmadan doğan hak ve yükümlülükleri öncesinde DISH tarafından yazılı onay verilmeden devretme hakkına sahip değildir.HGB Madde 354a bundan etkilenmez.

18.2 DISH, bu anlaşmayı DISH veya DISH’e bağlı diğer şirketlere (AktG Madde 15 ff) devretme hakkına sahiptir. Müşteri bundan kötü etkilenmeyecekse haklar ve/veya yükümlülükler bağlı şirketlere ve DISH’e dağıtılabilir. Fatura vergi indirimine hak kazanan müşterilerde bu durum aktarımla KDV müşterinin merkezinin bulunduğu ülkede ilk kez tahakkuk ediyorsa makul olmayan sıkıntı ya da zorluğa neden olma olarak kabul edilmez.

19 Uygulanabilir hukuk ve mahkeme yeri

19.1 Anlaşma ve anlaşmayla ilişkili oluşan tüm talepler ve haklarda, kanuni ihtilaf hariç Alman hukuku uygulanmalı ve Alman hukukuna göre yorumlanmalı ve hayata geçirilmelidir. Anlaşmanın Birleşmiş Milletlerde Uluslararası Ürün Satışı (CISG) Sözleşmesi olarak uygulanması söz konusu değildir. İfa yeri Düsseldorf’tur.

19.2 Müşteriler esnaf, kamu hukuku tüzel kişileri ya da kamu hukuku özel mülkü ise münhasır mahkeme yeri veya bu anlaşmayla ilişkili olarak gerçekleşmesi veya uygulanması Düsseldorf’ta gerçekleştirilir. Şayet müşterinin merkezi yurt dışında ise DISH burada da dava açabilir.

19.3 Çevrimiçi arabuluculuk hizmetlerinin kullanılmasıyla ilişkili anlaşmazlıklarda müşteri ücretsiz olarak dahili DISH şikayet yönetimini kullanabilir. Müşteri bunun için aşağıdaki sorunlar nedeniyle support@hd.digital adresine e-posta göndererek şikayetlerini DISH’e bildirebilir:

(a) (AB) 2019/1150 sayılı Yönetmelikte belirlenen, müşteriyi etkileyen yükümlülüklere DISH tarafından tahminen uyulmaması,

(b) doğrudan çevrimiçi arabuluculuk hizmetlerinin hazırlanmasıyla ilişkili olan ve müşterileri etkileyen teknik sorunlar;

(c) doğrudan çevrimiçi arabuluculuk hizmetlerinin hazırlanmasıyla ilişkili olan ve müşterileri etkileyen sağlayıcının önlemleri veya davranış şekilleri.

DISH gelen şikayetleri uygun bir süre zarfında işleyecek ve müşteriye şikayeti için yardımcı olup olunamayacağı bildirilecektir. 

19.4 DISH çevrimiçi arabuluculuk hizmetlerinin kullanılmasına ilişkin muhtemel anlaşmazlıkların özellikle Madde 19.3 uyarınca dahili şikayet yönetimi araçlarıyla çözüme ulaştırılamayan hususların mahkeme dışı incelenmesi için aşağıdaki uzlaştırıcılarla birlikte çalışabilir:

(a) [Uzlaştırıcı 1]

(b) [Uzlaştırıcı 2]


Parça II DISH-Community kullanımı

1 Genel

1.1 DISH müşterilerine karşılıklı bilgi alışverişi ve gastronomi ve yemek branşı hakkındaki güncel bilgileri ve bunları dijital olarak edinme ve etkinliklere kayıt yaptırma olanağı sunar. 

1.2 Müşteri, müşteri hesabının yönetiminde müşteri profilinin diğer kullanıcılar tarafından görülüp görülmeyeceğine karar verebilir. Bu durumda müşteri diğer müşteriler tarafından DISH platformunun arama işleviyle bulunabilir. Müşteri profil sayfasını istediği zaman “özel” olarak ayarlayabilir, böylece arama sırasında diğer müşteriler tarafından bulunamaz ve başka bilgiler de elde edemez. 

1.3 Müşterilerin, DISH platformunu kullanarak ulaştıkları diğer müşterilerin irtibat bilgilerini üçüncü kişilere aktarmaları veya reklam amacıyla kullanmaları yasaktır. 

2 Yönetici ekibi

2.1 DISH müşterilere, ekiplerini DISH’te organize etme olanağı sunar. Bu ekip üyelerini DISH’e davet etme, ekip üyelerine çeşitli roller ve sorumluluklar verme olanağını kapsar.

2.2 Bu işlevsellik diğer dağıtım işlevlerini de kapsar. Müşteri ve ekip liderleri alınan bilgiler ve görevler hakkında tercih ettikleri iletişim yollarını üzerinden bağlı dijital araçlarla bilgilendirebilir (örn. işleme için ekip üyelerine dağılacak rezervasyon aracı üzerinden yeni rezervasyonlar).

2.3 DISH sadece yönetim ve satış işlevleri olarak kullanılabilir. Görevler DISH’te değil ilgili dijital araçlarda işlenir.

3 Tartışma forumlarına katkı ve değerlendirmeler

3.1 Müşteriler seçilen hizmetler için DISH platformundaki değerlendirmeleri belirtebilir ve ilişkili tartışma formlarını kullanabilir. 

3.2 Her müşteri kendisi tarafından düzenlenen değerlendirmenin içerikleri ve tartışma formundaki katkılardan kendi sorumludur. Değerlendirmeler ve katkılar değerlendirmeyi yapan müşterinin subjektif görüşünü oluşturur. DISH bu değerlendirmeleri şahsileştirmez.


Parça III DISH dijital araçları için özel koşullar ve diğer hizmetler


Bölüm A DISH Siparişi

1 Hizmetlerin kapsamı 

1.1 Hizmetler aşağıdaki bileşenlerden oluşur:

(a) DISH müşteriye internet üzerinden yemek siparişi için kapsamlı online çözümler sunar. Bu hizmetin nihai müşteriye (yemek siparişi veren) karşı sorumlu sağlayıcısı müşteridir.

(b) Gelen siparişleri almak ve işlemek için müşterinin kullanımına bir sipariş terminali sunulur.

1.2 DISH yıllık ortalama %98,5 online çözüm sunmayı borçlanır. Müşteriye öncesinde bildirilen gerekli bakım süreleri veya sürüm değişiklikleri eksik kullanıma sunma olarak değerlendirilemez.

1.3 Menzili artırmak için DISH müşterilerin yiyecek teklifini üçüncü taraf platformlarında (örn. “Google ile sipariş”) da satabilir. DISH bu bağlamda Madde 1.1(a)‘den farklı olarak bu üçüncü taraf platformlarındaki sipariş seçeneklerini kendi sorumluluğunda çevrimiçi arabuluculuk hizmeti olarak sunabilir. Müşteri gerekirse üçüncü taraf platformları üzerinden ve hangi üçüncü taraf platformu üzerinden bu tür pazarlamanın gerçekleşeceğini seçebilir.

1.4 DISH müşteriye bülten işlevini sunar. 

2 Müşterinin yükümlülükleri

2.1 Tüm yerel yasal talimatlara uyma, ücret belirtme, alerjen bilgileri, hijyen talimatları, yemek hazırlama, işçi koruma, işçi hakları, katkı maddeleri, ambalaj, reşit olmayanları koruma yasası, yemek hazırlamaya yönelik talimatlar veya teslimat ve tüketici haklarına uyulmasına müşterinin sorumluluğundur. 

2.2 Hizmetler bununla ilgili metinler içeriyorsa hukuk danışmanlığı vb. değil sadece düzenleme önerileri söz konusudur. Bu metinleri gerekirse bir avukat tarafından kontrol ettirmek ve münferit durumlarına uyarlanmasını sağlamak müşterinin görevidir.

3 Online ödeme işlevi

3.1 Müşteri online ödeme işlevini kullanmak isterse bunun için DISH tarafından entegre edilen ödeme hizmeti sağlayıcısına özel olarak kayıt yaptırılması gereklidir. Müşteri, Kara Para Kanununa (GwG) göre gerekli belgeleri ve evrakları belgeleme kontrolü için DISH ya da ödeme hizmeti sağlayıcısına ibraz etmekle yükümlüdür. DISH bunları müşterinin talebi üzerinde ödeme hizmet sağlayıcısına aktarır.

3.2 Online ödeme işlevinin kullanılması için DISH’e ödenmesi gereken her ödeme işleminde özel vergiler husule gelir (şu anda brüt cironun %1,89). DISH, vergiyi hesaplamak için maliyetlerin gelişimi doğrultusunda makul takdirine bağlı olarak ücreti ayarlama hakkını saklı tutar. Fiyat artırımı dikkate alınabilir ve fiyat indirimi özellikle ilgili ödeme hizmeti sağlayıcısı veya ödeme hizmeti sağlayıcısının değiştirilmesi durumunda bedel değişikliği yapılabilir. Artış sadece işleme bağlı masraflarda masraf indirimi ile dengeleme yapılamadığında ücret artırımı söz konusu olabilir. Ödeme hizmeti sağlayıcısının bedel indiriminde DISH vergileri, vergi indirimi işlemlere bağlı diğer masraflar artırılarak dengelenemiyorsa indirim yapılmalıdır. DISH, makul takdir yetkisini kullanırken, ücret değişikliğinin ilgili zamanlarını, maliyet artışlarından daha yüksek oranda elverişsiz ölçüde faturaya yansıtılmayacak, yani masraf indirimi en azından masraf artışlarıyla etkili ücret kapsamıyla aynı olacak şekilde seçebilir. İlgili güncel vergiler www.dish.co adresindeki fiyat listesine göre belirlenir.

4 Sipariş terminali (donanım)

4.1 Hizmet, bunların yardımıyla gelen siparişlerin işletmeye ulaştırılıp yönetilebileceği sipariş terminallerinin teslimatını içerir. 

4.2 Somut teklife göre cihaz ya müşteri tarafından doğrudan sahip olmak üzere edinebilir (satın alma) ya da belirlenen kiralama süresinden sonra edinebilir (kira öder gibi satın alma). Kira öder gibi satın alma durumunda müşteri, sipariş terminalini usulüne uydun ve itinalı bir şekilde kullanmakla yükümlüdür. 

4.3 Satın alma durumunda sipariş terminalinin garantisi bir yıl ile sınırlıdır. Kiralayarak satın alma durumunda kiralama süresi bittikten sonra başka bir garanti sağlanmaz.

4.4 Kiralayarak satın alma durumunda kira, belirlenen kira süresi bitmeden önce hizmetin feshedilmesi ile sonlanır. Müşteri bu durumda sipariş terminalini kira süresi bittikten sonra on (10) gün içinde iade etmekle yükümlüdür. 


