Polityka ochrony prywatności

Zasady ochrony prywatności firmy DISH

Firma DISH poważnie traktuje ochronę danych osobowych użytkowników. Celem poniższych Zasad ochrony prywatności jest zatem poinformowanie o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („RODO”). W szczególności wyjaśniamy, jakie dane osobowe gromadzi firma DISH, do jakich celów je przetwarza, jakich technologii używa, komu przekazuje te dane oraz jakie uprawnienia przyznaje użytkownikom RODO.

 1. Informacje ogólne

 1. Administratorem tej witryny internetowej w rozumieniu RODO jest firma Hospitality Digital GmbH, Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf („DISH”, „my” lub „nas”).

 2. W razie pytań dotyczących ochrony danych osobowych można skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, korzystając z następujących danych kontaktowych: Hospitality Digital GmbH, Data Protection Officer, Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf, adres e-mail: privacy@hd.digital.

 3. Nasze Zasady ochrony prywatności można pobrać jako plik PDF i wydrukować je w dowolnej chwili pod adresem www.DISH.co.

 4. Terminy używane w niniejszej Polityce prywatności mają takie samo znaczenie jak zdefiniowane w naszych Warunkach korzystania, chyba że wyraźnie określono inaczej w niniejszym dokumencie. W przypadku korzystania z aplikacji DISH obowiązują dodatkowe zapisy, które można znaleźć na końcu niniejszej Polityki prywatności.

 5. Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych podczas uzyskiwania dostępu do naszej witryny internetowej

  1. Podczas uzyskiwania dostępu do naszej witryny internetowej z urządzenia końcowego (którym może być komputer, telefon komórkowy lub porównywalne urządzenie obsługujące Internet) przetwarzamy automatycznie dane użytkownika. Obejmują one

 • adres IP używany aktualnie przez urządzenie końcowe,

 • datę i godzinę uzyskania dostępu do witryny internetowej,

 • typ przeglądarki i system operacyjny używanego urządzenia końcowego,

 • początkową witrynę internetową, z którą uzyskani dostęp do naszej witryny internetowej,

 • podstrony odwiedzone na naszej witrynie internetowej.

 1. Przetwarzanie adresu IP używanego urządzenia końcowego jest niezbędne w celu udostępnienia użytkownikowi witryny internetowej, w związku czym służy jej funkcjonalności. Przetwarzanie innych danych wspomnianych w części 2.1 niniejszych Zasad ochrony prywatności jest wykonywane do celów związanych z bezpieczeństwem danych oraz naszych systemów IT, a także z optymalizacją naszych usług oraz ulepszeniem naszej witryny internetowej. Dane wspomniane w części 2.1 niniejszych Zasad ochrony prywatności są zapisywane w oddzielnym pliku dziennika i nie są powiązane z żadnymi innymi zapisanymi danymi osobowymi. Ocena tych danych, z wyjątkiem celów statystycznych, do których są one używane ogólnie w postaci anonimowej, będzie wykonywana wyłącznie w zakresie niniejszych Zasad ochrony prywatności. Dane wspomniane w części 2.1 niniejszych Zasad ochrony prywatności nie będą używane do celów marketingowych ani reklamowych. Przetwarzanie jest wykonywane na podstawie artykułu 6, paragraf 1, punkt 1, podpunkt f) RODO. Ochrona naszej witryny internetowej i optymalizacja naszych usług leżą w naszym uzasadnionym interesie.

 2. Dane wspomniane w części 2.1 niniejszych Zasad ochrony prywatności będą przechowywane do czasu zniknięcia celu przetwarzania. Dane wymagane w celu udostępnienia witryny internetowej (adres IP użytkownika) zostaną usunięte po zakończeniu odpowiedniej sesji przeglądarki, tj. po opuszczeniu witryny internetowej lub zamknięciu przeglądarki. Usuwanie plików dziennika, w których przechowywane są dane, jest wykonywane automatycznie, zwykle w ciągu czternastu (14) dni po utworzeniu pliku dziennika. Jeżeli inne dane wymienione w sekcji 2.1 niniejszych Zasad ochrony prywatności są również przetwarzane przez nas w celach ewaluacyjnych, odbywa się to bez odniesienia do adresu IP, w związku z czym nie możemy już ustalać powiązania z konkretną osobą.

 3. Pliki cookie

W celu zapewnienia możliwie jak największej przystępności naszych usług i witryny internetowej, a także w celu udostępnienia niektórych funkcji witryny, używamy tak zwanych plików cookie. Są to niewielkie pliki tekstowe zapisywane lokalnie na urządzeniu końcowym przez przeglądarkę. Plik tekstowy tego typu zawiera charakterystyczny ciąg znaków, umożliwiający unikatową identyfikację przeglądarki podczas uzyskiwania po raz kolejny dostępu do witryny internetowej. Przykładowo, pliki cookie mogą być używane w celu automatycznego rozpoznawania poszczególnych wybranych ustawień witryny internetowej podczas następnej wizyty. Niektóre spośród używanych przez nas plików cookie są wymagane w celu udostępnienia witryny internetowej (niezbędne z technicznego punktu widzenia pliki cookie). Inne pliki cookie są używane do analizy wykorzystania funkcji (analityczne pliki cookie) lub do celów reklamowych (reklamowe pliki cookie). Niektóre pliki cookie są usuwane po zakończeniu sesji, tj. po zamknięciu przeglądarki (sesyjne pliki cookie). Inne pliki cookie pozostają na urządzeniu końcowym i umożliwiają rozpoznanie przeglądarki podczas następnej wizyty (trwałe pliki cookie). Przeglądarkę można ustawić w sposób zapewniający otrzymywanie informacji o umieszczeniu plików cookie i samodzielne podejmowanie decyzji dotyczących akceptacji lub odmowy akceptacji plików cookie w określonych przypadkach lub w ogólności. Dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z funkcji pomocy przeglądarki. Przeglądarka zawiera również ustawienia umożliwiające blokowanie umieszczania plików cookie. Użytkownik ma dzięki temu pełną kontrolę nad użyciem plików cookie. Zmiana ustawień przeglądarki umożliwia dezaktywację lub ograniczenie przesyłania plików cookie (a w ten sposób tworzenia pseudonimów zgodnie z punktem 15, paragraf 3 TMG). Zapisane pliki cookie można usunąć w dowolnej chwili. Można to również zrobić automatycznie, wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki. Niektóre pliki cookie udostępniają również dalsze opcje techniczne (np. ustawienie pliku cookie rezygnacji) umożliwiające wyrażenie sprzeciwu wobec używania plików cookie. Informacje na ten temat są dostępne w szczegółowych opisach plików cookie poniżej. Uniemożliwienie umieszczania plików cookie może ograniczyć funkcjonalność naszej witryny internetowej. Szczegółowe informacje podano poniżej:

 1. W celu umożliwienia prawidłowego działania witryny internetowej używamy niezbędnych z technicznego punktu widzenia plików cookie w celu zapisywania ustawień językowych oraz informacji o logowaniu. Podstawą prawną przetwarzania plików cookie niezbędnych z technicznego punktu widzenia jest artykuł 6, paragraf 1, punkt 1, podpunkt f) RODO. Funkcjonalność naszej witryny internetowej stanowi uzasadniony interes.

