Adatvédelmi szabályzat

A DISH adatvédelmi szabályzata

A DISH nagyon komolyan veszi felhasználói személyes adatainak védelmét. Az alábbi adatvédelmi szabályzat célja, hogy az európai általános adatvédelmi rendelettel („GDPR”) összhangban tájékoztatást adjon az Ön személyes adatainak kezeléséről. Konkrétan ismertetjük, hogy a DISH milyen személyes adatokat gyűjt, a DISH milyen célokból kezeli ezeket az adatokat, milyen technológiákat használ a DISH, kinek továbbítja a DISH ezeket az adatokat, valamint hogy Önt milyen jogok illetik meg a GDPR értelmében.

1.    Általános tájékoztatás.

1.1    Ezen a webhelyen az adatkezelő a GDPR értelmezésében a Hospitality Digital GmbH, Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf (a továbbiakban „DISH” vagy a többes szám első személyű névmások).

1.2    Ha bármilyen kérdése van a személyes adatok védelmével kapcsolatban, a következő elérhetőségek használatával tud érintkezésbe lépni adatvédelmi tisztviselőnkkel: Hospitality Digital GmbH, Data Protection Officer, Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf, e-mail-cím: privacy@hd.digital.

1.3    Adatvédelmi szabályzatunkat bármikor letöltheti PDF-fájlként, illetve letöltheti és kinyomtathatja a www.DISH.co webhelyen.

1.4    A jelen Adatvédelmi tájékoztatóban használt kifejezések a Felhasználási feltételeinkben meghatározott jelentéssel bírnak, hacsak a jelen Adatvédelmi tájékoztató ettől eltérő rendelkezést nem tartalmaz. A DISH alkalmazás használatára további olyan előírások vonatkozhatnak, amelyek a jelen Adatvédelmi tájékoztató végén szerepelnek.

2.    Személyes adatok automatikus feldolgozása webhelyünk felkeresésekor.

2.1    Amikor Ön webhelyünket eléri és használja az Ön által a webhely elérésekor használt végberendezésen (például számítógépén, mobiltelefonján vagy hasonló, internethasználatra alkalmas végberendezésen), személyes adatait automatikusan feldolgozzuk. A feldolgozott adatok körébe tartoznak többek között az alábbiak:

•    a végberendezés által éppen használt IP-cím;
•    a webhely elérésének dátuma és időpontja;
•    a böngésző típusa és a végberendezés operációs rendszere;
•    a kiinduló webhely, ahonnan Ön elérte webhelyünket;
•    a webhelyünkön felkeresett aloldalak.  

2.2    A végberendezés IP-címének feldolgozása azért szükséges számunkra, hogy a webhelyet elérhetővé tegyük Ön számára, így a webhely működését szolgálja. A jelen adatvédelmi szabályzat

2.1 szakaszában említett egyéb adatok feldolgozására az adatbiztonság és informatikai rendszereink biztonsága, valamint szolgáltatásaink optimalizálása és webhelyünk továbbfejlesztése céljából történik. A jelen adatvédelmi szabályzat 2.1 szakaszában említett adatok tárolása külön naplófájlban történik, és azok nincsenek összekapcsolva semmilyen egyéb tárolt személyes adattal. Az ilyen adatok kiértékelése – a statisztikai célokra, illetve aztán általános jelleggel, névtelen formában történő kiértékelés kivételével – kizárólag a jelen adatvédelmi szabályzat hatókörében történik. A jelen adatvédelmi szabályzat 2.1 szakaszában említett adatokat nem használjuk marketingre vagy hirdetési célokra. Az adatok feldolgozására a GDPR 6. cikk 1. albekezdésének f) pontja alapján kerül sor. Webhelyünk védelme és szolgáltatásaink optimalizálása jogos érdek a részünkről.

2.3    A jelen adatvédelmi szabályzat 2.1 szakaszában említett adatok tárolása addig tart, amíg meg nem szűnt az adatkezelés célja. A webhely szolgáltatásához szükséges adatokat (az Ön IP-címét) a megfelelő böngésző-munkamenet végén töröljük, tehát amikor Ön elhagyja a webhelyet, vagy bezárja a böngészőjét. Az ezeket az adatokat tároló naplófájlok törlése automatikusan történik, általában a naplófájl létrehozását követő tizennégy (14) napon belül. Amennyiben a jelen adatvédelmi szabályzat 2.1 szakaszában említett egyéb adatokat kiértékelés céljából is feldolgozzuk, ezt az IP-címnek való megfeleltetés nélkül végezzük, így a személyre való hivatkozásra már nincs módunk.

3.    Cookie-k.

Szolgáltatásaink és webhelyünk minél felhasználóbaráttá tétele, valamint a webhely bizonyos funkciói használatának lehetővé tétele érdekében úgy nevezett cookie-kat használunk. Ezek kis méretű szövegfájlok, amelyeket az Ön végberendezésén a böngészője tárol. Az ilyen típusú szövegfájlokban egy jellemző karaktereket tartalmazó karakterlánc szerepel, amely a webhely ismételt elérésekor lehetővé teszi a böngésző egyedi azonosítását. A cookie-k használhatók például a webhely Ön által a következő látogatásához megadott bizonyos beállításainak automatikus felismerésére. Egyes általunk használt cookie-k ahhoz szükségesek, hogy a webhelyet szolgáltatni tudjuk Önnek (technikailag szükséges cookie-k). Más cookie-k használata az Ön használati magatartásainak elemzése céljából (elemzési cookie-k) vagy hirdetési célokra (hirdetési cookie-k) történik. Az általunk használt cookie-k egy része a munkamenet végén – például a böngésző bezárása után – törlődik (munkamenet-cookie-k). Más cookie-k megmaradnak az Ön végberendezésén, és lehetővé teszik számunkra, hogy felismerjük az Ön böngészőjét, amikor legközelebb felkeresi webhelyünket (maradandó cookie-k). Böngészőjét beállíthatja olyan módon, hogy tájékoztatást kapjon a cookie-k elhelyezéséről, és egyenként dönthessen az elfogadásukról, illetve hogy bizonyos esetekben vagy általában kizárja a cookie-k elfogadását. Kérjük, további tájékoztatásért tekintse meg böngészőjének súgó funkcióját. Böngészőjében szintén szerepelnek olyan beállítások, amelyekkel megakadályozható a cookie-k elhelyezése. Így Önnek felhasználóként teljeskörűen lehetősége van szabályozni a cookie-k használatát. Böngészője beállításainak megváltoztatásával kikapcsolhatja vagy korlátozhatja a cookie-k továbbítását (és így tiltakozhat az álnevek létrehozásával szemben, az elektronikus médiáról szóló törvény 15. paragrafusa 3. bekezdésének megfelelően). A már mentett cookie-k bármikor törölhetők. A böngésző megfelelő beállításával ez automatikusan is történhet. Bizonyos cookie-k további technikai lehetőségeket is biztosítanak (például „elutasítási cookie” beállítása) a cookie használatával szembeni tiltakozásra. Ezzel kapcsolatban az alábbiakban, a cookie megfelelő részletes leírásánál található tájékoztatás. Webhelyünk funkcionalitása azonban korlátozott lehet, ha nem engedik a cookie-ek elhelyezését. Részletesen:

3.1    A webhely megfelelő működéséhez technikailag szükséges cookie-kat használunk, például a nyelvi beállítások és bejelentkezési információk tárolására. A technikailag szükséges cookie-k feldolgozásának jogalapja a GDPR 6. cikke 1. albekezdésének f) pontja. Webhelyünk funkcionalitása jogos érdeket képez.

