Felhasználási feltételek

A DISH használati feltételei

A.    Általános feltételek.

1.     Rendelkezések hatálya.

1.1.     A használati feltételek (a továbbiakban „Használati feltételek”) egyaránt vonatkoznak minden szolgáltatásra és tartalomra, amelyeket a Hospitality Digital GmbH, Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf (a továbbiakban „DISH”) kínál a www.DISH.co címen elérhető webhelyen, illetve a mobilalkalmazásokon keresztül (a továbbiakban „DISH platform”). A DISH platform elérésével Ön igazolja, hogy elolvasta és megértette a Használati feltételeket. 

1.2.     A DISH a DISH platformhoz kapcsolódó szolgáltatásokat kizárólag a jelen Használati feltételek hatálya alatt biztosítja. A felhasználó ezektől eltérő jogai és kötelezettségei nem érvényesek, még ha a DISH nem is utasítja el konkrétan ezeket és/vagy a szolgáltatást nem az ellentétes és/vagy eltérő jogok és kötelezettségek tudta ellenére biztosítja.

2.     A DISH platform által kínált szolgáltatások. 

2.1.     A DISH platform egy digitális piactér, amelyen harmadik felek (a továbbiakban „Szolgáltatók”) és a DISH egyaránt kínálhatnak információkat (például blogokon keresztül), a vendéglátóiparban használható digitális megoldásokat (a továbbiakban „Digitális eszközök”), illetve további termékeket és szolgáltatásokat (a továbbiakban „Szolgáltatások”). A DISH ezenkívül további tartalmakat is kínálhat, amelyek kiterjedtségéről a kapcsolódó szolgáltatások leírásában olvashat a DISH platformon. Ezek a szolgáltatások szintén a Használati feltételek hatálya alá tartoznak, kivéve abban az esetben, ha konkrét hivatkozást teszünk egy eltérő Felhasználási feltételre.

2.2.     A felhasználók ingyenes és fizetős szolgáltatásokat vásárolhatnak a szolgáltatóktól a DISH platformon. A szolgáltató saját döntésétől függ, hogy ingyenesen vagy díjfizetés ellenében kínálja-e az adott szolgáltatást. Maga a DISH nem válik szerződéses féllé a felhasználó és a szolgáltató közti megállapodás tekintetében; a DISH kizárólag a megállapodás megkötésében nyújt segítséget a DISH platformon keresztül. A megállapodások értelmében felmerülő követelések és kötelezettségek kizárólag a felhasználó és a szolgáltató között léteznek. A szolgáltatók által kínált szolgáltatások részleteiről a Használati feltételekben, az adott szolgáltatás leírásában, illetve a megfelelő szolgáltató webhelyén tájékozódhat a felhasználó.

3.     A DISH jogai és kötelezettségei.

3.1.     A DISH technikailag hozzáférhetővé teszi a DISH platformot, azonban nem garantálja a DISH platform elérhetőségét.

3.2.     A DISH fenntartja a jogot a DISH platformhoz való felhasználói hozzáférés felfüggesztésére, amennyiben a felhasználó megszegi a Felhasználói feltételek bármely kötelezettségét, vagy más jogszerűtlen dolgot tesz. A DISH azonnal értesíti a felhasználót a hozzáférés korlátozásáról. 

3.3.     A DISH fenntartja a jogot a felhasználóval való megállapodásának értesítés nélküli felfüggesztésére, a DISH platformhoz való hozzáférés biztosítását is beleértve, amennyiben a felhasználó vétkes módon, jelentős mértékben vagy ismétlődően megszegi a Felhasználói feltételek bármely kötelezettségét vagy más jogi kötelezettségét.

4.     Felelősségvállalás a tartalmakért, az adatokért és egyéb információkért. 

4.1.     A DISH nem felelős a szolgáltatók által a szolgáltatásokról adott információkért. A DISH nem garantálja az információk pontosságát vagy megfelelőségét az általuk megfogalmazott célok tekintetében. Ugyanígy a DISH nem garantálja  az információk pontosságát a megfogalmazott funkcionalitás, esetleg a szolgáltatók szolgáltatásainak elérhetőségével kapcsolatban.

4.2.     A DISH által biztosított tartalmak kifejezetten így vannak jelölve.

4.3.     A DISH nincs befolyással a hivatkozott, harmadik felek által biztosított webhelyek tartalmára. Ebből kifolyólag a DISH nem vonható felelősségre az ilyen webhelyeken található tartalmak pontosságával vagy teljességével kapcsolatban.

5.     Díjak.

5.1.     A DISH platform általános használata díjmentes a felhasználó számára. Azonban a DISH fenntartja a jogot, hogy a DISH platform bármely részét vagy egészét bármikor fizetős szolgáltatássá tegye. Erről a felhasználó előzetes értesítést kap.

5.2.     Ha a DISH vagy más szolgáltatók szolgáltatásai díjkötelesek a DISH platformon, arról a felhasználó egyértelmű értesítést kap a használat megkezdése előtt. 