 2. Używamy analitycznych plików cookie, umożliwiających nam monitorowanie korzystania z naszej witryny internetowej, np. uzyskanie informacji o zewnętrznej witrynie internetowej, z której użytkownik przeszedł do naszej witryny, odwiedzanych podstronach naszej witryny internetowej oraz klikanych łączach i częstotliwości ich klikania. Gromadzone w ten sposób dane są pseudonimizowane przez nas za pomocą środków technicznych. Pseudonimizacja uniemożliwia bezpośrednie przypisanie danych do użytkownika. Dane nie będą przechowywane z innymi danymi osobowymi. Używanie analitycznych plików cookie ma na celu ulepszenie naszej witryny internetowej i udostępnianej na niej zawartości. Akceptacja naszego „Banera cookie” oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych z wykorzystaniem analitycznych plików cookie. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie artykułu 6, paragraf 1, punkt 1, podpunkt a) RODO. Używamy następujących analitycznych plików cookie:

 • Używamy usługi Adobe Analytics firmy Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk Citywest Business Campus, Dublin 24, Irlandia „Adobe”). Ta usługa używa plików cookie zapisanych na urządzeniu końcowym użytkownika, umożliwiających analizę korzystania przez niego z witryny internetowej. Generowane przez pliki cookie informacje dotyczące korzystania z tej witryny internetowej (obejmujące adres IP) będą przesyłane na serwery firmy Adobe w Irlandii, gdzie będą anonimizowane, a następnie przesyłane na serwery w Stanach Zjednoczonych i zapisywane na nich w celu dalszego przetwarzania. Firma Adobe używa tych informacji w celu monitorowania korzystania z witryny internetowej, kompilowania raportów na temat aktywności witryny internetowej oraz dostarczania innych usług dotyczących witryny internetowej i korzystania z Internetu. Jeśli jest to wymagane przez przepisy lub w przypadku przetwarzania takich informacji na rzecz firmy Adobe, mogą być one przekazywane stronom trzecim. Adres IP użytkownika nie będzie w żadnych okolicznościach zestawiany z innymi danymi firmy Adobe. Użytkownik może nie pozwolić na używanie plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienie przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że może to uniemożliwić korzystanie z pełnej funkcjonalności tej witryny internetowej. Sprzeciw wobec przetwarzania danych przez firmę Adobe można wyrazić w dowolnej chwili, ze skutkiem na przyszłość. Dodatkowe dane są dostępne pod adresem www.adobe.com/privacy/opt-out.html.

 • Używamy również usługi analizy sieci Google Analytics, świadczonej przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone; „Google”). Usługa Google Analytics również korzysta z plików cookie. Generowane przez pliki cookie informacje na temat korzystania z tej witryny internetowej są zwykle przesyłane na serwer firmy Google w Stanach Zjednoczonych i zapisywane na nim. Przed dokonaniem tej operacji firma Google skraca jednak adresy IP użytkowników z krajów członkowskich Unii Europejskiej lub innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer firmy Google w Stanach Zjednoczonych i tam skrócony. Firma Google będzie w naszym imieniu używała tych informacji w celu monitorowania korzystania z witryny internetowej, kompilowania raportów na temat aktywności witryny internetowej oraz dostarczania nam innych usług dotyczących witryny internetowej oraz korzystania z Internetu. Adres IP przesyłany przez przeglądarkę w kontekście usługi Google Analytics nie jest scalany z innymi danymi Google. Wybranie odpowiednich ustawień przeglądarki umożliwia wyrażenie sprzeciwu wobec używania plików Cookie. Gromadzenie przed Google generowanych przez pliki cookie danych dotyczących korzystania z witryny internetowej (w tym adresu IP), a także przetwarzanie ich przez Google można uniemożliwić, pobierając i instalując dodatek typu plug-in do przeglądarki, dostępny pod następującym łączem: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 1. Do celów reklamowych używany reklamowych plików cookie stron trzecich. Pliki te umożliwiają nam dostosowanie reklam wyświetlanych w przeglądarce do zainteresowań użytkownika w oparciu o przeglądane przez niego strony.

 • Używamy usług Google AdWords i Google ConversionTracking. Są to usługi świadczone przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone; „Google”). Usługa Google AdWords jest używana w celu wyświetlania stron DISH przez wyszukiwarkę Google w obszarze reklam. Podczas uzyskiwania dostępu do naszej witryny internetowej poprzez reklamę Google usługa Google Adwords umieszcza plik cookie na urządzeniu użytkownika („plik cookie konwersji”). Ten plik cookie wygasa po 30 dniach. Te pliki nie są używane do identyfikacji osób. Jeśli plik cookie nie wygasł podczas odwiedzania określonych stron, uzyskujemy wraz z firmą Google informację, że ktoś kliknął reklamę i został przekierowany na naszą stronę. Każdy klient usługi AdWords otrzymuje inny plik cookie. Z tego powodu pliki cookie nie mogą być śledzone przez witryny internetowe klientów usługi AdWords. Informacje gromadzone przez plik cookie konwersji są używane w celu generowania statystyk konwersji dla klientów usługi AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci usługi AdWords widzą dzięki znacznikowi śledzenia konwersji łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli ich reklamę i zostali przekierowani na stronę. Nie uzyskują jednak żadnych informacji identyfikujących użytkownika. Aby nie uczestniczyć w procesie śledzenia, można odmówić ustawiania wymaganego pliku cookie, np. używając ustawienia przeglądarki wyłączającego ogólnie automatyczne ustawianie plików cookie. Pliki cookie można również zdezaktywować, wybierając w przeglądarce ustawienie blokowania plików cookie z domeny „googleadservices.com”.