3.2    Elemzési cookie-kat használunk, amelyek lehetővé teszik webhelyünk Ön általi használatának követését, például hogy Ön melyik webhelyről érkezett, webhelyünk mely aloldalait kereste fel, valamint hogy milyen hivatkozásokra kattintott rá, és milyen gyakran. Az Önnel kapcsolatban ilyen módon gyűjtött adatokat technikai biztonsági mechanizmusokon keresztül álnévhez rendeljük hozzá. Az álnevesítést követően az adatokat már nem lehet közvetlenül hozzárendelni a felhasználóhoz. Az adatok tárolása nem a többi személyes adattal együtt történik. Az elemzési cookie-k használata webhelyünk és az ott kínált tartalmak továbbfejlesztésére szolgál. „Cookie-hirdetéscsíkunk” elfogadásával Ön hozzájárul személyes adatainak elemzési cookie-k útján történő kezeléséhez. Az ilyen személyes adatok kezelése a GDPR 6. cikke 1. albekezdésének a) pontja alapján történik. A következő elemzési cookie-kat használjuk:

•    Az Adobe Analytics szolgáltatást, az Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk Citywest Business Campus, Dublin 24, Írország; „a továbbiakban: Adobe”) szolgáltatását vesszük igénybe. Ez a szolgáltatás az Ön végberendezésén tárolt cookie-kat használ, amelyek lehetővé teszik az Ön webhelyhasználatának elemzését. A cookie által a webhely Ön általi használatáról generált információk (köztük az Ön IP-címe) az Adobe írországi kiszolgálóira továbbítódnak, ahol anonimmá teszik az információkat, majd további feldolgozás céljából az Amerikai Egyesült Államokban található kiszolgálókra továbbítják őket, és ott tárolják. Az Adobe ezeknek az információknak a felhasználásával értékeli ki számunkra a webhely Ön általi használatát, állít össze jelentéseket számunkra a webhelyen folyó tevékenységekről, valamint további szolgáltatásokat nyújt a webhely és az internet használatával kapcsolatban. Amennyiben azt törvény írja elő, vagy amennyiben az ilyen információk feldolgozása az Adobe nevében történik, az ilyen információk harmadik félnek továbbíthatók. Az Ön IP-címét semmilyen körülmények között nem feleltetik meg az Adobe egyéb adatainak. A cookie-k használatát böngészőjében a megfelelő beállításokat megadva elutasíthatja, azonban tudnia kell, hogy ebben az esetben esetleg nem fogja tudni használni a webhely teljes funkcionalitását. Az Adobe által végzett adatfeldolgozással szemben jövőbeli hatállyal bármikor ellenvetéssel lehet élni. További információ: www.adobe.com/privacy/opt-out.html.

•    Igénybe vesszük továbbá a Google Analytics szolgáltatást, a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „a továbbiakban: a „Google”) által nyújtott webes elemzési szolgáltatást. A Google Analytics szolgáltatás szintén használ cookie-kat. A cookie-k által a webhely Ön általi használatáról generált információk általában az Egyesült Államokban található egyik Google-kiszolgálóra továbbítódnak, és ott történik tárolásuk. Ezt megelőzőleg azonban az Európai Unió tagországaiban, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló szerződés tagjait jelentő egyéb államokban a Google az Ön IP-címét lerövidíti. Csak kivételes esetekben fordul elő a teljes IP-cím továbbítása az Amerikai Egyesült Államokban található Google-kiszolgálóra, majd ottani lerövidítése. A Google nevünkben ezeknek az információknak a felhasználásával értékeli ki a webhely Ön általi használatát, állít össze jelentéseket a webhelyen folyó tevékenységekről, valamint nyújt számunkra további szolgáltatásokat a webhely és az internet használatával kapcsolatban. A Google Analytics kontextusában a böngészője által továbbított IP-cím nem kerül egyesítésre más Google-adatokkal. A cookie-k használatát böngészőjében a megfelelő beállításokat megadva elutasíthatja. A Google számára is megakadályozhatja a cookie-k által generált és a webhely Ön általi használatához kapcsolódó adatok (köztük az Ön IP-címe) gyűjtését és az ilyen adatok Google általi feldolgozását, ha letölti és telepíti a következő hivatkozáson elérhető böngészőbeli beépülő modult: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

3.3    Hirdetési célokra felhasználjuk harmadik felek hirdetési cookie-jait. Az ilyen cookie-k lehetővé teszik számunkra, hogy az Ön böngészőjében megjelenített hirdetéseket az Ön böngészési viselkedése alapján az érdeklődési köreinek megfelelően személyre szabjuk.

•    A Google AdWords szolgáltatását a Google-konverziókövetéssel együttesen használjuk. Ezt a szolgáltatást a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „a továbbiakban: a „Google”) nyújtja. A Google AdWords szolgáltatás használatával jeleníthetők meg a DISH oldalai a Google-on, a hirdetési területen. Amikor Ön Google-hirdetésen keresztül éri el webhelyünket, a Google Adwords cookie-t helyez el az Ön eszközén („konverziós cookie"). Ez a cookie 30 nap után érvényét veszti. Személyazonosításra nem használjuk. Ha a cookie még nem vesztette érvényét, amikor Ön bizonyos oldalakat felkeres, mi és a Google látjuk, hogy valaki rákattintott a hirdetésre, és a webhelyünkre irányította a hirdetés. Minden AdWords-ügyfél eltérő cookie-t kap. Emiatt a cookie-kat az AdWords-ügyfelek webhelyein keresztül nem lehet visszakövetni. A konverziós cookie által gyűjtött információk használatával készülnek a statisztikai kimutatások az olyan AdWords-ügyfelek számára, akik kérték a konverziókövetést. Az AdWords-ügyfelek látják azoknak a felhasználóknak a teljes számát, akik rákattintottak a hirdetésükre, és eljutottak egy olyan oldalra, amely konverziókövetési címkével van ellátva. Ugyanakkor mi nem kapunk meg semmiféle olyan információt, amely azonosítaná az Ön személyét. Ha nem szeretne részt venni a követési folyamatban, elutasíthatja egy szükséges cookie elhelyezését – például olyan böngészőbeállítással, amely általánosan letiltja a cookie-k automatikus elhelyezését. A cookie-kat olyan módon is inaktívvá teheti, hogy böngészőjének beállításával letiltja a „googleadservices.com” tartományból származó cookie-kat.