5.3.     Amennyiben egy szolgáltató a DISH platformon díjköteles szolgáltatásokat nyújt, és a fizetés nem közvetlenül a szolgáltatón, hanem a DISH platformon keresztül kerül teljesítésre, a fizetési folyamatra a következő vonatkozik: A felhasználók és szolgáltatók közötti fizetések lebonyolítására a DISH az adott országtól és elérhetőségtől függően különböző pénzforgalmi szolgáltatókat alkalmaz. A pénzforgalmi szolgáltatók a felhasználók különböző befizetési módokon keresztül teljesített befizetéseit egy hitelintézetnél vezetett saját számlán fogadják, és kifizetik az összegeket a szolgáltató számára. A rendelkezésre bocsátott fizetési módozatok a következők lehetnek többek között: egy összegben történő befizetés, PayPal, vagy hitelkártya. A DISH fenntartja a jogot, hogy bármikor további pénzforgalmi szolgáltatókat alkalmazzon. Jelenleg a következő pénzforgalmi szolgáltatók kerülnek alkalmazásra a DISH platformon keresztül történő befizetésekhez:
-    Lemon Way, egy francia SAS (egyszerűsített részvénytársaság), székhelye: 8 rue du Sentier, 75002 Paris, Franciaország, a párizsi kereskedelmi és cégjegyzékben az 500 486 915 számon bejegyezve
-    PayU, MIH PayU B.V. ( PayU ), székhelye: Symphony Offices, Gustav Mahlerplein 5, 1082 MS Amsterdam, Hollandia, a kereskedelmi és cégjegyzékben az 52117839 számon bejegyezve 

-    Iyzico, a PayU egyik leányvállalata, iyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş., székhelye: Burhaniye Mah. Atilla Sokak 7, Üsküdar Istanbul, Törökország, adószáma: 483 034 31 57 
-    Braintree, PayPAL (Euopre) S.á.r.l. et Cie, S.C.A., székhelye: 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, a kereskedelmi és cégjegyzékben az R.C.S. Luxembourg B 118 349 szám alatt bejegyezve,
-    Stripe, Stripe Payments Europe, Limited, székhelye: North Wall Quay 1, 662880 Dublin, Írország, a kereskedelmi és cégjegyzékben a 513174 számon bejegyezve.

5.4. a egy szolgáltató díjfizetés ellenében kínál szolgáltatásokat a DISH platformon, és a kifizetés nem közvetlenül a szolgáltató felé, hanem a DISH vállalaton keresztül történik, akkor a következők érvényesek a fizetési folyamatra: A DISH megbízásából a Lemon Way, egy francia SAS (egyszerűsített részvénytársaság), amelynek székhelye a franciaországi 75002 Párizs, rue du Sentier 8. címen található, és a párizsi kereskedelmi és társasági nyilvántartásba bejegyezték 500 486 915 ("Lemon Way"; a továbbiakban „Fizetési szolgáltatók”) dolgozzák fel a DISH platformon végzett tranzakciókat a felhasználó és a szolgáltató között. A szolgáltatók nevében a Fizetési szolgáltatók különféle fizetési módszereket biztosítanak a felhasználónak a befizetésre, amely először a saját számlájukra kerül egy pénzügyi szolgáltatónál, majd megtörténik a kifizetés a szolgáltató felé. A kínált fizetési módok között megtalálható például az elővétel, illetve a PayPallal és a bankkártyával való fizetés.

6.     Automatizált lekérdezések.

A DISH platformon nem engedélyezett az automatizált lekérdezések alkalmazása. A DISH platformon elérhető tartalmak (fényképek, szövegek, grafikák és videók) jogvédelem alatt állnak, így tilos azok duplikálása (különösképpen automatizált beolvasással, „scrapinggel”) vagy azok újbóli felhasználása kereskedelmi céllal.

7.     Felelősség.

A DISH felelőssége nem terjed ki semmilyen kárra, függetlenül annak jogi okától, kivéve ha a kár

a)    a megállapodás feltételeinek tudatos megszegéséből ered, például amely kötelezettségek megfelelő teljesítése biztosítja a megállapodás érvényességét, vagy amelyek teljesítésére a szerződéses partner jogosan számíthat, ilyen esetben a vállalatunk felelőssége kizárólag az észszerűen előre látható károk és veszteségek mértékééig terjed;

b)    a DISH jelentős hanyagságából vagy szándékosságából következett, és

c)    következtében személyi, egészségi vagy végtagsérülés történik, a sérülés fogalmát a hibás termékekért való felelősségre vonatkozó németországi rendelkezés szabályozza.

8.     Adatvédelem.

A DISH személyes adatok feldolgozásáról szóló tájékoztatása a DISH adatvédelmi irányelveiben olvashatók.

9.     Egyéb.

9.1.     A DISH konkrét hozzájárulása nélkül a felhasználó nem jogosult semmilyen jog, érdekeltség, kötelezettség vagy követelés fenntartására a Felhasználási feltételek alapján.

9.2.     A DISH személyzetet és erőforrásokat tarthat fenn különböző országokban, akár alvállalkozásokon keresztül is.

9.3.     A Felhasználási feltételek magukban foglalják a felek között létrejött, a DISH platform használatára vonatkozó megállapodás rendelkezéseinek teljességét és egészét. A felhasználó és a DISH között a DISH platform használatából vagy azzal kapcsolatosan eredő minden jogvita esetében kizárólag a Német Szövetségi Köztársaság törvényei érvényesek.