Dane na temat użytkownika gromadzone poprzez reklamowe pliki cookie są pseudonimizowane przez nas za pomocą środków technicznych. Pseudonimizacja uniemożliwia bezpośrednie przypisanie danych do użytkownika. Akceptacja naszego „Banera cookie” oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych z wykorzystaniem reklamowych plików cookie. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie artykułu 6, paragraf 1, punkt 1, podpunkt a) RODO.

3.4 Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy Piksel Facebooka, narzędzie obsługiwane przez Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025 w USA lub przez Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 w Irlandii („Facebook”) w przypadku mieszkańców UE. Jest to narzędzie do analizy, optymalizacji i zwiększenia efektywności strony internetowej. Piksel Facebooka służy również do identyfikacji osób odwiedzających naszą witrynę określonych jako grupa docelowa do wyświetlania reklam na Facebooku. Dzięki Pikselowi Facebooka możemy wyświetlać nasze reklamy tylko tym użytkownikom Facebooka, którzy wykazali zainteresowanie naszą stroną internetową. Oznacza to, że używamy Piksela Facebooka, aby zapewnić, że nasze reklamy na Facebooku odpowiadają potencjalnym zainteresowaniom użytkowników i nie są uciążliwe. Możemy również używać Piksela Facebooka do śledzenia skuteczności reklam na Facebooku do celów statystycznych i badań rynkowych poprzez obserwację, czy użytkownicy zostali przekierowani na naszą stronę internetową po kliknięciu reklamy na Facebooku (tzw. „konwersja” lub „interakcja z użytkownikiem”). Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 akapit 1 lit. a) RODO. Piksel Facebooka jest używany bezpośrednio przez Facebooka, kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, i może umieścić plik cookie na Twoim urządzeniu. Jeśli następnie zalogujesz się na Facebooka lub odwiedzisz Facebooka, kiedy jesteś zalogowany/-a, Twoja wizyta na naszej stronie internetowej zostanie zapisana w Twoim profilu. Zebrane o Tobie dane są dla nas anonimowe, dlatego nie uzyskujemy żadnych informacji o tożsamości użytkowników. Facebook przechowuje i przetwarza jednak dane w taki sposób, aby możliwe było połączenie z danym profilem użytkownika. Oznacza to, że na podstawie przetwarzanych danych mogą być tworzone profile użytkowników. Facebook przetwarza dane zgodnie z Zasadami ochrony prywatności Facebooka. Więcej informacji na temat działania aplikacji Piksel Facebooka i wyświetlania reklam na Facebooku można znaleźć w Zasadach ochrony prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/policy. Użytkownik może zrezygnować z gromadzenia i wykorzystywania swoich danych przez Piksel Facebooka w celu wyświetlania reklam na Facebooku. Aby skonfigurować rodzaje reklam, które widzisz na Facebooku, możesz przejść do strony utworzonej przez Facebook i postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi ustawień dla reklam dostosowanych do użytkownika: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Ustawienia są niezależne od platformy, tzn. mogą być stosowane do wszystkich urządzeń, takich jak komputery stacjonarne lub urządzenia przenośne. Użytkownik może również zrezygnować z używania plików cookie do celów śledzenia i reklamowania: za pośrednictwem strony rezygnacji z korzystania z usługi firmy Network Advertising Initiative http://optout.networkadvertising.org oraz za pomocą strony USA http://www.aboutads.info/choices lub strony europejskiej http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/. Możesz również zablokować ich stosowanie, klikając poniższy link. Zostanie wówczas ustawiony plik cookie rezygnacji z usługi, aby zapobiec gromadzeniu danych dotyczących przyszłych wizyt na naszej stronie internetowej: Wyłączenie Piksela Facebooka.

 1. Rejestracja dla platformy DISH i konto użytkownika; używanie narzędzi cyfrowych.

  1. Dostęp do witryny DISH (nie aplikacji DISH) jest początkowo możliwy bez konta użytkownika.

  2. Jednakże w celu korzystania z pełnej gamy funkcji platformy DISH oraz uzyskiwania dostępu do narzędzi cyfrowych, a także innych towarów i usług dostawców (szczegółowe informacje zawierają nasze Warunki korzystania) obowiązkowe jest zarejestrowanie się jako użytkownik. Po pomyślnym dokonaniu rejestracji zawierana jest Umowa użytkownika między nim a firmą DISH, dotycząca korzystania z platformy DISH. W celu utworzenia konta użytkownika i zarejestrowania się jako użytkownik należy najpierw kliknąć przycisk „Zarejestruj się tutaj”. Stamtąd można przejść do dalszych kroków procesu rejestracji.

  3. W celu rejestracji wymagane jest wypełnienie wszystkich pól w masce wprowadzania. Obowiązkowe jest podanie następujących informacji:

 • Numer telefonu komórkowego i samodzielnie wybrane hasło;

 • stanowisko w firmie (np. właściciel, kucharz, kelner).

 1. Po wypełnieniu wszystkich pól w masce wprowadzania i kliknięciu przycisku „Zarejestruj się” zapisywane są adres IP i czas rejestracji. Podanie następujących informacji w następnym kroku jest opcjonalne:

 • imię i nazwisko;

 • Adres e-mail;

 • nazwa restauracji;

 • IDENTYFIKATOR METRO/MAKRO (patrz część 4.13);

 • numer VAT.

 1. Po kliknięciu przycisku „Zarejestruj się” wyślemy SMS-a na podany przez Ciebie numer telefonu komórkowego. Będzie on zawierać kod. Aby potwierdzić rejestrację, musisz wpisać ten kod w formularzu rejestracyjnym. Twój adres IP i czas potwierdzenia rejestracji zostaną zapisane.

 2. Konto użytkownika obejmuje opcję samodzielnego zarządzania. Umożliwia ona zmianę danych wprowadzonych podczas rejestracji w sekcji „Profil” w dowolnej chwili.