Az Önnel kapcsolatban hirdetési cookie-kon keresztül gyűjtött adatokat technikai biztonsági mechanizmusokon keresztül álnévhez rendeljük hozzá. Az álnevesítést követően az adatokat már nem lehet közvetlenül hozzárendelni a felhasználóhoz. „Cookie-hirdetéscsíkunk” elfogadásával Ön hozzájárul személyes adatainak hirdetési cookie-k útján történő kezeléséhez. Az ilyen személyes adatok kezelése a GDPR 6. cikke 1. albekezdésének a) pontja alapján történik.

3.4    Facebook Pixel Weboldalunkon a Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, vagy ha Ön az EU területén rendelkezik illetőséggel, akkor a Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland („Facebook”) által üzemeltetett Facebook Pixel nevű eszközt használjuk a weboldal elemzése, optimalizálása és gazdaságos üzemeltetése céljából. A Facebook ezenkívül a Facebook Pixel segítségével ezenkívül képes meghatározni weboldalunk látogatóit a Facebook-hirdetések megjelenítésének célcsoportjaként. Ezért a Facebook Pixel szolgáltatást csak a weboldalunk iránt érdeklődést mutató Facebook-felhasználók esetében használjuk az általunk közétett Facebook-hirdetések megjelenítésére. Ez azt jelenti, hogy a Facebook Pixel segítségével gondoskodunk arról, hogy a Facebook- hirdetéseink megfeleljenek a felhasználók potenciális érdeklődésének, és ne jelentsenek terhet. A Facebook Pixel szolgáltatást a Facebook-hirdetések hatásosságának statisztikai és piackutatás céljából történő követésére is használhatjuk annak megtekintésével, hogy a felhasználók egy Facebook-hirdetésre kattintva irányítódnak-e tovább a weboldalunkra (úgynevezett „konverzió” avagy „felhasználói interakció”). Ez esetben az adatfeldolgozás jogalapja az ÁAR 6. cikk (1) bek. 1. mondat a) pontja. A Facebook közvetlenül használja a Facebook Pixel szolgáltatást, amikor Ön felkeresi a weboldalunkat, és cookie-t helyezhet el az Ön készülékén. Amikor Ön ezután bejelentkezik a Facebookba, vagy felkeresi a Facebook weboldalát, miközben be van jelentkezve, az oldalunkon tett látogatása feljegyzésre kerül a profiljában. Az Önről rögzített adatok számunkra anonimak, tehát azokból nem jutunk információhoz a felhasználó személyazonosságára nézve. A Facebook azonban tárolja és feldolgozza az adatokat, így azok összeköthetők a mindenkori felhasználói profillal. Ez azt jelenti, hogy a feldolgozott adatokból felhasználói profilok készíthetők. A Facebook az adatokat a Facebook adatvédelmi nyilatkozatával összhangban dolgozza fel. További információk azzal kapcsolatban, hogy miként működik a Facebook Pixel, és hogyan jelennek meg a Facebook-hirdetések, a Facebook adatvédelmi nyilatkozatában találhatók. https://www.facebook.com/policy. Ön dönthet úgy, hogy elutasítja az adatainak a Facebook Pixel szolgáltatással a Facebook-hirdetések megjelenítése céljából történő rögzítését és felhasználását. Annak konfigurálásához, hogy Ön milyen jellegű hirdetéseket lát a Facebookon, felkeresheti a Facebook által létrehozott oldalt, és ott követheti a felhasználótól függő hirdetések beállításával kapcsolatos utasításokat: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. A beállítások platformtól függetlenek, azaz minden készülékre alkalmazhatók, így például asztali számítógépekre vagy mobil készülékekre egyaránt. Önnek jogában áll tiltakozni a cookie-k követési és reklámcélokra történő használata ellen: a Network Advertising Initiative http://optout.networkadvertising.org  tiltó (opt out) oldalán, valamint az USA-ban a http://www.aboutads.info/choices, vagy Európában a http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ weboldalon. Adatainak használatát a következő hivatkozásokra kattintva is megakadályozhatja. Ebben az esetben egy letiltó, úgynevezett opt out cookie kerül beállításra, amely megakadályozza az adatainak a weboldalunk jövőbeni felkeresésekor történő rögzítését: A Facebook Pixel inaktiválása

4.    Regisztráció a DISH platformjára és felhasználói fiókjára; a digitális eszközök használata.

4.1    Kezdetben a DISH weboldalra (de nem a DISH alkalmazásba) felhasználói fiók nélkül is beléphet.

4.2    Ha azonban a DISH platform funkcióinak teljes körét szeretné kihasználni, illetve szeretne hozzáférni a  digitális eszközökhöz, valamint a további árukhoz és szolgáltatásokhoz is (lásd részletes Felhasználási feltételeinket), a felhasználói regisztráció ennek kötelező előfeltétele. A sikeres regisztrációt követően Ön és a DISH között felhasználói szerződés jön létre a DISH platformjának használatáról. Felhasználói fiók létrehozásához és felhasználóként való regisztrációhoz első lépésként rá kell kattintania a „Sign up here” (Regisztráció itt) gombra. Ezt követően folytathatja a regisztrációs folyamat további lépéseivel.

4.3    A regisztrációhoz egy űrlap kitöltése szükséges. A következő információkat mindenképpen meg kell adni:
•    az ön mobiltelefonszáma és az ön által választott jelszó;
•    az Ön szakmai szerepe a cégnél (például tulajdonos, szakács, pincér).

4.4    Az űrlap kitöltése és a „Sign Up” (Regisztráció) gombra való kattintás után a rendszer menti az Ön IP-címét és a regisztráció időpontját. A következő lépésben az alábbi információk megadása nem kötelező:
•    vezeték- és utónév;
•    e-mail-cím;
•    az Ön éttermének a neve;
•    METRO-/MAKRO-azonosító (lásd a 4.13 szakaszt);
•    adószám.

4.5    A „Feliratkozás” gomb megnyomását követően egy sms-t küldünk az Ön által megadott mobiltelefonszámra. Az sms egy kódot tartalmaz. A regisztráció megerősítéséhez adja meg ezt a kódot a regisztrációs űrlapon. Ezt követően a rendszer menti az ön IP-címét és a regisztráció megerősítésének időpontját.

4.6    A felhasználói fiókhoz önkiszolgáló adminisztrációs funkciók tartoznak. Ennek megfelelően a „Profile” (Profil) területen bármikor megváltoztathatja a regisztráció során megadott adatokat.

