Skip to main content

Privacybeleid

DISH neemt de bescherming van de persoonsgegevens van zijn Gebruikers serieus. Het onderstaande Privacyverklaring heeft tot doel u te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). We leggen met name uit welke persoonsgegevens DISH inzamelt, voor welke doeleinden DISH deze gegevens verwerkt, welke technologieën DISH daarvoor gebruikt, aan wie DISH deze gegevens doorgeeft en welke rechten u heeft in het kader van de AVG.

1.    Algemene informatie.

1.1    Voor deze website is de verwerkingsverantwoordelijke, in het kader van de AVG, Hospitality Digital GmbH, Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf ("DISH", "wij" of "ons").

1.2    Indien u vragen heeft over de bescherming van persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming via de onderstaande contactgegevens: Hospitality Digital GmbH, Data Protection Officer, Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf, e-mail: privacy@hd.digital.

1.3    U kunt ons Privacyverklaring downloaden op www.DISH.co als PDF-bestand of het indien gewenst afdrukken.

1.4    De voorwaarden in dit Privacyverklaring hebben dezelfde betekenis als de gebruikersvoorwaarden, tenzij expliciet anders weergegeven. Bij gebruik van de DISH App zijn bijkomende regels van toepassing, die op het einde van dit Privacyverklaring worden aangegeven.

2.    De Geautomatiseerde Verwerking van Persoonsgegevens bij het Bezoeken van onze Website.

2.1    Wanneer u onze website bezoekt en gebruikt door middel van het eindapparaat waarmee u de website raadpleegt (dit kan uw computer, mobiele telefoon of een soortgelijk eindapparaat met internettoegang zijn), verwerken wij automatisch persoonsgegevens. Deze omvatten:
•    het IP-adres dat op dat moment door uw eindapparaat wordt gebruikt;
•    de datum en het tijdstip waarop de website werd geraadpleegd;
•    het browsertype en het besturingssysteem van uw eindapparaat;
•    de initiële website die u toegang gaf tot onze website, en
•    de subpagina's die op onze website werden bekeken.

2.2    De verwerking van het IP-adres van uw eindapparaat is noodzakelijk, zodat we de website ter beschikking kunnen stellen en de functionaliteit van de website kunnen garanderen. De verwerking van de overige, in paragraaf 2.1 van dit Privacyverklaring vermelde gegevens, gebeurt voor de gegevensbescherming en de veiligheid van onze IT-systemen, alsmede voor de optimalisatie van onze dienstverlening en voor de verbetering van onze website. De in paragraaf 2.1 van dit Privacyverklaring vermelde gegevens, worden opgeslagen in een afzonderlijk logbestand en zijn niet gekoppeld aan andere bewaarde persoonsgegevens. Een evaluatie van deze gegevens, met uitzondering van een evaluatie voor statistische doeleinden en doorgaans in anonieme vorm, wordt uitsluitend uitgevoerd overeenkomstig dit Privacyverklaring. De in paragraaf 2.1 van dit Privacyverklaring vermelde gegevens, worden niet gebruikt voor marketing- of publicitaire doeleinden. De verwerking wordt uitgevoerd overeenkomstig artikel 6 lid 1 sub f van de AVG. Het beschermen van onze website en het optimaliseren van onze dienstverlening is een gerechtvaardigd belang voor ons.

2.3    De in paragraaf 2.1 van dit Privacyverklaring vermelde gegevens, worden bewaard tot het doel voor hun verwerking vervalt. De gegevens die nodig zijn voor het ter beschikking stellen van de website (uw IP-adres) worden na afloop van de betreffende browsersessie gewist, d.w.z. wanneer u de website verlaat of uw browser afsluit. De verwijdering van de logbestanden waarin deze gegevens worden opgeslagen, gebeurt automatisch en doorgaans binnen veertien (14) dagen na de aanmaak van het logbestand. Indien de overige, in paragraaf 2.1 van dit Privacyverklaring vermelde gegevens eveneens door ons worden verwerkt voor evaluatiedoeleinden, gebeurt dit zonder verwijzing naar uw IP-adres, waardoor wij u niet langer persoonlijk kunnen identificeren.

3.    Cookies.

Om onze dienstverlening en onze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies op de website te ondersteunen, maken we gebruik van Cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser worden opgeslagen op uw eindapparaat. Een dergelijk tekstbestand bestaat uit een karakteristieke tekenreeks die een unieke identificatie van de browser mogelijk maakt wanneer de website opnieuw wordt bezocht. Zo kunnen Cookies bijvoorbeeld worden gebruikt om automatisch bepaalde website-instellingen te herkennen voor een volgend bezoek. Sommige van de door ons gebruikte Cookies zijn noodzakelijk om de werking van de website te garanderen (technisch noodzakelijke Cookies). Andere Cookies worden gebruikt om uw surfgedrag te analyseren (Analytische cookies) en voor publicitaire doeleinden (Advertentiecookies). Sommige van de door ons gebruikte Cookies worden na afloop van uw browsersessie verwijderd, d.w.z. na het afsluiten van uw browser (Sessiecookies). Andere Cookies worden opgeslagen op uw eindapparaat om ons in staat te stellen uw browser te herkennen bij een volgend bezoek aan onze website (permanente Cookies). U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer Cookies worden opgeslagen en u zelf kunt beslissen of u in bepaalde gevallen Cookies accepteert of helemaal niet. Raadpleeg de helpfunctie van uw browser voor meer informatie. Uw browser beschikt over instellingen die het gebruik van Cookies verhinderen. Als gebruiker heeft u derhalve de volledige controle over het gebruik van Cookies. Door de instellingen van uw browser te wijzigen, kunt u de overdracht van Cookies deactiveren of beperken (en dus bezwaar aantekenen tegen het aanmaken van pseudoniemen in overeenstemming met § 15 par. 3 TMG). Reeds opgeslagen Cookies kunnen op elk moment worden verwijderd. U kunt dit ook automatisch uitvoeren door uw browser zodanig te configureren. Voor bepaalde Cookies bestaan er ook andere technische keuzemogelijkheden (zoals het instellen van een "opt-out Cookie") om het gebruik van de Cookie te verhinderen. U vindt hier meer informatie over in de desbetreffende gedetailleerde beschrijving van de Cookies. Het kan echter zijn dat de functionaliteit van onze website wordt beperkt indien het plaatsen van Cookies wordt verhinderd. In detail:
3.1    Voor het goed functioneren van de website maken we gebruik van technisch noodzakelijke Cookies, dit bijvoorbeeld voor het opslaan van taalinstellingen en inloggegevens. De rechtsgrondslag voor de verwerking van technisch noodzakelijke Cookies is opgenomen in Artikel 6 lid 1 sub f van de AVG. De functionaliteit van onze website is een gerechtvaardigd belang.
3.2    We maken gebruik van Analytische cookies om uw gebruik van onze website bij te houden, bijvoorbeeld vanuit welke website van derden u werd doorverwezen, welke subpagina's van onze website u hebt bezocht en welke links u hoe vaak hebt aangeklikt. De gegevens die op deze manier over u worden ingezameld, worden door middel van technische maatregelen door ons gepseudonimiseerd. Na pseudonimisering zijn de gegevens niet meer direct te herleiden naar een gebruiker. De gegevens worden niet samen opgeslagen met andere persoonsegevens. Het gebruik van Analytische cookies is bedoeld om onze website en de inhoud ervan te verbeteren. Door het aanvaarden van onze "Cookiebanner" geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens door middel van Analytische cookies. Deze persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met Artikel 6 lid 1 sub a van de AVG. We maken gebruik van de volgende Analytische cookies:

