Preuzmi aplikaciju DISH

Kako biste što bolje iskoristili platformu DISH, preuzmite aplikaciju DISH na svoj telefon.

Nemate je na svojem telefonu?

Skenirajte kôd QR svojim mobilnim telefonom ili upišite broj mobilnog telefona. Šalje vam se poveznica za preuzimanje aplikacije.

QR code

- ILI -