4.7    Profilja alapértelmezés szerint látható más DISH-felhasználók számára. Ennek megfelelően Önt más felhasználók a DISH platform keresési funkcióján keresztül nyilvánosan hozzáférhető platformadatokra rákeresve megtalálhatják. Más felhasználók azt is láthatják, hogy Ön milyen eseményekre regisztrált a DISH platformon keresztül. A felhasználói fiók önkiszolgáló adminisztrációs funkcióival Ön bármikor meghatározhatja, hogy felhasználói profilja, ha egyáltalán, akkor milyen mértékben legyen látható a DISH platform más felhasználói számára. Kizárólag az Ön döntése, hogy a profiloldalán szereplő információk közül mit tesz hozzáférhetővé más felhasználók számára. Profiloldalához bármikor megadhatja a „Private” (Privát) beállítást, így más felhasználók nem találhatják meg a kereséssel, illetve nem kaphatnak meg egyéb adatokat.

4.8    A DISH platform fórumaiban Ön cikkeket tehet közzé. Ezeket a cikkeket az összes felhasználó meg tudja tekinteni. Emellett lehetőség van olyan csoportokban is cikkek közzétételére, amelyek csak felhasználók egy bizonyos köre számára érhetők el. Ebben az esetben az Ön cikke kizárólag ezeknek a felhasználóknak lesz láthatók.

4.9    Ha Ön felhasználói fiókot hozott létre, és használja a DISH platformot, felhasználói fiókjával összefüggésben a következő adatokat is feldolgozzuk és tároljuk:
•    információk arról, hogy Ön melyik szolgáltató milyen digitális eszközét használja, illetve milyen árukat és szolgáltatásokat szerzett be;
•    információk az eseményekről, amelyekre Ön regisztrált, illetve amelyeken részt vett.

4.10    Az ön adatait abból a célból is kezeljük, hogy önnek a szerződésével kapcsolatban sms, e-mail útján vagy postán tájékoztatást küldjünk (Értesítések). A DISH alkalmazás használata esetén az alkalmazás öntől kifejezetten engedélyt kér arra, hogy használhassa az ön kontaktjait, fényképeit és kameráját (iOS esetén), vagy az ön kontaktjait, kameráját, tárhelyét és SMS - telefonállapotát (Android esetén).

4.11    Ha Ön regisztrál valamelyik digitális eszközre, vagy ha a DISH platformon keresztül árut vagy szolgáltatást szerez be, a megfelelő szolgáltató adatvédelmi szabályzata érvényes az Ön személyes adatainak feldolgozására nézve a digitális eszköz, áru vagy szolgáltatás használatakor. A DISH nem kap semmiféle információt a digitális eszköz, áru vagy szolgáltatás Ön általi használatának tartalmáról és terjedelméről. A DISH információt kap azonban arról, ha Ön használja egy szolgáltató adott digitális eszközét, áruját vagy szolgáltatását. Ez különöse hasznos abból a célból, hogy Önnek ajánlásokat tudjunk adni más digitális eszközökkel, árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek esetleg érdekelhetik Önt, például mert hasonló vagy kiegészítő funkciókat nyújtanak az Ön által már használt digitális eszközöz, árukhoz vagy szolgáltatásokhoz képest. Ez a felhasználói élmény jobbá tételéhez, valamint Önnek a megfelelő digitális eszközökkel, árukkal és szolgáltatásokkal történő ellátásához fűződő jogszerű érdekünket szolgálja. A jogalap ebben a tekintetben a GDPR 6. cikke 1. albekezdésének f) pontja. Egyes szolgáltatók nem közvetlenül a DISH platformon kínálják szolgáltatásaikat. Ebben az esetben azonban Önnek lehetősége van arra, hogy elérhetőségeit a DISH platformon adja meg, amelyeket aztán a DISH továbbít a megfelelő szolgáltatónak. Ez kizárólag az Ön beleegyezésével történik meg. E tekintetben az Ön személyes adatainak továbbítása a GDPR 6. cikke 1. albekezdésének a) pontja alapján történik.

4.12    Az „Eventbrite” platformot – amelynek üzemeltetője a delaware-i bejegyzésű Eventbrite, Inc., 155 5th Street, Floor 7, San Francisco, CA 94103, USA – használjuk arra, hogy Önt válogatott eseményekre meghívjuk. Az Eventbrite-tal kapcsolatos további információért keresse fel a www.eventbrite.com webhelyet. Az Eventbrite adatvédelmi szabályzata tartalmaz tájékoztatást arról, hogyan kezeli az Eventbrite a személyes adatokat. Ezen kívül kizárólag arról szolgáltatunk információkat, hogy hol és mikor kerül sor egy eseményre. Ezt követően a regisztráció a megfelelő eseményszervező webhelyén történik.

4.13    Ha Ön METRO-/MAKRO-ügyfél, a DISH platformon megadhatja METRO-/MAKRO-ügyfélkártyájának számát. Ha Ön megadja nekünk ennek az ügyfélkártyának a számát, az arra vonatkozó információt, hogy ÖN egy adott digitális eszközt használ-e, megküldjük annak a METRO-/MAKRO-vállalatnak, amelynek Ön ügyfele. A METRO-/MAKRO-vállalatok áttekintő jellegű információi kérésre rendelkezésre állnak. A METRO-/MAKRO-vállalat ezeknek az információknak a használatával Önnek kérésére segítséget nyújt a digitális eszköz használatához, illetve jobbá teszi az Ön számára nyújtott ügyfélélményt és ügyfélszolgálatot. A METRO-/MAKRO-vállalat tovább adatokat nem kap meg tőlünk. Az adatokat nem továbbítjuk olyan METRO-/MAKRO-vállalatoknak, amelyeknek Ön nem ügyfele. Információt arról, hogy az Ön METRO-/MAKRO-vállalata hogyan kezeli a személyes adatokat, az adott vállalat adatvédelmi tájékoztatója tartalmaz. E tekintetben az Ön személyes adatainak továbbítása a GDPR 6. cikke 1. albekezdésének a) pontja alapján történik.

4.14    Ha Ön regisztrált a DISH platformra, de nem METRO-/MAKRO-ügyfél, tájékoztathat bennünket arról, ha érdekli, hogy METRO-/MAKRO-ügyféllé váljon. Ebben az esetben a megfelelő űrlapon kért személyes adatokat továbbítjuk az Ön lakóhelye szerinti METRO-/MAKRO-vállalatnak. A METRO-/MAKRO-vállalat ezt követően telefonon jelentkezik Önnél, hogy a folyamat további részéről tájékoztassa. E tekintetben az Ön személyes adatainak továbbítása a GDPR 6. cikke 1. albekezdésének a) pontja alapján történik.

4.15    Ön a DISH bejelentkezési adatait (mobiltelefonszám és jelszó) használhatja arra, hogy bejelentkezzen az ön által használt Digitális eszközökbe (egyetlen bejelentkezés), azonban az Egyszeri bejelentkezés nem áll rendelkezésre az összes Digitális eszközre vonatkozóan. Az egyszeri bejelentkezés esetében nem szükséges eltérő bejelentkezési adatokat választania minden egyes digitális eszközhöz. A digitális eszköz szolgáltatója csupán az egyszeri bejelentkezés nyújtásához szükséges adatokat kapja meg a DISH-től. A DISH nem kap további információt a szolgáltatótól arra vonatkozóan, hogy Ön hogyan használja a digitális eszközt. A szolgáltató továbbá nem kap semmiféle információt a DISH-től arra vonatkozóan, hogy Ön hogyan használja a DISH szolgáltatásait.