•    We maken gebruik van Adobe Analytics, een service van Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk Citywest Business Campus, Dublin 24, Republic of Ireland; "Adobe"). Deze webdienst maakt gebruik van Cookies die op uw eindapparaat worden opgeslagen en die de analyse van uw websitegebruik mogelijk maken. De door de Cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt doorgestuurd naar de servers van Adobe in Ierland, waar deze informatie wordt geanonimiseerd en vervolgens voor verdere verwerking en opslag naar servers in de Verenigde Staten wordt overgedragen. Adobe maakt gebruik van deze informatie om uw websitegedrag te evalueren, om rapporten over de activiteiten op de website voor ons op te stellen en om andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en het internet te leveren. Wanneer dit wettelijk verplicht is of wanneer dergelijke informatie namens Adobe wordt verwerkt, kan deze informatie ook aan derden worden doorgegeven. In geen geval zal uw IP-adres worden gekoppeld aan andere door Adobe gebruikte gegevens. U kunt het gebruik van Cookies verhinderen door de desbetreffende instellingen in uw browser te selecteren. Houd er echter rekening mee dat wanneer u dit doet, het mogelijk is dat u niet alle functies van deze website kunt gebruiken. De verwerking van gegevens door Adobe kan op elk moment worden onderbroken met gevolgen voor later. Meer informatie hierover vindt u op www.adobe.com/privacy/opt-out.html.

•    We maken tevens gebruik van Google Analytics, een service voor webanalyse van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Ook Google Analytics maakt gebruik van Cookies. De door de Cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans doorgegeven naar en bewaard op een server van Google in de VS. Voorafgaand hieraan zal Google echter uw IP-adres inkorten voor lidstaten van de Europese Unie of voor andere staten die deel uitmaken van de EER-overeenkomst. Het volledige IP-adres zal enkel in uitzonderlijke gevallen naar een server van Google in de VS worden verzonden en daar worden ingekort. Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten die verband houden met website- en internetgebruik aan ons te leveren. Het IP-adres dat uw browser in het kader van de verwerking door Google Analytics doorstuurt, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het gebruik van Cookies weigeren door de juiste instellingen te selecteren in uw browser. U kunt eveneens verhinderen dat Google de door de Cookies gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) inzamelt en verwerkt door het downloaden en installeren van de browser-plug-in die beschikbaar is op tools.google.com/dlpage/gaoptout.

3.3    Voor publicitaire doeleinden maken we gebruik van Advertentiecookies van derden. Deze Cookies stellen ons in staat om de advertenties in uw browser af te stemmen op uw interesses in functie van uw surfgedrag.

•    We maken gebruik van Google AdWords met Google Conversion Tracking. Dit is een service van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Google AdWords wordt gebruikt om de pagina's van DISH weer te geven in de publiciteitsruimte van Google. Wanneer u onze website bezoekt via een Google-advertentie, plaatst Google Adwords een Cookie op uw apparaat ("Conversiecookie"). Deze Cookie verloopt na een periode van 30 dagen. Hij wordt niet gebruikt voor persoonlijke identificatiedoeleinden. Zolang de Cookie niet verlopen is wanneer u bepaalde webpagina's bezoekt, kunnen zowel wij als Google zien dat iemand de advertentie heeft aangeklikt en naar onze website werd doorverwezen. Elke AdWords-klant wordt voorzien van een verschillende Cookie. Bijgevolg kunnen Cookies niet worden getraceerd via de websites van AdWords-klanten. De informatie ingezameld door de Conversiecookies wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-klanten die intekenen voor conversietracking. AdWords-klanten zien het totale aantal gebruikers die op hun advertentie hebben geklikt en worden doorverwezen naar een pagina met een conversietag. We ontvangen echter geen informatie die u persoonlijk kan identificeren. Indien u geen deel wenst te nemen aan het trackingproces, kunt u het plaatsen van de vereiste Cookies weigeren - door bijvoorbeeld uw browser zo in te stellen dat de automatische plaatsing van Cookies wordt geblokkeerd. U kunt de Cookies ook deactiveren door uw browser zo in te stellen dat Cookies, afkomstig van het domein "googleadservices.com", worden geblokkeerd.
De over u ingezamelde gegevens met behulp van Advertentiecookies worden door onze technische veiligheidsmaatregelen gepseudonimiseerd. Na pseudonimisering zijn de gegevens niet meer direct te herleiden naar een gebruiker. Door het aanvaarden van onze "Cookiebanner" geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens door middel van Advertentiecookies. Deze persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met Artikel 6 lid 1 sub a van de AVG.