Bölüm B DISH internet sayfası

1 Hizmetlerin kapsamı 

1.1 Hizmetler aşağıdaki bileşenlerden oluşur:

(a) DISH, müşteriye online çözümle bağlantılı olarak belirlenen görünüm ve otomatik olarak oluşturulan metinler (“bellek alanı”) içeren basit bir internet sayfasının oluşturulmasına yönelik online çözümler içeren kendi internet sayfasını yayınlamak için bellek alanı devreder, bkz. Madde2.

(b) İşlev kapsamı, DISH’in müşteriye internet sitesinde yayınlanan bilgileri yerel ulaşım (yani özellikle müşteriye yerel ve süreli olarak ulaşmak için bilgiler, örn. iş yerinin adresi ve açılış saati) için otomatik olarak üçüncü hizmet sağlayıcılara devretmesi için “Claiming Servisi” devreder, bkz. Madde 3.

(c) DISH müşteriye, müşterinin kullanılabilirlik kapsamında seçebileceği ve bellek alanı ile bağlantılı olan (“alt domain”) alt domain (Third-Level-Domain) sunar, bkz. Madde4. Alternatif olarak müşteri kendi domain adını kullanabilir.

1.2 DISH müşteriye bülten işlevi de sunar.

2 Bellek alanı

2.1 Bellek alanı ücretsiz olarak kullanımına sunulur. DISH, bu nedenle belli bir bellek alanı garanti etmez. Bunun dışında bellek alanının diğer özelliklerini ise DISH müşterilerine anlaşma imzalanmadan sunar.

2.2 Müşteri internet sitesinin işletmecisi ve veri işleme sorumlusu olarak künye ve veri gizliliği beyanını hukuka uygun ve güncel tutmakla yükümlüdür.

2.3 Müşteri bellek alanında sistemleri, ağları ve/veya diğer donanım veya yazılımları ya da DISH’in diğer ağ bileşenlerini ve/veya üçüncü kişileri önemsenecek kadar olumsuz etkileyen otomatik süreçleri, kodları, yazılımları veya diğer verileri ve/veya içerikleri ve/veya her türlü eylemi veya uygulamayı yapamaz. DISH bu tür olumsuz etkilenme hakkında bilgi edinirse DISH, bu olumsuzluğu sonlandırma ve/veya yasaklama hakkına sahiptir. 

2.4 Müşteri, bellek alanının içeriklerini ek masraf olmadan tekrar oluşturmak için günlük güncellenen veri yedeklemelerini uygulayabilir.

2.5 Müşteri sadece hazırlanan online çözümle oluşturulan bellek alanındaki internet sitesini erişime açabilir. 

3 Claiming Servisi 

3.1 DISH müşteriye yerel ulaşılabilirlik (adres ve açılış saatleri gibi) bilgilerini yazılımla müşteri tarafından oluşturulan internet sitesinde yayınlamak ve aynı zamanda üçünü işletmecilerin platformlarında ve dizinlerinde yayınlamak için aktarmasına olanak saplar.

3.2 DISH, müşterilere karşı Claiming servislerinin iptal edilene kadar gerçekleştirilmesiyle yükümlüdür; bu müşterinden bu amaçla yazılımla belirtilen içerikleri Google My Business’a otomatik aktarıma ilişkin de geçerlidir.

3.3 Bu bilgilerin üçüncü hizmet sağlayıcılara aktarılması DISH’in Claiming servisi kapsamında opsiyonel bir hizmetidir, bundan faydalanıp faydalanmayacağına müşteri kendisi karar verebilir.

3.4 DISH, Claiming servisi takdirine göre istediği zaman sonlandırma veya kısıtlama (üçüncü hizmet sağlayıcıların hizmet tekliflerinin oluşturulması veya değiştirilmesi) hakkında sahiptir. DISH bu tür kararlarda müşterinin haklı çıkarını uygun şekilde dikkate alacaktır.

4 Alt domain; müşterinin kendi domaini

4.1 Müşteri DISH’de en fazla üç alt domain (Third-Level-Domains) oluşturabilir. Alt domainler DISH altında kayıtlı Second-Level-Domain “eatbu.com” “<xyz>.eatbu.com“ şablonuna göre kaydedilir; DISH kendi seçimine göre “eatbu.com“ adresinin yanı sıra diğer Second-Level-Domain seçenekleri de sunabilir. Burada müşteri sadece başka bir müşteri tarafından kaydedilmemiş olan alt domainleri seçebilir.

4.2 Alt domain sadece bellek alanı ile bağlantılı kullanılabilir. Müşteri, alt domain için başka bir sunucuya veya başka bir kayıt memuruna geçmenin mümkün olmadığını bilir.

4.3 Müşteri, alt domaini sadece geçerli hukuka uygun şekilde seçmekle, müşteri özellikle sadece markalar ve/veya isim hakları için gerekli haklara sahip olduğu alt domaine bir tanım seçmekle yükümlüdür ve bunun garantisini verir. Müşteri ayrıca alt domainler için ahlaka uygun olmayan veya ahlaka aykırı domain isimleri de kaydedemez.

4.4 Müşteri alt domaini DISH’e kaydederken ayrıca şayet bu alt domainlerde uygulanabiliyorsa Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (“ICANN”) talimatlarına veya ICANN tarafından belirtilen .com domainleri için kayıt yerine uymalıdır.

4.5 DISH, Madde 4.1 Fıkra 1, 4.3 ya da 4.4 dikkate alınmada seçilen domainleri vadesiz feshetme ve silme hakkına sahiptir.

4.6 Müşteri alternatif olarak kendi domain adıyla kayıt yaptırabilir ya da kayıtlı olan domain adını kullanabilir ve bunu bellek alanıyla birleştirebilir. DISH müşteriye bunun için uygun sunucuyu önerecektir. Özel domain adıyla kayır hakkındaki anlaşma sadece müşteri ve ilgili sunucu arasında imzalanır. 

4.7 Parça I, kullanım koşulları Madde 9.5, müşteri tarafından domain adının seçilmesiyle ilgili hak ihlali için geçerlidir.


Bölüm C DISH MenuKit

1 Hizmetlerin kapsamı

1.1 Hizmetler aşağıdaki bileşenlerden oluşur:

(a) DISH müşteriye, müşterinin yemek tekliflerini yönetmesine olanak sağlayan yazılıma internet üzerinden erişme hakkı verir. Müşteri yazılımla özellikle tarifleri ve yiyecekleri kaydedebilir ve muhtemel satış fiyatlarını ve marjları hesaplayabilir.

(b) Müşteri oluşturulan menülerle kendisi oluşturabilir ya da DISH Order ve DISH web sitesinden devralabilir. 

1.2 Nihai satış fiyatlarına ilişkin öneriler DISH MenuKit tarafından genel işletim koşullarına ve matematik kurallarına göre belirlenir. Hesaplanan fiyatların hayata geçirilmesi için işletmeye ilişkin riskler sadece müşterinin sorumluluğundadır. Hesaplanan fiyatları kontrol etmek ve gerekirse uyarlamak müşterinin sorumluluğundadır. Fiyat belirlemenin nihai kararı sadece müşteriye aittir. 


Bölüm D DISH rezervasyonu

1 Hizmetlerin kapsamı 

1.1 Hizmetler aşağıdaki bileşenlerden oluşur:

(a) DISH müşteriye, müşterinin internet üzerinden erişebileceği DISH sistemlerinde kullanım için bellek alanı devreder (“bellek alanı”).

(b) DISH müşteriye online rezervasyon yazılımını kendi internet sitesinde bağlama, kullanma ve yönetme (“yazılım”) olanak sağlayan yazılıma internet üzerinden erişme ve toplanan bilgileri bellek alanına kaydetme ve yönetme hakkı verir.

1.2 Erişim alanını artırmak için DISH rezervasyonların (süreler, masalar ve kişi sayısı) kullanılabilirliğini üçüncü taraf platformlarının (örn. “Google ile rezervasyon”) erişimine açabilir. DISH bu bağlamda Madde 1.1(a)‘den farklı olarak bu üçüncü taraf platformlarındaki rezervasyonların belirlenmesi kendi sorumluluğunda çevrimiçi arabuluculuk hizmeti olarak sunabilir. Üçüncü taraf platformları üzerinden gelen rezervasyon talepleri sadece DISH platformu üzerinden gerçekleştirilir. Müşteri dijital araçların ayarlarında hangi üçüncü taraf platformlarını ve hangileri üzerinden bu tür bir rezervasyonun mümkün olabileceğini seçebilir. Münferit işletmeciler otomatik rezervasyon kabulünde asgari kişi sayısı öngörüldüğü için DISH otomatik rezervasyon kabulüne ilişkin temel ayar olarak dört kişi önerir. Bu ayar müşteriler tarafından her zaman değiştirilebilir. Bu tür bir değişiklik diğer platformların ve dizinlerin işletmecisinin gerçekten mevcut rezervasyonları görüntüleyememesine neden olabilir.

1.3 DISH müşteriye bülten işlevi de sunar.

2 Bellek alanı

DISH rezervasyonu kapsamında bellek alanının siparişi için Bölüm B Madde 2.1 ile 2.4 geçerlidir.


Bölüm E DISH Weblisting

1 Hizmetlerin kapsamı

1.1 Hizmetler ücretsiz temel sürümle ya da ücretli premium sürümle sunulur.

1.2 Temel sürümdeki hizmetler şu bileşenlerden oluşur:

(a) Müşterilerin bilgilerini toplama ve kaydetme.

Hizmetler kapsamında müşteri merkez/mağaza için şu bilgileri aktarır:

Genel bilgiler (şirketin adı, kategori), yerel ulaşım bilgileri (adres ve açılış saati), telekomunikasyon araçları üzerinden ulaşım (telefon numarası, e-posta adresleri, internet siteleri), sunulan hizmetler ve servisler.

(b) Online platformların yayımlanması (“Publishing”)

Hizmetler bu bilgilerin, bunlarla işletilen online platformların yayımlanması için otomatik olarak üçüncü kişilere aktarılmasına olanak sağlar. Temel sürümde müşteriye bağlı olan tüm online platformları değil, sadece seçenek sunulur. Hizmet dahilinde bilgiler güncellenirse bu güncellemeler otomatik olarak bağlı online platformalara aktarılır.

(c) Yönetici haklarını devralma („Claiming“)

Bir üçüncü hizmet sağlayıcıda mevcut bir giriş bulunması durumunda, üçüncü hizmet sağlayıcı tarafından izin verildiği takdirde bu yayının yönetim hakları devralınacak ve gerekirse müşterinin işbirliği ile elde edilecektir. Bu hizmetler hakkında bilgilerin otomatik olarak güncellenmesine olanak sağlar.