 3. Domyślnie profil użytkownika jest widoczny dla innych użytkowników DISH. Umożliwia to znalezienie użytkownika przez innych użytkowników za pomocą funkcji wyszukiwania platformy DISH, jeśli będą oni wyszukiwali dostępnych publicznie informacji zawartych w profilu. Inni użytkownicy mogą widzieć również, na które zdarzenia rejestruje się użytkownik za pośrednictwem platformy DISH. Opcja samodzielnego zarządzania kontem użytkownika umożliwia określenie w dowolnej chwili, czy i w jakim zakresie profil ma być widoczny dla innych użytkowników platformy DISH. Decyzja dotycząca udostępnienia informacji na stronie profilu innym użytkownikom należy całkowicie do użytkownika. Stronę profilu można w dowolnej chwili ustawić jako prywatną. Uniemożliwia to innym użytkownikom znajdowanie użytkownika poprzez wyszukiwanie i uzyskiwanie innych informacji o nim.

 4. Użytkownik może publikować artykuły na forach na platformie DISH. Te artykuły będą dostępne do wyświetlania przez wszystkich użytkowników. Ponadto możliwe jest publikowanie artykułów w grupach dostępnych tylko dla określonego kręgu użytkowników. W takim przypadku artykuł będzie widoczny tylko dla określonych użytkowników.

 5. W przypadku utworzenia konta użytkownika i korzystania z platformy DISH będziemy również przetwarzali i przechowywali dane powiązane z kontem użytkownika:

 • informacje dotyczące używanych narzędzi cyfrowych i ich dostawców oraz nabywanych towarów i usług

 • informacje dotyczące zdarzeń, w których zarejestrował się i wziął udział użytkownik.

 1. Twoje dane są również przetwarzane, aby wysyłać Ci drogą SMS-ową, e-mailową lub pocztą (w formie Powiadomień) informacje istotne dla umowy. W przypadku używania aplikacji DISH będzie ona osobno prosić o pozwolenie na korzystanie z kontaktów, aparatu i ze zdjęć (w systemie IOS) oraz z kontaktów, aparatu, pamięci i SMS-ów (stanu telefonu) (w systemie Android).

 2. W przypadku zarejestrowania się w którymś z narzędzi cyfrowych bądź nabycia towarów lub usług oferowanych za pośrednictwem platformy DISH, podczas korzystania z tych narzędzi cyfrowych, towarów lub usług w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych użytkownika obowiązują zasady ochrony prywatności odpowiedniego dostawcy. Firma DISH nie otrzymuje żadnych informacji dotyczących zawartości i zakresu korzystania z narzędzi cyfrowych, towarów lub usług. Firma DISH utrzymuje jednak od dostawcy informacje o fakcie korzystania z określonych narzędzi cyfrowych, towarów lub usług. Jest to szczególnie użyteczne w celu dostarczania użytkownikowi rekomendacji dotyczących innych narzędzi cyfrowych, towarów lub usług, które mogą go zainteresować np. z uwagi a posiadanie funkcji podobnych bądź komplementarnych z narzędziami cyfrowymi, towarami lub usługami używanymi przez użytkownika. Służy to naszemu uzasadnionemu interesowi polegającemu na poprawie komfortu korzystania i dostarczaniu użytkownikom właściwych narzędzi cyfrowych, towarów i usług. Podstawą prawną w tym zakresie jest artykuł 6, paragraf 1, podpunkt f) RODO. Niektórzy dostawcy nie oferują swoich usług bezpośrednio w platformie DISH. W takim przypadku użytkownik dysponuje jednak opcją wprowadzenia swoich danych kontaktowych w platformie DISH. Zostaną one następnie przekazane przez firmę DISH odpowiedniemu dostawcy. Nastąpi to wyłącznie za zgodą użytkownika. W tej sytuacji dane osobowe użytkownika zostaną przekazane na podstawie artykułu 6, paragraf 1, punkt 1, podpunkt a) RODO.

 3. W celu zapraszania użytkowników do uczestnictwa w wybranych wydarzeniach używamy platformy „Eventbrite” obsługiwanej przez firmę Eventbrite, Inc. z siedzibą w Delaware, 155 5th Street, Floor 7, San Francisco, CA 94103, Stany Zjednoczone. Dodatkowe informacje na temat platformy Eventbrite są dostępne na stronie www.eventbrite.com. Informacje dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych przez firmę Eventbrite znajdują się w jej zasadach ochrony prywatności. Oprócz tego dostarczamy wyłącznie informacje dotyczące miejsca i daty wydarzenia. Rejestracja jest dokonywana w witrynie internetowej organizatora odpowiedniego zdarzenia.

 4. Klienci METRO/MAKRO mogą wprowadzić na platformie DISH numer karty klienta METRO/MAKRO. W przypadku podania nam tego numeru karty klienta będziemy wysyłali do firmy METRO/MAKRO, której użytkownik jest klientem, informacje dotyczące korzystania przez niego z określonych narzędzi cyfrowych. Przegląd firm METRO/MAKRO jest dostępny na życzenie. Firma METRO/MAKRO będzie korzystała z tych informacji w celu dostarczania użytkownikowi na jego wniosek pomocy w korzystaniu z narzędzi cyfrowych oraz w celu poprawy komfortu korzystania i obsługi klienta. Firma METRO/MAKRO nie otrzymuje od nas żadnych dodatkowych danych. Dane nie są przesyłane do firm METRO/MAKRO, których użytkownik nie jest klientem. Informacje dotyczące sposobu przetwarzania przez firmę METRO/MAKRO danych osobowych są zawarte w informacjach dotyczących ochrony danych w danej firmie. W tej sytuacji dane osobowe użytkownika zostaną przekazane na podstawie artykułu 6, paragraf 1, punkt 1, podpunkt a) RODO.

 5. Użytkownicy zarejestrowani w platformie DISH, niebędący klientami METRO/MAKRO, mogą poinformować nas o zainteresowaniu zostaniem takimi klientami. W takim przypadku przekażemy wymagane dane osobowe użytkownika, wprowadzone w odpowiedniej masce wprowadzania, do firmy METRO/MAKRO w kraju zamieszkania użytkownika. Odpowiednia firma METRO/MAKRO skontaktuje się następnie z użytkownikiem telefonicznie w celu omówienia dalszej procedury. W tej sytuacji dane osobowe użytkownika zostaną przekazane na podstawie artykułu 6, paragraf 1, punkt 1, podpunkt a) RODO.