4.16    Amikor Ön regisztrált felhasználóként felkeresi a DISH platformot, és bejelentkezése aktív, a belső rendszereinkben Önhöz rendelt felhasználói azonosítót közölhetjük bizonyos szolgáltatókkal. Az ilyen szolgáltatók ezt követően személyre szabott értesítéseket tudnak megjeleníteni a DISH platformon az úgynevezett beágyazott keretekben vagy hirdetési területeken. Az ilyen személyre szabott értesítésekben információk szerepelhetnek az Ön által már használt digitális eszközökről, vagy felhívhatják a figyelmét olyan digitális eszközökre, amelyek esetleg érdeklik. Az ajánlások egy része a DISH platform Ön általi korábbi használatán alapulnak.

4.17    Az Ön felhasználói fiókjával összefüggésben gyűjtött adatokat az Ön és közöttünk létrejött felhasználói szerződés megszűnéséig tároljuk (részletes tájékoztatásért lásd felhasználói feltételeinket). A felhasználói szerződés megszűnését követően az Ön felhasználói fiókja automatikusan törlődik. Amennyiben az Ön felhasználói fiókjával összefüggésben gyűjtött bizonyos adatok megőrzésére a felhasználói szerződés megszűnését követően is jogilag kötelesek vagyunk, az ilyen adatokat az adatmegőrzési idő lejárta után töröljük.

4.18    Az Ön felhasználói fiókjával összefüggésben az adatok kezelése az Ön és a DISH között létrejött felhasználói szerződés teljesítésére szolgál. A jogalap a GDPR 6. cikke 1. albekezdésének b) pontja. Ezeket az adatokat az Ön felhasználói magatartásának elemzésére is felhasználjuk. Ez teszi lehetővé számunkra annak megállapítását, hogy különösen milyen digitális eszközök vagy események tarthatnak számot az Ön érdeklődésére. Az Ön felhasználói magatartásának elemzése azt eredményezheti, hogy Ön személyre szabott hirdetésüzeneteket kap tőlünk, amennyiben ehhez hozzájárulását adta, vagy ha a jogi előírások ezt megengedik (lásd a jelen adatvédelmi nyilatkozat alábbi 5. szakaszát). Ennek célja szolgáltatásaink jobbá tétele. E tekintetben a jogalap a GDPR 6. cikke 1. albekezdésének f) pontja.

5.    Hírlevél és e-mail/Push marketing.

5.1    A DISH appba történő bejelentkezés után a tisztességtelen versenyről szóló törvény 7. § (3) bek. feltételeinek betartásával rendszeresen e-mailben vagy leküldéses (push) értesítéseken (a DISH appon) és/vagy SMS-ben tájékoztatjuk az aktuális ajánlatokról, termékekről és akciókról.Ez a marketing kommunikáció tartalmazhat olyan ajánlatokat, termékeket és reklám akciókat is, amelyeket digitalizációs és vendéglátóipari marketing partnereink bocsátottak rendelkezésre. Az ön e-mail címét, mobiltelefonszámát vagy más személyes adatait azonban ezzel összefüggően nem adjuk tovább marketing partnereinknek. A regisztráció során gyűjtött személyes adatokat kizárólag arra használjuk, hogy hírleveleket/ leküldéses (push) értesítéseket küldjünk az ön e-mail címére és mobiltelefon számára / SMS-ben, és csak akkor kezeljük őket, ha ön beleegyezett ebbe az adatkezelésbe. Az adatkezelés az ÁAR 6. § (1) bek. 1. mondat a) pontja alapján történik.

5.2    Ön bármikor tiltakozhat mobiltelefonszámának és e-mail címének az 5.1. pontban megadott célra történő használata ellen a mindenkori leiratkozási funkció használatával. A visszavonás az alap díjszabás szerinti adatátviteli költségen kívül semmilyen más költséggel nem jár.

5.3    Az e-mailjeinkben szereplő hivatkozások olyan követési információkat tartalmaznak, amelyek alapján meg tudjuk állapítani, hogy mely hivatkozások iránt mutatott különös érdeklődést, és hogy mikor kattintott rájuk. A követési hivatkozáson keresztül a következő adatokat tároljuk: e-mail-cím, hírlevél, hivatkozás, a megnyitás dátuma és időpontja. Ez hirdetési tevékenységünk jobbá tételéhez kapcsolódó jogos érdekünket szolgálja. Személyes adatainak ilyen célra történő feldolgozása a GDPR 6. cikke 1. albekezdésének f) pontja alapján történik.

5.4    Az ön személyes adatainak direkt marketing céljából történő kezelése, ezen belül a direkt marketinghez kapcsolódó profilalkotás ellen ön bármikor, az adatkezelés megkezdésére vagy a későbbi adatkezelésre tekintettel is ingyenesen tiltakozhat.

5.5    Amennyiben ön azt kívánja, hogy a jelen pontban körülírt marketing kommunikációt ne küldjünk többé, ezt a szolgáltatást bármikor letilthatja. Az e-mailes értesítések letiltásának módjával kapcsolatban lásd az 5.4. pontot. Ha ön a továbbiakban nem kíván a DISH alkalmazás útján push értesítéseket kapni, ezeket az értesítéseket a DISH alkalmazás általános beállításai között tilthatja le. Ha ön azt kívánja, hogy a továbbiakban ne küldjünk SMS értesítéseket, írjon erről e-mailt a privacy@hd.digital címre.

6.    Kapcsolatfelvétel.

Ön különböző csatornákon keresztül tud kapcsolatba lépni velünk:

6.1    A webhelyünkön található kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül tud kéréssel fordulni hozzánk. A kapcsolattartási űrlapon Ön által megadott személyes adatokat (vezeték- és utónevét, e-mail-címét, valamint a megkeresés jellegét és részleteit kell megadnia) kizárólag a jelentkezésére való válaszadás céljából kezeljük, és csak ha Ön rákattintott a „Send” (Küldés) gombra. A rendszer menti az Ön IP-címét és a kérés elküldésének időpontját is. Az adatkezelés a GDPR 6. cikke 1. albekezdésének a) pontja alapján történik.

6.2    Telefonon vagy e-mailben is fel tudja velünk venni a kapcsolatot. E tekintetben is kizárólag a megkeresésére való válaszadáshoz szükséges személyes adatokat kezeljük. Az adatkezelés a GDPR 6. cikke 1. albekezdésének a) pontja alapján történik.

6.3    Adatainak tárolásával szemben bármikor tiltakozhat, például a privacy@hd.digital címre küldött e-mailben. Ebben az esetben azonban az Ön által küldött megkeresés további feldolgozása nem lehetséges. A visszavonás továbbá az Ön adatai addigi kezelésének jogszerűségére vonatkozóan nincs hatással.