3.4    Op onze website gebruiken we de Facebook Pixel. Dit is een tool van Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS, of, als u in de EU woont, van Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook"), om de website te analyseren, optimaliseren en te exploiteren.

Facebook gebruikt deze Facebook Pixel ook om bezoekers van onze website te identificeren als het doelpubliek voor het weergeven van Facebook-advertenties. Hierdoor worden alleen onze advertenties op Facebook getoond aan Facebook-gebruikers die interesse hebben getoond in onze site. Middels de Facebook Pixel zorgen we dus voor dat onze Facebook-advertenties aansluiten bij de potentiële interesse van gebruikers.
We kunnen de Facebook Pixel ook gebruiken om de effectiviteit van Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden bij te houden door te kijken of gebruikers naar onze website zijn doorgestuurd nadat ze op een Facebook-advertentie hebben geklikt (bekend als "conversie").
De rechtsgrond van deze verwerking is toestemming als genoemd in artikel 6 lid 1 sub a van de AVG.
Indien u daarvoor toestemming heeft, dan wordt de Facebook Pixel direct door Facebook gebruikt wanneer u onze website bezoekt. Facebook plaatst dan een cookie op uw apparaat. Als u vervolgens inlogt op Facebook of Facebook bezoekt terwijl u ingelogd bent, wordt uw bezoek aan onze website geregistreerd in uw profiel. De over u verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons, zodat wij geen informatie krijgen over uw identiteit. Facebook slaat de gegevens op en verwerkt ze zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is. Dit betekent dat uit de verwerkte gegevens gebruikersprofielen kunnen worden afgeleid. Facebook verwerkt de gegevens in overeenstemming met het privacybeleid van Facebook. Zie het privacybeleid van Facebook voor meer informatie over hoe Facebook Pixel werkt en hoe Facebook-advertenties worden weergegeven: https://www.facebook.com/policy.

U kunt zich afmelden voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens via de Facebook Pixel voor het weergeven van Facebook-advertenties. Om controle uit te oefenen over welke soorten advertenties u op Facebook ziet, kunt u naar de volgende pagina gaan en de instructies volgen: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. De instellingen zijn platformonafhankelijk, d.w.z. ze gelden voor alle apparaten, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten.

U kunt zich ook afmelden voor het gebruik van cookies voor tracking- en promotiedoeleinden via de afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative op http://optout.networkadvertising.org, of via de Amerikaanse website http://www.aboutads.info/choices of de Europese website http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ website.

Tot slot kunt zich afmelden door op onderstaande link te klikken. Een opt-out cookie wordt dan ingesteld om te voorkomen dat er bij toekomstige bezoeken aan onze website, gegevens worden verzameld: Facebook Pixel uitschakelen

4.    Registratie voor het DISH-platform en een Gebruikersaccount; Gebruik van Digitale Hulpmiddelen.

4.1    U kunt de DISH website (niet de DISH App) aanvankelijk bezoeken zonder gebruikersaccount.

4.2    Wanneer u echter toegang wilt krijgen tot alle functies van het DISH-platform en gebruik wilt maken van de Digitale Hulpmiddelen en andere Producten en Diensten van de Aanbieders (raadpleeg onze gedetailleerde Gebruiksvoorwaarden), is de registratie als Gebruiker noodzakelijk. Wanneer de registratie is afgerond, wordt een Gebruikersovereenkomst afgesloten tussen u en DISH voor het gebruik van het DISH-platform. Om een Gebruikersaccount aan te maken en u te registreren als Gebruiker, dient u op de knop "Registreren" te klikken. Vervolgens kunt u de stappen van het registratieproces verder doorlopen.

4.3    Bij de registratie moet u een aantal invoervelden invullen. De volgende informatie verstrekken is een vereiste:
•    Uw e-mailadres en een door u gekozen wachtwoord;
•    Uw professionele rol binnen het bedrijf (bv. eigenaar, kok, kelner).

4.4    Na het invullen van de invoervelden en het klikken op de knop "Aanmelden" worden uw IP-adres en het tijdstip van de registratie opgeslagen. Het verstrekken van de volgende informatie bij de volgende stap is vrijblijvend:
•    Voornaam en achternaam;
•    E-mailadres;
•    Naam van het restaurant;
•    METRO-/MAKRO-ID (see Artikel 4.13);
•    Btw-nummer.

4.5    Nadat u op de knop “Registreren” hebt geklikt, zult u van ons een SMS ontvangen met een code. U dient uw registratie te bevestigen door deze code in het registratieformulier in te vullen. Hiermee worden uw IP-adres en het tijdstip van registratie bewaard.

4.6    De Gebruikersaccount heeft een optie om zelf het beheer te verzorgen. U kunt de gegevens die u tijdens de registratie hebt ingevoerd op elk moment wijzigen in het gedeelte "Profiel".

4.7    Uw Gebruikersprofiel is standaard zichtbaar voor andere DISH-gebruikers. U kan daarom door andere gebruikers worden gevonden via de zoekfunctie op het DISH-platform als zij zoeken naar openbaar toegankelijke profielinformatie. Andere gebruikers kunnen eveneens zien voor welke evenementen u zich heeft geregistreerd via het DISH-platform. Met de optie om uw gebruikersaccount zelf te beheren kunt u op elk moment bepalen of, en in welke mate, uw gebruikersprofiel zichtbaar moet blijven voor andere gebruikers van het DISH-platform. U bepaalt dus volledig zelf welke informatie u op uw profielpagina toegankelijk wilt maken voor andere gebruikers. U kunt uw profielpagina op elk gewenst moment instellen op "Privé", zodat andere gebruikers u niet kunnen vinden of andere informatie kunnen ontvangen bij een zoekopdracht.

4.8    U kunt artikelen publiceren in forums op het DISH-platform. Deze artikelen kunnen bekeken worden door alle Gebruikers. Verder bestaat ook de mogelijkheid om artikelen te publiceren in groepen die alleen toegankelijk zijn voor een bepaalde groep Gebruikers. In dat geval is uw artikelen uitsluitend zichtbaar voor deze Gebruikers.