 6. Możesz użyć swoich danych logowania DISH (numeru telefonu komórkowego i hasła) do zalogowania się do narzędzi cyfrowych (logowanie jednokrotne), chociaż logowanie jednokrotne nie jest dostępne dla wszystkich narzędzi cyfrowych. W przypadku jednokrotnego logowania przestaje być konieczne wybieranie oddzielnych danych logowana dla poszczególnych narzędzi cyfrowych. Dostawca narzędzia cyfrowego otrzymuje od firmy DISH wyłącznie dane wymagane w celu dokonania jednokrotnego logowania. Firma DISH nie otrzymuje od dostawcy żadnych dalszych informacji dotyczących korzystania przez użytkownika z narzędzia cyfrowego. Ponadto dostawca nie otrzymuje od firmy DISH żadnych informacji dotyczących korzystania przez użytkownika z platformy DISH.

 7. Gdy użytkownik odwiedza platformę DISH jako zarejestrowany użytkownik i jest zalogowany, przekazujemy określonym dostawcom wewnętrznie przypisany identyfikator użytkownika. Ci dostawcy mogą wyświetlać w platformie DISH za pomocą ramek wbudowanych lub kontenerów reklamowych spersonalizowane powiadomienia. Te spersonalizowane powiadomienia mogą zawierać informacje dotyczące używanych już narzędzi cyfrowych lub zwracać uwagę na potencjalnie interesujące narzędzia cyfrowe. Niektóre rekomendacje są oparte na dotychczasowym korzystaniu z platformy DISH.

 8. Dane gromadzone w związku z kontem użytkownika są gromadzone przez nas do czasu rozwiązania umowy między użytkownikiem a nami (szczegółowe informacje zawierają nasze warunki korzystania). Po rozwiązaniu Umowy użytkownika konto użytkownika zostanie automatycznie usunięte. W przypadku zobowiązania przez przepisy do utrzymania części danych zgromadzonych w związku z kontem użytkownika również po rozwiązaniu Umowy użytkownika, usuniemy te dane dopiero po upływie okresu utrzymywania.

 9. Przetwarzanie danych w związku z kontem użytkownika służy wykonaniu Umowy użytkownika zawartej między użytkownikiem a firmą DISH. Podstawą prawną jest artykuł 6, paragraf 1, punkt 1, podpunkt b) RODO. Używamy tych danych również w celu analizy korzystania z funkcji. Umożliwia to nam określenie szczególnie interesujących dla użytkownika narzędzi cyfrowych lub wydarzeń. Analiza korzystania z funkcji może powodować otrzymywanie od nas spersonalizowanych komunikatów reklamowych. Ma to miejsce w przypadku wyrażenia przez użytkownika zgody lub jeśli jest to dozwolone przez przepisy prawne (patrz poniższa część 5 niniejszej deklaracji dotyczącej ochrony danych). Służy to ulepszeniu naszych usług. Podstawą prawną w tym aspekcie jest artykuł 6, paragraf 1, punkt 1, podpunkt f) RODO.

 10. Newsletter i marketing e-mail/push.

  1. Zgodnie z warunkami opisanymi w § 7 ust. 3 niemieckiej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji po pomyślnej rejestracji w DISH regularnie informujemy użytkowników z wykorzystaniem poczty elektronicznej, powiadomień push i/lub SMS o aktualnych ofertach, produkcjach i promocjach. Komunikacja marketingowa może dotyczyć także ofert, produktów oraz akcji reklamowych, przygotowanych przez partnerów marketingowych z branży cyfryzacji i gastronomicznej. Nie dochodzi jednak w związku z tym do przekazywania partnerom marketingowym adresu e-mail, numeru telefonu, ani żadnych innych danych osobowych. Dane osobowe zgromadzone podczas rejestracji będą wykorzystywane wyłącznie w celu wysyłania newsletterów / powiadomień push na adres e-mail i wiadomości SMS pod numer telefonu. Przetwarzanie będzie następować tylko w przypadku udzielenia zgody na ten proces. Podstawą przetwarzania jest artykuł 6 ust 1 zd. 1 lit. a) RODO.

  2. Użytkownik ma w dowolnym momencie prawo do cofnięcia zgody na wykorzystywanie numeru telefonu i adresu e-mail do celów wymienionych w punkcie 5.1, służy do tego funkcja cofnięcia subskrypcji. W przypadku wycofania zgody nie są naliczane żadne inne koszty niż te, obowiązujące za transfer danych wg taryfy podstawowej.

  3. Łącza w naszych wiadomościach e-mail zawierają informacje śledzenia, umożliwiające nam określenie, które łącza stanowiły przedmiot szczególnego zainteresowania oraz kiedy je kliknięto. Łącze śledzenia zapisuje następujące informacje: adres e-mail, biuletyn, łącze, datę i czas otwarcia. Służy to naszemu uzasadnionemu interesowi polegającemu na ulepszaniu reklam. Podstawą przetwarzania danych osobowych użytkownika do tych celów jest artykuł 6, paragraf 1, punkt 1, podpunkt f) RODO.

  4. W przypadku przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, w zakresie, w jakim jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim, zarówno w odniesieniu do wstępnego, jak i dalszego przetwarzania, w dowolnym momencie i bezpłatnie.

  5. Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas dalszych informacji marketingowych opisanych w tym punkcie, możesz w każdej chwili dezaktywować tę usługę. Sposób dezaktywacji usługi przesyłania e-maili podano w punkcie 5.4. Jeśli nie chcesz już otrzymywać powiadomień push za pośrednictwem aplikacji DISH, możesz je dezaktywować w ogólnych ustawieniach aplikacji DISH. Jeśli nie chcesz już otrzymywać powiadomień SMS, napisz e-maila na adres privacy@hd.digital.

 1. Kontakt.

Użytkownik może kontaktować się z nami, korzystając z różnych kanałów.

 1. Aby przesłać nam wniosek, można skorzystać z formularza kontaktu dostępnego w naszej witrynie internetowej. Dane osobowe wprowadzane w formularzu kontaktu (imię, nazwisko, adres e-mail oraz wymagane szczegóły dotyczące wniosku) będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie, wyłącznie po kliknięciu przycisku „Wyślij”. Zapisane zostaną również adres IP użytkownika i czas wysłania wniosku. Przetwarzanie jest wykonywane na podstawie artykułu 6, paragraf 1, punkt 1, podpunkt a) RODO.