(d) Saygınlık yönetimi

Hizmetler (otomatik) üçüncü hizmet sağlayıcıların online platformlardaki sorgulamalar ve değerlendirmeler, teftişler ya da sorular gibi müşteri geri bildirimlerinin toplu görüntülenmesini sağlar. Hizmetler şayet üçüncü hizmet sağlayıcılar tarafından öngörülmüşse müşteri geri bildirimini yanıtlamaya veya uygun olmayan içerikleri bildirmeye olanak sağlar. Temel sürümde kısmen belli sayıda yanıt veya mesaj (örn. sadece ayda beş kez mümkün) ile sınırlı olan bu ek hizmetlerdir.

(e) İstatistikler ve Analizler

Hizmetler içeriklerin toplanmasını, sınıflandırılmasını ve üçüncü hizmet sağlayıcıdaki içeriklerin kullanım istatistiklerinin toplu görüntülenmesini sağlar (örn. sayfa erişimi, arama sorularını gösterme). Temel sürümler kapsamında kullanım istatistiklerin kısıtlı kapsamını ve filtre/sınıflandırma seçeneklerini kullanıma sunar.

1.3 Premium sürümde hizmetler, temel sürüme ek olarak aşağıdaki ücretli bileşenleri kapsar:

(a) Müşterilerin bilgilerini toplama ve kaydetme

Madde 1.2(a) geçerli.

(b) Online platformların yayımlanması (“Publishing”)

Premium sürüm kapsamında yayınlama hizmetlerin bağlı olduğu tüm online platformlarda gerçekleştirilir. Online platformların koşullarına göre hizmetler üzerinden birden fazla şubeyi/merkezi yönetme seçeneği de vardır. Üçüncü hizmet sağlayıcılarında iki kez girilmiş girdilerin aramada gizlenmesi de mümkündür. Üçüncü hizmet sağlayıcıların girdileri üçüncü kişiler tarafından doğru olmayan düzeltmeler bakımından düzenli olarak kontrol edilir.

(c) Yönetici haklarını devralma („Claiming“)

Madde 1.2(c) geçerli.

(d) Saygınlık yönetimi

Premium sürümde yanıt, mesaj sayısı sınırsızdır. Filtrelemek ve sınıflandırmak için tüm seçenekler de kullanılabilir.

(e) İstatistikler ve Analizler

Premium sürümde müşteri tam kapsamlı olarak kullanım istatistiklerini ve filtreleme/sınıflandırma olanaklarını kullanabilir.

(f) Content Publishing

Premium sürüm kapsamında müşteri, üçüncü hizmet sağlayıcı tarafından destekleniyorsa üçüncü hizmet sağlayıcılarında yayınlama mesajları oluşturma ve yayınlama için aktarma (örn. Sprecial Offers, News, Events) olanağını içerir.


Bölüm F DISH Bonus

1 Hizmetlerin kapsamı

1.1 Hizmetler aşağıdaki bileşenlerden oluşur:

(a) DISH çeşitli Loyalty program sunucularıyla ortaklık anlaşması imzalamıştır. DISH Bonus işlevi ile müşteri doğrudan Loyalty ortağı olmadan kendi işletmesinde nihai müşteriye Loyalty avantajları (örn. mil veya puan) sunabilir. DISH, DISH Bonus işlevi ile aracı pozisyonunu üstlenir.

(b) DISH, müşteriye müşterinin işletmesinde genellikle iki farklı Loyalty programını sunmasına olanak sağlayan internet üzerinden DISH Bonusa erişim hakkı sağlar.

(c) Belli bir Loyalty programına dahil olma hakkı yoktur. Seçilen Loyalty programına kayıt sadece Loyalty programının sağlayıcısının onayıyla gerçekleşir. Loyalty programının sağlayıcısı kaydı neden belirtmeden reddedebilir.

(d) DISH ayrıca aynı anda seçilen/paralel sürdürülen Loyalty programlarının sayısını sınırlama hakkını saklı tutabilir.

(e) DISH Bonus, In-App’de ilgili nihai müşterinin kart numarasının kaydetme veya tarama işlevini sunar. Kaydedilen bilgiler ve satış miktarları DISH üzerinden Loyalty programının ilgili sağlayıcılarına aktarılabilir. Loyalty programı tarafından öngörülüyorsa nihai müşteri, edinilen Loyalty puanları/avantajları hakkında ilgili mesajları ve hediye kuponlarını edinir.

1.2 DISH Bonus müşterinin başka, ayrı bir In-App vb. üzerinden yapılan satış miktarını ayrıntılı görüntülemesine ve değerlendirilmesine olanak sağlar.

2 Müşterinin yükümlülükleri

2.1 DISH ve Loyalty programının sağlayıcısı Loyalty programlarının kötüye kullanılmasını önlemek için çok uğraşırlar. Buna rağmen işletmesinde Loyalty puan dağıtımının usulüne uygun şekilde sağlanmasını ve kendi çalışanları tarafından muhtemel kötüye kullanımı uygun olmayan önlemlerle önlemek müşterinin sorumluluğundadır. Ne DISH ne de Loyalty programının sağlayıcısı bu bağlamda zararlar için sorumluluk kabul etmez.

3 Erişim hakları ve veri aktarımı

3.1 Müşteri DISH’e, ilgili Loyalty programı sağlayıcısına daha sonraki işlemler için taranan bilgileri (özellikle Loyalty kart numarası, işlem tarihi, fiş tutarı) uygun şekilde aktarma hakkını verir.

3.2 Loyalty programının somut sağlayıcısı katılımcı ortak/işletmeci için kendi pazarlama planını öngörüyorsa (örn. kendi restoran bulucusu)DISH kesinlikle bunun için gerekli bilgileri ve malzemeleri (örn. iletişim bilgileri, internet sitesi, fotoğraflar) ilgili Loyalty programının sağlayıcısına aktarma hakkına sahiptir. Loyalty program sağlayıcısına müşteriler tarafından müşterilerin çıkarına uygun pazarlama planını yapma yetkisi verilir. Loyalty programının sağlayıcısında toplu reklam işlemleri söz konusu olduğu için münferit pazarlama planlarını etkileme söz konusu değildir. Müşterinin, bu onayı istediği zaman tamamen iptal etme hakkı saklıdır. 


Bölüm G DISH Guest

1 Hizmetlerin kapsamı

1.1 Hizmetler aşağıdaki bileşenlerden oluşur:

(a) DISH, müşteriye restoranında gerçekten bulunan misafirleri belirlemesi için bir çevrimiçi çözüm sunar. Alternatif olarak müşteriye COVID-19 pandemisiyle mücadele edebilme kapsamında uygulanabilen hukuki talimatlar kapsamında misafirlerini belirlemesine ilişkin yazılı çözümler de sunulabilir.

(b) Müşteri hizmet üzerinden müşterisine sunabileceği ve erişimine açabileceği bir QR kodu oluşturabilir. Müşteriler web sitesini restoranı için müşteri verilerinin tespit edilmesine ilişkin QR kodu ya da ilgili URL üzerinden açabilir. Hizmet Check-in ve Check-out özelliğinin yanı sıra bir Time-out işlevini görür. İki saatlik bir süre sonunda hizmetteki misafirler için otomatik olarak Check-out gerçekleştirilir.

(c) Müşteri internet sitesinde irtibat verilerinin tespit edilmesi için talep üzerine çevrimiçi olarak mevcutsa güncel menüsünü gösterebilir.

1.2 DISH yıllık ortalama %98,5 online çözüm sunmayı borçlanır. Müşteriye öncesinde bildirilen gerekli bakım süreleri veya sürüm değişiklikleri eksik kullanıma sunma olarak değerlendirilemez.

1.3 COVID-19 pandemisiyle mücadeleye ilişkin irtibat verilerinin tespit edilmesine yönelik yönetmelikler genellikle tek bir ülke içinde standart olarak belirlenmemiştir ve münferit durumlarda özel gastronomi işletme türleri içi farklılıklar içerebilir. Müşteri DISH Guest tarafından düzenlendiğinde restoranı için belirleyici ülkeyi veya bölgeyi seçebilir. DISH, hizmetleri ilgili ülkedeki veya bölgedeki değişen yasal yönetmeliklere zamanında uyarlamaya çabalar. Hizmetlerin kendisi için geçerli yönetmeliklere ilişkin yeterli olup olmadığını kontrol etmek ve gerekirse tamamlayıcı önlemler belirlemek müşterinin sorumluluğundadır.

1.4 DISH Guest, sadece düzenlerken seçilebilen ülkelerde veya bölgelerde bulunan gastronomi işletmeleri için kullanılabilir.


Bölüm Z Danışma hizmetleri

1 Danışma hizmetlerinin kapsamı

1.1 DISH müşteriye sunduğu danışma hizmetleri özellikle DISH platformunun düzenlenmesi veya uzun süreli olarak münferit hizmetlerin en iyi şekilde kullanılması (hangi tamamlayıcı özelliklerin kullanılabileceği) ve DISH platformunun müşterinin iş koşullarına en iyi şekilde nasıl entegre edileceğine ilişkindir. 

1.2 Danışma hizmetleri, DISH platformunu tamamlayan diğer hizmetlerin ve yazılım çözümlerinin önerilmesini içerebilir.

2 Ortak şirketler tarafından sağlama

2.1 Müşteri, danışma hizmetlerinin DISH’in ortak şirketleri tarafından kullanıcının merkezinde (“ortak şirket”) sağlanmasını kabul eder. Danışma hizmetleri ortak şirket tarafından sunulacaksa DISH bu hizmete sadece aracılık eder. DISH, müşteriye bu tür danışma hizmetleri için belli bir kalite ya da kullanılabilirlik garantisi vermez.

2.2 Müşterinin merkezinde sorumlu ortak şirketin hangisi olduğu aşağıdaki görünümden belirlenebilir:

Austria

Belgium

Croatia

Czech Republic

METRO Cash & Carry Österreich GmbH

Metro Platz 1

2331 Vösendorf

Austria

MAKRO Cash & Carry Belgium NV

Nijverheidsstraat 70

2160 Wommelgem

Belgium

METRO C&C Zagreb d.o.o.

Jankomir 31

10090 Zagreb - Susedgrad

Croatia

MAKRO Cash & Carry  CR s.r.o.

Jeremiásova 7/1249

15500 Praha 5

Czech Republic

France

Germany

Hungary

Italy

METRO France SAS

5 rue des Grands Prés 

92024 Nanterre Cedex

France

METRO Deutschland GmbH

Metro-Straße 8

40235 Düsseldorf

Germany

METRO Kereskedelmi Kft.

Budapark, Keleti 3

2041 Budaörs

Hungary

METRO Italia Cash and Carry S.p.A. 

XXV Aprile 23

20097 San Donato 

Milanese

Italy

Netherlands

Poland

Portugal

Romania

MAKRO Cash & Carry Nederland B.V.

De Flinesstraat 9

1114 AL Amsterdam-Duivendrecht

 Netherlands

MAKRO Cash and Carry Polska S.A.

Al. Krakowska 61

02-183 Warszawa

Poland

MAKRO Cash & Carry Portugal, S.A.