4.9    Wanneer u een Gebruikersaccount heeft aangemaakt en gebruikmaakt van het DISH-platform, zullen wij ook de volgende gegevens die verband houden met uw Gebruikersaccount verwerken en opslaan:
•    Informatie over welke Digitale Hulpmiddelen van welke Aanbieders u gebruikt en welke Producten en Diensten die u heeft aangeschaft;
•    Informatie over de evenementen waarvoor u zich heeft ingeschreven en waaraan u heeft deelgenomen.

4.10    We verwerken uw gegevens om informatie m.b.t. uw contract per SMS, e-mail of post te versturen (meldingen). Bij gebruik van de DISH App zal de toepassing afzonderlijk om toestemming voor gebruik vragen – bij IOS is dit van uw contacten, foto’s en camera; bij Android is dit van uw contacten, camera, opslagruimte en SMS.

4.11    Indien u zich registreert voor een van de Digitale Hulpmiddelen of Producten of Diensten die via het DISH-platform worden aangeboden, is het Privacyverklaring van de desbetreffende Aanbieder van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u gebruikmaakt van die Producten, Diensten of het Digitale Hulpmiddel. DISH ontvangt geen informatie over de aard en het bereik van de Producten, Diensten of het Digitale Hulpmiddel die u gebruikt. DISH ontvangt echter wel informatie indien u specifieke Digitale Hulpmiddelen, Producten of Diensten van een Aanbieder gebruikt. Dit is met name van belang om u aanbevelingen te geven over andere Digitale Hulpmiddelen, Producten of Diensten die u mogelijk interesseren, omdat ze bijvoorbeeld soortgelijke of aanvullende functies hebben als de Producten, Diensten of het Digitale Hulpmiddel die u gebruikt. Dit dient ons gerechtvaardigd belang om de gebruikerservaring te verbeteren en u te voorzien van de juiste Digitale Hulpmiddelen, Producten of Diensten. De rechtsgrondslag hiervoor is Artikel 6 lid 1 sub f van de AVG. Sommige Aanbieders bieden hun diensten niet rechtstreeks aan op het DISH-platform. In dit geval heeft u echter de mogelijkheid om uw contactgegevens te verstrekken op het DISH-platform, die vervolgens door DISH worden doorgegeven aan de desbetreffende Aanbieder. Dit gebeurt enkel met uw toestemming. In dit verband worden uw persoonsgegevens doorgegeven op grond van Artikel 6 lid 1 sub a van de AVG.

4.12    We maken gebruik van het Eventbrite-platform dat beheerd wordt door Eventbrite, Inc., een in Delaware gevestigd bedrijf, te 155 5th Street, Floor 7, San Francisco, CA 94103, USA, om u uit te nodigen voor een aantal evenementen. Voor meer informatie over Eventbrite kunt u terecht op www.eventbrite.com. Informatie over hoe Eventbrite persoonsgegevens verwerkt, kunt u raadplegen in het Privacyverklaring van Eventbrite. Overigens geven wij enkel informatie over waar en wanneer een evenement plaatsvindt. De inschrijving voor een evenement gebeurt op de website van de organisator in kwestie.

4.13    U kunt uw METRO-/MAKRO-klantenkaartnummer invoeren op het DISH-platform als u een METRO- of MAKRO-klant bent. Wanneer u ons uw klantenkaartnummer verschaft, sturen wij de informatie over uw gebruik van een specifiek Digitaal Hulpmiddel naar het METRO-/MAKRO-filiaal waar u klant bent. Een overzicht van de METRO-/MAKRO-filialen is beschikbaar op aanvraag. METRO/MAKRO zal deze informatie gebruiken om u op uw verzoek te assisteren bij het gebruik van het Digitale Hulpmiddel en om uw klantervaring en de service te verbeteren. Het bedrijf METRO/MAKRO ontvangt verder geen gegevens van ons. De gegevens worden niet doorgegeven aan METRO-/MAKRO-filialen waar u geen klant van bent. Informatie over de manier waarop uw METRO-/MAKRO-filiaal persoonsgegevens verwerkt, vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van het desbetreffende filiaal. In dit verband worden uw persoonsgegevens doorgegeven op grond van Artikel 6 lid 1 sub a van de AVG.

4.14    Indien u zich heeft geregistreerd op het DISH-platform maar geen METRO-/MAKRO-klant bent, kunt u ons laten weten dat u interesse heeft om klant te worden bij METRO/MAKRO. In dat geval zullen wij uw persoonsgegevens die u in het corresponderende invoerveld hebt opgegeven, doorsturen naar het METRO-/MAKRO-filiaal in uw land. METRO/MAKRO zal dan telefonisch contact met u opnemen om het verdere verloop van het proces met u te bespreken. In dit verband worden uw persoonsgegevens doorgegeven op grond van Artikel 6 lid 1 sub a van de AVG.

4.15    U kunt uw aanmeldingsgegevens van DISH (mobiele nummer en wachtwoord) gebruiken om automatisch aan te melden voor digitale tools (Single-Sign-On), hoewel Single-Sign-On niet voor alle digitale tools beschikbaar is.  Met Single-Sign-On is het niet langer nodig om voor elk individueel Digitaal Hulpmiddel afzonderlijke aanmeldgegevens in te voeren. De Aanbieders van Digitale Hulpmiddelen ontvangen van DISH uitsluitend de gegevens die nodig zijn voor het verstrekken van Single-Sign-On. DISH ontvangt op zijn beurt geen verdere informatie van de Aanbieder over de manier waarop u het Digitale Hulpmiddel gebruikt. Ook zal de Aanbieder geen informatie ontvangen van DISH over hoe u DISH gebruikt.

4.16    Wanneer u het DISH-platform bezoekt als geregistreerde Gebruiker en uw registratie is geactiveerd, delen wij uw intern gebruikers-ID mee aan bepaalde Aanbieders. Deze Aanbieders kunnen vervolgens gepersonaliseerde berichten op het DISH-platform tonen via zogenaamde 'inline frames' of advertentiedragers. Deze gepersonaliseerde berichtgeving kan informatie bevatten over Digitale Hulpmiddelen die u reeds gebruikt of kan uw aandacht vestigen op Digitale Hulpmiddelen die mogelijk interessant voor u zijn. Sommige aanbevelingen zijn gebaseerd op uw eerdere activiteit op het DISH-platform.