9.4.     A felhasználó és a DISH között a DISH platform használatából vagy azzal kapcsolatosan eredő minden jogvita esetében kizárólag a Német Szövetségi Köztársaság törvényei érvényesek. A törvénykezés helyének megválasztását és a kötelező rendelkezések alkalmazhatóságát korlátozó jogszabályokat ez nem érinti, különösképpen azon állam rendelkezéseit nem, ahol a fogyasztó, mint felhasználó lakóhelye található.

9.5.     Ha a felhasználó vállalkozó, akkor kizárólag Düsseldorf a jogvita illetékes fóruma. Ugyanez az illetékes fórum abban az esetben, ha a felhasználónak nincs általánosan illetékes fóruma Németországban, ha a lakóhelyét vagy tartózkodási helyét Németországon kívülre helyezi a megállapodás megkötését követően, vagy ha a lakóhelye vagy tartózkodási helye nem ismert a kereset benyújtásakor. A ZPO 40. §-át ez nem érinti.

9.6.     Az Európai Bizottság online platformon is lehetőséget kínál a vita rendezésére. A platform a következő külső hivatkozással érhető el: ec.europa.eu/consumers/odr/. A DISH nem vesz részt a vitarendezési eljárásokban a fogyasztói választottbíróságok előtt. 

9.7.     Ha a jelen Használati feltételek egyes rendelkezései jogilag nem lennének hatályosak, érvénytelenné válnak, esetleg nyilvánvalóvá válik valamilyen hézag a Használati feltételekben, az nem befolyásolja a többi rendelkezés jogi érvényességét. Amíg a felhasználó nem fogyasztó, addig a felhasználó és a DISH elkezdhetik egy érvényes megállapodás kidolgozását az érvénytelen rendelkezések helyett, ami a lehető legközelebb van az érvénytelen rendelkezések gazdasági céljaihoz.

B.    Különleges feltételek a regisztrált felhasználókra és bizonyos szolgáltatások használatára vonatkozóan.

10.     Regisztráció.

10.1.     A DISH platform egy bizonyos szolgáltatásainak használatához előzetes regisztráció szükséges, amellyel egy felhasználási megegyezés is létrejön a DISH és a felhasználó között. A felhasználók kifejezett értesítést kapnak a DISH platformon regisztráció követelményeiről, mielőtt megkezdődne a regisztrációt igényló szolgáltatások használata. 

10.2.     A regisztrációhoz önnek a DISH platformon felhasználói fiókot kell létrehoznia és rendelkezésre kell bocsátania a regisztrációs eljárás keretében kért adatokat (beleértve a cég és a létesítmény címét is). A felhasználó szavatolja, hogy a regisztrációs eljárás keretében az adatokat helyesen és teljeskörűen megadta. Amennyiben a felhasználó az adatokat helytelenül vagy hiányosan adja meg, a DISH a felhasználó felhasználói fiókját értesítés nélkül letilthatja vagy törölheti. 

10.3.     Általános esetben a DISH platformon való regisztráció csak a vendéglátóiparban tevékenykedő vállalkozóknak és alkalmazottaiknak engedélyezett (BGB 14. §). A DISH ezenkívül más szektorokban tevékenykedő vállalatoknak is kínálhat hozzáférést, amennyiben ez összeegyeztethető a DISH platform céljaival a DISH véleménye szerint. A vállalkozók alkalmazottai esetében egy különleges, felhasználó alá tartozó felhasználói fiók regisztrálható, amely aztán hozzárendelhető az adott vállalkozó felhasználói fiókjához. A DISH platform nem minden szolgáltatása érhető el a felhasználó alá tartozó fiók felhasználói számára. Ez kifejezetten érvényes a díjköteles szolgáltatásokra. 

10.4.     A felhasználó elfogadja, hogy felelőssé tehető minden tevékenységért, amelyet a felhasználói fiókjával végeztek. 

10.5.     Elképzelhető, hogy egy felhasználó regisztrálásához a DISH előzetes hozzájárulása szükséges. A hozzájárulás megadásáról a DISH dönt, és szöveges formában történik. Ha további lépések lennének szükségesek a regisztráció befejezéséhez, akkor arról értesítést kap a felhasználó. 

11.     Felhasználói kötelezettségek.

11.1.     A felhasználó kötelezettsége naprakészen tartani, és szükség esetén javítani a felhasználó által a regisztrációkor megadott adatokat a jelen Használati feltételek 10.1-es szakasza alapján.

11.2.     A felhasználó köteles egy kapcsolattartó személyt megjelölni a DISH és a felhasználó közötti kommunikáció céljára. A felhasználó szavatolja, hogy a kapcsolattartó személy olyan jogilag kötelező nyilatkozatokat tehet, amelyek a felhasználót feljogosítják, illetve kötelezik (képviseleti jog). A kapcsolattartó személynek olyan érvényes mobilszámmal kell rendelkeznie, amely lehetővé teszi az értesítések SMS-ben (rövid szöveges üzenetben) történő fogadását, és a regisztrációkor meg kell adnia ezt a mobilszámot a DISH részére.