7.    Közösségi média.

7.1    A következő közösségi hálózatok közösségi moduljait használjuk:

•    Facebook; Instagram (üzemeltető: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; és Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írország);
•    Twitter (üzemeltető: Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA);
•    Youtube (üzemeltető: Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA).

7.2    Személyes adatainak védelmében az úgynevezett „kétkattintásos megoldást” alkalmazzuk, amely biztosítja, hogy a közösségi hálózat megfelelő üzemeltetője felé a közösségi modulokon keresztül csak akkor történik meg az adatok továbbítása, ha Ön előtte aktívvá tette a közösségi modult. A közösségi modulok kezdetben kikapcsolt állapotúak, és aktiválás nélkül nem kapcsolódnak a közösségi oldalakhoz. Ha Ön aktiválja valamelyik ilyen modult, azzal elfogadja. hogy a jelen szakaszban ismertetett személyes adatai továbbítódnak a közösségi hálózatnak. Ebben az esetben a személyes adatok továbbítása a GDPR 6. Cikke 1. albekezdésének a) pontja alapján történik.

7.3    Ha Ön alapértelmezés szerint aktívvá teszi az inaktivált közösségi modulokat, létrejön a kapcsolat a közösségi hálózat kiszolgálóival. Ezt követően minden közösségi modul a megfelelő közösségi hálózat felé továbbítja az adatokat. Az adott közösségi hálózat által a közösségi modul segítségével gyűjtött adatok mennyiségére nézve nincs befolyásunk. Tudomásunk szerint a közösségi hálózatok információt kapnak arról, hogy Ön éppen és korábban melyik webhelyünket kereste fel. Minden aktivált közösségi modul esetében egy egyedi azonosítót tartalmazó cookie beállítása történik minden esetben, amikor a megfelelő webhelyet eléri. Ilyen módon a közösségi hálózat profilt tud létrehozni az Ön felhasználói magatartásáról. Nem zárható ki, hogy az ilyen profilt Önhöz hozzá tudják rendelni, még abban az esetben is, ha a közösségi hálózaba első alkalommal csak később jelentkezik be.

7.4    Ha webhelyeink felkeresésekor már be van jelentkezve egy közösségi hálózatba, az adott közösségi hálózat üzemeltetője hozzá tudja rendelni a látogatást az Ön felhasználói fiókjához, amint Ön aktiválta a közösségi modulokat. A közösségi modulok funkcióinak (például „Tetszik” gomb, hozzászólás vagy „tweet”-ek) használatakor az információ továbbítása közvetlenül a böngészőjéből történik a megfelelő közösségi hálózatnak, és ott azt tárolják. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, amikor egy közösségi hálózat webhelyét a megfelelő ikon használatával felkeresi.

7.5    Ha Ön nem tagja egy közösségi hálózatnak, a közösségi hálózatok a közösségi modulok aktiválását követően is megkaphatják és tárolhatják az Ön IP-címét, valamint a böngészővel és az operációs rendszerrel kapcsolatos információkat. Az adatok közösségi hálózatok általi gyűjtésének, kezelésének és felhasználásának hatókörét és célját, valamint a jogaival kapcsolatos tájékoztatást és az adatvédelmi beállítások megadását a megfelelő közösségi hálózat adatvédelmi tájékoztatója tartalmazza.

7.6    Webhelyünkön egyszerű, a Facebookra, a YouTube-ra és a Twitterre mutató hivatkozások is szerepelnek. Ebben az esetben az említett közösségi hálózatok felé csak akkor történik adattovábbítás, amikor Ön rákattint a megfelelő ikonra (pl. a Facebook esetében az „f” ikonra vagy a Twitter esetében a madár ikonra). Az ilyen gombra való kattintás előugró ablakban nyitja meg a megfelelő közösségi hálózat oldalát.

8.    Fizetés.

8.1    A fizetés történhet előre utalással, hitelkártyával (Visa, MasterCard, American Express, Maestro), azonnali átutalással, csoportos beszedési megbízással és a PayPal szolgáltatáson keresztül. Amennyiben egy szolgáltató a DISH platformon díjköteles szolgáltatásokat nyújt, és a fizetés nem közvetlenül a szolgáltatón, hanem a DISH platformon keresztül kerül teljesítésre, a fizetési folyamatra a következő vonatkozik: A felhasználók és szolgáltatók közötti fizetések lebonyolítására a DISH az adott országtól és elérhetőségtől függően különböző pénzforgalmi szolgáltatókat alkalmaz. A pénzforgalmi szolgáltatók a felhasználók különböző befizetési módokon keresztül teljesített befizetéseit egy hitelintézetnél vezetett saját számlán fogadják, és kifizetik az összegeket a szolgáltató számára. A rendelkezésre bocsátott fizetési módozatok a következők lehetnek többek között: egy összegben történő befizetés, PayPal, vagy hitelkártya. A DISH fenntartja a jogot, hogy bármikor további pénzforgalmi szolgáltatókat alkalmazzon. Jelenleg a következő pénzforgalmi szolgáltatók kerülnek alkalmazásra a DISH platformon keresztül történő befizetésekhez.

-    Lemon Way, egy francia SAS (egyszerűsített részvénytársaság), székhelye: 8 rue du Sentier, 75002 Paris, Franciaország, a párizsi kereskedelmi és cégjegyzékben az 500 486 915 számon bejegyezve
-    PayU, MIH PayU B.V. ( PayU ), székhelye: Symphony Offices, Gustav Mahlerplein 5, 1082 MS Amsterdam, Hollandia, a kereskedelmi és cégjegyzékben az 52117839 számon bejegyezve

-    Iyzico, a PayU egyik leányvállalata, iyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş., székhelye: Burhaniye Mah. Atilla Sokak 7, Üsküdar Istanbul, Törökország, adószáma: 483 034 31 57
-    Braintree, PayPAL (Euopre) S.á.r.l. et Cie, S.C.A., székhelye: 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, a kereskedelmi és cégjegyzékben az R.C.S. Luxembourg B 118 349 szám alatt bejegyezve,
-    Stripe, Stripe Payments Europe, Limited, székhelye: North Wall Quay 1, 662880 Dublin, Írország, a kereskedelmi és cégjegyzékben a 513174 számon bejegyezve.
A fizetési szolgáltató a felhasználók által a szolgáltatók számára teljesített fizetési tranzakciókat hitelintézetnél vezetett, elkülönített számlán fogadja, és a szolgáltatók számára kifizeti a digitális eszközök, áruk és szolgáltatások értékesítéséből származó összegeket.

8.2    A fizetési folyamat során a fizetés céljából megadott adatok kezelése a fizetésfeldolgozás összefüggésében történik, és azok szükség esetén továbbításra kerülnek harmadik felek – különösen a fizetési szolgáltatók – felé. Ez az adatkezelés a GDPR 6. cikke 1. albekezdésének a), b) és f) pontja alapján jogszerűen történik. Részletesebb információ a fizetési szolgáltatók adatvédelmi tájékoztatóiban szerepel.