4.17    De gegevens die verband houden met uw Gebruikersaccount worden door ons bewaard tot de opzegging van het Gebruikerscontract tussen u en ons (zie onze Gebruiksvoorwaarden voor meer informatie). Na de beëindiging van het Gebruikscontract wordt uw klantenaccount automatisch verwijderd. Indien we wettelijk verplicht zijn om bepaalde gegevens die we in het kader van uw Gebruikersaccount hebben verzameld, ook na de beëindiging van het Gebruikerscontract te bewaren, zullen we deze gegevens pas verwijderen van zodra de bewaartermijnen zijn verstreken.

4.18    De verwerking van gegevens die verband houden met uw Gebruikersaccount is bedoeld voor de uitvoering van het Gebruikerscontract tussen u en DISH. De rechtsgrondslag hiervoor is Artikel 6 lid 1 sub b van de AVG. We gebruiken deze gegevens eveneens om uw gebruiksgedrag te analyseren. Dit stelt ons in staat om te bepalen welke Digitale Hulpmiddelen of evenementen interessant voor u kunnen zijn. De analyse van uw gebruiksgedrag kan ertoe leiden dat u gepersonaliseerde advertentieberichten van ons ontvangt als u uw toestemming hebt gegeven of als dit wettelijk is toegestaan (zie artikel 5 van deze privacyverklaring). Dit heeft tot doel om onze dienstverlening te verbeteren. Hiervoor is de rechtsgrondslag Artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

5.    Nieuwsbrief en E-mail/PushMarketing.

5.1    Na geslaagde aanmelding bij DISH informeren wij u onder de voorwaarden van § 7 lid 3 van de Duitse wet tegen oneerlijke concurrentie regelmatig per e-mail, via pushberichten (DISH-app) en/of per sms over actuele aanbiedingen, producten en acties. Deze marketingcommunicatie kan ook aanbiedingen, producten en promotieacties bevatten die ons door onze marketingpartners uit de digitaliserings- en gastronomiebranche ter beschikking zijn gesteld. Uw e-mailadres, mobiele telefoonnummer of andere persoonlijke gegevens worden in dit verband echter niet aan onze marketingpartners doorgegeven. De in het kader van de registratie verzamelde persoonsgegevens worden alleen ten behoeve van het verzenden van nieuwsbrieven/pushberichten naar uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer/sms gebruikt en alleen verwerkt als u uw toestemming voor deze gegevensverwerking hebt gegeven. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 zin 1 punt a) AVG.

5.2    U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw mobiele telefoonnummer en e-mailadres voor de onder 5.1. aangegeven doeleinden, door de telkens aangegeven afmeldfunctie te gebruiken. Voor de intrekking ontstaan geen andere kosten dan de transmissiekosten volgens de basistarieven.

5.3    De snelkoppelingen in onze e-mailberichten bevatten trackinginformatie die ons in staat stelt om te bepalen welke snelkoppelingen interessant voor u zijn en wanneer u er op klikt. De volgende gegevens worden opgeslagen via de traceerlink: e-mailadres, nieuwsbrief, hyperlink, datum en tijdstip van opening. Dit dient ons gerechtvaardigd belang voor het verbeteren van onze advertentiecampagnes. De verwerking van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden is in overeenstemming met Artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

5.4    Als persoonsgegevens verwerkt worden voor direct marketingdoeleinden, hebt u het recht om hier bezwaar tegen aan te tekenen, waaronder profilering voor zover dit verband houdt met dergelijke direct marketing, al dan niet voor aanvankelijke of verdere verwerking, dit op ieder moment en zonder dat hier kosten aan zijn verbonden.

5.5    Indien u niet langer marketingcommunicatie wenst te ontvangen zoals hierboven omschreven, kunt u deze dienst te allen tijde deactiveren (zie paragraaf 5.4 dit via e-mail te doen). Indien u niet langer push-meldingen wenst te ontvangen via de DISH App, kunt u dit aanpassen in de standaardinstellingen van de DISH App. Indien u niet langer meldingen via SMS wenst te ontvangen, kunt u een e-mail sturen naar privacy@hd.digital

6.    Contact.

U kunt contact met ons opnemen via verschillende kanalen:

6.1    U kunt het contactformulier op onze website gebruiken om contact met ons op te nemen voor een aanvraag. De persoonsgegevens die u invoert in het contactformulier (uw voor- en achternaam, uw e-mailadres en informatie over de aard van uw aanvraag zijn verplicht) worden uitsluitend verwerkt voor het beantwoorden van uw vraag en enkel nadat u op de knop "Verzenden" hebt geklikt. Ook uw IP-adres en het tijdstip van de verzending van uw aanvraag worden opgeslagen. De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met Artikel 6 lid 1 sub a van de AVG.

6.2    U kunt ook telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen. In dit geval worden uitsluitend de persoonsgegevens verwerkt die noodzakelijk zijn voor het beantwoorden van uw vraag. De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met Artikel 6 lid 1 sub a van de AVG.

6.3    U kunt te allen tijde bezwaar aantekenen tegen de bewaring van uw gegevens, door bijv. een e-mail te sturen naar privacy@hd.digital. In voorkomend geval kan uw aanvraag echter niet verder verwerkt worden. Bovendien heeft de intrekking geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens tot op dat moment.

7.    Sociale Media.

7.1    Wij maken gebruik van sociale plug-ins van de volgende sociale netwerken:
•    Facebook; Instagram (beheerd door: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA en Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland);
•    Twitter (beheerd door: Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA);
•    Youtube (beheerd door: Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA).

7.2    Om uw persoonsgegevens te beschermen, maken we gebruik van de zogenaamde "two-click-oplossing", die ervoor zorgt dat de gegevensdoorgifte via de sociale plug-ins naar de desbetreffende beheerder van het sociale netwerk pas plaatsvindt nadat u de sociale plug-in heeft ingeschakeld. Sociale plug-ins zijn doorgaans uitgeschakeld en maken geen verbinding met sociale netwerksites zonder dat deze geactiveerd werden. Wanneer u sociale plug-ins activeert, verklaart u er zich akkoord mee dat uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan het sociale netwerk zoals beschreven in deze paragraaf. In voorkomend geval is de doorgifte van persoonsgegevens in overeenstemming met Atikel 6 lid 1 sub a van de AVG.