11.3.     Ezenfelül a felhasználónak gondoskodnia kell arról, hogy a DISH rendelkezésére bocsátott mobilszámot rendszeresen használja és azon megnézi az SMS-eket, hogy a közte és a DISH között fennálló megállapodás céljából releváns tájékoztatáshoz jusson. A felhasználó elfogadja, hogy a DISH a szerződéses jogviszony szempontjából releváns valamennyi közlést megteheti szöveges formában és elektronikus úton, hacsak a jelen Felhasználási feltételek ettől eltérő rendelkezést nem tartalmaznak vagy a kógens jogszabályok ennél szigorúbb formát nem írnak elő.

11.4.     A felhasználó kötelezettsége minden körülmények között titokban és biztonságban tartani a DISH platform eléréséhez szükséges jelszót. Ha a felhasználó tényszerű dolgok alapján azt sejti, hogy harmadik felek fértek hozzá és használták a saját fiókját, akkor erről kötelessége azonnal, szöveg formában értesíteni a DISH vállalatot. 

12.     Közösség.

12.1.     A DISH lehetőséget ad a felhasználóknak arra, hogy regisztráljanak eseményekre, egymással információt cseréljenek, valamint tájékoztatást kapjanak a vendéglátó- és élelmiszeripart és annak digitalizációját illetően.

12.2.     A felhasználók bármikor beállíthatják a felhasználói fiók adminisztrációs felületén, hogy a felhasználói profiljuk látható legyen-e más felhasználók számára. Ilyen esetben más felhasználók is megtalálhatják őket a DISH platform keresési funkciójának használatával. Viszont a felhasználók bármikor „priváttá” nyilváníthatják a profiljukat, ilyenkor más felhasználók nem találhatják meg őket, és nem kaphatnak róluk információkat. 

12.3.     Tilos a felhasználói fiókok átadása harmadik feleknek, illetve a DISH platformon elérhető kapcsolati adatok vagy más felhasználói adatok felhasználása reklámcélból.

13.      Csapatmenedzsment

13.1    A DISH lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a DISH alkalmazásban megszervezzék csapataikat. Ez magában foglalja annak lehetőségét is, hogy meghívják csapattagjaikat a DISH alkalmazásba, különböző szerepköröket és feladatokat rendeljenek hozzá a csapattagjaikhoz.

13.2 Ez a funkció az elosztási funkciót is magába foglalja. A felhasználó és a csapattagok az előnyben részesített kommunikációs módon tájékoztatást kaphatnak a csatlakoztatott digitális eszközökből érkező adatokról és feladatokról (például új foglalás a Foglalási eszközön keresztül, amelyet további kezelés céljából a csoporttagoknak küldenek tovább).

13.3    A DISH pusztán menedzsment és elosztási funkciókat szolgál. A feladatok kezelését a DISH helyett a megfelelő eszközökön végzik.

14.     Fórumok és áttekintések.

14.1.     A felhasználóknak lehetősége van értékelni bizonyos szolgáltatásokat a DISH platformon. A felhasználók ezenkívül bejegyzéseket is közzétehetnek a csevegési fórumokban.

14.2.     Minden felhasználó felelős az áttekintések és az általuk a csevegési fórumokban közzétett bejegyzések tartalmáért. Az áttekintések és bejegyzések a felhasználó saját véleményét tükrözik. Az áttekintések és bejegyzések nem tekinthetők a DISH hivatalos álláspontjának.

14.3.     A felhasználók nem tehetnek közzé

•    Helytelen vagy félrevezető kijelentéseket,
•    Személyes vagy intellektuális tulajdont sértő tartalmakat, sem harmadik felek intellektuális vagy más jellegű tulajdonát, vagy
•    Bűncselekménnyel kapcsolatba hozható tartalmakat.

14.4.     A jelen Használati feltételek rendelkezéseit megszegő áttekintéseket és bejegyzéseket a DISH bármikor eltávolíthatja.

14.5.     A felhasználók bármikor felvehetik e-mailben a kapcsolatot a DISH vállalattal a support@dish.co címen, amennyiben jogsértő áttekintést vagy bejegyzést látnak.

14.6.     A felhasználó kártérítéssel tartozik a DISH felé minden olyan esetben, amikor más felhasználóknak vagy harmadik feleknek vannak fennálló követeléseik a DISH vállalattal szemben a felhasználó áttekintéseiben vagy bejegyzéseiben látható jogsértések miatt.

15.     Feltételek és megszűnés.

15.1.     A DISH platform használatával kapcsolatban a DISH és a felhasználó között létrejövő megállapodás határozatlan időre jön létre. 

15.2.     A felhasználó és a DISH írásban és e-mailben is felfüggeszthetik a megállapodást az alábbi esetekben: (a) a felhasználó értesítés nélkül bármikor, (b) a DISH tizennégy (14) napos értesítési idővel bármikor. 

15.3.     A jelen Használati feltételek értelmében a DISH platformhoz való hozzáférés felfüggesztésének és a felmondásnak a jogát ez nem érinti.