 2. Użytkownik może również skontaktować się z nami telefonicznie lub pocztą e-mail. Również w tej sytuacji będą przetwarzane wyłącznie dane osobowe wymagane w celu udzielenia odpowiedzi na wniosek. Przetwarzanie jest wykonywane na podstawie artykułu 6, paragraf 1, punkt 1, podpunkt a) RODO.

 3. Użytkownik może w dowolnej chwili wyrazić sprzeciw wobec przechowywania jego danych, np. wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy@hd.digital. W takim przypadku nie jest jednakże możliwe dalsze przetwarzanie wniosku. Ponadto odwołanie nie wpływa na legalność wcześniejszego przetwarzania danych.

 4. Media społecznościowe

  1. Używamy wtyczek mediów społecznościowych następujących sieci społecznościowych:

 • Facebook; Instagram (obsługiwane przez: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Stany Zjednoczone oraz Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia);

 • Twitter (obsługiwane przez: Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, Stany Zjednoczone);

 • Youtube (obsługiwane przez: Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone).

 1. W celu ochrony danych osobowych użytkowników stosujemy tzw. rozwiązanie oparte na dwóch kliknięciach, zapewniające przesyłanie za pośrednictwem wtyczek mediów społecznościowych danych do odpowiedniego operatora wyłącznie w przypadku uprzedniej aktywacji takich wtyczek. Wtyczki mediów społecznościowych są początkowo wyłączone i nie łączą się z witrynami sieci społecznościowych bez aktywacji. Aktywując takie wtyczki użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie do sieci społecznościowych danych osobowych opisanych w tej części. W tym przypadku podstawą przesyłania danych osobowych jest artykuł 6, paragraf 1, punkt 1, podpunkt a) RODO.

 2. W przypadku domyślnego uaktywnienia zdezaktywowanych wtyczek mediów społecznościowych nawiązywane jest połączenie z serwerami sieci społecznościowych. Każda z wtyczek mediów społecznościowych przesyła następnie dane do odpowiedniej sieci społecznościowej. Nie mamy wpływu na ilość danych gromadzonych przez odpowiednie sieci społecznościowe za pomocą wtyczek mediów społecznościowych. Zgodnie z naszą wiedzą sieci społecznościowe otrzymują informacje na temat odwiedzanych w danej chwili i wcześniej naszych witryn internetowych. Dla każdej uaktywnionej wtyczki mediów społecznościowych każdorazowo po uzyskaniu dostępu do odpowiedniej witryny internetowej jest tworzony plik cookie z unikatowym identyfikatorem. W ten sposób sieć społecznościowa może utworzyć profil korzystania z Internetu przez danego użytkownika. Nie można wykluczyć możliwości przypisania takiego profilu do użytkownika nawet po zalogowaniu się go później po raz pierwszy w sieci społecznościowej.

 3. Jeśli użytkownik, korzystając z naszych witryn internetowych, jest już zalogowany w sieci społecznościowej, operator takiej sieci może natychmiast po uaktywnieniu wtyczek mediów społecznościowych przypisać wizytę do osobistego konta. Podczas korzystania z funkcji wtyczek mediów społecznościowych (np. przycisku „Lubię to”, komentarzy lub tweetów) informacje są przekazywane bezpośrednio z przeglądarki do odpowiedniej sieci społecznościowej i zapisywane tam. To samo dotyczy wywołania witryny internetowej sieci społecznościowej przez kliknięcie przycisku odpowiedniej ikony.

 4. Jeśli użytkownik nie jest członkiem sieci społecznościowej, sieci takie mogą po uaktywnieniu wtyczek mediów społecznościowych uzyskiwać i przechowywać jego adres IP i informacje o używanej przeglądarce oraz systemie operacyjnym. Zakres i cel gromadzenia, przetwarzanie danych i korzystanie z nich przez sieci społecznościowe, a także informacje lub uprawnienia i opcje ustawień ochrony prywatności określono w informacjach o ochronie danych odpowiednich sieci społecznościowych.

 5. Nasza witryna internetowa zawiera również proste łącza do serwisów Facebook, YouTube i Twitter. W takim przypadku przesyłanie danych do wspomnianych sieci społecznościowych ma miejsce wyłącznie po kliknięciu przycisku odpowiedniej ikony (np. „f” serwisu Facebook lub symbolu ptaka serwisu Twitter). Kliknięcie takiego przycisku powoduje otwarcie w oknie wyskakującym strony odpowiedniej sieci społecznościowej.

 6. Płatność.

  1. Płatności mogą być dokonywane w formie płatności zaliczkowych, za pomocą karty kredytowej (Visa, MasterCard, American Express), usługi Maestro, błyskawicznego przelewu bankowego, polecenia zapłaty i serwisu PayPal. W celu przetwarzania płatności od użytkowników dla dostawców za korzystanie z narzędzi cyfrowych firma DISH zaangażowała firmę Wirecard AG, Einsteinring 35, 85609 Aschheim and Stripe Payments Europe Ltd., The One Building, 1 Grand Canal Street Lower, Dublin 2, Irlandia (określaną jako „Dostawca usługi płatności”). Dostawca usługi płatności przyjmuje płatności użytkowników na rzecz dostawców na specjalnym koncie w instytucji kredytowej i przekazuje dostawcy środki uzyskane ze sprzedaży narzędzi cyfrowych, towarów oraz usług.

  2. Dane wprowadzone w celu dokonania płatności w procesie finalizacji zakupu będą przetwarzane w kontekście przetwarzania płatności i w razie potrzeby przekazywane stronom trzecim, w szczególności Dostawcom usługi płatności. Podstawą prawną przetwarzania tego rodzaju jest artykuł 6, paragraf 1, punkt 1, podpunkty a), b) i f) RODO. Dalsze informacje można znaleźć w powiadomieniach dotyczących ochrony prywatności, wydanych przez dostawców usług płatności.

  3. Podczas dokonywania płatności za pośrednictwem serwisu Paypal przekazujemy zgromadzone dane dotyczące transakcji, takie jak wysłana lub żądana cena zakupu, kwota zapłacona za narzędzia cyfrowe, towary lub usługi, informacje o dostawcy obejmujące szczegóły narzędzia płatności używanego do wykonania transakcji, informacje o urządzeniu, dane techniczne dotyczące korzystania oraz dane lokalizacji firmie PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22–24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg, e-mail: impressum@paypal.com. W celu dokonania płatności wymagane jest utworzenie konta w serwisie lub wyrażenie zgody na przetwarzanie w nim danych osobowych użytkownika jako gościa. Podstawą prawną przetwarzania tego rodzaju jest artykuł 6, paragraf 1, punkt 1, podpunkty a), b) i f) RODO. Należy zapoznać się również z zasadami ochrony prywatności firmy Paypal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.