7.3    Wanneer u de gedeactiveerde sociale plug-ins standaard activeert, wordt er een verbinding tot stand gebracht met de servers van het sociale netwerk. Elke sociale plug-in geeft vervolgens gegevens door aan het desbetreffende sociale netwerk. We hebben geen controle over de hoeveelheid gegevens die het desbetreffende sociale netwerk inzamelt met behulp van de sociale plug-in. Voor zover wij weten ontvangen sociale netwerken informatie over welke van onze websites u op dat moment en in het verleden heeft bezocht. Voor elke geactiveerde sociale plug-in wordt bij elke toegang tot de desbetreffende website een Cookie met een unieke identificatiecode aangemaakt. Zo kan het sociale netwerk een profiel aanmaken over uw gebruiksgedrag. Er kan niet uitgesloten worden dat een dergelijk profiel aan u kan gelinkt worden, zelfs als u op een later tijdstip voor het eerst inlogt bij het sociale netwerk.

7.4    Indien u reeds ingelogd bent op een sociaal netwerk wanneer u onze websites bezoekt, kan de beheerder van dat sociale netwerk het bezoek toewijzen aan uw persoonlijke account zodra u de sociale plug-ins activeert. Bij het gebruik van sociale plug-infuncties (bijv. de "Vind ik leuk"-knop, "Tweets" of het toevoegen van opmerkingen) wordt de informatie rechtstreeks van uw browser naar het betreffende sociale netwerk gestuurd en daar opgeslagen. Hetzelfde geldt voor het bezoeken van een website van een sociaal netwerk door te klikken op de bijbehorende pictogrammen.

7.5    Mocht u geen gebruik maken van een sociaal netwerk, dan kunnen sociale netwerken toch uw IP-adres en informatie over uw browser en besturingssysteem verkrijgen en opslaan, zelfs nadat u de sociale plug-ins hebt geactiveerd. De reikwijdte en het doel van het inzamelen, verwerken en gebruiken van gegevens door sociale netwerken, alsmede informatie over rechten en keuzemogelijkheden voor de bescherming van uw privacy vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van het desbetreffende sociale netwerk.

7.6    Onze website omvat ook eenvoudige hyperlinks naar Facebook, YouTube en Twitter. In dat geval vindt de gegevensdoorgifte naar de betreffende sociale netwerken uitsluitend plaats als er op het corresponderende pictogram (bijv. de "f" van Facebook of het vogellogo van Twitter) wordt geklikt. Door op een dergelijk pictogram te klikken wordt een pagina van het sociale netwerk geopend in een pop-upvenster.

8.    Betalingen.

8.1    Betalingen zijn mogelijk via vooruitbetaling, met credit card (Visa, MasterCard, American Express), Maestro, directe bankoverschrijving, automatische incasso en PayPal. Wanneer een aanbieder diensten aanbiedt op het DISH Platform tegen betaling waarbij de betaling niet direct via de aanbieder maar via het DISH Platform wordt verwerkt geldt voor het betalingsproces het volgende: Voor de verwerking van betalingen tussen gebruikers en aanbieders, maakt DISH gebruik van verschillende aanbieders van betalingsdiensten, afhankelijk van de beschikbaarheid in een bepaald land. Op een aparte rekening bij een bank aanvaarden die betalingsdiensten namens de betreffende aanbieder betalingen die door middel van verschillende betaalwijzen door gebruikers worden gedaan. Vervolgens maken deze betaaldiensten deze gelden aan de betreffende aanbieder over. Een methode van betaling, maar niet de enige, is de koop per vooruitbetaling, PayPal en kredietkaart. DISH behoudt zich het recht voor om op elk moment andere aanbieders van betaaldiensten in te zetten. Voor de verwerking van betalingen op het DISH-platform worden momenteel de volgende aanbieders van betalingsdiensten ingezet:
-    Lemon Way, een Franse SAS (vereenvoudigde naamloze vennootschap) met statutaire zetel te 8 rue du Sentier, 75002 Parijs, Frankrijk, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Parijs onder nummer 500 486 915.
-    PayU, MIH PayU B.V. ( PayU ) gevestigd in de Symphony Offices, Gustav Mahlerplein 5, 1082 MS Amsterdam, Nederland, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister onder nummer 52117839.
-    Iyzico, een dochteronderneming van PayU, iyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. gevestigd te Burhaniye Mah. Atilla Sokak 7, Üsküdar Istanbul, Turkije, ingeschreven onder fiscaal nummer 483 034 31 57
-    Braintree, PayPAL (Europe) S.á.r.l. et Cie, S.C.A., met maatschappelijke zetel te 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister onder R.C.S. Luxembourg B 118 349,
-    Stripe, Stripe Payments Europe, Limited, met statutaire zetel te North Wall Quay 1, 662880 Dublin, Ierland, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister onder nummer 513174

De Aanbieder van Betaaldiensten accepteert de betalingen van de Gebruikers voor de Aanbieder op een daarvoor bestemde rekening bij een kredietinstelling en betaalt de bedragen die voortkomen uit de verkoop aan de Aanbieder van Digitale Hulpmiddelen, Producten of Diensten.

8.2    De gegevens die u voor betalingsdoeleinden invoert worden verwerkt in de context van de betalingsverwerking en worden, indien nodig, doorgegeven aan derden, met name aan de Aanbieders van Betalingsdiensten. Deze verwerking gebeurt in overeenstemming met Artikel 6 lid 1 sub a, b en f van de AVG. De privacyverklaringen van de Aanbieders van Betalingsdiensten omvatten nadere informatie.