15.4.     A DISH és a felhasználó között létrejött megállapodás felmondása nincs hatással semmilyen, a felhasználó és a szolgáltatók között létező megállapodásokra.

16.     A jelen Használati feltételek módosítására vonatkozó jog.

A DISH fenntartja a jogot a jelen Használati feltételek megváltoztatására vagy kiegészítésére a regisztrált felhasználók esetében is, amennyiben az szükséges lehet a jogi követelmények, a technológiai fejlesztések implementációja, a piaci feltételek változása vagy biztonsági szempontok miatt, esetleg más okból, amennyiben az jóhiszeműen elfogadható lehet a felhasználó számára. A DISH szöveges formában értesíti a felhasználókat a hasonló változásokról vagy kiegészítésekről. A változások vagy kiegészítések elfogadottnak tekinthetők, ha a felhasználó nem tiltakozik írásos formában egy hónapon belül az értesítést követően. A DISH kifejezetten felhívja a figyelmet erre a következményre a Használati feltételek változásokra és kiegészítésekre vonatkozó információiban. Ha a felhasználó tiltakozik, akkor a DISH általános felmondással megszüntetheti a szerződéses kapcsolatot a jelen Használati feltételek alapján.

 

 

Felhasználási feltételek

A DISH használati feltételei

A. Általános feltételek.

 1. Rendelkezések hatálya.

  1. A használati feltételek (a továbbiakban „Használati feltételek”) egyaránt vonatkoznak minden szolgáltatásra és tartalomra, amelyeket a Hospitality Digital GmbH, Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf (a továbbiakban „DISH”) kínál a www.DISH.co címen elérhető webhelyen, illetve a mobilalkalmazásokon keresztül (a továbbiakban „DISH platform”). A DISH platform elérésével Ön igazolja, hogy elolvasta és megértette a Használati feltételeket.

  2. A DISH a DISH platformhoz kapcsolódó szolgáltatásokat kizárólag a jelen Használati feltételek hatálya alatt biztosítja. A felhasználó ezektől eltérő jogai és kötelezettségei nem érvényesek, még ha a DISH nem is utasítja el konkrétan ezeket és/vagy a szolgáltatást nem az ellentétes és/vagy eltérő jogok és kötelezettségek tudta ellenére biztosítja.

 2. A DISH platform által kínált szolgáltatások.

  1. A DISH platform egy digitális piactér, amelyen harmadik felek (a továbbiakban „Szolgáltatók”) és a DISH egyaránt kínálhatnak információkat (például blogokon keresztül), a vendéglátóiparban használható digitális megoldásokat (a továbbiakban „Digitális eszközök”), illetve további termékeket és szolgáltatásokat (a továbbiakban „Szolgáltatások”). A DISH ezenkívül további tartalmakat is kínálhat, amelyek kiterjedtségéről a kapcsolódó szolgáltatások leírásában olvashat a DISH platformon. Ezek a szolgáltatások szintén a Használati feltételek hatálya alá tartoznak, kivéve abban az esetben, ha konkrét hivatkozást teszünk egy eltérő Felhasználási feltételre.

  2. A felhasználók ingyenes és fizetős szolgáltatásokat vásárolhatnak a szolgáltatóktól a DISH platformon. A szolgáltató saját döntésétől függ, hogy ingyenesen vagy díjfizetés ellenében kínálja-e az adott szolgáltatást. Maga a DISH nem válik szerződéses féllé a felhasználó és a szolgáltató közti megállapodás tekintetében; a DISH kizárólag a megállapodás megkötésében nyújt segítséget a DISH platformon keresztül. A megállapodások értelmében felmerülő követelések és kötelezettségek kizárólag a felhasználó és a szolgáltató között léteznek. A szolgáltatók által kínált szolgáltatások részleteiről a Használati feltételekben, az adott szolgáltatás leírásában, illetve a megfelelő szolgáltató webhelyén tájékozódhat a felhasználó.

 3. A DISH jogai és kötelezettségei.

  1. A DISH technikailag hozzáférhetővé teszi a DISH platformot, azonban nem garantálja a DISH platform elérhetőségét.

  2. A DISH fenntartja a jogot a DISH platformhoz való felhasználói hozzáférés felfüggesztésére, amennyiben a felhasználó megszegi a Felhasználói feltételek bármely kötelezettségét, vagy más jogszerűtlen dolgot tesz. A DISH azonnal értesíti a felhasználót a hozzáférés korlátozásáról.

  3. A DISH fenntartja a jogot a felhasználóval való megállapodásának értesítés nélküli felfüggesztésére, a DISH platformhoz való hozzáférés biztosítását is beleértve, amennyiben a felhasználó vétkes módon, jelentős mértékben vagy ismétlődően megszegi a Felhasználói feltételek bármely kötelezettségét vagy más jogi kötelezettségét.

 4. Felelősségvállalás a tartalmakért, az adatokért és egyéb információkért.

  1. A DISH nem felelős a szolgáltatók által a szolgáltatásokról adott információkért. A DISH nem garantálja az információk pontosságát vagy megfelelőségét az általuk megfogalmazott célok tekintetében. Ugyanígy a DISH nem garantálja az információk pontosságát a megfogalmazott funkcionalitás, esetleg a szolgáltatók szolgáltatásainak elérhetőségével kapcsolatban.