  4. Dokonując płatności za pomocą karty kredytowej należy wprowadzić w odpowiednich polach okna wprowadzania numer karty kredytowej, jej datę wygaśnięcia oraz, w stosownych przypadkach, numer CVC. Jest to wtyczka odpowiedniego Dostawcy usługi płatności. Firma DISH nie ma dostępu do tych danych. Dane zostaną również w ramach procesu płatności przekazane wystawcy karty kredytowej. Przetwarzane danych płatności jest konieczne w celu przetworzenia płatności w naszej witrynie internetowej. Służy wykonaniu umowy z użytkownikiem. Podstawą prawną przetwarzania danych jest artykuł 6, paragraf 1, punkt 1, podpunkt b) RODO.

  5. W przypadku płatności za pomocą polecenia zapłaty lub błyskawicznego przelewu bankowego będą przetwarzane dane podane podczas procesu przelewu w banku prowadzącym konto użytkownika.

  6. Dane zostaną usunięte natychmiast gdy przestaną być potrzebne do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone. W odniesieniu do danych zgromadzonych w celu wykonania umowy jest to sytuacja, w której dane przestały być potrzebne w związku z realizacją umowy. W celu spełnienia wymogów umownych lub ustawowych przechowywanie danych osobowych użytkownika może być potrzebne również po rozwiązaniu umowy. Dotyczy to np. okresów ograniczenia roszczeń gwarancyjnych lub zobowiązań dotyczących utrzymywania danych do celów podatkowych.

 7. Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim.

  1. W celu umożliwienia rejestracji w narzędziach cyfrowych lub nabywania towarów lub usług za pośrednictwem platformy DISH (szczegółowe informacje zawierają nasze Warunki korzystania) konieczne jest przekazywanie odpowiedniemu dostawcy danych osobowych użytkownika wymaganych w celu dokonania rejestracji. Firma DISH działa wyłącznie jako pośrednik między użytkownikiem a dostawcą. Przetwarzanie danych prowadzone przez dostawcę odbywa się zgodnie z jego zasadami ochrony prywatności. Podstawą prawną przekazywania dostawcy danych osobowych jest w tym względzie artykuł 6, paragraf 1. Punkt 1, podpunkt b) RODO. Pośrednictwo w umowach między użytkownikiem a dostawcą stanowi część umowy między użytkownikiem a firmą DISH.

  2. W celu przetwarzania danych osobowych angażujemy dostawców usług, z którymi zawarliśmy umowę dotyczącą przetwarzania zamówień zgodnie z wymogami prawnymi określonymi w artykule 28 RODO w takim zakresie, w jakim działają one jako podmioty przetwarzające. Tego rodzaju dostawcy usług obsługują nas np. w zakresie wysyłania wiadomości e-mail lub obsługi technicznej i hostingu witryny internetowej. Ci dostawcy usług mogą mieć siedziby zarówno w Unii Europejskiej bądź Europejskim Obszarze Gospodarczym, jak i poza nimi. Poprzez umowy z dostawcami usług zapewniamy przetwarzanie danych osobowych zgodnie z wymaganiami RODO, nawet jeśli przetwarzanie jest wykonywane poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym, w krajach, w których odpowiedni poziom ochrony danych nie jest w innych przypadkach gwarantowany lub nie istnieje decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony. Aby uzyskać dalsze informacje na temat istnienia decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony oraz odpowiednich gwarancji i uzyskać kopie tych gwarancji, należy skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem privacy@hd.digital.

  3. W razie konieczności ustalenia, czy platforma DISH była używana w sposób niezgodny z prawem, przeprowadzenia dochodzenia przez odpowiednie organy lub wystąpienia zobowiązania prawnego do ujawnienia, dane osobowe są przekazywane władzom (w szczególności organom dochodzeniowym i podatkowym), naszym reprezentantom prawnym oraz w razie potrzeby stronom trzecim, które doznały szkód. Ujawnienie może nastąpić również przypadku, gdy służy to wyegzekwowaniu naszych Warunków korzystania lub innych umów bądź jest wymagane przez nakaz prawny, administracyjny bądź sądowy. Podstawą prawną przetwarzania jest artykuł 6, paragraf 1, punkt 1, podpunkt f) RODO, np. jeśli ujawnienie jest niezbędne w związku ze sporem prawnym lub artykuł 6, paragraf 1, punkt 1, podpunkt c) RODO, jeśli występuje zobowiązanie ustawowe. Dane zostaną usunięte natychmiast gdy przestaną być potrzebne do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone.

 8. Bezpieczeństwo danych.

Stosujemy środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie danych osobowych użytkownika przed stratą, nieprawidłowymi zmianami lub nieupoważnionym dostępem stron trzecich. W celu zabezpieczenia przesyłania danych jest ono prowadzone wyłącznie za pomocą protokołu SSL (Secure Socket Layer).

 1. Prawa użytkownika.

Jako podmiot danych w rozumieniu RODO użytkownik ma następujące prawa:

 • Prawo do uzyskania informacji na temat przetwarzania danych oraz kopii przetworzonych danych (prawo dostępu, artykuł 15 RODO).

 • Prawo żądania sprostowania niedokładnych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych (prawo sprostowania, artykuł 16 RODO).

 • Prawo żądania usunięcia danych osobowych oraz, jeśli zostały one opublikowane, poinformowania innych administratorów danych o żądaniu usunięcia (prawo usunięcia, artykuł 17 RODO).

 • Prawo zażądania ograniczenia przetwarzania danych (prawo ograniczenia przetwarzania, artykuł 18 RODO).

 • Prawo otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przekazania ich innemu administratorowi (prawo przenoszenia danych, artykuł 20 RODO).

 • Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu jego uniemożliwienia (prawo sprzeciwu, artykuł 21 RODO).