Rua Quinta do Paizinho, 1

Portela de Carnaxide

2794-066 Carnaxide

Portugal

METRO Cash & Carry Romania srl

51 N Theodor Pallady Blvd

Building C6, Frame A, Sector 3

Bucharest

Romania

Slovakia

Spain

Türkiye

Ukraine

METRO Cash & Carry Slovakia, s.r.o.

Senecká cesta 1881

900 28 Ivanka Pri Dunaji

Slovakia

MAKRO España

Paseo Imperial, 40

28005 Madrid

Spain

METRO Grosmarket Bakirköy Alisveris

Hizmetleri Ticaret Sirketi Ltd. Sti.

Kocman Caddesi

34540 Günesli-Bakirköy (Istanbul)

Türkiye

METRO C&C Ukraine Ltd.

43, Petra Grygorenka Street

02140 Kiev

Ukraine

 

 


Parça IV Sipariş işleme hakkında anlaşma

Merkezleri ya da ilgili şubeleri Avrupa Birliği (AB) ülkesinde ya da Avrupa Ekonomik Alanı (EWR) Anlaşmasının Tarafı olan başka bir ülkede bulunan müşteriler sadece aşağıdaki Bölüm A sipariş işleme anlaşması uygulanır. 

Merkezleri veya şubeleri AB/EWR (“üçüncü ülke”) dışındaki ülkelerde bulunan müşteriler için ilgili üçüncü ülke için müşteride uygulanabilen, DSGVO Madde 45 uyarınca yeterlilik kararı varsa Bölüm A uygulanır. üçüncü ülke için yeterlilik kararı yoksa ya da bu müşteride uygulanamıyorsa bunun yerine Bölüm B uygulanır.


Bölüm A AB veya EWR’deki ve yeterlilik kararı olan üçüncü ülkelerdeki müşteriler

Kısım I

Madde 1 Amaç ve uygulama alanı

a) Bu standart anlaşma maddeleri (aşağıda “Maddeler”) ile 27 Nisan 2016 tarihli Avrupa parlamentosu ve kurulunun (AB) 2016/679 sayılı Yönetmeliği Madde 28 Paragraf 3 ve 4 uyarınca kişisel bilgilerin işlenmesi sırasında gerçek kişilerin korunması, serbest veri trafiği ve 95/46/AT (Veri Gizliliği Temel Yönetmeliği) sayılı Direktifin geçersiz kılınması sağlanmalıdır.

b) Ek I’de belirtilen sorumluluklar ve sipariş işleyicileri (AB) 2016/679 sayılı Yönetmelik Madde 28 Paragraf 3 ve 4 ve/veya (AB) 2018/1725 sayılı Yönetmelik Madde 29 Paragraf 3 ve 4’e uyulmasını sağlamak için bu maddeleri onaylar.

c) Bu maddeler Ek II uyarınca kişisel bilgilerin işlenmesi için geçerlidir.

d) Ekler I ile II maddelerin bir parçasıdır.

e) Bu maddeler (AB) 2016/679 sayılı Yönetmelik ve/veya (AB) 2018/1725 sayılı Yönetmelik uyarınca sorumluların sorumluluğuna halel getirmeden geçerlidir.

f) Tek başına ele alındığında bu maddeler (AB) 2016/679 sayılı Yönetmelik ve/veya (AB) 2018/1725 sayılı Yönetmelik Bölüm V’e göre uluslararası veri aktarımıyla ilişkili yükümlülükleri sağlamaz.

Madde 2 Maddelerin değişmezliği

a) Taraflar, Eklerde belirtilen bilgilerin tamamlanması ya da güncellenmesi için bu maddeleri değiştirmemekle yükümlüdür.

b) Bu, bunlar ne doğrudan ne de dolaylı olarak maddelerle çelişmiyorsa veya ilgili kişilerin temel haklarını veya temel özgürlüklerini kısmıyorsa tarafların bu maddelerde belirlenen standart anlaşma maddelerini kapsamlı anlaşma altına alma ve diğer maddeleri veya ek garantileri eklemelerini önlemez.

Madde 3 Yorumlama

a) (AB) 2016/679 sayılı Yönetmelik veya (AB) 2018/1725 sayılı Yönetmelikte tanımlanan kavramlar bu maddelerde kullanılırsa bu kavramlar ilgili yönetmelikle aynı anlama gelir.

b) Bu maddeler (AB) 2016/679 sayılı Yönetmelik veya (AB) 2018/1725 sayılı Yönetmeliğin hükümleri kapsamında tasarlanmalıdır.

c) Bu maddeler (AB) 2016/679 sayılı Yönetmelik veya (AB) 2018/1725 sayılı Yönetmelikte öngörülen hak ve yükümlülüklere aykırı olacak veya ilgili kişilerin temel hakları veya temel özgürlüklerini kısıtlayacak şekilde tasarlanamaz.

Madde 4 Öncelik

Taraflar arasında bulunan ya da sonradan husule gelebilecek ya da imzalanabilecek anlaşmalarda bu maddeler ile ilişkili anlaşmaların hükümlerinin arasında çelişki olması halinde öncelik bu maddelerdedir.

Madde 5 [uygulanamaz]

Kısım II TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Madde 6 Anlaşmanın açıklaması

İşleme işlemlerinin ayrıntıları, özellikle kişisel bilgilerin kategorileri ve kişisel bilgilerin sorumlunun talebiyle işlenmesinin gerektiği amaç Ek I.B‘de belirtilir.

Madde 7 Tarafların yükümlülükleri

7.1 Talimatlar

a) Siparişi işleyen kişisel bilgileri sadece birlik hukukuna ya da üye ülkelerin hukukuna göre işlemekle yükümlüyse sorumlu belgelenen şekliyle işleyebilir. Bu tür bir durumda siparişi işleyen ilgili hukuk bunu önemli bir resmi çıkar doğrultusunda işlemiyorsa bu yasal talepleri işlemeden önce sorumluyla paylaşır. Sorumlu kişisel bilgilerin tüm işleme süreci boyunca başka talimatlar verebilir. Bu talimatlar daima belgelenmelidir.

b) Siparişi işleyen, sorumluya verilen talimatlar (AB) 2016/679 sayılı Yönetmelik, (AB) 2018/1725 sayılı Yönetmelik veya birliğin veya üye ülkelerin geçerli veri gizliliği koşulların aykırı olduğu görüşündeyse sorumluyu derhal bilgilendirir.

7.2 Amaca bağlı olma

Siparişi işleyen kişisel bilgileri sadece, sorumlu tarafından başka talimat verilmemişse Ek I.B‘de belirtilen özel amaç(lar) doğrultusunda işler.

7.3 Kişisel bilgileri işleme süresi

Bilgiler siparişi işleyen tarafından sadece Ek I.B‘de belirtilen süre boyunca işlenir.

7.4 İşleme güvenliği

a) Siparişi işleyen kişisel bilgilerin güvenliğini sağlamak için en azından Ek II‘de belirtilen teknik ve organizasyonel önlemeleri alır. Bu kasıtsız veya yasa dışı olarak imha etmek, silmek, değiştirmek ya da yetkisiz olarak açıklamak ya da bilgilere yetkisiz erişime neden olabilecek ihlaller dahil bilgileri güvenlik ihlaline karşı korumayı da içerir (artık “Kişisel bilgilerin korunmasının ihlali” olarak anılacaktır). Uygun koruma seviyesini değerlendirirken taraflar, tekniğin mevcut durumuna göre hayata geçirme masraflarını, türünü, kapsamını, külfetleri ve işlemenin amaçlarını ve ilgili kişiler için bağlı riskleri dikkate alacaktır.

b) Siparişi işleyen personeline sadece kişisel verilere işlemenin konusuysa, anlaşmanın uygulanması, yönetilmesi ve denetlenmesi için mutlak gerekliyse erişim hakkı sağlar. Siparişi işleyen, edinilen kişisel bilgileri işlemekle yetkilendirilen kişileri gizlilikle yükümlü olmalarını veya uygun yasal gizlilik yükümlülüğüne tabi tutulmalarını sağlar.

7.5 Hassas bilgiler

İşleme soy ya da etnik köken, politik görüş, din ya da dünya görüşü ya da sendika üyeliğinin anlaşıldığı kişisel bilgilerle ya doğal kişilerin açıkça belirlenmesi amacıyla genetik bilgilerle ya da biyometrik bilgilerle, sağlıkla ilgili bilgilerle, bir kişinin cinsel tercihiyle ya da cinsel yönelimiyle ya da adli sicil kaydı ve suçlarını içeren bilgilerle (artık “hassas bilgiler” olarak anılacaktır) ilgiliyse siparişi işleyen özel kısıtlamalar ve/veya ek garantiler uygular.

7.6 Dokümanlar ve maddelere uyma

a) Taraflar bu maddelere uyulduğunu kanıtlayabilmelidir.

b) Siparişi işleyen sorumlunun taleplerini bu maddelere göre derhal ve uygun şekilde bilgileri işler.

c) Siparişi işleyen sorumluya bu maddelerde belirlenen ve doğrudan (AB) 2016/679 sayılı Yönetmelik ve/veya (AB) 2018/1725 sayılı Yönetmeliğin maddelerden husule gelen yükümlülükler için gereken tüm bilgileri sağlar. Sorumlunun talebi üzerinde siparişi işleyen ayrıca bu maddeler kapsamındaki işleme faaliyetlerinin uygun aralıklarla veya bunlara uyulmadığına ilişkin belirti varsa kontrol edilmesine izin verecek ve böyle bir kontrole katkıda bulunacaktır. Denetim veya kontrol hakkında harar verilirken sorumlu siparişi işleyenin ilgili sertifikalarını dikkate alabilir.

d) Sorumlu kontrolü kendisi yapabilir ya da bağımsız bir kontrolcü görevlendirebilir. Kontroller siparişi işleyenin iş yerini ya da fiziksel kuruluşları da kapsayabilir ve gerekirse makul bir önceden bildirimle de gerçekleştirilebilir.

e) Taraflar, talep üzerine kontrol sonuçları dahil yetkili teftiş makamına (makamlarına) bu maddede belirtilen bilgileri sunar.