8.3    A Paypal szolgáltatáson keresztüli fizetés esetében a tranzakcióval kapcsolatban összegyűjtött információkat – például a megadott vagy kért vásárlási árat, a digitális eszközökért, árukért vagy szolgáltatásokért fizetett összeget, a szolgáltató adatait (többek között a tranzakcióhoz használt fizetőeszközök adatait), a készülék adatait, technikai használati adatokat és helyadatokat – a PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, e-mail: impressum@paypal.com) számára továbbítjuk. Ehhez Önnek vagy számlát kell létrehoznia ott, vagy hozzá kell járulnia személyes adatainak vendégként történő kezeléséhez. Ez az adatkezelés a GDPR 6. cikke 1. albekezdésének a), b) és f) pontja alapján jogszerűen történik. Kérjük, olvassa el a Paypal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A adatvédelmi szabályzatát is.

8.4    Hitelkártyával történő fizetés esetén a megjelenő űrlap megfelelő mezőibe be kell írnia hitelkártyaszámát, lejárati dátumát, és adott esetben a hitelkártya CVC-számát. Ez az űrlap a megfelelő fizetési szolgáltató beépülő modulja. A DISH ezekhez az adatokhoz nem fér hozzá. Az adatok a fizetési folyamat részeként az Ön hitelkártya-kibocsátójához is továbbítódnak. A fizetési adatok kezelése a fizetések webhelyünkön történő feldolgozásához szükséges. A felhasználóval létrejött szerződés teljesítését szolgálja. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikke 1. albekezdésének b) pontja.

8.5    Csoportos beszedési megbízással vagy azonnali átutalással történő fizetés esetén az Ön által az átutalási folyamatban megadott adatokat számlavezető bankja dolgozza fel.

8.6    Az adatok törlése azt követően megtörténik, hogy már nem szükségesek a gyűjtésük céljának elérésére. Szerződés teljesítése céljából gyűjtött adatok tekintetében ez a helyzet olyankor, amikor az adatokra már nincs szükség a szerződés teljesítéséhez. Akár a szerződés megszűnése után is szükséges lehet a felhasználó személyes adatainak megőrzésére szerződéses vagy törvényi kötelezettségek teljesítése céljából, ilyen lehet például a garanciális igényekre vonatkozó korlátozott időszak vagy az adatmegőrzésre vonatkozó adóügyi jogi kötelezettség.

9.    Személyes adatok továbbítása harmadik feleknek.

9.1    Ahhoz, hogy Ön a DISH platformon keresztül regisztrálni tudjon digitális eszközökre, szolgáltatóktól árukat vagy szolgáltatásokat tudjon vásárolni, személyes adatait továbbítanunk kell a megfelelő szolgáltató felé a regisztráció elvégzése céljából. A DISH Ön és a szolgáltató között kizárólag közvetítőként lép fel. A személyes adatok szolgáltató általi kezelésére a szolgáltató adatvédelmi szabályzata vonatkozik. A személyes adatok szolgáltató felé továbbításának jogalapja ebben a tekintetben a GDPR 6. cikke 1. albekezdésének b) pontja, mivel a felhasználó és a szolgáltató közötti szerződések közvetítése a felhasználó és a DISH közötti szerződés részét képezi.

9.2    A személyes adatok feldolgozására, amennyiben adatkezelőként lépnek fel, olyan szolgáltatókat veszünk igénybe, akikkel a GDPR 28. cikkének megfelelő szerződést kötöttünk megrendelések feldolgozására. Ilyen szolgáltatók nyújtanak nekünk támogatást például az e-mailek kiküldésében, továbbá a webhely technikai üzemeltetésében. Ezek a szolgáltatók az Európai Unió vagy az Európai Gazdasági Térség területén belül vagy azon kívül is lehetnek. A szolgáltatókkal kötött szerződéseken keresztül biztosítjuk, hogy az ilyen személyes adatok kezelése a GDPR követelményeinek megfelelően történjen abban az esetben is, ha az adatkezelés az Európai Unió vagy az Európai Gazdasági Térség területén kívül történik, olyan országokban, ahol másként nem lenne garantált az adatok megfelelő szintű védelme, illetve amelyekre vonatkozóan nem áll rendelkezésre az Európai Bizottság megfelelőségi határozata. Az Európai Bizottság megfelelőségi határozatának és a megfelelő garanciák rendelkezésre állásával kapcsolatos további információért és az ilyen garanciákkal kapcsolatos másolati példány igénylése céljából forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz a privacy@hd.digital e-mail-címen.

9.3    Amennyiben a DISH platformmal szembeni visszaélés felderítéséhez szükséges, és ha jogi szankciók szükségessége merül fel, vagy jogi kötelezettség van a közlésre, a hatóságok (különösen az ügyészségi és adóhatóságok) felé, jogi védelmünk felé, valamint szükség esetén a károsult harmadik felek felé megtörténik a személyes adatok továbbítása. Az adatok közlése lehet továbbá szükséges, amennyiben ez Felhasználási feltételeink vagy más szerződések, vagy más jogi vagy hivatalos határozat vagy bírósági végzés betartására szolgál. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikke 1. albekezdésének f) pontja, GDPR, például ha a közlés jogvita miatt szükséges, illetve a 6. cikk 1. Albekezdésének c) pontja, amennyiben törvényi kötelezettség teszi szükségessé. Az adatok törlése azt követően megtörténik, hogy már nem szükségesek a gyűjtésük céljának elérésére.

10.    Adatbiztonság.

Műszaki és technikai intézkedések alkalmazásával biztosítjuk, hogy a felhasználók személyes adatai adatvesztéssel, nem megfelelő változtatásokkal vagy harmadik fél általi illetéktelen hozzáféréssel szemben védettek legyenek. Az adatok biztonságos továbbítása érdekében kizárólag az SSL („Secure Socket Layer” – „Biztonságos szoftvercsatorna-réteg”) protokoll használatával történik adattovábbítás.

11.    Az Ön jogai.

Önnek a GDPR értelmezésében érintettként a következő jogai vannak:

•    joga van tájékoztatást kapni az adatkezelésről, valamint a kezelt adatokról másolatot igényelhet (a hozzáférési jog, GDPR 15. cikk);
•    joga van kérni a pontatlan adatok helyesbítését vagy a hiányos adatok kiegészítését (a helyesbítéshez való jog, GDPR 16. cikk);
•    joga van kérni a személyes adatok törlését, és ha a személyes adatokat nyilvánosságra hozták, a többi adatkezelő tájékoztatását a törlési kérésről (a törléshez való jog, GDPR 17. cikk);
•    joga van kérni az adatkezelés korlátozását (az adatkezelés korlátozásához való jog, GDPR 18. cikk);
•    joga van a személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapnia, valamint kérnie az ilyen adatok továbbítását más adatkezelő felé (az adathordozhatósághoz való jog, GDPR 20. cikk);
•    joga van tiltakoznia az adatkezelés ellen annak megakadályozása céljából (a tiltakozáshoz való jog, GDPR 21. cikk);
•    joga van bármikor visszavonnia hozzájárulását, hogy megakadályozza a hozzájáruláson alapuló adatkezelést. A visszavonás nincs hatással a hozzájárulás alapján a visszavonásig történt adatkezelés jogszerűségére nézve (a visszavonás joga, GDPR 7. cikk); továbbá
•    joga van tiltakozni bizonyos adatkezelési lépések ellen (GDPR 21. cikk).  