 • Prawo cofnięcia zgody w dowolnym czasie w celu uniemożliwienia przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody. Cofnięcie nie ma wpływu na legalność przetwarzania na mocy wyrażonej zgody przed jej cofnięciem (prawo odwołania, artykuł 7 RODO).

 • Prawo do sprzeciwu wobec określonych środków przetwarzania danych (artykuł 21 RODO).

Użytkownik ma również prawo złożenia skargi organowi nadzorującemu, jeśli uważa, że przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem RODO (prawo odwołania się do organu nadzorującego, artykuł 77 RODO).

 1. Dodatkowa ochrona prywatności w aplikacji DISH

 1. Jakie dane zostaną przesłane do App Store po pobraniu Aplikacji?

Po pobraniu Aplikacji niezbędne informacje zostaną przekazane do odpowiedniego serwisu z aplikacjami. Są to w szczególności: nazwa użytkownika, adres e-mail, dane klienta związane z kontem, czas pobrania, wszelkie informacje dotyczące płatności oraz indywidualne identyfikatory urządzenia końcowego. Nie mamy jednak wpływu na takie przetwarzanie danych i nie ponosimy za nie odpowiedzialności. W tym zakresie zastosowanie mają wyłącznie zasady ochrony danych osobowych dotyczące korzystania z odpowiedniego serwisu z aplikacjami, do których posiadasz dostęp.

 

 1. Jakie dane będą gromadzone przez DISH po pobraniu Aplikacji?

Żadne dane osobowe nie będą gromadzone przez DISH ani przekazywane przez odpowiedni serwis z aplikacjami do DISH wyłącznie w wyniku pobrania Aplikacji z odpowiedniego serwisu z aplikacjami na Twój smartfon. Żadne dane nie są gromadzone przez DISH ani przekazywane do DISH przed pierwszym użyciem Aplikacji.

 

 1. Jakie dane będą przetwarzane podczas korzystania z Aplikacji?

Niezależnie od tego, czy logujesz się do specyficznych dla danego kraju funkcji Aplikacji za pomocą swoich danych klienta, podczas korzystania z Aplikacji konieczne jest gromadzenie określonych danych, aby świadczenie usług w ramach Aplikacji było technicznie możliwe. Dotyczy to następujących danych lub działań związanych z ich przetwarzaniem:

 • języka ustawionego na urządzeniu

 

Dane te są przetwarzane na potrzeby wyboru języka i kraju w Aplikacji.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 (1), zd. 1, lit. b RODO w celu umożliwienia korzystania z Aplikacji.

 

 1. Jakie dane będą przetwarzane przez DISH na podstawie Twojej zgody?

Jeśli wyrażono na to zgodę poprzez odpowiednie dostosowanie aplikacji DISH lub za pomocą ustawień systemowych Twojego urządzenia końcowego, w celu wyświetlenia poszczególnych usług (np. skanowania kart z wykorzystaniem aparatu) lub ich optymalizacji Aplikacja uzyska dostęp do następujących danych:

- aparatu (do skanowania kodów kreskowych i dodawania obrazów do zdjęć profilowych, grafiki firmowej);

- obrazów z galerii zdjęć urządzenia końcowego (do dodawania zdjęć do zdjęć profilowych, grafiki firmowej);

- kontaktów w książce adresowej (do dodawania członków do zespołu DISH).

Za Twoją zgodą możemy dodatkowo wysyłać Ci dostosowane wiadomości na ekran blokady (wiadomości push). Aby móc je wysyłać, użyjemy identyfikatora urządzenia.

Nie musisz wyrazić zgody. Nie będziemy wykorzystywać tych danych, jeśli nie wyrazisz na to zgody. W takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcji naszej Aplikacji może okazać się niemożliwe.

Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 (1), zd. 1, lit. a rozporządzenia RODO, o ile została wyrażona zgoda. Zgodę tę możesz w każdej chwili odwołać za pomocą odpowiednich ustawień w Aplikacji lub ustawień systemowych urządzenia końcowego.

 

 1. Czy istnieją inne cele przetwarzania danych?

Poza powyższym możemy, o ile to konieczne, przetwarzać Twoje dane również w następujących celach:

- zapewnienia zgodności z obowiązkami ustawowymi oraz

- egzekwowania roszczeń prawnych oraz eliminowania przestępstw kryminalnych i zapobiegania im.

Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 (1), zd. 1, lit. c RODO, o ile jest to konieczne do wypełnienia dotyczącego nas obowiązku prawnego, oraz w art. 6 (1), zd. 1, lit. f RODO w przypadkach, w których dochodzimy roszczeń prawnych; w naszym uzasadnionym interesie leży prawne dochodzenie naszych roszczeń lub obrona w przypadku sporów prawnych lub rozliczanie albo zapobieganie przestępstwom lub naruszeniom warunków korzystania z naszych usług albo ochrona nas i naszych użytkowników.

 

 1. Do kogo będą przesyłane zebrane dane?

Poza przekazaniem danych do dostawców usług w sposób opisany powyżej będziemy przekazywać Twoje dane osobom trzecim tylko wtedy, gdy takie przekazanie jest konieczne z przyczyn prawnych w celu spełnienia wymogów postępowania sądowego lub urzędowego lub spełnienia przepisów prawa.

Podstawą prawną tego przekazywania jest art. 6 (1), zd. 1, lit. c RODO dla zgodności z dostosowanym do nas zobowiązaniem prawnym.

 

 1. Jak długo będą przechowywane Twoje dane?

Identyfikator urządzenia może być wykorzystywany wyłącznie dopóty, dopóki Aplikacja jest używana. Wybrany przez Ciebie kraj będzie przechowywany lokalnie na Twoim urządzeniu końcowym wyłącznie dopóty, dopóki masz zainstalowaną Aplikację. Język systemu pobrany przez nas do w celu wyboru kraju nie będzie przechowywany. Czas przechowywania innych danych wykorzystywanych w ramach konta klienta jest określony w oświadczeniu o ochronie danych osobowych, które zostało Ci przedstawione podczas Twojej wcześniejszej rejestracji jako klient.

 

 1. Jak można monitorować wykorzystanie danych?

W każdej chwili możesz odwołać każdą udzieloną nam zgodę. Można to zrobić, kontaktując się z osobami określonymi w niniejszym Oświadczeniu o ochronie danych lub – o ile Twój smartfon oferuje takie możliwości techniczne – poprzez bezpośrednie ustawienia na Twoim urządzeniu końcowym.