  2. A DISH által biztosított tartalmak kifejezetten így vannak jelölve.

  3. A DISH nincs befolyással a hivatkozott, harmadik felek által biztosított webhelyek tartalmára. Ebből kifolyólag a DISH nem vonható felelősségre az ilyen webhelyeken található tartalmak pontosságával vagy teljességével kapcsolatban.

 5. Díjak.

  1. A DISH platform általános használata díjmentes a felhasználó számára. Azonban a DISH fenntartja a jogot, hogy a DISH platform bármely részét vagy egészét bármikor fizetős szolgáltatássá tegye. Erről a felhasználó előzetes értesítést kap.

  2. Ha a DISH vagy más szolgáltatók szolgáltatásai díjkötelesek a DISH platformon, arról a felhasználó egyértelmű értesítést kap a használat megkezdése előtt.

  3. Ha egy szolgáltató díjfizetés ellenében kínál szolgáltatásokat a DISH platformon, és a kifizetés nem közvetlenül a szolgáltató felé, hanem a DISH vállalaton keresztül történik, akkor a következők érvényesek a fizetési folyamatra: A DISH megbízásából a Lemon Way, egy francia SAS (egyszerűsített részvénytársaság), amelynek székhelye a franciaországi 75002 Párizs, rue du Sentier 8. címen található, és a párizsi kereskedelmi és társasági nyilvántartásba bejegyezték 500 486 915 ("Lemon Way"; a továbbiakban „Fizetési szolgáltatók”) dolgozzák fel a DISH platformon végzett tranzakciókat a felhasználó és a szolgáltató között. A szolgáltatók nevében a Fizetési szolgáltatók különféle fizetési módszereket biztosítanak a felhasználónak a befizetésre, amely először a saját számlájukra kerül egy pénzügyi szolgáltatónál, majd megtörténik a kifizetés a szolgáltató felé. A kínált fizetési módok között megtalálható például az elővétel, illetve a PayPallal és a bankkártyával való fizetés.

 6. Automatizált lekérdezések.

A DISH platformon nem engedélyezett az automatizált lekérdezések alkalmazása. A DISH platformon elérhető tartalmak (fényképek, szövegek, grafikák és videók) jogvédelem alatt állnak, így tilos azok duplikálása (különösképpen automatizált beolvasással, „scrapinggel”) vagy azok újbóli felhasználása kereskedelmi céllal.

 1. Felelősség.

A DISH felelőssége nem terjed ki semmilyen kárra, függetlenül annak jogi okától, kivéve ha a kár

a) a megállapodás feltételeinek tudatos megszegéséből ered, például amely kötelezettségek megfelelő teljesítése biztosítja a megállapodás érvényességét, vagy amelyek teljesítésére a szerződéses partner jogosan számíthat, ilyen esetben a vállalatunk felelőssége kizárólag az észszerűen előre látható károk és veszteségek mértékééig terjed;

b) a DISH jelentős hanyagságából vagy szándékosságából következett, és

c) következtében személyi, egészségi vagy végtagsérülés történik, a sérülés fogalmát a hibás termékekért való felelősségre vonatkozó németországi rendelkezés szabályozza.

 1. Adatvédelem.

A DISH személyes adatok feldolgozásáról szóló tájékoztatása a DISH adatvédelmi irányelveiben olvashatók.

 

 1. Egyéb.

  1. A DISH konkrét hozzájárulása nélkül a felhasználó nem jogosult semmilyen jog, érdekeltség, kötelezettség vagy követelés fenntartására a Felhasználási feltételek alapján.

  2. A DISH személyzetet és erőforrásokat tarthat fenn különböző országokban, akár alvállalkozásokon keresztül is.

  3. A Felhasználási feltételek magukban foglalják a felek között létrejött, a DISH platform használatára vonatkozó megállapodás rendelkezéseinek teljességét és egészét. A felhasználó és a DISH között a DISH platform használatából vagy azzal kapcsolatosan eredő minden jogvita esetében kizárólag a Német Szövetségi Köztársaság törvényei érvényesek.

  4. A felhasználó és a DISH között a DISH platform használatából vagy azzal kapcsolatosan eredő minden jogvita esetében kizárólag a Német Szövetségi Köztársaság törvényei érvényesek. A törvénykezés helyének megválasztását és a kötelező rendelkezések alkalmazhatóságát korlátozó jogszabályokat ez nem érinti, különösképpen azon állam rendelkezéseit nem, ahol a fogyasztó, mint felhasználó lakóhelye található.

  5. Ha a felhasználó vállalkozó, akkor kizárólag Düsseldorf a jogvita illetékes fóruma. Ugyanez az illetékes fórum abban az esetben, ha a felhasználónak nincs általánosan illetékes fóruma Németországban, ha a lakóhelyét vagy tartózkodási helyét Németországon kívülre helyezi a megállapodás megkötését követően, vagy ha a lakóhelye vagy tartózkodási helye nem ismert a kereset benyújtásakor. A ZPO 40. §-át ez nem érinti.