7.7 Alt sipariş işleyicilerinden faydalanma

a) Siparişi işleyen, alt sipariş işleyicileri görevlendirmek için belirlenen listede belirtilen sorumlunun genel onayına sahiptir. Siparişi işleyen sorumluları en azından [ZAMAN ARALIĞI BİLGİSİ] bu listeye alt sipariş işleyicilerini ekleyerek veya değiştirerek amaçlanan tüm değişiklikler hakkında önceden yazılı olarak bilgilendirir ve sorumluya, görevlendirmeye ve/veya ilgili alt sipariş işleyicilerin bu değişikliklere itiraz edememesi için yeterli süre tanır. Siparişi işleyen sorumluya cayma hakkını kullanabilmesi için gereken bilgileri sunar.

b) Siparişi işleyen belli işleme faaliyetlerini (sorumlunun talebi üzerine) yürütmek için bir alt sipariş işleyiciyi görevlendirirse bu görevlendirme alt sipariş işleyiciye esasen bu maddelere göre siparişi işleyen ile aynı veri koruma yükümlülüklerini yükleyen bir anlaşmayla yapılmalıdır. Siparişi işleyen, alt sipariş işleyicinin sipariş işleyicinin bu maddelere uygun olarak ve (AB) 2016/679 sayılı Yönetmeliğe ve/veya (AB) 2018/1725 sayılı Yönetmeliğe tabi yükümlülükleri yerine getirmesini sağlar.

c) Siparişi işleyen sorumluya talep etmesi üzerine bu taşeronluk anlaşmasının ve sonraki muhtemel değişikliklerin kopyasını sunar. Şirket sırlarının veya kişisel bilgiler dahil diğer gizli bilgilerin korunması için gerekliyse siparişi işleyen kopyasını göndermeden önce anlaşmanın metnini gizleyebilir.

d) Siparişi işleyen sorumlulara karşı tam kapsamlı olarak alt sipariş işleyici yükümlülüklerini siparişi işleyenle imzalanan anlaşmaya göre yerine getirmekle yükümlüdür. Siparişi işleyen, alt sipariş işleyici anlaşmadan doğan yükümlülüklerini yerine getirmiyorsa sorumluyu bilgilendirir.

e) Siparişi işleyen alt sipariş işleyici ile üçüncü kişi lehine maddesi belirler, buna göre sorumlu sipariş veren fiili ya da yasal olarak yoksa ya da ödeme gücüne sahip değilse, taşeronluk anlaşmasını feshetme ve alt sipariş işleyiciden kişisel bilgileri silmesini veya geri iade etmesini talep etme hakkına sahiptir.

7.8 Uluslararası veri aktarımları

Bilgilerin siparişi işleyen tarafından üçüncü ülkelere ya da uluslararası kuruluşlara aktarımı sadece sipariş verenin tabi olduğu sorumlunun belgelenen talimatlar ilkesine göre ya da birlik hukukuna ya da üye ülkenin hukukuna göre özel kurallara uyularak gerçekleştirilebilir ve (AB) 2016/679 sayılı Yönetmelik Bölüm V ya da (AB) 2018/1725 sayılı Yönetmeliğe uygun olmalıdır.

Sorumlu siparişi işleyenin Madde 7.7 uyarınca belli işleme faaliyetlerini (sorumlunun talebi üzerine) yürütmek için (AB) 2016/679 sayılı Yönetmelik Bölüm V uyarınca kişisel bilgilerin aktarılması için bir alt sipariş işleyici talep etme ve siparişi işleyen ve alt sipariş işleyici bu işleme faaliyetlerini içerebilir, bu standart anlaşma maddelerinin uygulanması için koşullar sağlanıyorsa (AB) 2016/679 sayılı Yönetmelik Madde 46 Paragraf 2 uyarınca komisyon tarafından çıkarılan (AB) 2016/679 sayılı Yönetmelik Bölüm V’e uyarak standart anlaşma maddelerini uygulanmasını sağlaması gerektiğini kabul ettiğini beyan eder.

Madde 8 Sorumlunun desteklenmesi

a) Sipariş işleyici ilgili kişi tarafından edinilen her talep hakkında derhal sorumluyu bilgilendirir. Şayet sorumlu tarafından yetkilendirilmemişse talebi kendisi yanıtlamaz.

b) İşlemeni türü dikkate alınarak siparişi işleyen sorumluyu yükümlülüğünü yerine getirmesi sırsında, ilgili kişilerin haklarını uygulamalarına ilişkin taleplerini karşılamak için destekler. Yükümlülüklerini Bent a ve b uyarınca yerine getirirken siparişi işleyen sorumlunun talimatlarına uyar.

c) Madde 8 Bent b) uyarınca sorumluyu desteklemek için siparişi işleyenin yükümlülüğünün yanı sıra siparişi işleyen bilgi işlemenin türünü dikkate alarak ve kendine sunulan bilgileri aşağıdaki yükümlülüklere uyarak sorumluyu destekler:

i) Kişisel verilerin korunmasına yönelik olarak şayet bir işleme biçiminin gerçek kişilerin hak ve özgürlükleri için yüksek bir risk oluşturması muhtemelse amaçlanan işleme faaliyetlerinin sonuçlarına ilişkin bir değerlendirme yapma yükümlülüğü (artık "veri koruma sonuçlarını değerlendirme" olarak anılacaktır);

ii) şayet riskin engellenmesi için sorumlu herhangi bir önlem almıyorsa veri koruma sonuçlarını değerlendirmesine göre işlemenin yüksek risk doğurması söz konusuysa işlemeden önce yetkili teftiş makamının (makamlarının) danışmanlık yükümlülüğü;

iii) Kişisel bilgilerin siparişi işleyen tarafından, tarafınca işlenen kişisel bilgiler doğru değilse veya eskimişse sorumluya maddi olarak doğru ve tekniğin en son durumuna uygun şekilde sağlaması yükümlülüğü;

iv) (AB) 2016/679 sayılı Yönetmelik Madde 32 uyarınca yükümlülükler.

d) Taraflar EK II‘de sorumluyu desteklemek için uygun teknik ve organizasyonel önlemleri sorumluyu desteklemek amacıyla siparişi işleyen tarafından bu maddeyi uygulayarak ve gerekli desteğin uygulama alnını ve kapsamını belirleyerek sağlar.

Madde 9 Kişisel bilgilerin korunmasının ihlalini bildirme

Kişisel bilgilerin korunmasının ihlal edilmesi halinde siparişi işleyen sorumluyla birlikte hareket eder ve sorumluyu, (AB) 2016/679 sayılı Yönetmelik Madde 33 ve 34 veya gerekirse (AB) 2018/1725 sayılı Yönetmelik madde 34 ve 35 uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmesi için destekler, ki siparişi işleyen işlemenin türünü ve kendine sunulan bilgileri dikkate alır.

9.1 Sorumlu tarafından işlenen bilgilerin korunmasının ihlali

Sorumlu tarafından işlenen bilgilerle ilişkili olan kişisel verilerin korunmasının ihlal edilmesi halinde siparişi işleyen sorumluyu şu şekilde destekler:

a) sorumlu, şayet uygunsa (şayet kişisel bilgilerin korunması doğal kişilerin kişisel haklarının ve özgürlüklerinin riske neden olmaması için) ihlali öğrendikten sonra kişisel bilgilerin korunmasının ihlal edildiğini derhal yetkili teftiş makamına (makamlarına) hemen bildirmek için;

b) (AB) 2016/679 sayılı Yönetmelik Madde 33 Fıkra 3 uyarınca sorumlunun mesajında belirtilen şu bilgilerin alınması için; ki bu bilgiler en azından aşağıdakileri kapsamalıdır:

i) kategori ve ilgili kişilerin yaklaşık sayısı ayrıca kategorilerin ve ilgili kişisel bilgi kayıtlarının yaklaşık sayısı bildirilerek kişisel bilgilerin türü;

ii) kişisel bilgilerin korunmasını ihlalinin muhtemel sonuçları;

iii) sorumlu tarafından kişisel bilgilerin korunmasının ihlalinin önlenmesi için alınan veya önerilen önlemler ve gerekirse muhtemel dezavantajlı etkilerini azaltmaya yönelik önlemler.

Tüm bu bilgiler aynı anda hazırlanamamışsa ve şayet hazırlanamıyorsa asıl bildirim o anda mevcut bilgileri içerir ve diğer bilgiler mevcut olduğu anda akabinde uygun bir gecikmeye göre hazırlanır;

c) ilgili kişiyi, doğal kişilerin hak ve özgürlükleri için bu ihlal tahminen yüksek risk oluşturuyorsa kişisel bilgilerin korunmasının ihlali hakkında derhal bilgilendirmek için (AB) 2016/679 sayılı Yönetmelik Madde 34 uyarınca yükümlülüğe uymak.

9.2 Siparişi işleyen tarafından işlenen bilgilerin korunmasının ihlali

Siparişi işleyen tarafından işlenen bilgilerle birlikte kişisel bilgilerin korunmasının ihlal edilmesi halinde siparişi işleyen, ihlali öğrendikten sonra bunu derhal sorumluya bildirir. Bu bildirim en azından şu bilgileri içermelidir:

a) ihlalin türünün açıklaması (kategoriler ve ilgili kişilerin yaklaşık sayısı ve ilgili veri kayıtlarının yaklaşık sayısı belirtilerek);

b) kişisel bilgilerin korunmasının ihlali hakkında diğer bilgileri alacak olan başvurulacak yerin irtibat bilgileri;

c) muhtemel sonuçlar ve kişisel bilgilerin korunmasının ihlalinin önlenmesi için  muhtemel dezavantajlı etkilerini azaltmaya yönelik önlemler dahil alınan veya önerilen önlemler.

Tüm bu bilgiler aynı anda hazırlanamamışsa ve şayet hazırlanamıyorsa asıl bildirim o anda mevcut bilgileri içerir ve diğer bilgiler mevcut olduğu anda akabinde uygun bir gecikmeye göre hazırlanır.

Taraflar EK II‘de, sorumluyu (AB) 2016/679 sayılı Yönetmelik Madde 33 ve 34 uyarınca yükümlülüklerini yerine getirme sırasında desteklemek için siparişi işleyenin sunması gereken tüm diğer bilgileri belirler.

Kısım III SON HÜKÜMLER

Madde 10 Anlaşmanın maddelerinin ve koşullarının ihlali

a) Siparişi işleyen bu maddelere göre yükümlülüklerini erine getiremiyorsa, sorumlu (AB) 2016/679 sayılı Yönetmelik ve/veya (AB) 2018/1725 sayılı Yönetmeliğin hükümlerine helal getirmeden siparişi işleyene, bu maddelere uyana veya anlaşmayı sonlandırana kadar kişisel bilgileri işlemeye ara verme talimatı verebilir. Siparişi işleyen hangi nedenlerden dolayı bu maddelere hala uyamadığını derhal sorumluya bildirir.

b) Sorumlu, kişisel bilgilerin bu maddelere göre işlenmesi 

i) sorumludan kişisel bilgileri işlenmesi siparişi işleyen tarafından Bent a’ya göre ara verilmesi talep edilmişse ve bu maddelere uyma, ara verme talebinden sonra bir aydan kısa olmayan uygun süre içinde sağlanmamışsa;

ii) siparişi işleyen ciddi kapsamda veya sürekli bu maddeleri ihlal ediyorsa ya da (AB) 2016/679 sayılı Yönetmelik ve/veya (AB) 2018/1725 sayılı Yönetmelik uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmiyorsa;

iii) siparişi işleyen, (AB) 2016/679 sayılı Yönetmelik ve/veya (AB) 2018/1725 sayılı Yönetmelik uyarınca yetkili mahkemenin veya yetkili teftiş makamının (makamlarının) bağlayıcı kararını yerine getirmiyorsa anlaşmayı feshetme hakkına sahiptir.

c) Siparişi işleyen, sorumlu siparişi işleyen tarafından talimatları geçerli yasal talepleri Madde 7.1 Bent b) uyarınca ihlal ettiği hususunda bilgilendirildikten sonra talimatlarına uymuyorsa  kişisel bilgilerin işlenmesi bu maddelerle ilgiliyse anlaşmayı feshetme hakkına sahiptir.

d) Anlaşma sonlandıktan sonra siparişi işleyen sorumlunun seçimine göre sorumlunun talebi üzerine işlenen kişisel bilgilerin tamamını siler ve sorumluyu bunun gerçekleştiği hususunda bilgilendirir ya da tüm kişisel bilgileri sorumluya iade eder ve birlik hukukuna ya da üye ülkelerin hukukuna göre kişisel bilgilerin kaydedilmesi yükümlülüğü yoksa mevcut kopyalarını siler. Siparişi işleyen bilgiler silinene veya iade edilene kadar bu maddelere uymaya devam eder.