8.3    Bij betaling per PayPal geven we de ingezamelde informatie over de transactie, zoals de betaalde of voorgestelde aankoopprijs, het bedrag dat werd betaald voor Digitale Hulpmiddelen, Producten of Diensten, Informatie over de Aanbieder, met inbegrip van details over de gebruikte betaalmiddelen, informatie over uw apparaat, technische gebruiksgegevens en locatiegegevens, door aan PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, e-mail: impressum@paypal.com Dit is alleen mogelijk indien u beschikt over een PayPal-account of als gastgebruiker akkoord gaat met de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze verwerking wordt rechtmatig uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6 lid 1 sub a, b en f van de AVG. Raadpleeg eveneens het Privacyverklaring van PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.

8.4    Wanneer u betaalt met een creditcard, moet u uw creditcardnummer, de vervaldatum en, indien van toepassing, ook de verificatiecode van uw creditcard invoeren in de daartoe bestemde velden van het invoervenster. Dit is een plug-in van de respectieve Aanbieder van Betalingsdiensten. DISH heeft geen toegang tot deze gegevens. De gegevens worden ook doorgegeven aan uw creditcardmaatschappij in het kader van de betaalprocedure. De verwerking van betalingsgegevens is noodzakelijk voor de afhandeling van betalingen op onze website. Dit dient voor de uitvoering van de overeenkomst met de Gebruiker. De grondslag voor gegevensverwerking is Artikel 6 lid 1 sub b van de AVG.

8.5    In het geval van een betaling via automatische incasso of directe bankoverschrijving, worden de gegevens die u tijdens het overschrijvingsproces aan uw bank verstrekt, verwerkt.

8.6    De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld. Voor de gegevens die voor de uitvoering van een contract worden ingezameld, is dit het geval wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor de uitvoering van dat contract. Ook na de beëindiging van het contract kan het nodig zijn om de persoonsgegevens van de gebruiker te bewaren om te voldoen aan contractuele of wettelijke verplichtingen, die bijvoorbeeld voortvloeien uit de verjaringstermijnen voor garantieclaims of uit fiscale verplichtingen.

9.    Doorgeven van Persoonsgegevens aan derden.

9.1    Om u te kunnen registreren voor Digitale Hulpmiddelen, om Producten of Diensten van Aanbieders via DISH aan te kopen (zie onze Gebruiksvoorwaarden) is het noodzakelijk dat wij uw persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de registratie doorgeven aan de desbetreffende Aanbieder. DISH treedt uitsluitend op als tussenpersoon tussen u en de Aanbieder. Voor de verwerking van persoonsgegevens door de Aanbieder is het Privacyverklaring van de Aanbieder van toepassing. De rechtsgrond voor de overdracht van persoonsgegevens aan de Aanbieder in die zin is Artikel 6 lid 1 sub b van de AVG, aangezien de bemiddelingsprocedure voor contracten tussen de Gebruiker en de Aanbieder deel uitmaakt van het contract tussen de Gebruiker en DISH.

9.2    Voor de verwerking van persoonsgegevens werken we samen met dienstverleners met wie we een overeenkomst voor de verwerking van de bestellingen hebben afgesloten in overeenstemming met de wettelijke vereisten van Artikel 28 van de AVG, op voorwaarde dat zij als verwerker van deze gegevens optreden. Dergelijke dienstverleners leveren ons bijvoorbeeld ondersteuning bij het versturen van e-mails of bij de technische werking en hosting van de website. Deze dienstverleners kunnen zowel binnen als buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte gevestigd zijn. Door middel van contractuele overeenkomsten met de dienstverleners zorgen wij ervoor dat deze persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de vereisten van de AVG, zelfs indien de gegevensverwerking plaatsvindt buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte in landen waar een passend niveau van gegevensbescherming anderszins niet is gewaarborgd en waarvoor geen geschikt beschermingsniveau is vastgelegd door de Europese Commissie. Voor meer informatie over het bestaan van een besluit van de Europese Commissie inzake de toereikendheid en passende garanties en voor het verkrijgen van een kopie van deze garanties, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op privacy@hd.digital.

9.3    Indien het noodzakelijk blijkt om te achterhalen of er sprake is van misbruik van het DISH-platform en of gerechtelijke vervolging noodzakelijk is of er een wettelijke verplichting tot openbaarmaking bestaat, worden persoonsgegevens overgedragen aan de betrokken autoriteiten ("autoriteiten"), alsook aan onze juridische belangenbehartiging en, indien nodig, aan gedupeerde derden. Een openbaarmaking kan ook plaatsvinden wanneer dit dient om onze Gebruiksvoorwaarden of andere overeenkomsten af te dwingen of vereist is door een wettelijk of officieel gerechtelijk bevel. De rechtsgrondslag voor de verwerking is Artikel 6 lid 1 sub f van de AVG, bijvoorbeeld als de openbaarmaking noodzakelijk is voor een juridisch geschil, of volgens Artikel 6 lid 1 sub c van de AVG, voor zover er een wettelijke verplichting bestaat. De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld.

10.    Gegevensbeveiliging.

We gebruiken technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens van de gebruiker worden beschermd tegen verlies, onjuiste wijzigingen of ongeoorloofde toegang door derden. Om de gegevensoverdracht veilig te laten verlopen, gebeurt de overdracht van gegevens uitsluitend via beveiligde encryptie-protocollen of "Secure Socket Layers (SSL)".

11.    Uw rechten.

Als betrokkene als bedoeld in de AVG heeft u de volgende rechten:
•    het recht op informatie over gegevensverwerking en een kopie van de verwerkte gegevens (recht op inzage, Artikel 15 van de AVG);
•    het recht om de rectificatie van onjuiste gegevens of de vervollediging van onvolledige gegevens aan te vragen (recht op rectificatie, Artikel 16 van de AVG);
•    het recht op de wissing van persoonsgegevens en, indien de persoonsgegevens werden gepubliceerd, de melding hiervan aan andere verwerkingsverantwoordelijken bij de aanvraag tot wissing (recht op wissing, Artikel 17 van de AVG);
•    het recht om de beperking van de gegevensverwerking aan te vragen (recht op beperking van de verwerking, Artikel 18 van de AVG);
•    het recht om persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gangbaar en machinaal afleesbaar formaat en om te verzoeken tot de doorgifte van deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke (recht op gegevensportabiliteit, Artikel 20 van de AVG);
•    het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking teneinde deze verwerking te voorkomen (recht op bezwaar, Artikel 21 van de AVG);
•    het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken om de gegevensverwerking op grond van uw toestemming te beletten. De intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op grond van de toestemming voorafgaand aan de intrekking (herroepingsrecht, Artikel 7 van de AVG), en
•    het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde gegevensverwerkingsmaatregelen (Artikel 21 van de AVG).
U heeft tenslotte het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat de gegevensverwerking een inbreuk inhoudt op de AVG (recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit, Artikel 77 van de AVG).