Ezenkívül Önnek joga van panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál, amennyiben úgy véli, hogy az adatkezelés sérti a GDPR előírásait (a felügyeleti hatóságnál történő fellebbezési jog, GDPR 77. cikk).

12.    További adatvédelmi rendelkezések a DISH alkalmazásra vonatkozóan.

12.1    Milyen adatokat továbbítunk az App Store-nak, amikor ön letölti az alkalmazást?
Amikor ön letölti az alkalmazást, az e célból szükséges adatokat továbbítjuk az App Store részére. Közelebbről, ilyen adatok az ön felhasználóneve, e-mail-címe, a fiókjához kapcsolódó vevőadatai, a letöltés időpontja, a fizetési adatok és az ön végberendezésének egyedi azonosítói. Ön azonban nem befolyásolhatja ezt az adatkezelést és nem is felel érte. E tekintetben kizárólag az App Store felhasználással kapcsolatos adatvédelmi tájékoztatója alkalmazandó. Az említett adatvédelmi tájékoztatót az App Store oldalán érheti el.

12.2    Milyen adatokat gyűjt a DISH, amikor ön letölti az alkalmazást?
A DISH nem gyűjt személyes adatot, illetve az App Store sem továbbít a DISH alkalmazásnak személyes adatot pusztán amiatt, hogy ön az App Store-ból letölti az alkalmazást az okostelefonjára. A DISH nem gyűjt adatot és a DISH alkalmazás nem is kap adatokat az alkalmazás első használatát megelőzően.

12.3    Önnek mely adatait kezeljük, amikor ön használja az alkalmazást?
Függetlenül attól, hogy ön a vevőadataival bejelentkezik-e az alkalmazás országspecifikus funkcióiba, bizonyos adatokat gyűjtenünk kell akkor, amikor ön használja az alkalmazást, hogy az alkalmazás használatát biztosítani tudjuk önnek. Az alábbi adatokról vagy adatkezelési tevékenységekről van szó:
-    az eszközön beállított nyelv

Ezeket az adatokat az alkalmazásban a nyelv előzetes kiválasztása és az ország kiválasztása céljából kezeljük.
Ezeket az adatokat abból a célból kezeljük, hogy ön használhassa az alkalmazást. Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikke (1) bekezdése első mondatának b) pontja képezi.

12.4    Az ön hozzájárulása alapján a DISH milyen adatokat kezel?
Amennyiben a DISH alkalmazás megfelelő beállításával vagy az ön végberendezésének rendszerbeállításai révén ön ahhoz hozzájárult, az alkalmazás az egyes szolgáltatások megjelenítése (például a kártyák kamerával történő beolvasása) vagy a szolgáltatások optimalizálása céljából az alábbi adatokhoz fér hozzá:
-     a kamera adatai (vonalkódok leolvasásához és képeknek profilképként való hozzáadásához, a létesítmény rajzának hozzáadásához)
-     az ön végberendezésének képgalériájából származó képek (képeknek profilképként való hozzáadásához, a létesítmény rajzának hozzáadásához)
-     az ön telefonkönyvéből származó telefonos kontaktok (az ön csapattagjainak az ön DISH csapatához való hozzáadása céljából)
Ha ön ahhoz hozzájárul, a zárolt képernyőjén is megjeleníthetünk személyre szabott üzeneteket (push értesítések). Az üzenetek elküldéséhez használhatjuk az ön eszközének azonosítóját.
Ön nem köteles ehhez hozzájárulni. Az ön hozzájárulása hiányában azonban nem használhatjuk fel ezeket az adatokat. Előfordulhat, hogy ebben az esetben ön nem lesz képes használni az alkalmazás összes funkcióját.
Az ön hozzájárulása esetén a szóban forgó adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikke (1) bekezdése első mondatának a) pontja képezi. Ön a hozzájárulását bármikor visszavonhatja az alkalmazás beállításai vagy az ön végberendezésének rendszerbeállításai között.

12.5    Kezelünk-e más célokból is adatot?
Ezenfelül szükség esetén az alábbi célokból is kezelhetjük az ön adatait:
-     jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés, és
-     a jogszerű követelések érvényesítése, valamint bűncselekmények felszámolása és megelőzése.
Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikke (1) bekezdése első mondatának c) pontja képezi, amennyiben az adatkezelésre a jogszabályi kötelezettségeinek való megfelelés céljából van szükség, illetőleg a jogalapját a GDPR 6. cikke (1) bekezdése első mondatának f) pontja képezi abban az esetben, ha jogszerű követelést érvényesítünk; jogos érdekünk fűződik ahhoz, hogy követeléseinket jogszerűen érvényesítsük vagy megvédjük magunkat jogvita esetén, illetve ahhoz, hogy felszámoljuk vagy megelőzzük a bűncselekményeket, illetve a felhasználási feltételeink megszegését, vagy hogy megvédjük magunkat és a felhasználóinkat.

12.6    Kinek továbbítjuk a gyűjtött adatokat?
A fenti ismertetett szolgáltatók részére történő adattovábbításon felül az ön adatait harmadik felek részére kizárólag akkor továbbítjuk, ha ez jogszerű okokból szükséges ahhoz, hogy eleget tegyünk valamely bírósági vagy hivatalos eljárásban előírt követelményeknek vagy a jogszabályi rendelkezéseknek.
A jogszabályi kötelezettségeinknek való megfelelés esetén a szóban forgó adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikke (1) bekezdése első mondatának c) pontja képezi.

12.7    Meddig tároljuk az ön adatait?
Az ön eszközének azonosítóját kizárólag addig használjuk fel, amíg ön az alkalmazást használja. Az ön országra vonatkozó választását helyben, az ön végberendezésén tároljuk egészen addig, amíg arra az alkalmazás telepítve van. Az ön által kiválasztott országra vonatkozóan általunk alkalmazott rendszernyelvet nem tároljuk. A felhasználói fiók keretében felhasznált egyéb adatok tárolásának idejére az önnek vevőként történő regisztrációjakor bemutatott adatvédelmi tájékoztató az irányadó.

12.8    Hogyan követheti ön nyomon az adatainak felhasználását?
Ön a megadott hozzájárulását a jövőre nézve bármikor visszavonhatja. Ön ezt a jelen adatvédelmi tájékoztatóban szereplő kapcsolattartókkal kapcsolatba lépve – vagy amennyiben az ön okostelefonja arra műszakilag képes – az ön végberendezésének közvetlen beállításaiban teheti meg.