Bölüm B Yeterlilik kararı olmayan üçüncü ülkelerdeki müşteriler için standart anlaşma maddeleri

Kısım I

Madde 1 Amaç ve uygulama alanı

a) Bu standart anlaşma maddeleri (aşağıda “Maddeler”) ile 27 Nisan 2016 tarihli Avrupa parlamentosu ve kurulunun (AB) 95/46 sayılı Yönetmeliği Madde 2016/679 Paragraf 27 ve 2016 uyarınca kişisel bilgilerin işlenmesi sırasında gerçek kişilerin korunması, serbest veri trafiği ve 95/46/AT (Veri Gizliliği Temel Yönetmeliği) sayılı Direktifin geçersiz kılınması sağlanmalıdır.

b) Taraflar:

i) Ek I.A‘da belirtilen doğal veya tüzel kişi(ler), makam(lar), temsilcilik(ler) veya diğer makam(lar) (artık “kuruluş(lar)” olarak anılacaktır) “kişisel bilgileri aktaran (artık “bilgileri aktaran” olarak anılacaktır), ve

ii) Ek I.A‘da belirtilen, kişisel bilgileri doğrudan ya da dolaylı olarak bu maddelerin tarafı olan başka bir kuruluş üzerinden edinen üçüncü ülkedeki kuruluş(lar) (artık “bilgileri aktaran” olarak anılacaktır), bu standart anlaşma maddelerini (artık “maddeler” olarak anılacaktır) kabul ettiğini beyan eder.

c) Bu maddeler Ek I.B uyarınca kişisel bilgilerin aktarılması için geçerlidir.

d) Bu maddelere dayanarak burada bulunan ekler bu maddelerin parçasıdır.

Madde 2 Maddelerin etkinliği ve değişmezliği

a) Bu maddeler, sorumlulardan siparişi işleyene ve/veya siparişi işleyenden siparişi işleyene bilgilerin aktarılmasına ilişkin olarak ilgili kişilerin uygulanabilen haklarını ve (AB) 2016/679 sayılı Yönetmelik Madde 46 Fıkra 1 ve Madde 46 Fıkra 2 Bent c uyarınca etkin yasal önlemler dahil uygun garantileri, şayet bunlar değiştirilemiyorsa ekteki ilgili modülün veya ilgili modüllerin seçilmesi veya bilgilerin tamamlanması veya güncellenmesi hariç (AB) 2016/679 sayılı Yönetmelik Madde 28 Fıkra 7 uyarınca standart anlaşma maddeleri kapsar. Bu, bunlar ne doğrudan ne de dolaylı olarak maddelerle çelişmiyorsa veya ilgili kişilerin temel haklarını veya temel özgürlüklerini kısmıyorsa tarafların bu maddelerde belirlenen standart anlaşma maddelerini kapsamlı anlaşma altına alma ve/veya diğer maddeleri veya ek garantileri eklemelerini önlemez.

b) Bu maddeler (AB) 2016/679 sayılı Yönetmelik uyarınca bilgileri aktaranın sorumluluğuna halel getirmeden geçerlidir.

Madde 3 Üçüncü kişi lehine

a) İlgili kişiler bu maddeleri üçüncü kişilerin lehine bilgileri aktarandan ve/veya bilgileri içeri aktarandan talep edebilir ve şu istisnalarla geçerli kılabilir:

i) Madde 1, Madde 2, Madde 3, Madde 6, Madde 7

ii) Madde 8 - Madde 8.1 Bent b ve Madde 8.3 Bent b

iii) [uygulanamaz]

iv) [uygulanamaz]

v) Madde 13

vi) Madde 15.1 Bent c, d ve e

vii) Madde 16 Bent e

viii) Madde 18 - Madde 18

b) İlgili kişilerin hakları (AB) 2016/679 sayılı Yönetmelik Bent a uyarınca bundan etkilenmez.

Madde 4 Yorumlama

a) (AB) 2016/679 sayılı Yönetmelikte tanımlanan kavramlar bu maddelerde kullanılırsa bu kavramlar bu yönetmelikle aynı anlama gelir.

b) Bu maddeler (AB) 2016/679 sayılı Yönetmeliğin hükümleri kapsamında tasarlanmalıdır.

c) Bu maddeler (AB) 2016/679 sayılı Yönetmelikte öngörülen haklar ve yükümlülüklerle çelişecek şekilde tasarlanamaz.

Madde 5 Öncelik

Taraflar arasında bu maddelerin belirlendiği veya husule geldiği zamanda anlaşmalarda bu maddeler ile ilişkili anlaşmaların hükümlerinin arasında çelişki olması halinde öncelik bu maddelerdedir.

Madde 6 Bilgilerin aktarılmasının açıklaması

Bilgilerin aktarılması, özellikle kişisel bilgilerin aktarılan kategorilerinin ayrıntıları ve aktarılma amacı(amaçları) Ek I B’de açıklanmıştır.

Madde 7 [uygulanamaz]

Kısım II TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Madde 8 Bilgi gizliliği garantisi

Bilgiyi aktaran beklenen koşullar kapsamında, bilgiyi içeri aktarın uygun teknik ve organizasyonel önlemleri uygulayarak bu maddeler kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebileceğini garanti edebilecek kapasitededir.

8.1 Talimatlar

a) Bilgileri aktaran kişisel bilgileri sadece bilgiyi sorumlusu olarak görev yapan içeri aktaranın belgelenen şekilyle işler.

b) Bilgiyi aktaran bilgiyi içe aktaranı ilgili talimatlara uyamıyorsa, bu şekilde (AB) 2016/679 sayılı Yönetmeliği veya birliğin veya üye ülkenin diğer veri gizliliği yönetmeliklerini ihlal ediyorsa hemen bilgilendirir.

c) Bilgiyi içe aktaran, bilgiyi aktaranı alt işlemelerle ilişkili olarak veya yetkili teftiş makamlarıyla birlikte (AB) 2016/679 sayılı Yönetmeliğe göre yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyecek her türlü eylemden kaçınır.

d) Bilgiyi içe aktaranın seçimine göre bilgiyi aktaran bilgi işleme hizmetleri sonlandıktan sonra bilgiyi içe aktaranın talebi üzerine işlenen tüm kişisel bilgileri silen ve bunun gerçekleştirildiğini bilgiyi içe aktarana bildirir veya bilgiyi içe aktarana talebi üzerine işlenen tüm kişisel bilgileri iade eder ve mevcut kopyaları siler.

8.2 İşleme güvenliği

a) Taraflar, aktarma sırasında kişisel bilgilerin güvenliği ve ister kasıtsız ister hukuka aykırı olarak güvenliğin ihlal edilmesine, imha edilmesi, silinmesi, değiştirilmesi ya da yetkisiz olarak yayınlanması veya yetkisiz kişilerin kişisel bilgilere erişimine olanak sağlanmasına (artık “kişisel bilgilerin korumasının ihlali” olarak anılacaktır) karşı koruma sağlamak için uygun teknik ve organizasyonel önlemleri alır. Uygun koruma seviyesinin değerlendirilmesi sırasında en son teknolojiyi, uygulama maliyetlerini, kişisel bilgilerin türünü, işlemenin türünü, kapsamını, koşullarını ve amacını (amaçlarını) ve ayrıca bunlarla ilişkili riskleri dikkate alır ve özellikle işleme amacının yerine getirilebilmesini mümkün kılıyorsa şifreleme veya takma ad kullanma göz önünde bulundurulabilir.

b) Bilgiyi aktaran, bilgiyi içeri aktaranı Bent a uyarınca bilgilerin uygun güvenliğinin sağlanması için destekler. Kişisel bilgilerin korunmasının ihlal edilmesi halinde bilgiyi aktaran tarafından bu maddelere göre işlenen kişisel bilgilerle ilişkili olarak öğrendikten sonra bilgiyi aktaran, bilgiyi içe aktarana ihlali hemen bildirir ve bilgiyi içe aktarana ihlali ortadan kaldırmak için destek olur.

c) Bilgiyi aktaran, edinilen kişisel bilgileri işlemekle yetkilendirilen kişileri gizlilikle yükümlü olmalarını veya uygun yasal gizlilik yükümlülüğüne tabi tutulmalarını sağlar.

8.3 Dokümanlar ve maddelere uyma

a) Taraflar bu maddelere uyulduğunu kanıtlayabilmelidir.

b) Bilgiyi aktaran, bilgiyi içeri aktarana bu maddelere göre yükümlülüklerine uyduğunu kanıtlamak için gerekli olan tüm bilgileri sağlar ve kontrole olanak sağlar ve buna katkı sağlar.

Madde 9 [uygulanamaz]

Madde 10 İlgili kişilerin hakları

İlgili kişiler tarafından bilgiyi içeri aktaranda geçerli olan yerel mevzuatlara ya da birlikteki bilgiyi aktaran tarafından bilgi işleme sırasında (AB) 2016/679 sayılı Yönetmeliğe göre soruların ve taleplerin yanıtlanması için taraflar karşılıklı olarak birbirini destekler.

Madde 11 Yasal önlemler

a) Bilgiyi içeri aktaran ilgili kişileri şeffaf ve kolay erişilebilecek şekilde özel bilgilendirmelerle ya da internet sitesinde yetkili olan başvurulacak yer üzerinden şikayetlerini düzenlemek için bilgilendirir. İlgili kişinin belirttiği şikayetleri vakit geçirmeden düzenler.