  6. Az Európai Bizottság online platformon is lehetőséget kínál a vita rendezésére. A platform a következő külső hivatkozással érhető el: ec.europa.eu/consumers/odr/. A DISH nem vesz részt a vitarendezési eljárásokban a fogyasztói választottbíróságok előtt.

  7. Ha a jelen Használati feltételek egyes rendelkezései jogilag nem lennének hatályosak, érvénytelenné válnak, esetleg nyilvánvalóvá válik valamilyen hézag a Használati feltételekben, az nem befolyásolja a többi rendelkezés jogi érvényességét. Amíg a felhasználó nem fogyasztó, addig a felhasználó és a DISH elkezdhetik egy érvényes megállapodás kidolgozását az érvénytelen rendelkezések helyett, ami a lehető legközelebb van az érvénytelen rendelkezések gazdasági céljaihoz.

B. Különleges feltételek a regisztrált felhasználókra és bizonyos szolgáltatások használatára vonatkozóan.

 1. Regisztráció.

  1. A DISH platform egy bizonyos szolgáltatásainak használatához előzetes regisztráció szükséges, amellyel egy felhasználási megegyezés is létrejön a DISH és a felhasználó között. A felhasználók kifejezett értesítést kapnak a DISH platformon regisztráció követelményeiről, mielőtt megkezdődne a regisztrációt igényló szolgáltatások használata.

  2. A regisztrációhoz önnek a DISH platformon felhasználói fiókot kell létrehoznia és rendelkezésre kell bocsátania a regisztrációs eljárás keretében kért adatokat (beleértve a cég és a létesítmény címét is). A felhasználó szavatolja, hogy a regisztrációs eljárás keretében az adatokat helyesen és teljeskörűen megadta. Amennyiben a felhasználó az adatokat helytelenül vagy hiányosan adja meg, a DISH a felhasználó felhasználói fiókját értesítés nélkül letilthatja vagy törölheti.

  3. Általános esetben a DISH platformon való regisztráció csak a vendéglátóiparban tevékenykedő vállalkozóknak és alkalmazottaiknak engedélyezett (BGB 14. §). A DISH ezenkívül más szektorokban tevékenykedő vállalatoknak is kínálhat hozzáférést, amennyiben ez összeegyeztethető a DISH platform céljaival a DISH véleménye szerint. A vállalkozók alkalmazottai esetében egy különleges, felhasználó alá tartozó felhasználói fiók regisztrálható, amely aztán hozzárendelhető az adott vállalkozó felhasználói fiókjához. A DISH platform nem minden szolgáltatása érhető el a felhasználó alá tartozó fiók felhasználói számára. Ez kifejezetten érvényes a díjköteles szolgáltatásokra.

  4. A felhasználó elfogadja, hogy felelőssé tehető minden tevékenységért, amelyet a felhasználói fiókjával végeztek.

  5. Elképzelhető, hogy egy felhasználó regisztrálásához a DISH előzetes hozzájárulása szükséges. A hozzájárulás megadásáról a DISH dönt, és szöveges formában történik. Ha további lépések lennének szükségesek a regisztráció befejezéséhez, akkor arról értesítést kap a felhasználó.

 2. Felhasználói kötelezettségek.

  1. A felhasználó kötelezettsége naprakészen tartani, és szükség esetén javítani a felhasználó által a regisztrációkor megadott adatokat a jelen Használati feltételek 10.1-es szakasza alapján.

  2. A felhasználó köteles egy kapcsolattartó személyt megjelölni a DISH és a felhasználó közötti kommunikáció céljára. A felhasználó szavatolja, hogy a kapcsolattartó személy olyan jogilag kötelező nyilatkozatokat tehet, amelyek a felhasználót feljogosítják, illetve kötelezik (képviseleti jog). A kapcsolattartó személynek olyan érvényes mobilszámmal kell rendelkeznie, amely lehetővé teszi az értesítések SMS-ben (rövid szöveges üzenetben) történő fogadását, és a regisztrációkor meg kell adnia ezt a mobilszámot a DISH részére.

  3. Ezenfelül a felhasználónak gondoskodnia kell arról, hogy a DISH rendelkezésére bocsátott mobilszámot rendszeresen használja és azon megnézi az SMS-eket, hogy a közte és a DISH között fennálló megállapodás céljából releváns tájékoztatáshoz jusson. A felhasználó elfogadja, hogy a DISH a szerződéses jogviszony szempontjából releváns valamennyi közlést megteheti szöveges formában és elektronikus úton, hacsak a jelen Felhasználási feltételek ettől eltérő rendelkezést nem tartalmaznak vagy a kógens jogszabályok ennél szigorúbb formát nem írnak elő.

  4. A felhasználó kötelezettsége minden körülmények között titokban és biztonságban tartani a DISH platform eléréséhez szükséges jelszót. Ha a felhasználó tényszerű dolgok alapján azt sejti, hogy harmadik felek fértek hozzá és használták a saját fiókját, akkor erről kötelessége azonnal, szöveg formában értesíteni a DISH vállalatot.

