Preuzmi aplikaciju DISH

Kako biste što bolje iskoristili platformu DISH, preuzmite aplikaciju DISH na svoj telefon.

Nemate je na svojem telefonu?

Upišite svoj broj mobilnog telefona kako biste primili izravnu poveznicu na svoj telefon za preuzimanje aplikacije koju možete izravno preuzeti iz trgovine AppStore.