Madde 12 Sorumluluk

a) Taraflardan her biri, bu maddeleri ihlal etmesinden kaynaklanan zararlar nedeniyle ilgili tarafa/taraflara karşı sorumludur.

b) Taraflardan her biri ilgili kişiye karşı sorumludur ve haklarını bu maddelere göre üçüncü taraf aleyhine ihlal eden ilgili kişi, ilgili kişinin tarafının neden olduğu her türlü maddi veya manevi zararı için tazminat talep edebilir. Bu (AB) 2016/679 sayılı Yönetmelik uyarınca bilgiyi aktaranın sorumluluğuna halel getirmez.

c) Bu maddelerin ihlal edilmesi sonucunda ilgili kişide oluşan zararlar için birden fazla taraf sorumluysa sorumlu taraflar müteselsilen sorumludur ve ilgili kişi her bir tarafa karşı yasal işlem başlatma hakkına sahiptir.

d) Taraflar, Bent c uyarınca, zarardan sorumlu olan tarafın diğer tarafın (tarafların) tazminat talebini karşılamak bir tarafı sorumlu tutma hakkının bulunduğunu kabul ettiklerini beyan ederler.

e) Bilgiyi içe aktaran, kendi yükümlülüğünden kaçmak için siparişi işleyenin veya alt sipariş işleyenin davranışlarına güvenemez.

Madde 13 [uygulanamaz]

Kısım III BİLGİLERE MAKAMLARIN ERİŞİMİ HALİNDE YEREL MEVZUATLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Madde 14 Maddelere uyumu etkileyen yerel yasalar ve teamüller

a) Taraflar, kişisel bilgilerin bilgiyi içe aktaran tarafından işlenmesi sırasında kişisel bilgilerin veya önlemlerin yayınlanması dahil resmi makamların bu bilgilere erişimine olanak sağlayan, bu maddelere göre yükümlülüklerini yerine getirirken bilgiyi içeri aktaranı engelleyen belirlenen üçüncü ülkede geçerli mevzuat ve teamüllerin kabul edilmesi için bir neden teşkil etmediğini garanti ederler. Bu, (AB) 2016/679 sayılı Yönetmelik Madde 23 Fıkra 1’de belirtilen hedefleri sağlayan, bu maddelerle çelişmeyen temel hakların ve temel özgürlüklerin geçerlilik derecesini dikkate alan ve demokratik bir toplumda gereken ve orantılı olan önlemleri aşmayan mevzuat ve teamüllere dayanır.

b) Taraflar, Bent a’daki teminata ilişkin olarak özellikle şu hususlarda gerekli özeni göstereceklerini beyan ederler:

i) işleme zincirinin uzunluğu, katılımcı aktörlerin sayısı ve kullanılan aktarım kanalları dahil aktarımın özel şartları, amaçlanan bilgi aktarımları, alıcının türü, işlemenin amacı, aktarılan kişisel bilgilerin kategorisi ve formatı, aktarımın gerçekleştiği iş kolu, aktarılan bilgilerin kayıt yeri,

ii) belirleyen üçüncü ülkenin (makamlara karşı açıklanması zorunlu olan veya bu bilgilere makamların erişiminin sağlanması gereken bilgiler dahil) ilgili mevzuatlarının ve teamüllerinin aktarımlarının özel şartları ve geçerli kısıtlamalar ve garantiler, 

iii) bu maddelere göre garantilerin tamamlanması için belirlenen ilgili anlaşma, teknik veya organizasyonel tüm garantiler ayrıca kişisel bilgilerin belirlenen ülkeye aktarılması ve işlenmesi sırasında uygulanan önlemler.

c) Bilgiyi içe aktaran, Bent b uyarınca değerlendirme kapsamında bilgileri aktarana konuyla ilgili bilgileri sunmak için elinden geleni yapacağının garantisini verir ve bu maddelere uyulmasını sağlamak için bilgileri aktaranla işbirliğini sürdürmeyi kabul ettiğini beyan eder.

d) Taraflar, Bent b uyarınca değerlendirmeyi belgelemeyi ve talep üzerine teftiş makamının kullanımına sunmayı kabul ettiğini beyan ederler.

e) Bilgileri içe aktaran, anlaşma süresi boyunca bu Bent a’daki taleplere uygun olmayan mevzuat veya teamüller geçerli olduğuna inanmasını gerekli kılan nedenler varsa derhal bilgiyi aktaranı bilgilendirmeyi kabul ettiğini beyan eder; bunlara üçüncü ülkenin Bent a’daki taleplere uygun olmayan bu mevzuatın uygulamasına ilişkin olarak mevzuatlarının veya önlemlerin (örn. açıklama başvuruları) değiştirilmesi. 

f) Bilgiyi içeri aktaranın bu maddelere göre yükümlülüklerini artık yerine getiremediğine ilişkin Bent e’ye göre bilgilendirmeden sonra ya da bilgiyi aktaranın başka bir nedeni varsa bilgiyi aktaran, yardımcı olmak için bilgiyi aktaranın ve/veya bilgiyi içeri aktaranın alması gereken derhal uygun önlemleri (örn. güvence ve güvenlik sağlamak için teknik ve organizasyonel önlemler) belirler. Bilgiyi aktaran, bu tür aktarıma uygun garanti verilmediği görüşündeyse veya bunun için teftiş makamı tarafından emir verilmişse bilgi aktarımına ara verir. Bu durumda bilgiyi aktaran, şayet kişisel bilgilerin bu maddelere göre işlenmesi ile ilgiliyse anlaşmayı feshetme hakkına sahiptir. Anlaşmanın ikiden fazla tarafı varsa bilgiyi aktaran bu fesih hakkını şayet diğer taraflar için aksi belirlenmemişse sadece sorumlu tarafa karşı kullanabilir. Anlaşma bu maddeye göre feshedilirse Madde 16 Bent d ve e uygulanır.

Madde 15 Bilgilere makamların erişimi durumunda bilgiyi aktaranın yükümlülükleri

15.1 Bilgilendirme

a) Bilgileri aktaran, bilgileri aktaranı ve şayet mümkünse ilgili kişiyi (gerekirse bilgiyi aktaranın desteğiyle),

i) adli makamlar dahil bir makam tarafından bu maddelere göre aktarılması gereken (bu bilgilendirme talep edilen kişisel bilgiler hakkında, talep eden makam, talep edenin yasal dayanağı ve birlikte geçerli yanıt bilgilerini içermelidir) belirlenen ülkenin mevzuatına göre yasal olarak bağlayıcı olarak kişisel bilgilerin açıklanmasını talep edilirse ya da

ii) bu maddelere göre aktarılması gereken belirlenen ülkenin mevzuatlarına göre bir makam doğrudan kişisel bilgilere erişim talep ediyorsa derhal bilgilendirmeyi kabul ettiğini beyan eder; bu bilgilendirme bilgiyi içe aktaranın bildiği tüm bilgileri içermelidir.

b) Bilgiyi içe aktaran belirlenen ülkenin mevzuatına göre bilgiyi aktaranı ve/veya ilgili kişiyi bilgilendirmesi yasaklanmışsa, bilgiyi içeri aktaran olabildiğince çok bilginin olabildiğince hızlı paylaşılabilmesi için yasağı kaldırmak için elinden geleni yapmayı kabul ettiğini beyan eder. Bilgiyi içeri aktaran, bilgiyi aktaranın talebi üzerine bunu kanıtlayabilmek için çabalarını belgelemekle yükümlüdür.

c) Belirlenen ülkenin mevzuatına göre izin veriliyorsa bilgiyi içeri aktaran, bilgiyi aktarana anlaşma süresi boyunca düzenli aralıklarla konuyla ilgili olabildiğince çok bilgiyi kendi çabasıyla kullanımına sunmaya (özellikle talep sayısı, talep edilen bilgilerin türü, talep edilen makamın (makamların ) talebi reddedip etmediği ve bu tür itirazların sonucu vb.) hazır olduğunu bildirir. 

d) Bilgiyi içe aktaran, anlaşma süresi boyunca Bent a ile c’ye göre bilgileri saklamayı ve talep üzerine yetkili teftiş makamlarının kullanımına sunacağını kabul ettiğini beyan eder.

e) Bu maddelere uyulmaması halinde bilgiyi aktaranın derhal bilgilendirilmesi için Bent a ila c, Madde 14 Bent e ve Madde 16’ya göre bilgiyi içe aktaranın yükümlülüğüne halel getirmeden geçerlidir.

15.2 Hukuki düzene uygunluk ve bilgilerin en aza indirilmesinin kontrolü

a) Bilgileri içeri aktaran açıklama talebinin doğruluğunu kontrol etmek, özellikle talebin talep eden makama aktarılan yetkiler kapsamında olup olmadığını ve itinalı değerlendirmenin sonucunda talebin belirlenen ülkenin mevzuatına göre geçerli uluslararası hukuka ilişkin olarak ve uluslararası mücamelelere göre hukuka aykırı olduğuna ilişkin yeterli neden olduğuna ulaşmışsa talebe karşı çıkacağını kabul ettiğini beyan eder. Belirtilen koşullarda bilgiyi içe aktaran muhtemel hukuki yollara başvurmalıdır. Bir talebe itiraz edildiğinde bilgiyi içe aktaran, ilgili yargı makamı bu hususta gerekçeli kararını verene kadar talebin gerçekleştirilmesini durdurmak için ihtiyadi tedbirlerin alınmasını temin eder. Talep edilen kişisel bilgileri, ancak geçerli dava kurallarına göre gerekliyse açıklar. Bu talepler Madde 14 Bent e uyarınca bilgiyi içe aktaranın yükümlülüklerine halel getirmeden geçerlidir.

b) Bilgiyi içeri aktaran, belirlenen ülkenin mevzuatlarına göre izin veriliyorsa yasal değerlendirmesini ve açıklama talebine muhtemel karşı çıkmayı belgelendirmeyi ve bu belgeleri bilgiyi aktarana sunmayı kabul ettiğini beyan eder. Talep üzerinde bu belgeleri yetkili teftiş makamına da sunar. 

c) Bilgiyi içeri aktaran, açıklama talebini yanıtlarken talebin makul yorumlanması temelinde izin verilen asgari miktarda bilgiyi sunmayı kabul ettiğini beyan eder.

Kısım IV SON HÜKÜMLER

Madde 16 Anlaşmanın maddelerinin ve koşullarının ihlali

a) Bilgiyi içe aktaran hangi nedenlerden dolayı bu maddelere hala uyulmadığını derhal bilgiyi aktarana bildirir.

b) Bilgiyi içeri aktaran bu maddeleri ihlal ederse veya bu maddelere uyamazsa bilgiyi aktaran kişisel bilgilerin bilgileri içeri aktarana aktarılmasını ihlal ortadan kalkana veya anlaşma sonlanana kadar durdurur. Bu Madde 14 Bent f’ye halel gelmeden geçerlidir.

c) Bilgiyi aktaran kişisel bilgilerin işlenmesi bu maddelerle göre 

i) bilgiyi aktaran, kişisel bilgilerin bilgileri içeri aktarana aktarılmasına Bent b’ye göre ara verilmesini talep edilmişse ve bu maddelere uyma, ara verme talebinden sonra bir aydan kısa olmayan uygun süre içinde sağlanmamışsa;

ii) bilgileri içe aktaran ciddi kapsamda ya da sürekli bu maddeleri ihlal ediyorsa ya da

iii) bilgileri içe aktaran, bu maddelere göre yükümlülüklerini yerine getirmek için yetkili mahkemenin ya da yetkili teftiş makamının bağlayıcı kararına uymuyorsa anlaşmayı feshetme hakkına sahiptir.