 3. Közösség.

  1. A DISH lehetőséget ad a felhasználóknak arra, hogy regisztráljanak eseményekre, egymással információt cseréljenek, valamint tájékoztatást kapjanak a vendéglátó- és élelmiszeripart és annak digitalizációját illetően.

  2. A felhasználók bármikor beállíthatják a felhasználói fiók adminisztrációs felületén, hogy a felhasználói profiljuk látható legyen-e más felhasználók számára. Ilyen esetben más felhasználók is megtalálhatják őket a DISH platform keresési funkciójának használatával. Viszont a felhasználók bármikor „priváttá” nyilváníthatják a profiljukat, ilyenkor más felhasználók nem találhatják meg őket, és nem kaphatnak róluk információkat.

  3. Tilos a felhasználói fiókok átadása harmadik feleknek, illetve a DISH platformon elérhető kapcsolati adatok vagy más felhasználói adatok felhasználása reklámcélból.

 4. Csapatmenedzsment

 1. A DISH lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a DISH alkalmazásban megszervezzék csapataikat. Ez magában foglalja annak lehetőségét is, hogy meghívják csapattagjaikat a DISH alkalmazásba, különböző szerepköröket és feladatokat rendeljenek hozzá a csapattagjaikhoz.

13.2 Ez a funkció az elosztási funkciót is magába foglalja. A felhasználó és a csapattagok az előnyben részesített kommunikációs módon tájékoztatást kaphatnak a csatlakoztatott digitális eszközökből érkező adatokról és feladatokról (például új foglalás a Foglalási eszközön keresztül, amelyet további kezelés céljából a csoporttagoknak küldenek tovább).

 1. A DISH pusztán menedzsment és elosztási funkciókat szolgál. A feladatok kezelését a DISH helyett a megfelelő eszközökön végzik.

 1. Fórumok és áttekintések.

  1. A felhasználóknak lehetősége van értékelni bizonyos szolgáltatásokat a DISH platformon. A felhasználók ezenkívül bejegyzéseket is közzétehetnek a csevegési fórumokban.

  2. Minden felhasználó felelős az áttekintések és az általuk a csevegési fórumokban közzétett bejegyzések tartalmáért. Az áttekintések és bejegyzések a felhasználó saját véleményét tükrözik. Az áttekintések és bejegyzések nem tekinthetők a DISH hivatalos álláspontjának.

  3. A felhasználók nem tehetnek közzé

 • Helytelen vagy félrevezető kijelentéseket,

 • Személyes vagy intellektuális tulajdont sértő tartalmakat, sem harmadik felek intellektuális vagy más jellegű tulajdonát, vagy

 • Bűncselekménnyel kapcsolatba hozható tartalmakat.

 1. A jelen Használati feltételek rendelkezéseit megszegő áttekintéseket és bejegyzéseket a DISH bármikor eltávolíthatja.

 2. A felhasználók bármikor felvehetik e-mailben a kapcsolatot a DISH vállalattal a support@dish.co címen, amennyiben jogsértő áttekintést vagy bejegyzést látnak.

 3. A felhasználó kártérítéssel tartozik a DISH felé minden olyan esetben, amikor más felhasználóknak vagy harmadik feleknek vannak fennálló követeléseik a DISH vállalattal szemben a felhasználó áttekintéseiben vagy bejegyzéseiben látható jogsértések miatt.

 4. Feltételek és megszűnés.

  1. A DISH platform használatával kapcsolatban a DISH és a felhasználó között létrejövő megállapodás határozatlan időre jön létre.

  2. A felhasználó és a DISH írásban és e-mailben is felfüggeszthetik a megállapodást az alábbi esetekben: (a) a felhasználó értesítés nélkül bármikor, (b) a DISH tizennégy (14) napos értesítési idővel bármikor.

  3. A jelen Használati feltételek értelmében a DISH platformhoz való hozzáférés felfüggesztésének és a felmondásnak a jogát ez nem érinti.

  4. A DISH és a felhasználó között létrejött megállapodás felmondása nincs hatással semmilyen, a felhasználó és a szolgáltatók között létező megállapodásokra.

 5. A jelen Használati feltételek módosítására vonatkozó jog.

A DISH fenntartja a jogot a jelen Használati feltételek megváltoztatására vagy kiegészítésére a regisztrált felhasználók esetében is, amennyiben az szükséges lehet a jogi követelmények, a technológiai fejlesztések implementációja, a piaci feltételek változása vagy biztonsági szempontok miatt, esetleg más okból, amennyiben az jóhiszeműen elfogadható lehet a felhasználó számára. A DISH szöveges formában értesíti a felhasználókat a hasonló változásokról vagy kiegészítésekről. A változások vagy kiegészítések elfogadottnak tekinthetők, ha a felhasználó nem tiltakozik írásos formában egy hónapon belül az értesítést követően. A DISH kifejezetten felhívja a figyelmet erre a következményre a Használati feltételek változásokra és kiegészítésekre vonatkozó információiban. Ha a felhasználó tiltakozik, akkor a DISH általános felmondással megszüntetheti a szerződéses kapcsolatot a jelen Használati feltételek alapján.