12.    Aanvullende privacybepalingen voor de DISH App

12.1    Welke gegevens worden doorgestuurd naar de App Store bij het downloaden van de App?
Bij het downloaden van de App worden de gegevens die hiervoor nodig zijn, doorgestuurd naar de respectievelijke App Store, d.w.z. voornamelijk uw gebruikersnaam, uw e-mailadres, de klantgegevens verbonden aan uw account, het tijdstip van downloaden, betalingsgegevens en individuele identificatiegegevens van uw eindapparaat. We hebben echter geen invloed op deze gegevensverwerking en zijn hiervoor niet aansprakelijk. In deze context is enkel het beleid inzake gegevensbescherming voor het gebruik van de respectievelijke App Store, die u via die weg kunt bezoeken, van toepassing.

12.2    Welke gegevens worden door DISH verzameld bij het downloaden van de App?
DISH verzamelt geen persoonsgegevens en ontvangt geen persoonsgegevens van de respectievelijke App Store bij het downloaden van de App op uw smartphone. DISH verzamelt geen gegevens of er worden geen gegevens doorgestuurd naar DISH voordat de App voor het eerst wordt gebruikt.

12.3    Welke persoonsgegevens worden verwerkt bij het gebruiken van de App?
Ongeacht u zich met uw klantengegevens aanmeldt via de landspecifieke eigenschappen van de App, moeten bepaalde gegevens verzameld worden bij het gebruiken van de App zodat het technisch mogelijk is u diensten te kunnen verlenen via de App. Dit omvat de volgende gegevens of activiteiten voor gegevensverwerking:
-    De ingestelde taal op het apparaat

Deze gegevens worden verwerkt bij het selecteren van de taal en land in de App.
Deze gegevensverwerking gebeurt wettelijk conform Artikel 6 lid 1 sub b van de AVG, zodat u de App naar behoren kunt gebruiken.

12.4    Welke gegevens worden door DISH verwerkt op basis van mijn toestemming?
Indien u uw akkoord hebt gegeven voor gegevensverwerking via de instellingen van de DISH App of de systeeminstellingen van uw eindapparaat, zal de App toegang krijgen tot de volgende gegevens om geïndividualiseerde diensten van de App te kunnen weergeven (bv. scannen van kaarten via uw camera) of om deze dienstverlening te optimaliseren.
-     cameragegevens (om barcodes te scannen en afbeeldingen toe te voegen aan profielfoto’s, grafische elementen toe te voegen)
-     afbeeldingen van de fotogalerij van uw eindapparaat (om afbeeldingen aan profielfoto’s toe te voegen, grafische elementen toe te voegen)
-     contactpersonen uit uw telefoonboek (om teamleden aan uw DISH-team toe te voegen)
Afhankelijk van uw toestemming kunnen we u gepersonaliseerde berichten sturen naar uw schermvergrendeling (push-meldingen). We gebruiken hiervoor uw apparaat-ID om deze berichten te kunnen sturen.
U bent niet verplicht om uw akkoord te geven. We zullen deze gegevens echter niet gebruiken indien u niet instemt met gegevensverwerking. Dat wil zeggen dat u niet alle eigenschappen van de App kunt gebruiken.
De gegevensverwerking is wettelijk conform Artikel 6 lid 1 sub a van de AVG, voor zover u hiervoor toestemming hebt gegeven. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken via de betreffende instellingen in de App of in de systeeminstellingen van uw eindapparaat.

12.5    Zijn er andere doeleinden voor gegevensverwerking?
Naast voorgaande bepalingen kunnen we uw gegevens ook verwerken voor volgende doeleinden, indien nodig:
-     om wettelijke verplichtingen na te leven en
-     om rechtsvorderingen in te stellen en strafrechtelijke feiten te voorkomen.
De gegevensverwerking is wettelijk conform Artikel 6 lid 1 onder a van de AVG, voor zover dit nodig is om wettelijke verplichtingen jegens ons na te leven, en in Artikel 6 lid 1 sub f van de AVG indien we rechtsvorderingen instellen; ons rechtmatige belang is hierbij het wettig aanspraak kunnen doen, onszelf kunnen verdedigen bij wettelijke geschillen, strafrechtelijke feiten kunnen ophelderen, deze net zoals schendingen van onze gebruikersvoorwaarden kunnen voorkomen of onszelf en onze gebruikers kunnen beschermen.

12.6    Aan wie worden verzamelde gegevens verzonden?
Naast de overdracht van gegevens aan dienstverleners zoals hierboven aangegeven, worden uw gegevens enkel aan derden verzonden indien dit wettelijk noodzakelijk wordt geacht om aan de voorwaarden van juridische of officiële procedures te voldoen of conform de wettelijke bepalingen.
De gegevensverwerking is wettelijk conform Atikel 6 lid 1 sub c van de AVG inzake de naleving van de wettelijke toepasselijke verplichtingen.

12.7    Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
Uw apparaat-ID wordt enkel gebruikt zolang de App wordt gebruikt. De selectie van uw land wordt plaatselijke op uw eindapparaat bewaard zolang de App geïnstalleerd blijft. De ingestelde taal bij deze selectie van uw land wordt niet bewaard. De bewaartijd van andere gegevens in de context van de gebruikersaccount gebeurt conform de privacyverklaring die u eerder werd verstrekt bij aanvankelijke registratie.

12.8    Hoe kunt u controle houden op het gebruik van uw gegevens?
U kunt eerder gegeven toestemming te allen tijde herroepen via de contactgegevens in deze verklaring gegevensbescherming of – indien dit technisch kan via uw smartphone – via de rechtstreekse instellingen van uw eindapparaat.