Bu durumlarda bilgiyi aktaran ilgili teftiş makamını bu tür ihlaller hakkında bilgilendirir. Anlaşmanın ikiden fazla tarafı varsa bilgiyi aktaran bu fesih hakkını şayet diğer taraflar için aksi belirlenmemişse sadece sorumlu tarafa karşı kullanabilir.

d) Anlaşma sonlanmadan önce Bent c’ye göre aktarılmış olan, AB’de ikamet eden bilgileri aktarandan edinilen kişisel bilgiler, tüm kopyaları dahil hemen tamamen silinmelidir. Bilgileri içe aktaran, bilgileri aktaranı sildiği hususunda bilgilendirir. Bilgileri içe aktaran bilgiler silinene veya iade edilene kadar bu maddelere uymaya devam eder. Bilgileri içe aktaran için kendine aktarılan kişisel bilgilerin iade edilmesini veya silinmesini yasaklayan yerel mevzuatlar geçerliyse bilgileri içe aktaran, bu maddelere uymayı sürdüreceğini ve bu bilgileri sadece ilgili yerel mevzuatlara göre gerekli olan kapsam ve süre boyunca işlemeyi garanti eder.

e) Taraflardan her bibi bu maddelerle bağlı olan onaylarını  

i) Avrupa Komisyonu, bu maddeler için geçerli olan kişisel bilgilerin aktarılmasıyla ilişkili olan (AB) 2016/679 sayılı Yönetmelik Madde 45 Fıkra 3 uyarınca kararını ibra etmişse, 

ii) (AB) 2016/679 sayılı Yönetmelik, ülkenin yasal çerçevesine göre kişisel bilgilerin aktarılması halinde iptal edebilir. Bu, (AB) 2016/679 sayılı Yönetmelik uyarınca ilgili işleme için geçerli olan diğer yükümlülüklere halel getirmeden geçerlidir.

Madde 17 Uygulanabilir hukuk

Bu maddeler ülkenin hukukuna, üçüncü tarafın lehine olarak yasalara tabidir. Taraflar bu yasaların Almanya yasası olması hususunda anlaşmışlardır.

Madde 18 Yetkili mahkeme ve salahiyet

Bu maddelerden kaynaklanan anlaşmazlıklar Alman mahkemeleri tarafından çözülür.


EK

EK I

A. Tarafların listesi

Siparişi işleyen veya bilgileri aktaran 

1. Adı: Hospitality Digital GmbH, Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf, Almanya

Adres: Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf, Almanya

İrtibat yetkililerinin adı, işlevi ve iletişim bilgileri: […], support@dish.co

İmza ve katılım tarihi: (elektronik imza)

Rol: Siparişi işleyen

Sorumlu veya Bilgiyi içe aktaran:

1. Adı: (DISH platformuna kayıt sırasında belirtilen ile aynı)

Adres: (DISH platformuna kayıt sırasında belirtilen ile aynı)

İrtibat yetkilisinin adı, işlevi ve irtibat bilgileri: (DISH platformuna kayıt sırasında belirtilen ile aynı)

İmza ve katılım tarihi: (elektronik imza)

Rol: Sorumlu

B. İşlemenin açıklaması veya bilgi aktarımı  

1 Kişisel bilgileri işlenecek ilgili kişi kategorileri

 • Sorumlunun işçileri ve diğer çalışanlar (“çalışan)
 • Sorumlunun internet sitesinin kullanıcısı (“nihai kullanıcı”)
 • Sorumlunun veya irtibat yetkililerinin nihai müşterisi (“nihai müşteri”)
 • Sorumlunun veya irtibat yetkililerinin tedarikçisi (“tedarikçi”)

2 İşlenecek olan kişisel bilgilerin kategorisi

 • Tam adı, cinsiyet, akad. Unvan
 • E-posta adresi
 • Fatura ve tedarikçi adresi (sadece nihai müşteri, sadece DISH rezervasyonu)
 • Bültenin gönderilmesi için onay (sadece nihai kullanıcı ve nihai müşteri)
 • Alt hesaplar için kullanıcı adı ve şifre (sadece çalışan)
 • Rezervasyonlar (sadece nihai müşteriler, sadece DISH rezervasyonu)
 • Siparişler, sipariş geçmişi (sadece nihai müşteriler, sadece DISH siparişi)
 • Ülkelere özel yönetmeliklere göre COVID-19 pandemisiyle mücadeleye ilişkin irtibat verileri (sadece nihai müşteriler, sadece DISH Guest)

3 İşlenecek hassas bilgiler (şayet ilgiliyse) ve uygulanan kısıtlamalar veya garantiler, bilgilerin türü ve bağlı risklerin tam kapsamı hesaba katmak, örn. amaca katiyen uymak, erişim kısıtlamaları (sadece özel eğitimini tamamlamış çalışanlar için erişim dahil), bilgilere erişim hakkındaki kayıtlar, başkasına aktarım için kısıtlamalar veya ek güvenlik önlemleri

 • Münferit durumlarda nihai müşterinin dünya görüşüne ilişkin isteğe bağlı bilgiler ve sipariş edilen yemeğin uygun olabilmesi için sağlık kısıtlamaları işlenebilir (sadece DISH siparişi ve gerekirse DISH rezervasyonu). Bu kişisel bilgilerin özel kategorileri söz konusu olduğu halde ilgili açıklamanın herhangi bir etkisi yoktur (düşük koruma gereksinimi). Siparişi işleyen tarafından ek önlemler alınması gerekmez.
 • DISH Guest kapsamında irtibat bilgileri yüksek gizlilik gereksinimi ile işlenir. Bunlar özel olarak hazırlanan departmanlarda gerçekleştirilir.

4 İşleme türü

 • Kaldır
 • Kaydet
 • Kullan

5 Kişisel bilgilerin sorumlunun talebi üzerinden işlenmesi için amaç(lar)

 • Çalışan için (alt hesap) DISH platformuna erişimin sağlanması
 • İnternet üzerinden bilgilerin sağlanması (bir internet sitesinin işletilmesi) (DISH internet sitesi)
 • Sorumlunun restoranı için masa rezervasyonlarının alınması; çevrimiçi arabuluculuk hizmeti olarak sipariş işlemeyi alana masa rezervasyonlarının aktarılması (DISH rezervasyonu)
 • Sorumlunun restoranı için siparişlerinin alınması; çevrimiçi arabuluculuk hizmeti olarak sipariş işlemeyi alana siparişlerin aktarılması (DISH Order)
 • COVID-19 pandemisiyle mücadeleye yönelik ülkelere özel yönetmeliklere göre müşteri bilgilerinin tespit edilmesine ilişkin sorumluların yükümlülüklerinin yerine getirilmesi.
 • Bültenlerin nihai kullanıcıya ve nihai müşteriye gönderilmesi ve yönetim için gerekli onaylar ve iptaller

6 İşleme süresi

 • DISH platformu veya ilgili münferit anlaşma için kullanım anlaşmasının süresi
 • DISH Guest’te veriler COVID-19 pandemisiyle mücadeleye yönelik ülkelere özel yönetmeliklerde geçerli olan süreler sonlandıktan sonra otomatik olarak silinir.

EK II
Teknik ve organizasyonel önlemler,
Bilgilerin güvenliğinin sağlanması dahil

AÇIKLAMA: Teknik ve organizasyonel önlemler somut (genel olarak değil) olarak açıklanmalıdır. Bunun için lütfen Ek’in birinci sayfasındaki genel açıklamaları dikkate alınız, özellikle bilgi aktarımlarının her bilgi aktarımı veya her kategorisi için hangi önlemin geçerli olduğu net bir şekilde belirtilmelidir.

Bilgiyi içe aktaran (aktaranlar) tarafından alınan teknik ve organizasyonel önlemlerin (uygun tüm sertifikalar dahil) açıklanması uygun koruma seviyesinin işlemenin türü, kapsamı, koşulları ve amaçları sağlanmalı ve doğal kişilerin hak ve özgürlükleri için riskler dikkate alınmalıdır.

[Muhtemel önlemler için örnekler:

 • kişisel bilgileri takma adla adlandırmak ve kodlamak için önlemler
 • İşlemeyle ilişkili olarak sistem ve hizmetlerin gizliliğinin, entegre edilmesinin, kullanıma sunulmasının ve yüklenebilirliğinin sürekli sağlanmasına ilişkin önlemler
 • Vasıfların sağlanmasına, kişisel bilgilerin sunulmasına ve fiziksel veya teknik olaylarda erişime ilişkin önlemler hızla tekrar sağlanmalıdır
 • İşlemenin güvenliğinin sağlanması için teknik ve organizasyonel önlemlerin etkinliğinin düzenli olarak kontrol edilmesi, değerlendirilmesi ve değerlendirilmesine yönelik yöntem
 • Kullanıcının tanımlanması ve yetkilendirilmesine ilişkin önlemler
 • Aktarım sırasında bilgilerin korunmasına ilişkin önlemler
 • Kaydetme sırasında bilgilerin korunmasına ilişkin önlemler
 • Kişisel bilgilerin işlendiği yerlerdeki fiziksel güvenliğin sağlanmasına ilişkin önlemler
 • Olayların belgelenmesinin sağlanmasına ilişkin önlemler
 • Standart konfigürasyon dahil sistem konfigürasyonun sağlanmasına ilişkin önlemler
 • IT ve IT güvenliğinin dahili idaresine ve yönetimine ilişkin önlemler
 • Süreç ve ürünlerin sertifikalanmasına/kalitesinin güvence altına alınmasına ilişkin önlemler
 • Bilgilerin en aza indirilmesinin sağlanmasına ilişkin önlemler
 • Bilgilerin kalitesinin sağlanmasına ilişkin önlemler
 • Sınırlı veri saklanmasının sağlanmasına ilişkin önlemler
 • Hesap verme yükümlülüğünün sağlanmasına ilişkin önlemler
 • Bilgilerin aktarılmasına olanak sağlamaya ve silmenin sağlanmasına ilişkin önlemler]

Bilgilerin (alt) siparişi işleyene aktarılması sırasında (alt) sipariş işleyicinin sorumluyu desteklemesi ve (bilgi aktarımında sipariş işleyiciden alt sipariş işleyiciye) bilgi aktarımını desteklemek için özel teknik ve organizasyonel önlemler almalıdır.